თუ სწავლა გინდა
   
კალატოზიშვილი ნათია

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • n.kalatozishvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი Jan 9 2009 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი Jun 29 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 Finance in Motion საქართველოს წარმომადგენლობითი ოფისი ფილიალი ასისტენტი ????? 2012 ??????
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2013.07.01
4 ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა, USAID თარჯიმანი 2011 2012
5 კავშირი აგროსერვისი პროექტის კოორდინატორი 2010 2012
6 ჯორჯიან ქონსთრაქშენ გრუპ ადმინისტრაციული ასისტენტი 2008 2010
7 MCG ფონდი, ,,სოფლის მეურნეობის განვითარების თარჯიმანი 2006 2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი