თუ სწავლა გინდა
   
სტუდენტები


სტუდენტი სწავლების საფეხური
აბდულაჰ მაჰმუდ ჰუსეინ თალჯავი (1330058) ბაკალავრიატი
ათეერ აჰმედ აბედ ალსალიჰ (1330129) ბაკალავრიატი
აბდულჰადი აბდულლაჰ ქუმიათ ქუმიათ (1330135) ბაკალავრიატი
მამუნ ამინ ბიშით ალ-ოგაილი (1330145) ბაკალავრიატი
სევარ მუჰამედ რაფიქ რაფიქ (1330147) ბაკალავრიატი
რაფიდ ამერ ჯაბბარ ალბოლატეეფ (1330153) ბაკალავრიატი
ტაჰა სალიმ აჰმედ ალ-ბაიათი (1330175) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ დჰეიაა მაჰმუდ ალ-აზავი (1330192) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჯაბბარ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330201) ბაკალავრიატი
იასირ მაზინ ჯაბბარ ალ-ჰადდად (1330233) ბაკალავრიატი
ჰანი ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330374) ბაკალავრიატი
ლაით მუინ აბბას ალ-ჯანაბი (1330397) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაჯეჰ ნური ალსანკრავი (1330468) ბაკალავრიატი
რაღად რაად ჰადი ალ-რასული (1330471) ბაკალავრიატი
იჰაბ აჰმედ კადჰიმ კადჰიმ (1330558) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ ომერ ხალაფ ხალაფ (1330596) ბაკალავრიატი
თჰულფიქარ ალი ჰუსსეინ ალ-მანსური (1330622) ბაკალავრიატი
ჯაბარ ვაფი ვაჰიბ ალ-აბუდ (1330626) ბაკალავრიატი
ხალიდ ჰამიდ ჰეალ ჰეალ (1330629) ბაკალავრიატი
ჰუშამ ფაისალ აჰმედ სატუ (1330631) ბაკალავრიატი
კარიმ დამილოლა როსელინე (1330663) ბაკალავრიატი
ვაელ ნეამაჰ საჰონ ჯავდჰარი (1330560) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მუდჰაფარ იბრაჰიმ ალნეზარი (1330561) ბაკალავრიატი
კარარ ფარჰან ალ-ტამეემი ალჰასან (1330573) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ მუნეერ მაჰდი ალ-ემრან (1330574) ბაკალავრიატი
ნურულდინ რაიდ სალეჰ სალეჰ (1330609) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მუდჰაფარ აბდულრიდჰა აბდულრიდჰა (1330613) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯაფარ აბდულჰუსაინ აბდულჰუსაინ (1330614) ბაკალავრიატი
აჟარ იაჰია მაჰდი ალ-ხლიანი (1330617) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ჰანი აბდულჰუსეინ აბდულჰუსეინ (1330648) ბაკალავრიატი
ბელენ განგა ვარგას ბერნარდიტა (1330664) ბაკალავრიატი
ჯოხაძე ქრისტინე (1401767) ბაკალავრიატი
აბდულჯაბბარ ამერ ჰუსსაინ ალ-ჯანაბი (1330041) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ იას იას (1330046) ბაკალავრიატი
საიდ საიდ მოჰამედ ნური (1330076) ბაკალავრიატი
მოჰამედ დავუდ სულაიმან ალ-ანი (1330083) ბაკალავრიატი
ამეერ კადჰიმ ჰანი ჰანი (1330101) ბაკალავრიატი
აჰმედ კასიმ აბდულქარიმი სალმანი (1330109) ბაკალავრიატი
ალ-ზუბაირ მუჰამმედ საად გჰაზი (1330111) ბაკალავრიატი
ლაით დჰეიაა აბედ ალ-შუვაილი (1330142) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ამერ ალი ალ-ქასაბ (1330148) ბაკალავრიატი
საიფ ჯავად მაჰდი ალხაფაჯი (1330154) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ბადრი ფადელ ალ-ნიდავი (1330166) ბაკალავრიატი
აისარ რიად ფადჰილ ალ-ბეჰადილი (1330170) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ზაინელ კაიტტან ალმაიაჰი (1330204) ბაკალავრიატი
ალი ვაჯდი მაჰმოოდ ალ-რუბაიე (1330205) ბაკალავრიატი
აბდულჰამეედ სააბ ალ-ნიდავი (1330242) ბაკალავრიატი
ამარ მაჰერ საედ საედ (1330325) ბაკალავრიატი
ადნან იდაიმ ალ-ლამი ჰეიდერ (1330386) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მურად კადიმ ალფატლი (1330388) ბაკალავრიატი
საბაა საბაა აიმან სფუკ (1330069) ბაკალავრიატი
მარვან ნაჯი აჰმედ ალ-მაშჰადანი (1330093) ბაკალავრიატი
ორას მოჰსინ ბადრი ალ-იასეენ (1330100) ბაკალავრიატი
ალი ჰუსსეინ ნაიმ ნაიმ (1330106) ბაკალავრიატი
ქაედ ხალიდ ასაად ალაბდულახ (1330132) ბაკალავრიატი
აჰმედ აბდულვაჰიდ იბრაჰიმ შეეხოო (1330137) ბაკალავრიატი
ომარ აიედ მოჰამედ ალ-რავი (1330162) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ქაის ნაჯი შარიფ (1330164) ბაკალავრიატი
მაის აბდულკარიმ მოჰამედ ჯავად ალ-ჯუბური (1330165) ბაკალავრიატი
ზაიდ ნასსრ აბდულამეერ ალვაშ (1330211) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ბაჰადერ ჰაითამ აჰმედ (1330219) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საად ვადულლაჰ ვადულლაჰ (1330243) ბაკალავრიატი
აჰმედ ქაის აბბას აბბას (1330370) ბაკალავრიატი
საიფ თაბიტ ჰაშიმ ალ-ჯანაბი (1330396) ბაკალავრიატი
კარარ შაკირ აზეზ ატაბი (1330405) ბაკალავრიატი
ელი ეიად დეიაბ დეიაბ (1330443) ბაკალავრიატი
ჰუსეინ ალაა გატეა ალ-ხაფაჯი (1330474) ბაკალავრიატი
ამმარ ხალილ ჰადი ალ-აზაჰ (1330552) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ალი ჰასაბალლაჰ ალ-ჯორანი (1330554) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ნავფალ ჰამუდი ალ-სამარაი (1330592) ბაკალავრიატი
ჰასან საჰიბ სულთან ალშაჰერ (1330636) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაიელ შაკირ ალბაიატი (1330127) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ხალაფ სულეიმან სულეიმან (1330131) ბაკალავრიატი
ომერ ჰამად სალეჰ სალეჰ (1330155) ბაკალავრიატი
ჰუსამ საად დავუდ დავუდ (1330190) ბაკალავრიატი
ჰასან ჯამალ ამინ ალ-ბაიათი (1330191) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საადი ისმაელ ისმაელ (1330194) ბაკალავრიატი
ჩინონიე ირაბორ ჯენიფერ (1330213) ბაკალავრიატი
ჩიბუზორ უდეალი ევიდენს (1330214) ბაკალავრიატი
აჰმაად ფოაზ აჰმაად ალშბორე (1330220) ბაკალავრიატი
სფუუგ ნადა აბდულა აბდულა (1330329) ბაკალავრიატი
ჰატემ აბდულკარეემ მოჰამმედ მოჰამმედ (1330390) ბაკალავრიატი
აბბას მოჰამედ ჰამზა ალ-ხაფაჯი (1330394) ბაკალავრიატი
ალი აიად ჰაშიმ ჰაშიმ (1330401) ბაკალავრიატი
ქათებაჰ იუსიფ აბედ ალ-კუბაისი (1330420) ბაკალავრიატი
ანმარ ხალიდ ნასსრ ალ-აზავი (1330445) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ი. ფახრი ალ-იავერ (1330548) ბაკალავრიატი
ვისამ ჰაიდერ ქასიმ ქასიმ (1330593) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მაჰდი სალიჰ ალბომაფრჯე (1330602) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰამეედ მაჯეედ მაჯეედ (1330608) ბაკალავრიატი
ჰამზაჰ ალი მუჰი ალ-ჰემუს (1330619) ბაკალავრიატი
მუჰანად ე.თალიბ ალ-ჰარდან (1330620) ბაკალავრიატი
ამმარ მუშტაქ ტალიბ ალაავად (1330621) ბაკალავრიატი
ჰარეთ მუთანა მაჰმუდ მაჰმუდ (1330623) ბაკალავრიატი
სარმარდ მაჰდი ნაჰი ბუვის (1330652) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფახრულდდინ ჰამზა ჰამზა (1330654) ბაკალავრიატი
ნურ ალ-ისლამ აბდულსათთარ ოთჰმან ალ-ჯანაბი (1330678) ბაკალავრიატი
ომარ დიიაა მოჰამმედ ზექი მოჰამმედ ზექი (1330011) ბაკალავრიატი
ჰამიდ ჰაზიმ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330047) ბაკალავრიატი
ჯავად კადჰიმ ალ-დულაიმი აჰმედ (1330050) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ თაჰრიირ აბდ ალ-ჯანაბი (1330052) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჯამალ მოჰამედ ალი აჰმედ შეჰაბ (1330059) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰასან აჰმედ აჰმედ (1330088) ბაკალავრიატი
აჰმედ ა.აბდულვაჰაბ აბდულვაჰაბ (1330095) ბაკალავრიატი
ალი ჰასან ხალაფ ხალაფ (1330117) ბაკალავრიატი
ამმარ იასირ ვალეედ აბდულჰაფედჰ (1330120) ბაკალავრიატი
იდჰამ ვალიდ ხალიდ ხალიდ (1330121) ბაკალავრიატი
ჰასან ფალიჰ ჰასან ქაფთან (1330122) ბაკალავრიატი
ალი ნადჰიმ ხალაფ ხალაფ (1330124) ბაკალავრიატი
აიად აბბას ამინ შიხუ (1330125) ბაკალავრიატი
მურტადა ჰაშიმ მუჰეისენ ალჰამამი (1330136) ბაკალავრიატი
მუნთადჰერ ჯასიმ აბბას ალ-ბათთი (1330139) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ნაიეფ სულთან სულთან (1330150) ბაკალავრიატი
ეჰსან ალი გჰაზი ალ-დულაიმი (1330167) ბაკალავრიატი
ალი ხალიდ ნაჯმ ნაჯმ (1330212) ბაკალავრიატი
ლინა ჯასიმ მოჰამმედ ზარკანი (1330218) ბაკალავრიატი
იასირ იმად ჰასან ალ შაბბანი (1330234) ბაკალავრიატი
მუთანა აბედ სულთან სულთან (1330328) ბაკალავრიატი
ნამარიქ თარექ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330344) ბაკალავრიატი
იეზენ ისამ აბდულკჰალექ ზვაიენ (1330349) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად ბაჰაა ალ-სარრაფ (1330385) ბაკალავრიატი
იოსიფ ჯამალ შაფიქ ალ-სამარაე (1330472) ბაკალავრიატი
ჩიკე ფრეშიოზ იგვეჰ (1330476) ბაკალავრიატი
სარაჰ თამერ ჰადი ალ-ჰილალი (1330585) ბაკალავრიატი
აჰმედ-ალმუნტჰურ ა. ხილხალ ალსარი (1330598) ბაკალავრიატი
მუსტაფა შიჰაბ აჰმედ აჰმედ (1330615) ბაკალავრიატი
ალი მაკი ჰამიდ ჰამიდ (1330624) ბაკალავრიატი
ნავრეს მოჰსინ ბადრ ალ-აიდი (1330630) ბაკალავრიატი
მოჰაიმენ აბდულსათთარ ჰასან ალკარავი (1330440) ბაკალავრიატი
აჰმედ სალიმ აბდულკადჰიმ აბდულკადჰიმ (1330559) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი ლანა (1330565) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჯალილ ალი ალი (1330601) ბაკალავრიატი
ამეერ ხუდჰაირ აბბას აბბას (1330610) ბაკალავრიატი
მუჯტაბა აჰმედ საბიჰ საბიჰ (1330612) ბაკალავრიატი
ოლუომა ჩიომა ნენსი (1330639) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ალი დავუდი აჰმედ ჰასან (1330677) ბაკალავრიატი
მოლაშხია ანა (1401442) ბაკალავრიატი
მურტადჰა ფოუად ჯაბარ ალ-ჰუსეინავი (1330674) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჰუსეინ ხაშან ალ-ოვაიდი (1401693) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ბაჰაუსდდინ მირდან ალვინდავი (1401769) ბაკალავრიატი
ატირ კარიმ აბდულაზიზ აბდულაზიზ (1401469) ბაკალავრიატი
ჰუდა ჰუსსეინ ღაზი ალ-სარრაი (1330391) ბაკალავრიატი
მუჰამედ აბდულქარიმ ზიაბ ზიაბ (1330415) ბაკალავრიატი
ალი ჰამიდ ხლაიფ ხლაიფ (1330450) ბაკალავრიატი
კარარ აბედ ჰასან ჰასან (1330470) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰილალ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330553) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ლაით ჰუმადი ალ-დუმაილი (1330555) ბაკალავრიატი
საიფ ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330556) ბაკალავრიატი
მარიამ ჰარიტჰ რაჯაა რაჯაა (1330566) ბაკალავრიატი
მარვან ჯავად კადჰიმ ალ-აზზავი (1330595) ბაკალავრიატი
ტარექ ჰატემ კარიმ ალ-ფალაჰი (1330599) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ა.ალჰადი აბდულმუნემ ალ-დალემი (1330618) ბაკალავრიატი
ბადრ ალადე ალი მოჰსინ (1330633) ბაკალავრიატი
ალი რაად ჰილალ ალ-ბაიათი (1330653) ბაკალავრიატი
ბერიძე ნანა (1401628) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე ლაშა (1401237) ბაკალავრიატი
აბბას საბბარ შოლი ალ-სარრაი (1330679) ბაკალავრიატი
ჯიხაშვილი მეგი (1401608) ბაკალავრიატი
ალი კარინ აბდე ალი (1401637) ბაკალავრიატი
ასაად რიად მუჰამმად ალ-აჯილი (1401658) ბაკალავრიატი
ბაზერაშვილი რუსუდანი (1401834) ბაკალავრიატი
ქავარ აბდი ალი ალი (1330650) ბაკალავრიატი
რამი აბდალჰამიდ მუბალატ ალჰადაბი (1330656) ბაკალავრიატი
არქანია ელიზა (1401332) ბაკალავრიატი
ჩხარტიშვილი გულიკო (1401035) ბაკალავრიატი
ახალაია სალომე (1402113) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ანი (1401836) ბაკალავრიატი
ხურცილავა თამარი (1401797) ბაკალავრიატი
ცალქალამანიძე ცოტნე (1402218) ბაკალავრიატი
ქენქაძე ნინო (1401200) ბაკალავრიატი
შალამბერიძე ანა (1401553) ბაკალავრიატი
ხუნწარია ფიქრია (1401334) ბაკალავრიატი
ყაჭეიშვილი ლიკა (1401400) ბაკალავრიატი
პაპასქირი ლელა (1401464) ბაკალავრიატი
გორდულავა გიორგი (1402648) ბაკალავრიატი
კედელაძე ვალერი (1402184) ბაკალავრიატი
ბარჯაძე ელენე (1401554) ბაკალავრიატი
ფორჩხიძე ქრისტინე (1401243) ბაკალავრიატი
აბრამიშვილი ანუკი (1401911) ბაკალავრიატი
გელოვანი ნინო (1401333) ბაკალავრიატი
ბაბილუა ნინო (1402681) ბაკალავრიატი
გაილან აბდულკარიმ ჯამილ ალ-ჰადად (1330014) ბაკალავრიატი
კარამ ამერ აბას აბას (1330026) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მოჰამედ ფავზი ალ-შაჰვანი (1330049) ბაკალავრიატი
ბასამ დავუდ იასენ ალ-გბური (1330072) ბაკალავრიატი
ფირას აჰმედ საადალაჰ ალ-ჰანკავე (1330074) ბაკალავრიატი
რაჰიმ რაჰიმ აჰმედ სალიმ (1330086) ბაკალავრიატი
მუსტაფა სამირ ვაჰიდ ალფინდი (1330157) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად იდან იდან (1330168) ბაკალავრიატი
ხადჰიმ თალიბ ღაზი ბარღვთი (1330183) ბაკალავრიატი
ნისრიინ კარეემ მეზაალ ალ-მასუდი (1330188) ბაკალავრიატი
ავად ალ-მარავეე ომარ აბდულრაჰმან (1330222) ბაკალავრიატი
აჰამედ ჰასან ჰუმაიდან ალ-ხალიდი (1330224) ბაკალავრიატი
რეემ ნაზარ იოუნუს იოუნუს (1330229) ბაკალავრიატი
ლაშხია ცირა (1401891) ბაკალავრიატი
გელეიშვილი მარიამ (1402851) ბაკალავრიატი
ოყუჯავა ნათიკო (1402915) ბაკალავრიატი
მხეიძე მარიამ (1310260) ბაკალავრიატი
კიკვაძე ანა (1310076) ბაკალავრიატი
იუსფ მოჰამმედ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330024) ბაკალავრიატი
აბდულა საად აჰმედ ალხალილ (1330079) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯამალ ჯამილ ალ-აზზავი (1330097) ბაკალავრიატი
ომარ ნაზჰან ლუტფალაჰ ალ-დური (1330112) ბაკალავრიატი
გჰაზვან ფაისალ ასაად ალაბდულლაჰ (1330133) ბაკალავრიატი
ალაიუბ მოჰამმად ვალიდ მაჰმუდ (1330141) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჯალალ მოჰამედ მოჰამედ (1330146) ბაკალავრიატი
თაჰა დჰელაა აბდულჰამიდ ალ-რავე (1330149) ბაკალავრიატი
სალეჰ სალეჰ სალვან მოჰამედ (1330152) ბაკალავრიატი
ომარ საად ხალაფ ხალაფ (1330178) ბაკალავრიატი
ისლამ ჰაბიბ სეხი სეხი (1330182) ბაკალავრიატი
ნური სალაჰ ზაალ ალკუბაისი (1330197) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ სამირ აზიზ აზიზ (1330351) ბაკალავრიატი
ალი ჰამზა რასმი რასმი (1330389) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ბადრ ჰამადა ჰამადა (1330393) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხაირი აბდულჰუსსეინ ალ-ატტაბი (1330398) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჰუსსეინ აბედ ალ-ხაფაჯი (1330416) ბაკალავრიატი
მუჰამმად აბდულვაჰჰაბ მ.ა. ზალხა (1330428) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ალი აბდულქადირ ალ-იმარი (1330463) ბაკალავრიატი
ოლორუნნისოლა ოპიემი ესტერ (1330475) ბაკალავრიატი
აიმენ მაჰდი მოჰამმედ მაჰდი (1330013) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ აჰმედ საადალლაჰ საადალლაჰ (1330039) ბაკალავრიატი
ამირ მუვაფაქ სალიმ სალიმ (1330075) ბაკალავრიატი
ფარუკ სამირ ხორშიდ ხორშიდ (1330084) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხალილ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1330089) ბაკალავრიატი
დეია ჰაიდერ დეია ჰაიდერ (1330098) ბაკალავრიატი
რამი ნური მოჰამმედ მოჰამმედ (1330108) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ კატაბ სალეჰ მაჰმუდ (1330019) ბაკალავრიატი
აჰმედ მაჰერ აჰმედ ალ-ირაქი (1330054) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ შვან აბდულქადერ აბდულაჰ (1330063) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ა. ალკაჰალიკ ა. ალრაჰემ ათლუვაიჯარი (1330064) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ მოჰამედ ჰამდუნ ჰამდუნ (1330073) ბაკალავრიატი
საიფ აბდულმალეკ შაბან შაბან (1330078) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ოთჰმან იჰია ჰუსეინ (1330107) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მაჰმუდ აბდულა ალ-ობაიდი (1330113) ბაკალავრიატი
მუნეებ სალაჰ ქადერ ქადერ (1330126) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფირას ჰასან ალ-მაჰდავი (1330181) ბაკალავრიატი
ოსამაჰ კადჰიმ აჯეელ ალნასსარ (1330223) ბაკალავრიატი
ომარ ამინ მოჰამმედ ალვარდ (1330235) ბაკალავრიატი
აბდულჰაკამ ალი მუჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330331) ბაკალავრიატი
აჰმედ ბაქერ მოჰსინ ალ-ლამი (1330341) ბაკალავრიატი
მუსააბ ფეისლ მოჰამმედ ალ-ითავი (1330354) ბაკალავრიატი
ამმარ მოჰსინ ალვან ალვან (1330355) ბაკალავრიატი
ალი ლუაი მოჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330392) ბაკალავრიატი
აიმენ აბდულა ალი ალი (1330407) ბაკალავრიატი
საიფ ჰუსსეინ იუნუს იუნუს (1330419) ბაკალავრიატი
მაიკლ მალაქ იუსეფ ზაქი (1403362) ბაკალავრიატი
ქანთარია მარიამ (1401190) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლევან (1401617) ბაკალავრიატი
ჯააფარ მაჰდი სალეჰ ალ-ჯბური (1330327) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ტავფიქ ადილ აბდულლაჰ ალ-აზზავი (1330345) ბაკალავრიატი
თაჰრირ მოჰსინ ალვან ალვან (1330356) ბაკალავრიატი
დისი ემანუელა ენო უფუომა (1330379) ბაკალავრიატი
ვალეედ ხალიდ მაიზარ მაიზარ (1330448) ბაკალავრიატი
აია აბდულამირ რაშიდ რაშიდი (1330550) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი საიფ (1330562) ბაკალავრიატი
ომერ აიად საიდ საიდ (1330604) ბაკალავრიატი
ტაიფ აბდულქარიმ დავუდ ალ-ხატავი (1330632) ბაკალავრიატი
ასაად ნაჰი საიდ ალშუვაილი (1330660) ბაკალავრიატი
ჰუსსამალდინ ჯაბბარ შარიფ შარეფ (1401063) ბაკალავრიატი
ალი კაროზჰ აბდე ალი (1403021) ბაკალავრიატი
ალი ჯსაამ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403125) ბაკალავრიატი
შუჰად რასოლ ზამილ ალ-ვაელი (1404025) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ოსამაჰ აჰმედ ნასრათ ალ-ბანა (1404050) ბაკალავრიატი
გოგიაშვილი გვანცა (1402785) ბაკალავრიატი
ალზბედი ალი მაზინ აბდალი (1403019) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მაჯიდ ლაზიმ ალ-ფარტუსი (1403065) ბაკალავრიატი
ადილ სამერ ოლეივი ალ-ინიზი (1403062) ბაკალავრიატი
ოლათუნდე აბიოლა ჰასსან (1403079) ბაკალავრიატი
კოკაზ ხასრო ისმაელ ისმაელ (1403039) ბაკალავრიატი
მოჰამედ იმად ფადჰილ მაჯიდ (1403312) ბაკალავრიატი
იუსიფ ომარ აბდულა აბდულა (1403314) ბაკალავრიატი
ოთმან ალ-ჯანაბი მოჰამმედ აბდულსატტარ (1502039) ბაკალავრიატი
კანდელაკი ირინა (1502115) ბაკალავრიატი
ბუაძე მარიამი (1502186) ბაკალავრიატი
მარიამ ბაშეერ ტაბან ალ-ჯუაიფარი (1403018) ბაკალავრიატი
კალდას დევიდ ალსაიდ ზაკი (1403359) ბაკალავრიატი
ბერულავა სოფიკო (1402883) ბაკალავრიატი
აჰმედ ალაა ოუნ ალმაატოქ (1403028) ბაკალავრიატი
ლარა ალი აბბას ალ-აქაბი (1403042) ბაკალავრიატი
ალი ჰამედ კადჰიმ ალჰილალი (1403126) ბაკალავრიატი
ოლადიპუპო ოლუვასიმოლა ოლუვაიემისი (1403468) ბაკალავრიატი
ნურ ალაა ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1403484) ბაკალავრიატი
აზიზ აზიზ აჰმედ ჯაბბარ (1403509) ბაკალავრიატი
ადესოჯი ომოტაიო ისააკ (1502041) ბაკალავრიატი
ბოგვერაძე ბექა (1502239) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ აბდულჰუსსეინ ალი ალსიჰეოეოი (1403038) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სალაჰ აბდულლაჰ აბდულლაჰ (1403308) ბაკალავრიატი
ადიან ადილ ქარიმ ქარიმ (1404035) ბაკალავრიატი
ალი აჰმად ფატიმა (1403365) ბაკალავრიატი
ომერ სალიმ მაჰალ მაჰალ (1403367) ბაკალავრიატი
ტაჰა მოჰამედ სამირ ტაჰა (1403383) ბაკალავრიატი
უკვებრუ ოგალე ბლესსინგ (1403479) ბაკალავრიატი
ქარარ რასულ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1403347) ბაკალავრიატი
ამჯედ ქზარ საფაჰ ალ ბდეერი (1404034) ბაკალავრიატი
ზაიდ ტარიქ ჰამიდ ალ-სალიჰი (1403372) ბაკალავრიატი
ზაბიდ მუსტაფა სალეემ გჰაზი (1403384) ბაკალავრიატი
სიხარულიძე თემურ (1210867) ბაკალავრიატი
დეკანოიძე ფიქრია (1210860) ბაკალავრიატი
ალადაშვილი ნინო (1210667) ბაკალავრიატი
ონოგბეიე ემანუელა ელოჰო (1260145) ბაკალავრიატი
მედოლიშვილი ანა (1211458) ბაკალავრიატი
ბელოლე მოტალე ჯენეტტე (1161145) ბაკალავრიატი
აბულაძე ლიანა (1210383) ბაკალავრიატი
ალბო ისმაელ ომარ აჰმედ იუნუს (1403503) ბაკალავრიატი
ბელქანია სალომე (1502646) ბაკალავრიატი
შონია თამარ (1502720) ბაკალავრიატი
ოიესიჯი რილვან ოიებამიჯი (1403466) ბაკალავრიატი
უგვუ ნნეომა პამელა (1403476) ბაკალავრიატი
ჩინიერე იგბენიჟე თეოდორა (1403501) ბაკალავრიატი
სომხიშვილი ქეთევან (1502265) ბაკალავრიატი
სიანბადე ადეფოლა რებეკა (1502026) ბაკალავრიატი
სულთან ალი ჰუსეინ ალ-გბური (1403051) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ იად აბბას აბბას (1403074) ბაკალავრიატი
ტალიბ ბასიმ ჩიად ალ-მოჰამმედი (1403076) ბაკალავრიატი
ალი მუჯიბ აბდულატიფ აბდულატიფ (1403089) ბაკალავრიატი
აჰმედ ნაზარ ხალეელ ხალეელ (1404003) ბაკალავრიატი
ოლადოე ოლუვოლე ოლავალე (1403504) ბაკალავრიატი
რუფაი რაშედატ ადელარინ (1502052) ბაკალავრიატი
მღებრიშვილი თეონა (1502929) ბაკალავრიატი
ჭიკაძე ქეთი (1503369) ბაკალავრიატი
პაპოშვილი მარიამი (1502281) ბაკალავრიატი
თუთარაშვილი ლალი (1502676) ბაკალავრიატი
ბუჩუკური გიორგი (1502887) ბაკალავრიატი
სამხარაძე თინათინ (1502975) ბაკალავრიატი
ნურაშვილი მარიამ (1502664) ბაკალავრიატი
ჟიჟიაშვილი ანა (1502667) ბაკალავრიატი
უთურაშვილი თომა (1402779) ბაკალავრიატი
ფოლადაშვილი მარიამი (1502185) ბაკალავრიატი
შულაია ინდიკო (1502362) ბაკალავრიატი
მოსაშვილი სოფიკო (1503249) ბაკალავრიატი
მთავრიშვილი ანი (1503239) ბაკალავრიატი
ლომია დავით (1503502) ბაკალავრიატი
მწითური თემური (1503217) ბაკალავრიატი
ცეცხლაძე ვერონიკა (1503066) ბაკალავრიატი
ვერულიძე ბაია (1503570) ბაკალავრიატი
იანვარაშვილი ნათია (1503242) ბაკალავრიატი
როა აიად საიდ საიდ (1403086) ბაკალავრიატი
მარვან ემად აბდულა ქარიაქოს (1403315) ბაკალავრიატი
ვეფხვაძე ნუცა (1502605) ბაკალავრიატი
ნათენაძე ელენე (1502658) ბაკალავრიატი
ქილიფთარი ლიკა (1503087) ბაკალავრიატი
ბურჯანაძე ივანე (1503671) ბაკალავრიატი
ცუცქირიძე ნანა (1503674) ბაკალავრიატი
ჯიქია თამარა (1503587) ბაკალავრიატი
ლემონჯავა ნაზი (1503499) ბაკალავრიატი
მეტრეველი თამთა (1504243) ბაკალავრიატი
ბრეგვაძე ქეთი (1503568) ბაკალავრიატი
ადამაშვილი სოფო (1502736) ბაკალავრიატი
კუტალია ლიკა (1503700) ბაკალავრიატი
ლომიძე ნათია (1503560) ბაკალავრიატი
აფრაჰ საად აჰმედ აჰმედ (1403348) ბაკალავრიატი
ნაბაა აბბას ხალაფ ხალაფ (1403197) ბაკალავრიატი
ლეჟავა ზურაბ (1502359) ბაკალავრიატი
დიასამიძე დავით (1502569) ბაკალავრიატი
შანავა ნინო (1502681) ბაკალავრიატი
ფილიევი ალექსი (1502282) ბაკალავრიატი
კობალაძე ეკა (1502472) ბაკალავრიატი
ბეჟუაშვილი ნინო (1502851) ბაკალავრიატი
პაპიძე ანი (1503072) ბაკალავრიატი
მჭედლიანი თინათინ (1503325) ბაკალავრიატი
ქვარცხავა ხათუნა (1502415) ბაკალავრიატი
სამერ ფადილ ჯასიმ ჯასიმ (1403349) ბაკალავრიატი
ტაიმ აბას ოლეივი ალ-ბეჰადილი (1404036) ბაკალავრიატი
მარიამ მ. მანჰალ აბდულღანი ალ-კურჯია (1404049) ბაკალავრიატი
მასრი ფიშოი რაგააი ნაგი (1403361) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სამირ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403371) ბაკალავრიატი
მენთეშაშვილი მარიამი (1504142) ბაკალავრიატი
მარტიაშვილი ნათია (1503147) ბაკალავრიატი
გელაშვილი მაკა (1503899) ბაკალავრიატი
ჯავახიშვილი ეკატერინე (1504036) ბაკალავრიატი
ალ-სუდანი აია აბბას ლაფტა (1504692) ბაკალავრიატი
ოლუვასაკინ მაიოვა ჯოშუა (1504719) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე ტაბარეკ მოჰამედ იბრაჰიმ (1504722) ბაკალავრიატი
მაჯიიდ მაჯიიდ აჰმედ ჰამიიდ (1504751) ბაკალავრიატი
ჰაყ მაჰსა საეიმი (1504819) ბაკალავრიატი
კახნიაშვილი იზოლდა (1502396) ბაკალავრიატი
აბდელნურ ფადი ნაბიჰ ჰანნა (1504676) ბაკალავრიატი
ალ-რუბაიე ბაქრ დჰაფერ შაკირ (1504681) ბაკალავრიატი
რესომ ალ-კარაავი ომერ აჰმედ (1504688) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე მუსტაფა მოჰამედ იბრაჰიმ (1504721) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰაქი ისმაელ ისმაელ (1600181) ბაკალავრიატი
ქოჩიაშვილი გულიკო (1504432) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ზერკან აჰმედ ჯასიმ (1504696) ბაკალავრიატი
ჰასან ჰასან მუსტაფა ფალაჰ (1504739) ბაკალავრიატი
ალმაჰდიალამინ აჰმედ მუაიდ აჰმედ (1504759) ბაკალავრიატი
ფუად ხაირ მაიკლ სამირ (1504660) ბაკალავრიატი
ნინუა მარიამ (1502589) ბაკალავრიატი
ალკროე ალაა მოჰამმედ კადჰიმ (1504736) ბაკალავრიატი
ალავი აბბას ალავია აბდულლაჰ (1504829) ბაკალავრიატი
ალსაადი ქენან (1504832) ბაკალავრიატი
ეპიტაშვილი შორენა (1503952) ბაკალავრიატი
წიკლაური ნათია (1503584) ბაკალავრიატი
ხალედი მოჟგან (1504240) ბაკალავრიატი
აბდულმაგედ ალნომანი ფარუქ ომარ (1504812) ბაკალავრიატი
იორდანიდისი თამარი (1600078) ბაკალავრიატი
დურღამ ხალედ (1600186) ბაკალავრიატი
როქ-ჰემუკა უგონნა რიჩმონდ (1504840) ბაკალავრიატი
საიდ ალჰავარ (1600185) ბაკალავრიატი
აბდულ-კარიმ ურსულა (1504817) ბაკალავრიატი
ხარშილაძე თინათინ (1600353) ბაკალავრიატი
კვიკვინია ანა (1600497) ბაკალავრიატი
ივანეიშვილი მარეხი (1600733) ბაკალავრიატი
ბაჩუნაშვილი ნინო (1504426) ბაკალავრიატი
მებოდი სამირა ფათთაჰი (1504659) ბაკალავრიატი
რაშიდ რაშიდ აიატ საად (1504811) ბაკალავრიატი
სიმბარაშე დზუდა ქრისტოფერ (1504822) ბაკალავრიატი
ელშორაფა თალა აბდელრაუფ გამალ მოჰამედ (1600188) ბაკალავრიატი
მასუდ ტავფიკ მასუდ ელსაბბაჰ (1600322) ბაკალავრიატი
ყრუაშვილი ნინო (1600558) ბაკალავრიატი
მოჰანად თავფეექ თავფეექ მარვან (1504679) ბაკალავრიატი
სუჰაილ ალ-დულაიმი მუსტაფა რაად (1504691) ბაკალავრიატი
სალეჰ ალ-ჯაბერი მუად აბდულაზიზ (1504727) ბაკალავრიატი
იასინ ალ-სალლამი ზუბაიდაჰ რააფატ (1600323) ბაკალავრიატი
ჩაგელიშვილი მარიამ (1600599) ბაკალავრიატი
ბუხაიძე ანი (1600529) ბაკალავრიატი
არღვლიანი ტასო (1600736) ბაკალავრიატი
აბდუ მინა ტუმას საად (1601265) ბაკალავრიატი
კუჭუხიძე მარიამ (1601327) ბაკალავრიატი
ბაღათურია დეა (1503425) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ალააბედ მუტარ (1504814) ბაკალავრიატი
ედუმ მმაჩუკვუ ჯულიეტ (1504821) ბაკალავრიატი
ალზოუბი მუათაზ მაჰმუდ მანსურ (1504830) ბაკალავრიატი
მადჰოვი ჩიპო (1504837) ბაკალავრიატი
ფაშურიშვილი მარიამი (1600113) ბაკალავრიატი
კოპაძე თინა (1600271) ბაკალავრიატი
მკალავიშვილი ლუკა (1601084) ბაკალავრიატი
ჭარხალაშვილი ანა (1600728) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე თამარი (1600864) ბაკალავრიატი
ლომიძე ქეთი (1503890) ბაკალავრიატი
ჩოხელი ანა (1600098) ბაკალავრიატი
ტარიელაშვილი თამარი (1600981) ბაკალავრიატი
წიკლაური ალექსანდრე (1601217) ბაკალავრიატი
ტატინაშვილი გიორგი (1601245) ბაკალავრიატი
ლეტაიფ ნადა ბენ (1601264) ბაკალავრიატი
ბიბიაშვილი თამარ (1601532) ბაკალავრიატი
ავლოხაშვილი დავით (1601743) ბაკალავრიატი
საადუნ საადუნ აბდულაჰ საად (1602160) ბაკალავრიატი
აბდელლატიფ ისმაილ ჰადი ბასიმ (1602176) ბაკალავრიატი
კეშავარზ სანაზ (1602208) ბაკალავრიატი
ანოთი ომარ (1602209) ბაკალავრიატი
რამადანი აბდალლაჰ ი.მ (1602295) ბაკალავრიატი
ალჰასანი მუსტაფა ჰაითამ ზეიად (1602304) ბაკალავრიატი
თადუმაძე თინათინ (1601136) ბაკალავრიატი
ნადარაია გვანცა (1601218) ბაკალავრიატი
წერეთელი მარიამ (1601488) ბაკალავრიატი
ქერქაძე ქრისტინა (1601379) ბაკალავრიატი
ძნელაძე სალომე (1601800) ბაკალავრიატი
არღვლიანი თეკლე (1601912) ბაკალავრიატი
სორდია ანი (1600753) ბაკალავრიატი
მდივნიშვილი მარგალიტა (1600914) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აჰმად (1602121) ბაკალავრიატი
ჯავედ იქბალ აკაშ (1602151) ბაკალავრიატი
ღელიჩი სადეღ (1602330) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ ალაა აჰმედ ჰუსსეინ (1602341) ბაკალავრიატი
ამინ ებეიდ ომარ ალამინ რედა (1602390) ბაკალავრიატი
ჰანნა ჯორჯ (1602398) ბაკალავრიატი
ჰაჯისარაკი ფარნუშ (1602407) ბაკალავრიატი
ხადემაბბასი კეივან (1602418) ბაკალავრიატი
ალჩაიბ ჰასსან (1602438) ბაკალავრიატი
გორჯი შიმა (1602445) ბაკალავრიატი
მუსა იასმინ შარიფ მაჰმუდ (1602460) ბაკალავრიატი
ალ იბრაჰიმ მოჰამედ ზაქარია (1700003) ბაკალავრიატი
ალქედრა აჰმედ მ.ს. (1700037) ბაკალავრიატი
დანელია ანა (1700047) ბაკალავრიატი
ასეფჯაჰ მარიამ (1700176) ბაკალავრიატი
სიბოშვილი ლიკა (1700227) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე თეა (1700282) ბაკალავრიატი
გოგოჩაშვილი ანი (1601748) ბაკალავრიატი
აიჯერე ბენედიქტ არინზე (1504731) ბაკალავრიატი
ზაკი ზაკი მოჰამმედ ნიდაჰ (1504743) ბაკალავრიატი
ზიად ჰუსსეინ მოჰამმედ მოჰამმედ (1600182) ბაკალავრიატი
ბლიაძე მარიამ (1601973) ბაკალავრიატი
ზაქერ მაქან (1602069) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ სალმან რჯააი მოჰამმად (1602122) ბაკალავრიატი
აბდულმოჰსინ ჰაჯაჯ აჰმედ მუსტაფა (1602143) ბაკალავრიატი
მოჰამმედსაებ საებ მუსტაფა აჰმედ (1602144) ბაკალავრიატი
ჰაფედ ალი კენეფათი (1602195) ბაკალავრიატი
წვენიაშვილი ინა (1601961) ბაკალავრიატი
ალ-რიფაიე ნავარ ფადჰილ ხამმას (1602153) ბაკალავრიატი
