თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 law 31/08/2011/
2 law 07/11/2013/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 judicial trainee referendar 01/11/2011 07/11/2013
2 coordinator lecturer 01/08/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ანგარიში ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის პროფესორთა მეორე პროფესიული შეხვედრის შესახებ:„სისხლის სამართლის მეცნიერება გაერთიანებულ ევროპაში” 2016