თუ სწავლა გინდა
   
ბოჭორიშვილი ევა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ევა ბოჭორიშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. ასევე გაცვლით პროგრამით იმყოფებოდა Bowling Green სახელმწიფო უნივერსიტეტი, OH ამერიკის შეერთებული შტატები. გადიოდა სტაჟირებას მსოფლიო ბანკში, აშშ, ვაშინგტონი, ასევე მუშაობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში.