თუ სწავლა გინდა
   
სტუდენტები


სტუდენტი სწავლების საფეხური
მაჰმუდ კატაბ სალეჰ მაჰმუდ (1330019) ბაკალავრიატი
აჰმედ მაჰერ აჰმედ ალ-ირაქი (1330054) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ შვან აბდულქადერ აბდულაჰ (1330063) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ა. ალკაჰალიკ ა. ალრაჰემ ათლუვაიჯარი (1330064) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ მოჰამედ ჰამდუნ ჰამდუნ (1330073) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ ომარ ისმაილ ალ-ნაიიეფ (1330077) ბაკალავრიატი
საიფ აბდულმალეკ შაბან შაბან (1330078) ბაკალავრიატი
კიკვაძე ანა (1310076) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ მაჰმუდ ჰუსეინ თალჯავი (1330058) ბაკალავრიატი
ათეერ აჰმედ აბედ ალსალიჰ (1330129) ბაკალავრიატი
აბდულჰადი აბდულლაჰ ქუმიათ ქუმიათ (1330135) ბაკალავრიატი
მამუნ ამინ ბიშით ალ-ოგაილი (1330145) ბაკალავრიატი
სევარ მუჰამედ რაფიქ რაფიქ (1330147) ბაკალავრიატი
რაფიდ ამერ ჯაბბარ ალბოლატეეფ (1330153) ბაკალავრიატი
ტაჰა სალიმ აჰმედ ალ-ბაიათი (1330175) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ დჰეიაა მაჰმუდ ალ-აზავი (1330192) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჯაბბარ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330201) ბაკალავრიატი
იასირ მაზინ ჯაბბარ ალ-ჰადდად (1330233) ბაკალავრიატი
ჰანი ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330374) ბაკალავრიატი
ლაით მუინ აბბას ალ-ჯანაბი (1330397) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაჯეჰ ნური ალსანკრავი (1330468) ბაკალავრიატი
რაღად რაად ჰადი ალ-რასული (1330471) ბაკალავრიატი
იჰაბ აჰმედ კადჰიმ კადჰიმ (1330558) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ ომერ ხალაფ ხალაფ (1330596) ბაკალავრიატი
თჰულფიქარ ალი ჰუსსეინ ალ-მანსური (1330622) ბაკალავრიატი
ჯაბარ ვაფი ვაჰიბ ალ-აბუდ (1330626) ბაკალავრიატი
ხალიდ ჰამიდ ჰეალ ჰეალ (1330629) ბაკალავრიატი
ჰუშამ ფაისალ აჰმედ სატუ (1330631) ბაკალავრიატი
კარიმ დამილოლა როსელინე (1330663) ბაკალავრიატი
მურტადჰა ფოუად ჯაბარ ალ-ჰუსეინავი (1330674) ბაკალავრიატი
იუსფ მოჰამმედ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330024) ბაკალავრიატი
აბდულა საად აჰმედ ალხალილ (1330079) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯამალ ჯამილ ალ-აზზავი (1330097) ბაკალავრიატი
ომარ ნაზჰან ლუტფალაჰ ალ-დური (1330112) ბაკალავრიატი
გჰაზვან ფაისალ ასაად ალაბდულლაჰ (1330133) ბაკალავრიატი
ალაიუბ მოჰამმად ვალიდ მაჰმუდ (1330141) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჯალალ მოჰამედ მოჰამედ (1330146) ბაკალავრიატი
თაჰა დჰელაა აბდულჰამიდ ალ-რავე (1330149) ბაკალავრიატი
სალეჰ სალეჰ სალვან მოჰამედ (1330152) ბაკალავრიატი
ომარ საად ხალაფ ხალაფ (1330178) ბაკალავრიატი
ისლამ ჰაბიბ სეხი სეხი (1330182) ბაკალავრიატი
ნური სალაჰ ზაალ ალკუბაისი (1330197) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ სამირ აზიზ აზიზ (1330351) ბაკალავრიატი
ალი ჰამზა რასმი რასმი (1330389) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხაირი აბდულჰუსსეინ ალ-ატტაბი (1330398) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჰუსსეინ აბედ ალ-ხაფაჯი (1330416) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ოთჰმან იჰია ჰუსეინ (1330107) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მაჰმუდ აბდულა ალ-ობაიდი (1330113) ბაკალავრიატი
მუნეებ სალაჰ ქადერ ქადერ (1330126) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფირას ჰასან ალ-მაჰდავი (1330181) ბაკალავრიატი
ოსამაჰ კადჰიმ აჯეელ ალნასსარ (1330223) ბაკალავრიატი
ომარ ამინ მოჰამმედ ალვარდ (1330235) ბაკალავრიატი
აბდულჰაკამ ალი მუჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330331) ბაკალავრიატი
აჰმედ ბაქერ მოჰსინ ალ-ლამი (1330341) ბაკალავრიატი
მუსააბ ფეისლ მოჰამმედ ალ-ითავი (1330354) ბაკალავრიატი
ამმარ მოჰსინ ალვან ალვან (1330355) ბაკალავრიატი
ალი ლუაი მოჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330392) ბაკალავრიატი
აიმენ აბდულა ალი ალი (1330407) ბაკალავრიატი
საიფ ჰუსსეინ იუნუს იუნუს (1330419) ბაკალავრიატი
მოჰაიმენ აბდულსათთარ ჰასან ალკარავი (1330440) ბაკალავრიატი
აჰმედ სალიმ აბდულკადჰიმ აბდულკადჰიმ (1330559) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი ლანა (1330565) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჯალილ ალი ალი (1330601) ბაკალავრიატი
ამეერ ხუდჰაირ აბბას აბბას (1330610) ბაკალავრიატი
მუჯტაბა აჰმედ საბიჰ საბიჰ (1330612) ბაკალავრიატი
ოლუომა ჩიომა ნენსი (1330639) ბაკალავრიატი
აიმენ მაჰდი მოჰამმედ მაჰდი (1330013) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ აჰმედ საადალლაჰ საადალლაჰ (1330039) ბაკალავრიატი
ამირ მუვაფაქ სალიმ სალიმ (1330075) ბაკალავრიატი
ფარუკ სამირ ხორშიდ ხორშიდ (1330084) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხალილ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1330089) ბაკალავრიატი
დეია ჰაიდერ დეია ჰაიდერ (1330098) ბაკალავრიატი
რამი ნური მოჰამმედ მოჰამმედ (1330108) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაიელ შაკირ ალბაიატი (1330127) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ხალაფ სულეიმან სულეიმან (1330131) ბაკალავრიატი
ომერ ჰამად სალეჰ სალეჰ (1330155) ბაკალავრიატი
ჰუსამ საად დავუდ დავუდ (1330190) ბაკალავრიატი
ჰასან ჯამალ ამინ ალ-ბაიათი (1330191) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საადი ისმაელ ისმაელ (1330194) ბაკალავრიატი
ჩინონიე ირაბორ ჯენიფერ (1330213) ბაკალავრიატი
ჩიბუზორ უდეალი ევიდენს (1330214) ბაკალავრიატი
აჰმაად ფოაზ აჰმაად ალშბორე (1330220) ბაკალავრიატი
სფუუგ ნადა აბდულა აბდულა (1330329) ბაკალავრიატი
ჰატემ აბდულკარეემ მოჰამმედ მოჰამმედ (1330390) ბაკალავრიატი
აბბას მოჰამედ ჰამზა ალ-ხაფაჯი (1330394) ბაკალავრიატი
ალი აიად ჰაშიმ ჰაშიმ (1330401) ბაკალავრიატი
ქათებაჰ იუსიფ აბედ ალ-კუბაისი (1330420) ბაკალავრიატი
ანმარ ხალიდ ნასსრ ალ-აზავი (1330445) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ი. ფახრი ალ-იავერ (1330548) ბაკალავრიატი
ვისამ ჰაიდერ ქასიმ ქასიმ (1330593) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მაჰდი სალიჰ ალბომაფრჯე (1330602) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰამეედ მაჯეედ მაჯეედ (1330608) ბაკალავრიატი
აბდულჯაბბარ ამერ ჰუსსაინ ალ-ჯანაბი (1330041) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ იას იას (1330046) ბაკალავრიატი
საიდ საიდ მოჰამედ ნური (1330076) ბაკალავრიატი
მოჰამედ დავუდ სულაიმან ალ-ანი (1330083) ბაკალავრიატი
ამეერ კადჰიმ ჰანი ჰანი (1330101) ბაკალავრიატი
აჰმედ კასიმ აბდულქარიმი სალმანი (1330109) ბაკალავრიატი
ალ-ზუბაირ მუჰამმედ საად გჰაზი (1330111) ბაკალავრიატი
ლაით დჰეიაა აბედ ალ-შუვაილი (1330142) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ამერ ალი ალ-ქასაბ (1330148) ბაკალავრიატი
საიფ ჯავად მაჰდი ალხაფაჯი (1330154) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ბადრი ფადელ ალ-ნიდავი (1330166) ბაკალავრიატი
აისარ რიად ფადჰილ ალ-ბეჰადილი (1330170) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ზაინელ კაიტტან ალმაიაჰი (1330204) ბაკალავრიატი
ალი ვაჯდი მაჰმოოდ ალ-რუბაიე (1330205) ბაკალავრიატი
აბდულჰამეედ სააბ ალ-ნიდავი (1330242) ბაკალავრიატი
საბაა საბაა აიმან სფუკ (1330069) ბაკალავრიატი
მარვან ნაჯი აჰმედ ალ-მაშჰადანი (1330093) ბაკალავრიატი
ორას მოჰსინ ბადრი ალ-იასეენ (1330100) ბაკალავრიატი
ალი ჰუსსეინ ნაიმ ნაიმ (1330106) ბაკალავრიატი
ქაედ ხალიდ ასაად ალაბდულახ (1330132) ბაკალავრიატი
აჰმედ აბდულვაჰიდ იბრაჰიმ შეეხოო (1330137) ბაკალავრიატი
ომარ აიედ მოჰამედ ალ-რავი (1330162) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ქაის ნაჯი შარიფ (1330164) ბაკალავრიატი
მაის აბდულკარიმ მოჰამედ ჯავად ალ-ჯუბური (1330165) ბაკალავრიატი
ზაიდ ნასსრ აბდულამეერ ალვაშ (1330211) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ბაჰადერ ჰაითამ აჰმედ (1330219) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საად ვადულლაჰ ვადულლაჰ (1330243) ბაკალავრიატი
აჰმედ ქაის აბბას აბბას (1330370) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჰუსეინ ხაშან ალ-ოვაიდი (1401693) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ბაჰაუსდდინ მირდან ალვინდავი (1401769) ბაკალავრიატი
ატირ კარიმ აბდულაზიზ აბდულაზიზ (1401469) ბაკალავრიატი
მუჰამმად აბდულვაჰჰაბ მ.ა. ზალხა (1330428) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ალი აბდულქადირ ალ-იმარი (1330463) ბაკალავრიატი
ოლორუნნისოლა ოპიემი ესტერ (1330475) ბაკალავრიატი
ვაელ ნეამაჰ საჰონ ჯავდჰარი (1330560) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მუდჰაფარ იბრაჰიმ ალნეზარი (1330561) ბაკალავრიატი
კარარ ფარჰან ალ-ტამეემი ალჰასან (1330573) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ მუნეერ მაჰდი ალ-ემრან (1330574) ბაკალავრიატი
ნურულდინ რაიდ სალეჰ სალეჰ (1330609) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მუდჰაფარ აბდულრიდჰა აბდულრიდჰა (1330613) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯაფარ აბდულჰუსაინ აბდულჰუსაინ (1330614) ბაკალავრიატი
აჟარ იაჰია მაჰდი ალ-ხლიანი (1330617) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ჰანი აბდულჰუსეინ აბდულჰუსეინ (1330648) ბაკალავრიატი
ბელენ განგა ვარგას ბერნარდიტა (1330664) ბაკალავრიატი
ჯოხაძე ქრისტინე (1401767) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ალი დავუდი აჰმედ ჰასან (1330677) ბაკალავრიატი
მოლაშხია ანა (1401442) ბაკალავრიატი
ჩხარტიშვილი გულიკო (1401035) ბაკალავრიატი
ომარ დიიაა მოჰამმედ ზექი მოჰამმედ ზექი (1330011) ბაკალავრიატი
ჰამიდ ჰაზიმ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330047) ბაკალავრიატი
ჯავად კადჰიმ ალ-დულაიმი აჰმედ (1330050) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ თაჰრიირ აბდ ალ-ჯანაბი (1330052) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჯამალ მოჰამედ ალი აჰმედ შეჰაბ (1330059) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰასან აჰმედ აჰმედ (1330088) ბაკალავრიატი
აჰმედ ა.აბდულვაჰაბ აბდულვაჰაბ (1330095) ბაკალავრიატი
ალი ჰასან ხალაფ ხალაფ (1330117) ბაკალავრიატი
ამმარ იასირ ვალეედ აბდულჰაფედჰ (1330120) ბაკალავრიატი
იდჰამ ვალიდ ხალიდ ხალიდ (1330121) ბაკალავრიატი
ჰასან ფალიჰ ჰასან ქაფთან (1330122) ბაკალავრიატი
ალი ნადჰიმ ხალაფ ხალაფ (1330124) ბაკალავრიატი
აიად აბბას ამინ შიხუ (1330125) ბაკალავრიატი
მურტადა ჰაშიმ მუჰეისენ ალჰამამი (1330136) ბაკალავრიატი
მუნთადჰერ ჯასიმ აბბას ალ-ბათთი (1330139) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ნაიეფ სულთან სულთან (1330150) ბაკალავრიატი
ეჰსან ალი გჰაზი ალ-დულაიმი (1330167) ბაკალავრიატი
ალი ხალიდ ნაჯმ ნაჯმ (1330212) ბაკალავრიატი
ლინა ჯასიმ მოჰამმედ ზარკანი (1330218) ბაკალავრიატი
იასირ იმად ჰასან ალ შაბბანი (1330234) ბაკალავრიატი
მუთანა აბედ სულთან სულთან (1330328) ბაკალავრიატი
ნამარიქ თარექ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330344) ბაკალავრიატი
იეზენ ისამ აბდულკჰალექ ზვაიენ (1330349) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად ბაჰაა ალ-სარრაფ (1330385) ბაკალავრიატი
იოსიფ ჯამალ შაფიქ ალ-სამარაე (1330472) ბაკალავრიატი
ჩიკე ფრეშიოზ იგვეჰ (1330476) ბაკალავრიატი
სარაჰ თამერ ჰადი ალ-ჰილალი (1330585) ბაკალავრიატი
აჰმედ-ალმუნტჰურ ა. ხილხალ ალსარი (1330598) ბაკალავრიატი
მუსტაფა შიჰაბ აჰმედ აჰმედ (1330615) ბაკალავრიატი
ალი მაკი ჰამიდ ჰამიდ (1330624) ბაკალავრიატი
ნავრეს მოჰსინ ბადრ ალ-აიდი (1330630) ბაკალავრიატი
ჰამზაჰ ალი მუჰი ალ-ჰემუს (1330619) ბაკალავრიატი
მუჰანად ე.თალიბ ალ-ჰარდან (1330620) ბაკალავრიატი
ამმარ მუშტაქ ტალიბ ალაავად (1330621) ბაკალავრიატი
ჰარეთ მუთანა მაჰმუდ მაჰმუდ (1330623) ბაკალავრიატი
სარმარდ მაჰდი ნაჰი ბუვის (1330652) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფახრულდდინ ჰამზა ჰამზა (1330654) ბაკალავრიატი
ალი კარინ აბდე ალი (1401637) ბაკალავრიატი
ასაად რიად მუჰამმად ალ-აჯილი (1401658) ბაკალავრიატი
ბაზერაშვილი რუსუდანი (1401834) ბაკალავრიატი
ამარ მაჰერ საედ საედ (1330325) ბაკალავრიატი
ადნან იდაიმ ალ-ლამი ჰეიდერ (1330386) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მურად კადიმ ალფატლი (1330388) ბაკალავრიატი
ჰუდა ჰუსსეინ ღაზი ალ-სარრაი (1330391) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ბადრ ჰამადა ჰამადა (1330393) ბაკალავრიატი
მუჰამედ აბდულქარიმ ზიაბ ზიაბ (1330415) ბაკალავრიატი
ალი ჰამიდ ხლაიფ ხლაიფ (1330450) ბაკალავრიატი
კარარ აბედ ჰასან ჰასან (1330470) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰილალ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330553) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ლაით ჰუმადი ალ-დუმაილი (1330555) ბაკალავრიატი
საიფ ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330556) ბაკალავრიატი
მარიამ ჰარიტჰ რაჯაა რაჯაა (1330566) ბაკალავრიატი
მარვან ჯავად კადჰიმ ალ-აზზავი (1330595) ბაკალავრიატი
ტარექ ჰატემ კარიმ ალ-ფალაჰი (1330599) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ა.ალჰადი აბდულმუნემ ალ-დალემი (1330618) ბაკალავრიატი
ბადრ ალადე ალი მოჰსინ (1330633) ბაკალავრიატი
ალი რაად ჰილალ ალ-ბაიათი (1330653) ბაკალავრიატი
ნურ ალ-ისლამ აბდულსათთარ ოთჰმან ალ-ჯანაბი (1330678) ბაკალავრიატი
ბერიძე ნანა (1401628) ბაკალავრიატი
საიფ თაბიტ ჰაშიმ ალ-ჯანაბი (1330396) ბაკალავრიატი
კარარ შაკირ აზეზ ატაბი (1330405) ბაკალავრიატი
ელი ეიად დეიაბ დეიაბ (1330443) ბაკალავრიატი
ჰუსეინ ალაა გატეა ალ-ხაფაჯი (1330474) ბაკალავრიატი
ამმარ ხალილ ჰადი ალ-აზაჰ (1330552) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ალი ჰასაბალლაჰ ალ-ჯორანი (1330554) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ნავფალ ჰამუდი ალ-სამარაი (1330592) ბაკალავრიატი
ჰასან საჰიბ სულთან ალშაჰერ (1330636) ბაკალავრიატი
აბბას საბბარ შოლი ალ-სარრაი (1330679) ბაკალავრიატი
ჯიხაშვილი მეგი (1401608) ბაკალავრიატი
ქავარ აბდი ალი ალი (1330650) ბაკალავრიატი
რამი აბდალჰამიდ მუბალატ ალჰადაბი (1330656) ბაკალავრიატი
ახალაია სალომე (1402113) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე ლაშა (1401237) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ანი (1401836) ბაკალავრიატი
ხურცილავა თამარი (1401797) ბაკალავრიატი
შალამბერიძე ანა (1401553) ბაკალავრიატი
ცალქალამანიძე ცოტნე (1402218) ბაკალავრიატი
ქენქაძე ნინო (1401200) ბაკალავრიატი
არქანია ელიზა (1401332) ბაკალავრიატი
კედელაძე ვალერი (1402184) ბაკალავრიატი
ბარჯაძე ელენე (1401554) ბაკალავრიატი
ხუნწარია ფიქრია (1401334) ბაკალავრიატი
ყაჭეიშვილი ლიკა (1401400) ბაკალავრიატი
გელოვანი ნინო (1401333) ბაკალავრიატი
პაპასქირი ლელა (1401464) ბაკალავრიატი
გორდულავა გიორგი (1402648) ბაკალავრიატი
ბაბილუა ნინო (1402681) ბაკალავრიატი
ფორჩხიძე ქრისტინე (1401243) ბაკალავრიატი
ბელოლე მოტალე ჯენეტტე (1161145) ბაკალავრიატი
ლაშხია ცირა (1401891) ბაკალავრიატი
გელეიშვილი მარიამ (1402851) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლევან (1401617) ბაკალავრიატი
აბრამიშვილი ანუკი (1401911) ბაკალავრიატი
ქანთარია მარიამ (1401190) ბაკალავრიატი
ბერულავა სოფიკო (1402883) ბაკალავრიატი
ლაგვილავა თიკო (1401009) ბაკალავრიატი
ოყუჯავა ნათიკო (1402915) ბაკალავრიატი
აბულაძე ლიანა (1210383) ბაკალავრიატი
ალზბედი ალი მაზინ აბდალი (1403019) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მაჯიდ ლაზიმ ალ-ფარტუსი (1403065) ბაკალავრიატი
ადილ სამერ ოლეივი ალ-ინიზი (1403062) ბაკალავრიატი
ოლათუნდე აბიოლა ჰასსან (1403079) ბაკალავრიატი
კოკაზ ხასრო ისმაელ ისმაელ (1403039) ბაკალავრიატი
მოჰამედ იმად ფადჰილ მაჯიდ (1403312) ბაკალავრიატი
იუსიფ ომარ აბდულა აბდულა (1403314) ბაკალავრიატი
დეკანოიძე ფიქრია (1210860) ბაკალავრიატი
ალადაშვილი ნინო (1210667) ბაკალავრიატი
სიხარულიძე თემურ (1210867) ბაკალავრიატი
ონოგბეიე ემანუელა ელოჰო (1260145) ბაკალავრიატი
მედოლიშვილი ანა (1211458) ბაკალავრიატი
მხეიძე მარიამ (1310260) ბაკალავრიატი
გოგიაშვილი გვანცა (1402785) ბაკალავრიატი
ალი კაროზჰ აბდე ალი (1403021) ბაკალავრიატი
ალი ჯსაამ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403125) ბაკალავრიატი
შუჰად რასოლ ზამილ ალ-ვაელი (1404025) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ოსამაჰ აჰმედ ნასრათ ალ-ბანა (1404050) ბაკალავრიატი
ოლადიპუპო ოლუვასიმოლა ოლუვაიემისი (1403468) ბაკალავრიატი
მარიამ ბაშეერ ტაბან ალ-ჯუაიფარი (1403018) ბაკალავრიატი
ოთმან ალ-ჯანაბი მოჰამმედ აბდულსატტარ (1502039) ბაკალავრიატი
აჰმედ ალაა ოუნ ალმაატოქ (1403028) ბაკალავრიატი
ლარა ალი აბბას ალ-აქაბი (1403042) ბაკალავრიატი
ალი ჰამედ კადჰიმ ალჰილალი (1403126) ბაკალავრიატი
ქარარ რასულ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1403347) ბაკალავრიატი
ამჯედ ქზარ საფაჰ ალ ბდეერი (1404034) ბაკალავრიატი
ზაიდ ტარიქ ჰამიდ ალ-სალიჰი (1403372) ბაკალავრიატი
ზაბიდ მუსტაფა სალეემ გჰაზი (1403384) ბაკალავრიატი
ოლადოე ოლუვოლე ოლავალე (1403504) ბაკალავრიატი
რუფაი რაშედატ ადელარინ (1502052) ბაკალავრიატი
ფოლადაშვილი მარიამი (1502185) ბაკალავრიატი
დიასამიძე დავით (1502569) ბაკალავრიატი
შანავა ნინო (1502681) ბაკალავრიატი
სომხიშვილი ქეთევან (1502265) ბაკალავრიატი
ბელქანია სალომე (1502646) ბაკალავრიატი
შონია თამარ (1502720) ბაკალავრიატი
ჟიჟიაშვილი ანა (1502667) ბაკალავრიატი
ბუჩუკური გიორგი (1502887) ბაკალავრიატი
სამხარაძე თინათინ (1502975) ბაკალავრიატი
ნურაშვილი მარიამ (1502664) ბაკალავრიატი
პაპოშვილი მარიამი (1502281) ბაკალავრიატი
შულაია ინდიკო (1502362) ბაკალავრიატი
ვეფხვაძე ნუცა (1502605) ბაკალავრიატი
მღებრიშვილი თეონა (1502929) ბაკალავრიატი
ჭიკაძე ქეთი (1503369) ბაკალავრიატი
ბეჟუაშვილი ნინო (1502851) ბაკალავრიატი
პაპიძე ანი (1503072) ბაკალავრიატი
მჭედლიანი თინათინ (1503325) ბაკალავრიატი
ბრეგვაძე ქეთი (1503568) ბაკალავრიატი
ადამაშვილი სოფო (1502736) ბაკალავრიატი
კუტალია ლიკა (1503700) ბაკალავრიატი
ცეცხლაძე ვერონიკა (1503066) ბაკალავრიატი
ზაზაძე ხატია (1503231) ბაკალავრიატი
იანვარაშვილი ნათია (1503242) ბაკალავრიატი
ლომიძე ნათია (1503560) ბაკალავრიატი
თუთარაშვილი ლალი (1502676) ბაკალავრიატი
ნათენაძე ელენე (1502658) ბაკალავრიატი
ქილიფთარი ლიკა (1503087) ბაკალავრიატი
მარტიაშვილი ნათია (1503147) ბაკალავრიატი
მოსაშვილი სოფიკო (1503249) ბაკალავრიატი
მთავრიშვილი ანი (1503239) ბაკალავრიატი
ლომია დავით (1503502) ბაკალავრიატი
ვერულიძე ბაია (1503570) ბაკალავრიატი
ჯიქია თამარა (1503587) ბაკალავრიატი
მეტრეველი თამთა (1504243) ბაკალავრიატი
ქოჩიაშვილი გულიკო (1504432) ბაკალავრიატი
ფუად ხაირ მაიკლ სამირ (1504660) ბაკალავრიატი
ალ-სუდანი აია აბბას ლაფტა (1504692) ბაკალავრიატი
ოლუვასაკინ მაიოვა ჯოშუა (1504719) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე ტაბარეკ მოჰამედ იბრაჰიმ (1504722) ბაკალავრიატი
მაჯიიდ მაჯიიდ აჰმედ ჰამიიდ (1504751) ბაკალავრიატი
ჰაყ მაჰსა საეიმი (1504819) ბაკალავრიატი
ბურჯანაძე ივანე (1503671) ბაკალავრიატი
ცუცქირიძე ნანა (1503674) ბაკალავრიატი
მწითური თემური (1503217) ბაკალავრიატი
ლემონჯავა ნაზი (1503499) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ზერკან აჰმედ ჯასიმ (1504696) ბაკალავრიატი
ჰასან ჰასან მუსტაფა ფალაჰ (1504739) ბაკალავრიატი
ალმაჰდიალამინ აჰმედ მუაიდ აჰმედ (1504759) ბაკალავრიატი
აბდულ-კარიმ ურსულა (1504817) ბაკალავრიატი
ხარშილაძე თინათინ (1600353) ბაკალავრიატი
ეპიტაშვილი შორენა (1503952) ბაკალავრიატი
ნაბაა აბბას ხალაფ ხალაფ (1403197) ბაკალავრიატი
ნურ ალაა ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1403484) ბაკალავრიატი
აზიზ აზიზ აჰმედ ჯაბბარ (1403509) ბაკალავრიატი
ადესოჯი ომოტაიო ისააკ (1502041) ბაკალავრიატი
ბოგვერაძე ბექა (1502239) ბაკალავრიატი
ლეჟავა ზურაბ (1502359) ბაკალავრიატი
კალდას დევიდ ალსაიდ ზაკი (1403359) ბაკალავრიატი
ოიესიჯი რილვან ოიებამიჯი (1403466) ბაკალავრიატი
უგვუ ნნეომა პამელა (1403476) ბაკალავრიატი
ჩინიერე იგბენიჟე თეოდორა (1403501) ბაკალავრიატი
კანდელაკი ირინა (1502115) ბაკალავრიატი
ბუაძე მარიამი (1502186) ბაკალავრიატი
სიანბადე ადეფოლა რებეკა (1502026) ბაკალავრიატი
ქვარცხავა ხათუნა (1502415) ბაკალავრიატი
კლარჯეიშვილი დავით (1502423) ბაკალავრიატი
ფილიევი ალექსი (1502282) ბაკალავრიატი
კობალაძე ეკა (1502472) ბაკალავრიატი
ალი აჰმად ფატიმა (1403365) ბაკალავრიატი
ომერ სალიმ მაჰალ მაჰალ (1403367) ბაკალავრიატი
ტაჰა მოჰამედ სამირ ტაჰა (1403383) ბაკალავრიატი
უკვებრუ ოგალე ბლესსინგ (1403479) ბაკალავრიატი
სამერ ფადილ ჯასიმ ჯასიმ (1403349) ბაკალავრიატი
მარიამ მ. მანჰალ აბდულღანი ალ-კურჯია (1404049) ბაკალავრიატი
მასრი ფიშოი რაგააი ნაგი (1403361) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სამირ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403371) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰაქი ისმაელ ისმაელ (1600181) ბაკალავრიატი
ხამის ალ-გბური ვალიდ ფალა (1600183) ბაკალავრიატი
კვიკვინია ანა (1600497) ბაკალავრიატი
მენთეშაშვილი მარიამი (1504142) ბაკალავრიატი
გელაშვილი მაკა (1503899) ბაკალავრიატი
ჯავახიშვილი ეკატერინე (1504036) ბაკალავრიატი
ბუხაიძე ანი (1600529) ბაკალავრიატი
არღვლიანი ტასო (1600736) ბაკალავრიატი
წიკლაური ნათია (1503584) ბაკალავრიატი
ხალედი მოჟგან (1504240) ბაკალავრიატი
ელშორაფა თალა აბდელრაუფ გამალ მოჰამედ (1600188) ბაკალავრიატი
ალ-რუბაიე ბაქრ დჰაფერ შაკირ (1504681) ბაკალავრიატი
რესომ ალ-კარაავი ომერ აჰმედ (1504688) ბაკალავრიატი
აბდულმაგედ ალნომანი ფარუქ ომარ (1504812) ბაკალავრიატი
იორდანიდისი თამარი (1600078) ბაკალავრიატი
დურღამ ხალედ (1600186) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე მუსტაფა მოჰამედ იბრაჰიმ (1504721) ბაკალავრიატი
როქ-ჰემუკა უგონნა რიჩმონდ (1504840) ბაკალავრიატი
საიდ ალჰავარ (1600185) ბაკალავრიატი
კუჭუხიძე მარიამ (1601327) ბაკალავრიატი
ალკროე ალაა მოჰამმედ კადჰიმ (1504736) ბაკალავრიატი
ალავი აბბას ალავია აბდულლაჰ (1504829) ბაკალავრიატი
ალსაადი ქენან (1504832) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე თამარი (1600864) ბაკალავრიატი
თადუმაძე თინათინ (1601136) ბაკალავრიატი
ნადარაია გვანცა (1601218) ბაკალავრიატი
ავლოხაშვილი დავით (1601743) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ალააბედ მუტარ (1504814) ბაკალავრიატი
ედუმ მმაჩუკვუ ჯულიეტ (1504821) ბაკალავრიატი
ალზოუბი მუათაზ მაჰმუდ მანსურ (1504830) ბაკალავრიატი
მადჰოვი ჩიპო (1504837) ბაკალავრიატი
ფაშურიშვილი მარიამი (1600113) ბაკალავრიატი
კოპაძე თინა (1600271) ბაკალავრიატი
ჩოხელი ანა (1600098) ბაკალავრიატი
გაილან აბდულკარიმ ჯამილ ალ-ჰადად (1330014) ბაკალავრიატი
კარამ ამერ აბას აბას (1330026) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მოჰამედ ფავზი ალ-შაჰვანი (1330049) ბაკალავრიატი
ბასამ დავუდ იასენ ალ-გბური (1330072) ბაკალავრიატი
ფირას აჰმედ საადალაჰ ალ-ჰანკავე (1330074) ბაკალავრიატი
რაჰიმ რაჰიმ აჰმედ სალიმ (1330086) ბაკალავრიატი
მუსტაფა სამირ ვაჰიდ ალფინდი (1330157) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად იდან იდან (1330168) ბაკალავრიატი
ხადჰიმ თალიბ ღაზი ბარღვთი (1330183) ბაკალავრიატი
ნისრიინ კარეემ მეზაალ ალ-მასუდი (1330188) ბაკალავრიატი
ავად ალ-მარავეე ომარ აბდულრაჰმან (1330222) ბაკალავრიატი
აჰამედ ჰასან ჰუმაიდან ალ-ხალიდი (1330224) ბაკალავრიატი
რეემ ნაზარ იოუნუს იოუნუს (1330229) ბაკალავრიატი
ჯააფარ მაჰდი სალეჰ ალ-ჯბური (1330327) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ტავფიქ ადილ აბდულლაჰ ალ-აზზავი (1330345) ბაკალავრიატი
თაჰრირ მოჰსინ ალვან ალვან (1330356) ბაკალავრიატი
დისი ემანუელა ენო უფუომა (1330379) ბაკალავრიატი
ვალეედ ხალიდ მაიზარ მაიზარ (1330448) ბაკალავრიატი
მკალავიშვილი ლუკა (1601084) ბაკალავრიატი
მასუდ ტავფიკ მასუდ ელსაბბაჰ (1600322) ბაკალავრიატი
ყრუაშვილი ნინო (1600558) ბაკალავრიატი
წერეთელი მარიამ (1601488) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აჰმად (1602121) ბაკალავრიატი
ალბო ისმაელ ომარ აჰმედ იუნუს (1403503) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ აბდულჰუსსეინ ალი ალსიჰეოეოი (1403038) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სალაჰ აბდულლაჰ აბდულლაჰ (1403308) ბაკალავრიატი
ადიან ადილ ქარიმ ქარიმ (1404035) ბაკალავრიატი
ტაიმ აბას ოლეივი ალ-ბეჰადილი (1404036) ბაკალავრიატი
სულთან ალი ჰუსეინ ალ-გბური (1403051) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ იად აბბას აბბას (1403074) ბაკალავრიატი
ტალიბ ბასიმ ჩიად ალ-მოჰამმედი (1403076) ბაკალავრიატი
ალი მუჯიბ აბდულატიფ აბდულატიფ (1403089) ბაკალავრიატი
აჰმედ ნაზარ ხალეელ ხალეელ (1404003) ბაკალავრიატი
მაიკლ მალაქ იუსეფ ზაქი (1403362) ბაკალავრიატი
რაშიდ რაშიდ აიატ საად (1504811) ბაკალავრიატი
სიმბარაშე დზუდა ქრისტოფერ (1504822) ბაკალავრიატი
ივანეიშვილი მარეხი (1600733) ბაკალავრიატი
აბდელნურ ფადი ნაბიჰ ჰანნა (1504676) ბაკალავრიატი
ბაჩუნაშვილი ნინო (1504426) ბაკალავრიატი
მებოდი სამირა ფათთაჰი (1504659) ბაკალავრიატი
მოჰანად თავფეექ თავფეექ მარვან (1504679) ბაკალავრიატი
სუჰაილ ალ-დულაიმი მუსტაფა რაად (1504691) ბაკალავრიატი
სალეჰ ალ-ჯაბერი მუად აბდულაზიზ (1504727) ბაკალავრიატი
იოსელიანი ანი (1310400) ბაკალავრიატი
იასინ ალ-სალლამი ზუბაიდაჰ რააფატ (1600323) ბაკალავრიატი
სორდია ანი (1600753) ბაკალავრიატი
აია აბდულამირ რაშიდ რაშიდი (1330550) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი საიფ (1330562) ბაკალავრიატი
ომერ აიად საიდ საიდ (1330604) ბაკალავრიატი
ტაიფ აბდულქარიმ დავუდ ალ-ხატავი (1330632) ბაკალავრიატი
ასაად ნაჰი საიდ ალშუვაილი (1330660) ბაკალავრიატი
ჰუსსამალდინ ჯაბბარ შარიფ შარეფ (1401063) ბაკალავრიატი
ლეტაიფ ნადა ბენ (1601264) ბაკალავრიატი
ჩაგელიშვილი მარიამ (1600599) ბაკალავრიატი
ჭარხალაშვილი ანა (1600728) ბაკალავრიატი
შული ჭანგ (1602301) ბაკალავრიატი
რაგჰებ ჰეგაზი ისლამ მოჰეი აბდელჰაკე (1602306) ბაკალავრიატი
ჰასსან აბუეიდა მოჰამმდ გაზი ალიან (1602296) ბაკალავრიატი
ლატიფ მოჰამმად (1602321) ბაკალავრიატი
ბაქრ მოჰამად ალი (1602410) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ალ-მალქი მოჰამედ (1602408) ბაკალავრიატი
ქამალი პოურ აბედ (1602421) ბაკალავრიატი
საბსაბი ანას (1602448) ბაკალავრიატი
მდივნიშვილი მარგალიტა (1600914) ბაკალავრიატი
ბიბიაშვილი თამარ (1601532) ბაკალავრიატი
ტარიელაშვილი თამარი (1600981) ბაკალავრიატი
ამინ ებეიდ ომარ ალამინ რედა (1602390) ბაკალავრიატი
ჰანნა ჯორჯ (1602398) ბაკალავრიატი
ჰაჯისარაკი ფარნუშ (1602407) ბაკალავრიატი
ხადემაბბასი კეივან (1602418) ბაკალავრიატი
გორჯი შიმა (1602445) ბაკალავრიატი
მუსა იასმინ შარიფ მაჰმუდ (1602460) ბაკალავრიატი
ალქედრა აჰმედ მ.ს. (1700037) ბაკალავრიატი
დანელია ანა (1700047) ბაკალავრიატი
სიბოშვილი ლიკა (1700227) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე თეა (1700282) ბაკალავრიატი
ქერქაძე ქრისტინა (1601379) ბაკალავრიატი
ძნელაძე სალომე (1601800) ბაკალავრიატი
არღვლიანი თეკლე (1601912) ბაკალავრიატი
აბდულნაბი ალ-დაჰჰან ბასმა ალი (1602168) ბაკალავრიატი
მაჯლესი ნაზანინ (1602239) ბაკალავრიატი
ვალლ აბდალლაჰი მოჰამედ (1602243) ბაკალავრიატი
ბასთამი ამირმოჰამად (1602245) ბაკალავრიატი
მასოუმი ფაიამ (1602257) ბაკალავრიატი
ოსმან ჰასსან მოჰამედ აბდელრაჰმან (1602271) ბაკალავრიატი
მარვან ალკააკა (1602322) ბაკალავრიატი
სანგაჩინ კიმია ღადირი (1602342) ბაკალავრიატი
მობაიედ მაზენ ალ (1602348) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ ალ ომარ (1602355) ბაკალავრიატი
აიიად აბდალლაჰ კ.ა. (1602369) ბაკალავრიატი
აჰმედი მაზენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602400) ბაკალავრიატი
ალრაის აბდალ რაჰმან (1602413) ბაკალავრიატი
ზანდი აილარ (1602411) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ზაქარია აბდალლაჰ მალაზ (1602440) ბაკალავრიატი
აჰმად რაბი (1602439) ბაკალავრიატი
ლოტფი აჰმად ალნაჯჯარ რამზი (1602450) ბაკალავრიატი
მოჰსინ ხლაიფავი აჰმედ ალაა (1700011) ბაკალავრიატი
ბლიაძე მარიამ (1601973) ბაკალავრიატი
ზაქერ მაქან (1602069) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ სალმან რჯააი მოჰამმად (1602122) ბაკალავრიატი
საადუნ საადუნ აბდულაჰ საად (1602160) ბაკალავრიატი
აბდელლატიფ ისმაილ ჰადი ბასიმ (1602176) ბაკალავრიატი
კეშავარზ სანაზ (1602208) ბაკალავრიატი
ანოთი ომარ (1602209) ბაკალავრიატი
რამადანი აბდალლაჰ ი.მ (1602295) ბაკალავრიატი
ალჰასანი მუსტაფა ჰაითამ ზეიად (1602304) ბაკალავრიატი
ღელიჩი სადეღ (1602330) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ ალაა აჰმედ ჰუსსეინ (1602341) ბაკალავრიატი
გოგოჩაშვილი ანი (1601748) ბაკალავრიატი
მოჰამმად აბუოუდეჰ დოაა იასერ (1602135) ბაკალავრიატი
ჯავედ იქბალ აკაშ (1602151) ბაკალავრიატი
ალ-რიფაიე ნავარ ფადჰილ ხამმას (1602153) ბაკალავრიატი
ბაღიანიაზდ ბეჰნამ (1602175) ბაკალავრიატი
ალ ჰაზა ალ ვალიდ (1602180) ბაკალავრიატი
სუბჰი სალეჰ ფერას ოსამა (1602241) ბაკალავრიატი
შაერ ანას, მაჯედ (1602254) ბაკალავრიატი
აბდულმოჰსინ ჰაჯაჯ აჰმედ მუსტაფა (1602143) ბაკალავრიატი
მოჰამმედსაებ საებ მუსტაფა აჰმედ (1602144) ბაკალავრიატი
ჰაფედ ალი კენეფათი (1602195) ბაკალავრიატი
ფაიეკ შუქრი ფილოპატირ მედჰატ (1602233) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე ქეთევან (1700231) ბაკალავრიატი
ბასილაია თათული (1700353) ბაკალავრიატი
კანაჩაძე ეკა (1700437) ბაკალავრიატი
რუფაეილ მარიუ აბდალლა შეჰათა (1602458) ბაკალავრიატი
ალზუბი მოჰანნად მაჰმუდ მანსურ (1602461) ბაკალავრიატი
ქამალ ლეურა სამეჰ სამირ (1700002) ბაკალავრიატი
ბათულ რამალ (1700067) ბაკალავრიატი
ალალამი ჯავიდ საჰირ ჯავიდ (1700072) ბაკალავრიატი
რამალ მაიკლ (1700177) ბაკალავრიატი
კამალი სარვესთანი ამირ ჰოსსეინ (1602240) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ქარიმ აბდულლაჰ ალი (1602299) ბაკალავრიატი
ალრადდავი ამმარ (1602347) ბაკალავრიატი
ობი ებუკა ფრანცის (1602388) ბაკალავრიატი
ფულადი შირინ (1602386) ბაკალავრიატი
სარაბი ალირეზა (1602403) ბაკალავრიატი
ენგოიანი ედგარ (1602409) ბაკალავრიატი
აიდი მაჰმუდ აზმი მაჰმუდ (1602420) ბაკალავრიატი
ალსალთი მოჰამმად (1602425) ბაკალავრიატი
ალ-ჯუბური აბდულლაჰ სამეერ ნეამაჰ (1602451) ბაკალავრიატი
ალქინდი მოზაჰ აბდულლა ჰასსან სალემ (1700036) ბაკალავრიატი
ბერიძე სალომე (1700042) ბაკალავრიატი
ალჰამად აჰმად (1700073) ბაკალავრიატი
შერიფ აბდალლა მოჰამედ აბდალლა აბდელაზიმ (1700075) ბაკალავრიატი
ალ მსალმეჰ აბდულლაჰ (1700180) ბაკალავრიატი
ალჰამაიდა მაჰმუდ ფ.ა. (1602125) ბაკალავრიატი
ალ-სალლამი სარა მოჰამმედ ნაბილ (1602192) ბაკალავრიატი
ზუჰორი მოჰამმად ამინ (1602237) ბაკალავრიატი
ალდულაიმი იუსიფ ჰამზა ობაიდ (1602250) ბაკალავრიატი
იხლას იბრაჰიმ სალიმ ამირ (1602313) ბაკალავრიატი
მელიაშვილი ირაკლი (1700642) ბაკალავრიატი
ჭალიძე მარიამ (1700677) ბაკალავრიატი
წიკლაური ალექსანდრე (1601217) ბაკალავრიატი
ტატინაშვილი გიორგი (1601245) ბაკალავრიატი
მაძღარაშვილი მარიამ (1700406) ბაკალავრიატი
ამბროლაძე ნინო (1700495) ბაკალავრიატი
ბოქოლიშვილი თინათინი (1700553) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ნიკა (1700638) ბაკალავრიატი
ისაკაძე ნინო (1700848) ბაკალავრიატი
რუჯაილა ნაილ ქამალ სალიმ აბუ (1701373) ბაკალავრიატი
მეკდად აჰმედ ომარ მესბაჰ (1701374) ბაკალავრიატი
შირაზი ნარგეს (1701375) ბაკალავრიატი
ჰასსან ნერმინე (1701397) ბაკალავრიატი
ალ ავილ ჯულია (1701400) ბაკალავრიატი
ჰანი შაკირ მაჰმუდ მაჰმუდ (1701440) ბაკალავრიატი
ატალლაჰ მადი ატალლაჰ ვაელ (1602326) ბაკალავრიატი
ანაბი აბდულმაჯედ (1602336) ბაკალავრიატი
მოსტაფავი ზაჰრასადათ (1602335) ბაკალავრიატი
ზანჯირჩი მოჰამმადსინა (1602366) ბაკალავრიატი
სუბეიჰ იარა აბუ (1602394) ბაკალავრიატი
თახერი ჰოომან (1602405) ბაკალავრიატი
გოგოლაძე ანა (1700291) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აბდულლა (1602074) ბაკალავრიატი
კუტალაძე ანა (1700237) ბაკალავრიატი
რამიშვილი ანა (1700418) ბაკალავრიატი
ფოფხაძე ბერიკა (1700792) ბაკალავრიატი
ჯავაჰერი ჰაყიყი მოჰამადრეზა (1701044) ბაკალავრიატი
გოგოხია გიორგი (1701194) ბაკალავრიატი
ხოშტარია თამარ (1701291) ბაკალავრიატი
ალღანიმ აჰმად (1701351) ბაკალავრიატი
ალმობაედ მოჰამად (1701377) ბაკალავრიატი
ფეტიან მუსტაფა საად ჰასსან (1701472) ბაკალავრიატი
რაზზაკ ანას აბდულ (1701478) ბაკალავრიატი
ალხალიფა მარამ ხალიდ მოჰამედოსმან (1701542) ბაკალავრიატი
საად ღრამ (1701550) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ჰადილ (1701547) ბაკალავრიატი
საადა აიალ აბუ (1701565) ბაკალავრიატი
ქასემ ასილ ქამელ მოჰამმად (1701581) ბაკალავრიატი
აზარნია აიდინ (1701635) ბაკალავრიატი
ლასისი ალაბა ადედამოლა (1701655) ბაკალავრიატი
ალაჰმედ ტალა ტაჰა ქასსიმ (1701686) ბაკალავრიატი
აყელფურ ჰასთი (1701731) ბაკალავრიატი
ალტაჰან კაის (1701733) ბაკალავრიატი
ხანა ნაზი რამეზ ბასსამ (1701740) ბაკალავრიატი
აბო რუქბა მოჰამედ (1701747) ბაკალავრიატი
ადეოლა ადენიკა მუიბატ (1701762) ბაკალავრიატი
აბო მოხ ამირ (1701764) ბაკალავრიატი
აბუ სალეჰ მარსელ (1701767) ბაკალავრიატი
თორდინავა თორნიკე (1700925) ბაკალავრიატი
მიქაია მედეა (1701157) ბაკალავრიატი
ალშის მახულ (1701339) ბაკალავრიატი
როა აიად საიდ საიდ (1403086) ბაკალავრიატი
მარვან ემად აბდულა ქარიაქოს (1403315) ბაკალავრიატი
აფრაჰ საად აჰმედ აჰმედ (1403348) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ იბრაჰიმ ადილ იბრაჰიმ (1602431) ბაკალავრიატი
ბაშირ მუჰამედ (1602434) ბაკალავრიატი
დოსარი აბდულლაჰ მოჰამმედ თამერ (1602453) ბაკალავრიატი
ჰასსან ლატიფატ ოლოლადე (1602466) ბაკალავრიატი
ალ ღზავი ნურ (1700004) ბაკალავრიატი
ელაბადინ ჰამზა ზაინ (1700066) ბაკალავრიატი
აბასი ალაა ატეფ ავად (1700076) ბაკალავრიატი
შაბანი შიმა სადატ (1700179) ბაკალავრიატი
გოგალაძე ხატია (1700234) ბაკალავრიატი
ოსმან მალაზ აბდელრაჰიმ მოჰამედ (1701036) ბაკალავრიატი
მიქავა გიორგი (1701054) ბაკალავრიატი
სუხაშვილი ნინო (1701224) ბაკალავრიატი
მასრი მოჰამმად (1701549) ბაკალავრიატი
მუსავი სეიედმეისაყ (1701544) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ადელ ჰაზეინ (1701555) ბაკალავრიატი
ელარირ მოჰამმედ მუფიდ საადი შაკერ (1701556) ბაკალავრიატი
ალასას ალღაით (1701560) ბაკალავრიატი
ბასელ ფაურ (1701562) ბაკალავრიატი
ხოდავარდარ ფატემეჰ (1701567) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა ზაიდ ჯ.ა. (1701589) ბაკალავრიატი
მუსავი სეთარესადათ (1701591) ბაკალავრიატი
ღოლამრეზაეი მელიქა (1701592) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა იაზან ჯ.ა. (1701597) ბაკალავრიატი
გნიმათ სერგიო (1701600) ბაკალავრიატი
დალობა ფაითჰ ფელიქს (1701605) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ მუსტაფა შაჰაბ (1701617) ბაკალავრიატი
ელსაიედ ელსაიედ იომნა ესსამ (1701620) ბაკალავრიატი
ზაკარია მოჰამედ მოჰამედ აიმან ელსაიედ (1701640) ბაკალავრიატი
ჩუკვუ ჩინიერე ვიქთორი (1701643) ბაკალავრიატი
ალი გაჰინ მოჰამედ იეჰია ფუად (1701663) ბაკალავრიატი
ჰამდან ლიიან აკრამ აჰმად (1701687) ბაკალავრიატი
ალ-თამიმი ჰასან ჰუსეინ აბდ ალი (1701707) ბაკალავრიატი
ალი იუსსეფ კარიმ მოჰამედ (1701715) ბაკალავრიატი
ალმიმონი იაზან საიდ ზაჰირ (1701726) ბაკალავრიატი
ტარიქ ალი ადელ ტარიქ (1701739) ბაკალავრიატი
ხოდადადი რეზა (1701801) ბაკალავრიატი
საფვა უსამა (1602198) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი მელაქ სალიჰ (1602211) ბაკალავრიატი
ფურია სუფეჰრ (1602235) ბაკალავრიატი
ზუჰორი მოჰამმად ადნან (1602236) ბაკალავრიატი
სვაიდ ოსამა (1602248) ბაკალავრიატი
აბუ ჰანნა გერიეს (1602253) ბაკალავრიატი
აბდელჰაკეემ ჰამედ მოააზ მოჰამედ (1602302) ბაკალავრიატი
ზაინაბ მოჰამმად (1602314) ბაკალავრიატი
საიფი ჟიმი (1602328) ბაკალავრიატი
ობაიდინ აიმან (1602356) ბაკალავრიატი
ფარაჰ ამალ მოჰამედ აჰმედ (1602372) ბაკალავრიატი
აბდალა ოსამა მოჰამედ მოჰამედ აჰმედ (1602395) ბაკალავრიატი
დაუდ მიქაელ ალბერ ალფონს (1602402) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ აბდელაზიემ მოჰამედ ელჰასსან (1602432) ბაკალავრიატი
კალბუნ მოჰამმად (1602435) ბაკალავრიატი
ბუშრა აბდუნ აჰმედ მუგაჰიდ (1602455) ბაკალავრიატი
ელსაადანი დანა თამერ მოჰამედ აბდელლატიფ (1700010) ბაკალავრიატი
ადერეტი პელუმი მოლადე (1700039) ბაკალავრიატი
გოთანი იაზან (1701772) ბაკალავრიატი
ებრაჰიმ ხალედ (1701775) ბაკალავრიატი
ფაჰმი ჰუსსეინ ბასსელ ბაჰაა (1701781) ბაკალავრიატი
ალ-მაჰდავი მოჰამმედ ალი აბდულჯალილ (1701798) ბაკალავრიატი
მათიაშვილი გვანცა (1700491) ბაკალავრიატი
ღვინიაშვილი სალომე (1700685) ბაკალავრიატი
აჰმად აჰმად მუთასიმ იდრის (1701347) ბაკალავრიატი
ერუმაკა კიმბერლი ჩიმდი (1701362) ბაკალავრიატი
აღაჯერი ამირრეზა (1701372) ბაკალავრიატი
აბოიუსსეფ ჰუსსიენ მაჯედ ჰასსან (1701378) ბაკალავრიატი
მონემიზადეჰ სორუშ (1701379) ბაკალავრიატი
ალდაჰერი ბილალ (1701380) ბაკალავრიატი
ალმადჰუნ რაგჰად აჰმედ იბრაჰიმ სლიმ (1701383) ბაკალავრიატი
ხარუფ ალაა (1701414) ბაკალავრიატი
აბდო ღუზი ტალჰა ღაზი (1701431) ბაკალავრიატი
ხალედ ომარ რამი სამეერ (1701447) ბაკალავრიატი
თარავია რანა ბ.ს. (1701454) ბაკალავრიატი
რადმეჰრ სანა (1701479) ბაკალავრიატი
ნებე ონიინიე ვიქტორია (1701480) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ აჰმედ აბდულრაჰმან ნასსერ ხალილ (1701522) ბაკალავრიატი
ალაბდულჰასსან ფატიმა ნასსერ ჰანონ (1701529) ბაკალავრიატი
ალჰამიდ აბდულლა (1701537) ბაკალავრიატი
სალიჰ აჰმად (1701548) ბაკალავრიატი
სალამა ქარამ (1701571) ბაკალავრიატი
ოდეჯობი იუსირათ (1701572) ბაკალავრიატი
რედჰა ალმადანი, მარვან (1701582) ბაკალავრიატი
ალ-ვასსითი ეიმენ ალაა ჰასსან (1701594) ბაკალავრიატი
აჯლუნი აჰმად, რაშიდ (1701604) ბაკალავრიატი
აბუდ ელიას (1701624) ბაკალავრიატი
სალამე ოსამა (1701628) ბაკალავრიატი
ალ მასალმეჰ აბდულლაჰ (1701642) ბაკალავრიატი
ალ ასამ ჰასან (1701646) ბაკალავრიატი
ალდურღამ უბაიდ (1701664) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიმია ხეირხაჰ (1701458) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ბანაფი მოჰამმედ მარვან (1701502) ბაკალავრიატი
მასარიეჰ მოჰამმედ (1701521) ბაკალავრიატი
თუმარ სოგანდ (1701531) ბაკალავრიატი
ალოქლა რაფი (1701538) ბაკალავრიატი
ჰაგუაგუბ ეჰსსან (1701541) ბაკალავრიატი
თაჰა მოჰამმად (1701564) ბაკალავრიატი
ფალაჰატი ამირრეზა (1701586) ბაკალავრიატი
ჰამდან ალ ნოსირათ (1701590) ბაკალავრიატი
ალჰუსსეინ ომარ (1701598) ბაკალავრიატი
რასლან მუჰამმად ამმარ (1701629) ბაკალავრიატი
ბანი ავვად მოჰამმად ვასფი რასლან (1701637) ბაკალავრიატი
სეფალდინ აჰმად (1701645) ბაკალავრიატი
თაჰერი რომინა (1701660) ბაკალავრიატი
ალრაჯა ალშბით მაჯედ (1701682) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ მაჰმუდ მაჰმუდ შაკირ (1701700) ბაკალავრიატი
იაკკო აჰმედ (1701725) ბაკალავრიატი
ანგიზე დონია (1701730) ბაკალავრიატი
მჰანნაიეჰ ობაიდა (1701737) ბაკალავრიატი
ჯვეილის ადლი, ადელ (1701744) ბაკალავრიატი
ზუჰორი საფაა (1701750) ბაკალავრიატი
ალღამრი აჰდ ნ.ა. (1701759) ბაკალავრიატი
მადდაჰ ჰადი (1701773) ბაკალავრიატი
ამაშა დანიელ, აბდ ელქარემ (1701778) ბაკალავრიატი
მობარაკეჰ მარიამ სალეჰი (1701782) ბაკალავრიატი
საკალლაჰ ლამა ი.მ. (1701803) ბაკალავრიატი
უთურაშვილი თომა (1402779) ბაკალავრიატი
ჯაშიაშვილი ნიკა (1700587) ბაკალავრიატი
ყარმაზანაშვილი ნანა (1700610) ბაკალავრიატი
კოპალიანი შორენა (1700741) ბაკალავრიატი
გუგეშაშვილი ნინო (1700425) ბაკალავრიატი
ვარძუკაშვილი თინათინი (1700538) ბაკალავრიატი
ფეიქრიშვილი ანზორი (1700618) ბაკალავრიატი
სამი ალ ნაში მარვაჰ მაზინ (1602152) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი ზაიდუნ სალიჰ (1602185) ბაკალავრიატი
ალმუსა ალაა (1602203) ბაკალავრიატი
ლატიფ მაჯედ (1602206) ბაკალავრიატი
ელაბბას ელბახით აჰმედ აბდელრაფი (1602270) ბაკალავრიატი
ალ-ჯაბერი ჰასან აბდულლაჰ აჰმედ (1602329) ბაკალავრიატი
ჯაფარი ფათემეჰ შარიფ (1602338) ბაკალავრიატი
ხოდამოროვატი მაჰბოდ (1602357) ბაკალავრიატი
ფარსიდან მიტრა (1602363) ბაკალავრიატი
აჰმედ მოჰსენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602399) ბაკალავრიატი
ესსეიდ აჰმედ (1701348) ბაკალავრიატი
მოეინი ჰანიეჰ (1701352) ბაკალავრიატი
აბეერ ალ კადრი (1701411) ბაკალავრიატი
ელგენდი მოჰამედ აბდელალიმ მოჰამედ იბრაჰიმ (1701415) ბაკალავრიატი
ალზუფარი მოჰამმად ალი მენაჰი (1701416) ბაკალავრიატი
ალ-თიქრითი მოჰამმად რაად იჰსან (1701428) ბაკალავრიატი
შაბანი სეიედ ამირ (1701445) ბაკალავრიატი
მოჰამედ აბდელთავაბ მაჰმუდ მოჰამედ ჰასსან (1701450) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მოჰამედ შეჰაბელდინ მოჰამედ (1701452) ბაკალავრიატი
სბაჰი ასელ (1701474) ბაკალავრიატი
ალბარკ იუსეფ (1701505) ბაკალავრიატი
ალომარ ოთმან (1701506) ბაკალავრიატი
ვარდოშვილი ივანე (1700193) ბაკალავრიატი
ჭამიაშვილი თამარი (1700415) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლიკა (1700914) ბაკალავრიატი
მაღრაძე ზურაბ (1701014) ბაკალავრიატი
აჯაიი გბენგა ჯუდე (1701043) ბაკალავრიატი
ალმანასირ ასილ ხალიდ აბდულატიფ (1701047) ბაკალავრიატი
ქაჯაია შოთიკო (1701141) ბაკალავრიატი
კახნიაშვილი იზოლდა (1502396) ბაკალავრიატი
ნინუა მარიამ (1502589) ბაკალავრიატი
ადამ მოჰამედ აბდულმაჯედ იბრაჰიმ (1701692) ბაკალავრიატი
ჯულანი მოჰამმად ფავზი აბიდ ალდაიმ (1701695) ბაკალავრიატი
აბბას ბადრ ფაირუზ აჰმედ ნაგიბ (1701716) ბაკალავრიატი
აბდელვაჰაბ ელშაფეი აბდელრაჰმან ჰამედ აბდელჰამიდ (1701734) ბაკალავრიატი
ნაბჰან მოჰამად ღალებ (1701738) ბაკალავრიატი
აბდალლაჰ ამირეჰ აბდელ რაჰმან იბრაჰიმ (1701746) ბაკალავრიატი
ქოუშაზადეჰ მაჰდი (1701758) ბაკალავრიატი
აბილ მელიკა (1701763) ბაკალავრიატი
აჰმედ მოჰამედ მოჰამედ აბდალლა (1701804) ბაკალავრიატი
აბუ უმაირა აბდელრაჰმან ჰამედ მოჰამმედ ჰამედ (1701509) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ლაით ღალებ ტაჰერ (1701515) ბაკალავრიატი
ადესოჯი ენიოლა (1701530) ბაკალავრიატი
მილჰამ მაჰმოდ (1701551) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ბატულ (1701543) ბაკალავრიატი
ოსმან მოჰამედ მოთამენ მოჰამედ (1701559) ბაკალავრიატი
ლტაიეფ მოჰამედ ბენ (1701561) ბაკალავრიატი
სავან ჯეჰად (1701563) ბაკალავრიატი
ანოთი მირა (1701577) ბაკალავრიატი
აჰმად ალდანდაში (1701588) ბაკალავრიატი
სოლიმან ალა ჰამიდ ალი (1701602) ბაკალავრიატი
ბაჯბუჯ აჰმად (1701603) ბაკალავრიატი
ავირა აჰმად (1701626) ბაკალავრიატი
აჯლუნი იბრაჰიმ, რაშიდ (1701650) ბაკალავრიატი
მუსა ელმა მარბიენ (1701693) ბაკალავრიატი
ალი ჰასსან მარვან მოსტაფა მოჰსენ (1701699) ბაკალავრიატი
მოღადდამ პურია ადლი (1701708) ბაკალავრიატი
ალოქლა აჰმად (1701717) ბაკალავრიატი
ფერვანა აჰმედ ჯ.რ. (1701756) ბაკალავრიატი
სობჰ შადი (1701774) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ რაბეა, ჰაფედ (1701780) ბაკალავრიატი
ქეიხოსრავი ფათემეჰ (1701800) ბაკალავრიატი
ბაქირ მუჰამმედ ნოურას (1701805) ბაკალავრიატი
გაჩეჩილაძე ცისია (1700429) ბაკალავრიატი
დურგლიშვილი ვენერა (1700438) ბაკალავრიატი
ნოზაძე ნათია (1700458) ბაკალავრიატი
თხინვალელი ნიკოლოზ (1700840) ბაკალავრიატი
ალ კადრი მუატასემ (1701418) ბაკალავრიატი
თალფაჰ დუნია კ.მ. (1701432) ბაკალავრიატი
ხალაფალლა მოჰამედ მომენ ჰოსამელდინ (1701471) ბაკალავრიატი
რაშიდი სამინ (1701473) ბაკალავრიატი
ადამია მარიამ (1700867) ბაკალავრიატი
მოჰამედ მუჯთაბა მოჰამედ ჰასსან (1701038) ბაკალავრიატი
კაკრიაძე თამარი (1701145) ბაკალავრიატი
ადეიშვილი გიორგი (1701286) ბაკალავრიატი
ელტარტოში მუჰამმედ მუსტაფა ნასსერ (1701338) ბაკალავრიატი
ბაღათურია დეა (1503425) ბაკალავრიატი
ზანჯანი პარასტუ მასოუდი (1701499) ბაკალავრიატი
შირაზი მოჰამმად მაჰდი ფარროხრუზიან (1701528) ბაკალავრიატი
გილავან მოჰამმადრეზა ფარჯამი (1701534) ბაკალავრიატი
აუდატალლაჰ ჯავად ა.მ. (1701536) ბაკალავრიატი
ნაიებზადეჰ პანიან (1701540) ბაკალავრიატი
ალსალიმ აბდულ რჰმან რამადან (1701553) ბაკალავრიატი
ქაქ აჰმად, მოჰამმად (1701569) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი ამენა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1701593) ბაკალავრიატი
ომარ აია (1701599) ბაკალავრიატი
სალიჰ სლამა (1701601) ბაკალავრიატი
ელამინ მოჰამმედ ალჰასსან ისსამ (1701616) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ისმაილ აჰმედ მოჰამედ ელსაიედ (1701619) ბაკალავრიატი
ფეიზოლლაჰი ჯავად (1701632) ბაკალავრიატი
შეჰდა სვედან ჰამადა სამი (1701665) ბაკალავრიატი
ელ ღანი რავად აბდ (1701701) ბაკალავრიატი
ელკჰიდირ ფატიმა მოჰამედ ელთაიებ (1701713) ბაკალავრიატი
გბემუდუ ვალერიე ონიემაეჩი (1701719) ბაკალავრიატი
ალი იუსსეფ ჰენდ მოჰამედ (1701720) ბაკალავრიატი
ღაიეჰ ანას (1701727) ბაკალავრიატი
ალნაბჰან აბდულლაჰ (1701736) ბაკალავრიატი
ჯამალ ბეკ აჰმად (1701749) ბაკალავრიატი
ხორასანიარაბლოუი იექან მირარვინ (1701757) ბაკალავრიატი
ფაჰერ ალდინ ტეგან, აჰმედ (1701771) ბაკალავრიატი
ქიანირად ფათემეჰ (1701784) ბაკალავრიატი
რეზაეიანლანგეროუდი ანაჰითა (1701787) ბაკალავრიატი
მოთაჰედი სარა (1701788) ბაკალავრიატი
ჰარჰარა ალ-აიზ აბდულსალამ ჰუსსეინ (1701790) ბაკალავრიატი
აბდულატიფ ალ-მანასირ რაფიფ რაფიდ (1701797) ბაკალავრიატი
ადესინა ოლამიდე დევიდ (1701357) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ს ბოჰოლაიგა, იჰსსან (1701359) ბაკალავრიატი
მოჰამადი იასემინ (1701401) ბაკალავრიატი
იბიემი ადებიმპე ესთერ (1701421) ბაკალავრიატი
აჰმედ ღანნამ იუსსეფ ჰოსსამ (1701477) ბაკალავრიატი
ისმაელ ისმაელ ჰაქი (1701501) ბაკალავრიატი
ჰარატა სამირ (1701510) ბაკალავრიატი
ალაკაჩ იამენ (1701525) ბაკალავრიატი
ჯარამნე აბდ ელრაჰმან (1701552) ბაკალავრიატი
ოსმან აბდელრაჰმან ოსმან ფარაჰ (1701557) ბაკალავრიატი
ჰამუდ აჰმად (1701566) ბაკალავრიატი
ელაზაბი ოსსამა მოჰამედ ბასსიუნი (1701584) ბაკალავრიატი
ჯოჰმანი ბელალ ალ (1701618) ბაკალავრიატი
ბალბესი მონიირ მაზენ (1701662) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ მაჰმუდ მოსბაჰ მეთვალლი (1701685) ბაკალავრიატი
ალხატიბ ჰათემ (1701691) ბაკალავრიატი
აბუალხაირ აჰმედ ნასერ საიედ აჰმედ (1701724) ბაკალავრიატი
თაჰა შაჰიინ მარვან ღასსან (1701735) ბაკალავრიატი
არაფაჰ მაჰდი (1701748) ბაკალავრიატი
ამრი ბიტა (1701755) ბაკალავრიატი
ხათერ თარექ, ხალედ (1701765) ბაკალავრიატი
ავიდათ მაიარ, მაან (1701779) ბაკალავრიატი
ლომიძე ქეთი (1503890) ბაკალავრიატი
დევ ჯული (1701785) ბაკალავრიატი
შაჰმოჰამმადი ამინ (1701786) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ რუაა ჰუსსეინ ჰასსან (1701789) ბაკალავრიატი
შარიათი ბაშირ (1701791) ბაკალავრიატი
ალიკ ალაჰმედ იასირ (1701799) ბაკალავრიატი
ღულამალლა მოჰამედ ჰამად ღაზი (1701802) ბაკალავრიატი
შაჰათა მაჰი იჰაბ აბდალფათაჰ (1701806) ბაკალავრიატი
აიჯერე ბენედიქტ არინზე (1504731) ბაკალავრიატი
ზაკი ზაკი მოჰამმედ ნიდაჰ (1504743) ბაკალავრიატი
ზიად ჰუსსეინ მოჰამმედ მოჰამმედ (1600182) ბაკალავრიატი
ლაცაბიძე თათია (1600459) ბაკალავრიატი
კაბულაშვილი თეონა (1600591) ბაკალავრიატი
დიმიტრიადი მარიამ (1600822) ბაკალავრიატი
შეყილაძე ნინო (1601121) ბაკალავრიატი
ჯანეზაშვილი ვლადიმერი (1601146) ბაკალავრიატი
ტეტუნაშვილი თათია (1601537) ბაკალავრიატი
ტალახაძე ნინო (1601701) ბაკალავრიატი
ყორეშიანი სეიედე აისან (1602139) ბაკალავრიატი
აიდაროს ალ-გაფრი მოჰამმედ აბდულლაჰ (1602165) ბაკალავრიატი
აკრამ აკრამ აჰმედ ომარ (1602174) ბაკალავრიატი
ალმადანი ანას (1602189) ბაკალავრიატი
ტჰაჯილ ტჰაჯილ ქასვარა ეზზუდდინ (1602200) ბაკალავრიატი
ალქოლაქ მოჰამმედფაექ ო.ფ. (1602207) ბაკალავრიატი
ფარმანიე იასამან (1602232) ბაკალავრიატი
აბუშაბან საფვატ მ.ს. (1602297) ბაკალავრიატი
აბდალქადერ სალაჰ მს. (1602294) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ მარიამ აჰმედ ჰუსსეინ (1602340) ბაკალავრიატი
მაამრა აჰმედ ჰასან ხალიფა (1602351) ბაკალავრიატი
ოჯჰა მანოჯ (1602387) ბაკალავრიატი
მაინა იან ვარუტერე (1602423) ბაკალავრიატი
ადლი მოგადდამ ალირეზა (1602444) ბაკალავრიატი
აბუ ფარჰანა მაჰმუდ ნაბილ მაჰმუდ (1602454) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი დემა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1602459) ბაკალავრიატი
ალსალეჰ აჰმად (1602463) ბაკალავრიატი
კაცაძე ანა (1700264) ბაკალავრიატი
შოგირაძე მამუკა (1700273) ბაკალავრიატი
დოლიძე ელენე (1700290) ბაკალავრიატი
მოთიაშვილი მარიამ (1700724) ბაკალავრიატი
ბულისკერია ნატო (1700996) ბაკალავრიატი
ალ საიდი ფუად (1701046) ბაკალავრიატი
ლოლომაძე ნინო (1701305) ბაკალავრიატი
კუტივაძე თამარ (1701317) ბაკალავრიატი
ოთიაშვილი თამარ (1701254) ბაკალავრიატი
ღეით სამერ (1701336) ბაკალავრიატი
ალმაჯიდ ჰუსსაინ თაირ (1701369) ბაკალავრიატი
გაზერანი პარმიდა (1701370) ბაკალავრიატი
ალ-ზიიადი აჰმედ ალი ატეიკ (1701412) ბაკალავრიატი
ალმანი სალიმ (1701433) ბაკალავრიატი
შამმაა მანაფ (1701436) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიანა ხეირხაჰ (1701441) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ალი მოჰამედ მორთადა (1701463) ბაკალავრიატი
ალაბადლა იჰაბ ჰ. ა. (1701470) ბაკალავრიატი
ჰარატა მაჰა (1701504) ბაკალავრიატი
ჰაქიმ ფარის ტატიშ ალ (1701507) ბაკალავრიატი
დოროსთქარ ჰადის (1701516) ბაკალავრიატი
ჰაჯ სანა (1701546) ბაკალავრიატი
ხაირ მოჰამედ იბრაჰიმ ომერ მოჰამედ (1701585) ბაკალავრიატი
ბაგჰერიჯამებოზორგი ატეფეჰ (1701627) ბაკალავრიატი
თაჰერინეჯად ლეილა (1701631) ბაკალავრიატი
ბაქერ სავას მ. (1701633) ბაკალავრიატი
აბედფურ სინა (1701639) ბაკალავრიატი
აბდელჰალიმ ნასსარ მაჰმუდ მაგდი (1701641) ბაკალავრიატი
ოკორიე ჰენრი იკეჩუკვუ (1701649) ბაკალავრიატი
ნვეზე ადაჩუკვუ მარტჰა (1701651) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ფერას (1701658) ბაკალავრიატი
ჰედაიათი საბა (1701728) ბაკალავრიატი
ალმასრი ნარიმან (1701729) ბაკალავრიატი
მასოუმიპოურ მარიამ (1701741) ბაკალავრიატი
აბუ სადა საჰერ (1701766) ბაკალავრიატი
საფადი თარეკ (1701776) ბაკალავრიატი
ალ განი ამერ აბდ (1701434) ბაკალავრიატი
ღსენი მოჰამად (1701435) ბაკალავრიატი
ბალლა აჰმედ ბასილ აბუობაიდა (1701455) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ქიქოუნ (1701469) ბაკალავრიატი
რაჰ სამანეჰ (1701508) ბაკალავრიატი
ალშჰადა ჰაზემ (1701520) ბაკალავრიატი
ბროჯერდი ჰესსამოდინ (1701526) ბაკალავრიატი
წვენიაშვილი ინა (1601961) ბაკალავრიატი
ალჰაზა განამ (1602178) ბაკალავრიატი
ალჰაზა თჰაბეთ (1602179) ბაკალავრიატი
აბდულაზიზ სალიჰ ალ-ლასა მაჰმუდ (1602124) ბაკალავრიატი
ხადერ მოჰამმედ ნაბილ (1602128) ბაკალავრიატი
ალჯაბერ სარა ხალედ აბდალგანი (1701403) ბაკალავრიატი
ალ-საადი მოჰამედ თაჰერ ჰადი (1701413) ბაკალავრიატი
ბანეში სიმინ (1701427) ბაკალავრიატი
საკკალ მოჰამმად ადნან (1701437) ბაკალავრიატი
ბესატ ალვახიან ჰათემ ხალედ იბრაჰიმ (1701459) ბაკალავრიატი
აჰმად აჰმად (1701334) ბაკალავრიატი
ისმაილ მოჰამედ ჯომაა იბრაჰიმ ჯომაა (1701361) ბაკალავრიატი
ლობო დვაინე ჰერალდო (1701398) ბაკალავრიატი
ეკპეი ვინსენტ იფეანიი (1701404) ბაკალავრიატი
ელშავიშ აბდალლა ელსაიედ მოჰამედ (1701399) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ფატმაელზაჰრაა ფუად აჰმედ (1701402) ბაკალავრიატი
კუცია ნინო (1701392) დოქტორანტურა
ქემოკლიძე თამარ (1701389) დოქტორანტურა
ჩიტალაძე თამთა (1502003) დოქტორანტურა
შარაშენიძე მეგი (1600594) დოქტორანტურა
შურღაია ეთერი (1600587) დოქტორანტურა
ორჯონიკიძე მარიამ (1602223) დოქტორანტურა
აბესაძე ნინო (1601526) დოქტორანტურა
ჯინჭარაძე ნანა (1504703) დოქტორანტურა
გოგოლაძე თამუნა (1504834) დოქტორანტურა
სულაბერიძე ლელა (1502021) დოქტორანტურა
გორგაძე თეონა (1502004) დოქტორანტურა
ზურაბიანი ნუცა (1504702) დოქტორანტურა
მერლანი ნათია (1502005) დოქტორანტურა
აბულაძე მარინე (082026) დოქტორანტურა
ვერძაძე ნათია (1502007) დოქტორანტურა
გაბრიჭიძე სიმონ (1330002) დოქტორანტურა
ქარცივაძე თემურ (104006) დოქტორანტურა
გიუაშვილი ნინო (1204010) დოქტორანტურა
ჭურაძე თინათინ (1220027) დოქტორანტურა
შავდია ნათია (1104001) დოქტორანტურა
ლობჟანიძე თამარ (0704005) დოქტორანტურა
ჩილინგარაშვილი ეთერ (1302060) მაგისტრატურა
ლაშაბერიძე ნინო (1302093) მაგისტრატურა
ტატიშვილი შორენა (1302150) მაგისტრატურა
ჯღირაძე დიმიტრი (082063) მაგისტრატურა
რაინაული ირაკლი (1220091) მაგისტრატურა
ქათამაძე ნინო (1010637) მაგისტრატურა
ლობჯანიძე მარიამ (1010740) მაგისტრატურა
ქურთაული ნატრული (1010540) მაგისტრატურა
მიქიაშვილი თამარი (1010870) მაგისტრატურა
მაისურაძე ანა (1210636) მაგისტრატურა
წულეისკირი ნიკოლოზ (092033) მაგისტრატურა
სულამანიძე სოფიკო (1403321) მაგისტრატურა
ჯინჭარაძე თეონა (1502258) მაგისტრატურა
გოდერძიშვილი თეონა (1602066) მაგისტრატურა
გურიელიძე ქრისტინა (1600050) მაგისტრატურა
ფიცხელაური ელენე (1403320) მაგისტრატურა
შენგელია ანა (1504303) მაგისტრატურა
კაპანაძე აკაკი (1502447) მაგისტრატურა
ღოღობერიძე კონსტანტინე (1402053) მაგისტრატურა
ფაცაცია ანნა (1503763) მაგისტრატურა
მაჩაბელი მეგი (1504495) მაგისტრატურა
თოფურია ეკა (1601285) მაგისტრატურა
ოქრუაშვილი თათია (1601297) მაგისტრატურა
ნადირაშვილი მარიამ (1600021) მაგისტრატურა
თორაძე ნინო (1602058) მაგისტრატურა
ტაბეშაძე გვანცა (1602279) მაგისტრატურა
ჩოხელი მარინა (1600900) მაგისტრატურა
კობიაშვილი სალომე (1701115) მაგისტრატურა
სარჩიმელია თეონა (1701134) მაგისტრატურა
კახიანი ალექსანდრე (1700058) მაგისტრატურა
კუხიანიძე ქეთევან (1701081) მაგისტრატურა
ლასარეიშვილი თამარ (1701109) მაგისტრატურა
შვანგირაძე სალომე (1701086) მაგისტრატურა
ნონიკაშვილი მირანდა (1700107) მაგისტრატურა
მირზალაშვილი თეონა (1600371) მაგისტრატურა
აბრამიშვილი მარიამ (1700518) მაგისტრატურა