ბაღიანიაზდ ბეჰნამ (1602175) ბაკალავრიატი
ალ ჰაზა ალ ვალიდ (1602180) ბაკალავრიატი
ალმადანი ანას (1602189) ბაკალავრიატი
დებსავი ალი (1602199) ბაკალავრიატი
შული ჭანგ (1602301) ბაკალავრიატი
რაგჰებ ჰეგაზი ისლამ მოჰეი აბდელჰაკე (1602306) ბაკალავრიატი
ჰასსან აბუეიდა მოჰამმდ გაზი ალიან (1602296) ბაკალავრიატი
ლატიფ მოჰამმად (1602321) ბაკალავრიატი
ჰასსან ჰამდი აჰმედ ალი (1602389) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ სამი ფათჰალლა (1602401) ბაკალავრიატი
ბაქრ მოჰამად ალი (1602410) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ალ-მალქი მოჰამედ (1602408) ბაკალავრიატი
ჰასან აბდულლაჰ ქაის ალი (1602426) ბაკალავრიატი
დააუდ სიფ სოლიმან რაგაბ სოლიმან (1602424) ბაკალავრიატი
ქამალი პოურ აბედ (1602421) ბაკალავრიატი
ლაგჰბანი რაიან (1602436) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ზაქარია აბდალლაჰ მალაზ (1602440) ბაკალავრიატი
აჰმად რაბი (1602439) ბაკალავრიატი
მოჰამმად აბუოუდეჰ დოაა იასერ (1602135) ბაკალავრიატი
აბდულნაბი ალ-დაჰჰან ბასმა ალი (1602168) ბაკალავრიატი
მაჯლესი ნაზანინ (1602239) ბაკალავრიატი
ვალლ აბდალლაჰი მოჰამედ (1602243) ბაკალავრიატი
ბასთამი ამირმოჰამად (1602245) ბაკალავრიატი
ლაცაბიძე თათია (1600459) ბაკალავრიატი
კაბულაშვილი თეონა (1600591) ბაკალავრიატი
ფაიეკ შუქრი ფილოპატირ მედჰატ (1602233) ბაკალავრიატი
კამალი სარვესთანი ამირ ჰოსსეინ (1602240) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ქარიმ აბდულლაჰ ალი (1602299) ბაკალავრიატი
ალრადდავი ამმარ (1602347) ბაკალავრიატი
ობი ებუკა ფრანცის (1602388) ბაკალავრიატი
ფულადი შირინ (1602386) ბაკალავრიატი
სარაბი ალირეზა (1602403) ბაკალავრიატი
ედედეტ ეტონ უდუაკაბასი ნოაჰ (1602406) ბაკალავრიატი
ენგოიანი ედგარ (1602409) ბაკალავრიატი
აიდი მაჰმუდ აზმი მაჰმუდ (1602420) ბაკალავრიატი
ალსალთი მოჰამმად (1602425) ბაკალავრიატი
ალ-ჯუბური აბდულლაჰ სამეერ ნეამაჰ (1602451) ბაკალავრიატი
ჰოჯჯათი სეიედეჰ თანან (1602457) ბაკალავრიატი
აბდელმაგიდ რაჰაფ ხალედ იბრაჰიმ (1602464) ბაკალავრიატი
ალქინდი მოზაჰ აბდულლა ჰასსან სალემ (1700036) ბაკალავრიატი
ბერიძე სალომე (1700042) ბაკალავრიატი
ალჰამად აჰმად (1700073) ბაკალავრიატი
შერიფ აბდალლა მოჰამედ აბდალლა აბდელაზიმ (1700075) ბაკალავრიატი
ალ მსალმეჰ აბდულლაჰ (1700180) ბაკალავრიატი
ალჰაზა განამ (1602178) ბაკალავრიატი
ალჰაზა თჰაბეთ (1602179) ბაკალავრიატი
საფვა უსამა (1602198) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი მელაქ სალიჰ (1602211) ბაკალავრიატი
ფურია სუფეჰრ (1602235) ბაკალავრიატი
ზუჰორი მოჰამმად ადნან (1602236) ბაკალავრიატი
სვაიდ ოსამა (1602248) ბაკალავრიატი
აბუ ჰანნა გერიეს (1602253) ბაკალავრიატი
აბდელჰაკეემ ჰამედ მოააზ მოჰამედ (1602302) ბაკალავრიატი
საბსაბი ანას (1602448) ბაკალავრიატი
რუფაეილ მარიუ აბდალლა შეჰათა (1602458) ბაკალავრიატი
ალზუბი მოჰანნად მაჰმუდ მანსურ (1602461) ბაკალავრიატი
ქამალ ლეურა სამეჰ სამირ (1700002) ბაკალავრიატი
ბათულ რამალ (1700067) ბაკალავრიატი
ალლამი ჯავიდ საჰირ ჯავიდ (1700072) ბაკალავრიატი
რამალ მაიკლ (1700177) ბაკალავრიატი
ფოფხაძე ბერიკა (1700792) ბაკალავრიატი
ჯავაჰერი ჰაყიყი მოჰამადრეზა (1701044) ბაკალავრიატი
გოგოხია გიორგი (1701194) ბაკალავრიატი
ანაბი აბდულმაჯედ (1602336) ბაკალავრიატი
მოსტაფავი ზაჰრასადათ (1602335) ბაკალავრიატი
ზანჯირჩი მოჰამმადსინა (1602366) ბაკალავრიატი
სუბეიჰ იარა აბუ (1602394) ბაკალავრიატი
თახერი ჰოომან (1602405) ბაკალავრიატი
ალმარუფ მანარ ამერ ისსა (1602422) ბაკალავრიატი
ალტაბიხ ფერდოს (1602446) ბაკალავრიატი
აბდელმაგიდ იარა ხალედ იბრაჰიმ (1700005) ბაკალავრიატი
ალმატლქ ბასსამ (1700035) ბაკალავრიატი
გოგოლაძე ანა (1700291) ბაკალავრიატი
დიმიტრიადი მარიამ (1600822) ბაკალავრიატი
კუტალაძე ანა (1700237) ბაკალავრიატი
რამიშვილი ანა (1700418) ბაკალავრიატი
მასოუმი ფაიამ (1602257) ბაკალავრიატი
ოსმან ჰასსან მოჰამედ აბდელრაჰმან (1602271) ბაკალავრიატი
მარვან ალკააკა (1602322) ბაკალავრიატი
ალ-ჯაბერი ჰასან აბდულლაჰ აჰმედ (1602329) ბაკალავრიატი
სანგაჩინ კიმია ღადირი (1602342) ბაკალავრიატი
მობაიედ მაზენ ალ (1602348) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ ალ ომარ (1602355) ბაკალავრიატი
აიიად აბდალლაჰ კ.ა. (1602369) ბაკალავრიატი
აჰმედი მაზენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602400) ბაკალავრიატი
ალრაის აბდალ რაჰმან (1602413) ბაკალავრიატი
ზანდი აილარ (1602411) ბაკალავრიატი
ჰაჯაჯი ასემ მ.ა. (1602417) ბაკალავრიატი
მაინა იან ვარუტერე (1602423) ბაკალავრიატი
ლოტფი აჰმად ალნაჯჯარ რამზი (1602450) ბაკალავრიატი
მოჰსინ ხლაიფავი აჰმედ ალაა (1700011) ბაკალავრიატი
ალდახილ აჰმად (1700068) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე ქეთევან (1700231) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აბდულლა (1602074) ბაკალავრიატი
სამი ალ ნაში მარვაჰ მაზინ (1602152) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი ზაიდუნ სალიჰ (1602185) ბაკალავრიატი
ალმუსა ალაა (1602203) ბაკალავრიატი
ლატიფ მაჯედ (1602206) ბაკალავრიატი
ელაბბას ელბახით აჰმედ აბდელრაფი (1602270) ბაკალავრიატი
ზაინაბ მოჰამმად (1602314) ბაკალავრიატი
საიფი ჟიმი (1602328) ბაკალავრიატი
ობაიდინ აიმან (1602356) ბაკალავრიატი
ფარაჰ ამალ მოჰამედ აჰმედ (1602372) ბაკალავრიატი
აბდალა ოსამა მოჰამედ მოჰამედ აჰმედ (1602395) ბაკალავრიატი
დაუდ მიქაელ ალბერ ალფონს (1602402) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ აბდელაზიემ მოჰამედ ელჰასსან (1602432) ბაკალავრიატი
კალბუნ მოჰამმად (1602435) ბაკალავრიატი
ალ რადი აჰმად (1602456) ბაკალავრიატი
ბუშრა აბდუნ აჰმედ მუგაჰიდ (1602455) ბაკალავრიატი
ელსაადანი დანა თამერ მოჰამედ აბდელლატიფ (1700010) ბაკალავრიატი
ადერეტი პელუმი მოლადე (1700039) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ნიკა (1700638) ბაკალავრიატი
ისაკაძე ნინო (1700848) ბაკალავრიატი
ალ-ბანნა ალა ალი ალი (1701337) ბაკალავრიატი
ესსეიდ აჰმედ (1701348) ბაკალავრიატი
მოეინი ჰანიეჰ (1701352) ბაკალავრიატი
იშრაიდა ომარ ქამალ ალდინ ჰუსნი (1701353) ბაკალავრიატი
ალჯაბერ სარა ხალედ აბდალგანი (1701403) ბაკალავრიატი
ალ განი ამერ აბდ (1701434) ბაკალავრიატი
ღსენი მოჰამად (1701435) ბაკალავრიატი
ბალლა აჰმედ ბასილ აბუობაიდა (1701455) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ქიქოუნ (1701469) ბაკალავრიატი
ჰამედ ღონეიმ რანა ალი ტავფიკ (1701498) ბაკალავრიატი
რაჰ სამანეჰ (1701508) ბაკალავრიატი
ალშჰადა ჰაზემ (1701520) ბაკალავრიატი
ბროჯერდი ჰესსამოდინ (1701526) ბაკალავრიატი
გუგეშაშვილი ნინო (1700425) ბაკალავრიატი
ვარძუკაშვილი თინათინი (1700538) ბაკალავრიატი
ფეიქრიშვილი ანზორი (1700618) ბაკალავრიატი
შეყილაძე ნინო (1601121) ბაკალავრიატი
ჯანეზაშვილი ვლადიმერი (1601146) ბაკალავრიატი
ტეტუნაშვილი თათია (1601537) ბაკალავრიატი
ჯაშიაშვილი ნიკა (1700587) ბაკალავრიატი
ყარმაზანაშვილი ნანა (1700610) ბაკალავრიატი
ბასილაია თათული (1700353) ბაკალავრიატი
კანაჩაძე ეკა (1700437) ბაკალავრიატი
მელიაშვილი ირაკლი (1700642) ბაკალავრიატი
ჯაფარი ფათემეჰ შარიფ (1602338) ბაკალავრიატი
ხოდამოროვატი მაჰბოდ (1602357) ბაკალავრიატი
ფარსიდან მიტრა (1602363) ბაკალავრიატი
აჰმედ მოჰსენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602399) ბაკალავრიატი
რაიან სიეფ ადდინ კამალ მოჰამმად (1602419) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ იბრაჰიმ ადილ იბრაჰიმ (1602431) ბაკალავრიატი
ბაშირ მუჰამედ (1602434) ბაკალავრიატი
დოსარი აბდულლაჰ მოჰამმედ თამერ (1602453) ბაკალავრიატი
ჰასსან ლატიფატ ოლოლადე (1602466) ბაკალავრიატი
ალმუსა ვალა (1602465) ბაკალავრიატი
ალ ღზავი ნურ (1700004) ბაკალავრიატი
ელაბადინ ჰამზა ზაინ (1700066) ბაკალავრიატი
აბასი ალაა ატეფ ავად (1700076) ბაკალავრიატი
შაბანი შიმა სადატ (1700179) ბაკალავრიატი
გოგალაძე ხატია (1700234) ბაკალავრიატი
ვარდოშვილი ივანე (1700193) ბაკალავრიატი
ჭამიაშვილი თამარი (1700415) ბაკალავრიატი
გაჩეჩილაძე ცისია (1700429) ბაკალავრიატი
დურგლიშვილი ვენერა (1700438) ბაკალავრიატი
ნოზაძე ნათია (1700458) ბაკალავრიატი
ალ-გბური ვალიდ ფალა ხამის (1701026) ბაკალავრიატი
ხოშტარია თამარ (1701291) ბაკალავრიატი
ჯამალ ედდინ აია (1701350) ბაკალავრიატი
ალღანიმ აჰმად (1701351) ბაკალავრიატი
ჯამალ ალდინ ოლა (1701354) ბაკალავრიატი
ალმობაედ მოჰამად (1701377) ბაკალავრიატი
ალსაიედ მოჰამად (1701535) ბაკალავრიატი
მასრი მოჰამმად (1701549) ბაკალავრიატი
მუსავი სეიედმეისაყ (1701544) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ადელ ჰაზეინ (1701555) ბაკალავრიატი
ელარირ მოჰამმედ მუფიდ საადი შაკერ (1701556) ბაკალავრიატი
ალასას ალღაით (1701560) ბაკალავრიატი
ბასელ ფაურ (1701562) ბაკალავრიატი
ხოდავარდარ ფატემეჰ (1701567) ბაკალავრიატი
ხედრავი ფაჰედ (1701579) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა ზაიდ ჯ.ა. (1701589) ბაკალავრიატი
მუსავი სეთარესადათ (1701591) ბაკალავრიატი
ღოლამრეზაეი მელიქა (1701592) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა იაზან ჯ.ა. (1701597) ბაკალავრიატი
გნიმათ სერგიო (1701600) ბაკალავრიატი
დალობა ფაითჰ ფელიქს (1701605) ბაკალავრიატი
ოსმან მალაზ აბდელრაჰიმ მოჰამედ (1701036) ბაკალავრიატი
მიქავა გიორგი (1701054) ბაკალავრიატი
სუხაშვილი ნინო (1701224) ბაკალავრიატი
ტალახაძე ნინო (1601701) ბაკალავრიატი
კოპალიანი შორენა (1700741) ბაკალავრიატი
თორდინავა თორნიკე (1700925) ბაკალავრიატი
მიქაია მედეა (1701157) ბაკალავრიატი
ჭალიძე მარიამ (1700677) ბაკალავრიატი
მათიაშვილი გვანცა (1700491) ბაკალავრიატი
თხინვალელი ნიკოლოზ (1700840) ბაკალავრიატი
ადამია მარიამ (1700867) ბაკალავრიატი
მოჰამედ მუჯთაბა მოჰამედ ჰასსან (1701038) ბაკალავრიატი
ალ-საადი მოჰამედ თაჰერ ჰადი (1701413) ბაკალავრიატი
ბანეში სიმინ (1701427) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰუმაიდა მარფა აზჰარი (1701442) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ჰასსან (1701443) ბაკალავრიატი
ბესატ ალვახიან ჰათემ ხალედ იბრაჰიმ (1701459) ბაკალავრიატი
ალაბადლა იჰაბ ჰ. (1701470) ბაკალავრიატი
ფეტიან მუსტაფა საად ჰასსან (1701472) ბაკალავრიატი
რაზზაკ ანას აბდულ (1701478) ბაკალავრიატი
ღარბალ ჰება (1701524) ბაკალავრიატი
ალხალიფა მარამ ხალიდ მოჰამედოსმან (1701542) ბაკალავრიატი
საად ღრამ (1701550) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ჰადილ (1701547) ბაკალავრიატი
საადა აიალ აბუ (1701565) ბაკალავრიატი
ქასემ ასილ ქამელ მოჰამმად (1701581) ბაკალავრიატი
ალ ჯაჰედ ლაითჰ (1701333) ბაკალავრიატი
ისმაილ მოჰამედ ჯომაა იბრაჰიმ ჯომაა (1701361) ბაკალავრიატი
ელსაიედ ოსამა ელბაზ მოჰამედ (1701371) ბაკალავრიატი
ლობო დვაინე ჰერალდო (1701398) ბაკალავრიატი
ეკპეი ვინსენტ იფეანიი (1701404) ბაკალავრიატი
აიუბი მუდარ (1701410) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ნასრ ხალედ ფათჰი ფათჰი (1701430) ბაკალავრიატი
ჰანი შაკირ მაჰმუდ მაჰმუდ (1701440) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ჯასიმ მოჰამმედ ალი (1701457) ბაკალავრიატი
ღვინიაშვილი სალომე (1700685) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლიკა (1700914) ბაკალავრიატი
კაკრიაძე თამარი (1701145) ბაკალავრიატი
ადეიშვილი გიორგი (1701286) ბაკალავრიატი
აჰმად აჰმად (1701334) ბაკალავრიატი
