თუ სწავლა გინდა
   
დესპოტაშვილი მედეა

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი


ბიო

მედეა დესპოტაშვილი -საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის მიმართულებით.