პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კობალაძე მიხეილ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილიას უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი Jun 16 2004 12:00AM/
2 უილიამ და მერის კოლეჯი MBA May 13 2012 12:00AM/
3 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროპეისტიკა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროპეისტიკის მაგისტრი Jun 15 2006 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს ფრეშ-ჯორჯია მარკეტინგის მენეჯერი 2012.09.03 1900.01.01
2 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ექსპორტის ხელშეწყობის უფროსი კოორდინატორი 01.01.2010 20.07.2010
3 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ინვესტორებთან ურთიერთობის კოორდინატორი 01.10.2007 31.12.2009
4 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ატაშე 01.01.2005 30.07.2005
5 გაზეთი "ჯორჯია თუდეი" მთავარი რედაქტორი 01.01.2004 01.01.2005
6 გაზეთი "ჯორჯია თუდეი" კორესპონდენტი 01.06.2004 31.12.2004
7 პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველთა საბჭო მკვლევარი 01.09.2006 01.07.2007
8 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი