თუ სწავლა გინდა
   
ჯაფარიძე ასმათ

მოწვეული ლექტორი, ხარისხის გარეშე


ბიო

ასმათ ჯაფარიძე - მოწვეული მასწავლებელი, საქართველოს უნივერსიტეტეის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში.  უძღვება თურქული ენის კურსს. მას აქვს მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი. განათლება მიღებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური, მთარგმნელობითი საქმიანობის, სადიპლომო ნაშრომების ხელმძღვანელობისა და რეცენზირების მრავალწლიანი გამოცდილება.