პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კუჭუხიძე ვასილი

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრი 07/20/2011/
2 ორჰუსის უნივერსიტეტი ხელოვნების მაგისტრი 11/20/2013/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი თავდაცვისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხთა დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 04/14/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი