პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მაჭავარიანი არჩილ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების Apr 4 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 არასამთავრობო ორგანიზაცია "საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS)" საბჭოს წევრი 2012.11.01 1900.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი