თუ სწავლა გინდა
   
რეგისტრაცია
   სასურველი ტრენინგი / თარიღი

16 მარტი - პარასკევი. თემა - როგორ ავირჩიო პროფესია სწორად? 17:00სთ
6 აპრილი - პარასკევი. თემა - როგორ დავძლიო გამოცდების შიში? 17:00სთ