თუ სწავლა გინდა
   
ბოჭორიშვილი ევა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ბოულინგ გრინ უნივერსიტეტი ეკონომიკის Jan 1 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 ფინანსთა სამინისტრო სამმართველოს უფროსი 2001.01.01 2011.07.31

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი