პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ორმოცაძე ინგა

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით 04/11/2011/
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 11/12/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კავკასიის ასოციაცია დემოკრატიისა და მშვიდობისათვის ანალიტიკოსი 03/01/2011 01/15/2012
2 პოსტ-საბჭოთა კვლევების ცენტრი ანალიტიკოსი 04/01/2011 01/01/2014
3 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი თანაშემწე 04/15/2014 01/15/2016
4 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 09/20/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი