თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით 04/11/2011/
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 11/12/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 09/20/2016
2 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი თანაშემწე 04/15/2014 01/15/2016
3 პოსტ-საბჭოთა კვლევების ცენტრი ანალიტიკოსი 04/01/2011 01/01/2014
4 ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კავკასიის ასოციაცია დემოკრატიისა და მშვიდობისათვის ანალიტიკოსი 03/01/2011 01/15/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი