თუ სწავლა გინდა
   
კელენჯერიძე იზა

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი იურიდიული დოქტორანტი Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული Master May 28 2003 12:00AM/
3 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული ასპირანტი Jan 1 1900 12:00AM/
4 იუსტიციის უმაღლესი სკოლა სამოსამართლო სწავლების მსმენელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი 09.11.2004 10.28.2005
2 შპს ,,სიონი-მ" იურისტი 07.02.2011 26.07.2011
3 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო რეგიონული ზედამხედველობის სამსახურის მრჩეველი 01.11.2005 10.03.2010
4 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონსულტანტისა და ადვოკატის თანაშემწე 01.09.2002 09.03.2003
5 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასემინარო ჯგუფების ხელმძღვანელი სისხლის სამართლის მიმართულებით 01.03.2010 01.08.2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობის მიზეზები და პირობები" 2004
2 ,,თანამედროვე გერმანიის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი წყობა" 2004