თუ სწავლა გინდა
   
მიშველაძე მაია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Bucerius Law School/Otto Beisheim School of Management სამართალი ბიზნეს სამართლის მაგისტრი 08/28/2012/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის მაგისტრი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით 11/04/2013/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი 04/01/2010/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აუდიტორი 12/12/2016
2 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აუდიტორ-ასისტენტი 09/11/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი