თუ სწავლა გინდა
   
დვალიშვილი ფრიდონი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის Sep 26 1983 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის Mar 6 1992 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2014.07.01
2 თავისუფალი უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2009.09.01 2010.09.01
3 თსუ ასისტენტ პროფესორი 2006.09.01 1900.01.01
4 თსუ დოცენტი 2002.09.01 2006.09.01
5 ESM-თბილისი მათემატიკის აკადემიური დეპარტამენტის ლექტორი 1998.09.01 2009.09.01
6 აკად. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1983.09.01 1991.09.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 A Theorem on the Continuity of the Minimum of an Integral Functional for one Class of Optimal Problems with Distributed Delay in Controls 2013
2 On the well-posedness of a class of the optimal control problem with distributed delay Seminar of I.Vekua Institute of Applied Mathematics 2013