ელტარტოში მუჰამმედ მუსტაფა ნასსერ (1701338) ბაკალავრიატი
რაზეღიფარ აზადეჰ (1701355) ბაკალავრიატი
ადესინა ოლამიდე დევიდ (1701357) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ს ბოჰოლაიგა, იჰსსან (1701359) ბაკალავრიატი
მოჰამადი იასემინ (1701401) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ომარ ჰანი ისმაილ (1701420) ბაკალავრიატი
იბიემი ადებიმპე ესთერ (1701421) ბაკალავრიატი
აჰმედ ღანნამ იუსსეფ ჰოსსამ (1701477) ბაკალავრიატი
აბდელმაკსუდ ალი აჰმედ აშრაფ (1701497) ბაკალავრიატი
ქარხანეჰდარ ჰუმან (1701500) ბაკალავრიატი
ისმაელ ისმაელ ჰაქი (1701501) ბაკალავრიატი
ჰარატა სამირ (1701510) ბაკალავრიატი
აიიად აბდალლაჰ კ.ა. (1701523) ბაკალავრიატი
ალჰამაიდა მოჰამმედ ა.ა. (1701518) ბაკალავრიატი
თიბ რაბი ჰუსსეინ მოჰამმად (1701517) ბაკალავრიატი
ალაკაჩ იამენ (1701525) ბაკალავრიატი
ალომარ ოთმან (1701506) ბაკალავრიატი
აბუ უმაირა აბდელრაჰმან ჰამედ მოჰამმედ ჰამედ (1701509) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ლაით ღალებ ტაჰერ (1701515) ბაკალავრიატი
ადესოჯი ენიოლა (1701530) ბაკალავრიატი
მილჰამ მაჰმოდ (1701551) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ბატულ (1701543) ბაკალავრიატი
ოსმან მოჰამედ მოთამენ მოჰამედ (1701559) ბაკალავრიატი
ლტაიეფ მოჰამედ ბენ (1701561) ბაკალავრიატი
სავან ჯეჰად (1701563) ბაკალავრიატი
ჰუსსამ შეჰადეჰ (1701570) ბაკალავრიატი
ანოთი მირა (1701577) ბაკალავრიატი
აჰმად ალდანდაში (1701588) ბაკალავრიატი
სოლიმან ალა ჰამიდ ალი (1701602) ბაკალავრიატი
ბაჯბუჯ აჰმად (1701603) ბაკალავრიატი
აბუშაბან საფვატ მ.ს. (1602297) ბაკალავრიატი
აბდალქადერ სალაჰ მს. (1602294) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ მარიამ აჰმედ ჰუსსეინ (1602340) ბაკალავრიატი
მაამრა აჰმედ ჰასან ხალიფა (1602351) ბაკალავრიატი
ოჯჰა მანოჯ (1602387) ბაკალავრიატი
ალ შარაა მოჰამმად ნეზარ (1602412) ბაკალავრიატი
ასაად ნურჰან (1602414) ბაკალავრიატი
ალ აიაშ აჰმად (1602437) ბაკალავრიატი
ადლი მოგადდამ ალირეზა (1602444) ბაკალავრიატი
ნასერ აჰმედ მოჰამმედ სალეჰ (1602452) ბაკალავრიატი
აბუ ფარჰანა მაჰმუდ ნაბილ მაჰმუდ (1602454) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი დემა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1602459) ბაკალავრიატი
ალსალეჰ აჰმად (1602463) ბაკალავრიატი
ჰამზა ჰაჯ მოჰამად (1602462) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიმია ხეირხაჰ (1701458) ბაკალავრიატი
აბდელჰალიმ დაუდ ნერმინ მოჰამედ ეზზელდინ (1701462) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ბანაფი მოჰამმედ მარვან (1701502) ბაკალავრიატი
მასარიეჰ მოჰამმედ (1701521) ბაკალავრიატი
თუმარ სოგანდ (1701531) ბაკალავრიატი
ალოქლა რაფი (1701538) ბაკალავრიატი
ჰაგუაგუბ ეჰსსან (1701541) ბაკალავრიატი
ალნავათი ლამა ადელ ხალილ (1701558) ბაკალავრიატი
თაჰა მოჰამმად (1701564) ბაკალავრიატი
იოსელიანი შიმა (1701583) ბაკალავრიატი
ფალაჰატი ამირრეზა (1701586) ბაკალავრიატი
ჰამდან ალ ნოსირათ (1701590) ბაკალავრიატი
ალჰუსსეინ ომარ (1701598) ბაკალავრიატი
ავადალლა ავადალლა მოჰამედ საიედ აჰმედ (1701606) ბაკალავრიატი
მაღრაძე ზურაბ (1701014) ბაკალავრიატი
აჯაიი გბენგა ჯუდე (1701043) ბაკალავრიატი
ალმანასირ ასილ ხალიდ აბდულატიფ (1701047) ბაკალავრიატი
ქაჯაია შოთიკო (1701141) ბაკალავრიატი
გბადერო ტაივო ოლუვაბუკუნმი (1701340) ბაკალავრიატი
სალეჰ ალა ჯამალ აბედალაზიზ (1701356) ბაკალავრიატი
აბეერ ალ კადრი (1701411) ბაკალავრიატი
ელგენდი მოჰამედ აბდელალიმ მოჰამედ იბრაჰიმ (1701415) ბაკალავრიატი
ალზუფარი მოჰამმად ალი მენაჰი (1701416) ბაკალავრიატი
ალხავლანი ალია ხალედ აჰმედ (1701419) ბაკალავრიატი
ალ-თიქრითი მოჰამმად რაად იჰსან (1701428) ბაკალავრიატი
ალი მოჰამად (1701438) ბაკალავრიატი
შაბანი სეიედ ამირ (1701445) ბაკალავრიატი
ჰასსან ალმასრი აბდულკადირ ნაჰიდ აბდულკადირ (1701448) ბაკალავრიატი
მოჰამედ აბდელთავაბ მაჰმუდ მოჰამედ ჰასსან (1701450) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მოჰამედ შეჰაბელდინ მოჰამედ (1701452) ბაკალავრიატი
ჰენდი მ. ტაჰა (1701456) ბაკალავრიატი
ალბატაჰიშ ბასილ (1701460) ბაკალავრიატი
სბაჰი ასელ (1701474) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ბაჩარ (1701503) ბაკალავრიატი
ალბარკ იუსეფ (1701505) ბაკალავრიატი
ყორეშიანი სეიედე აისან (1602139) ბაკალავრიატი
აიდაროს ალ-გაფრი მოჰამმედ აბდულლაჰ (1602165) ბაკალავრიატი
აკრამ აკრამ აჰმედ ომარ (1602174) ბაკალავრიატი
ტჰაჯილ ტჰაჯილ ქასვარა ეზზუდდინ (1602200) ბაკალავრიატი
ალქოლაქ მოჰამმედფაექ ო.ფ. (1602207) ბაკალავრიატი
ფარმანიე იასამან (1602232) ბაკალავრიატი
ალშის მახულ (1701339) ბაკალავრიატი
დებსავი ალი (1701360) ბაკალავრიატი
აჰმად აჰმად მუთასიმ იდრის (1701347) ბაკალავრიატი
ჰასსან მუსტაფა აბდინასირ (1701358) ბაკალავრიატი
ერუმაკა კიმბერლი ჩიმდი (1701362) ბაკალავრიატი
აღაჯერი ამირრეზა (1701372) ბაკალავრიატი
აბოიუსსეფ ჰუსსიენ მაჯედ ჰასსან (1701378) ბაკალავრიატი
მონემიზადეჰ სორუშ (1701379) ბაკალავრიატი
ალდაჰერი ბილალ (1701380) ბაკალავრიატი
ხარუფ ალაა (1701414) ბაკალავრიატი
ალრეზეჯ მალაქ (1701429) ბაკალავრიატი
აბდო ღუზი ტალჰა ღაზი (1701431) ბაკალავრიატი
ხალედ ომარ რამი სამეერ (1701447) ბაკალავრიატი
თარავია რანა ბ.ს. (1701454) ბაკალავრიატი
ალბარადან კაის (1701461) ბაკალავრიატი
ჰასსან დარვიშ (1701475) ბაკალავრიატი
რადმეჰრ სანა (1701479) ბაკალავრიატი
ნებე ონიინიე ვიქტორია (1701480) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ აჰმედ აბდულრაჰმან ნასსერ ხალილ (1701522) ბაკალავრიატი
გჰარბალ იაჰია (1701519) ბაკალავრიატი
ალაბდულჰასსან ფატიმა ნასსერ ჰანონ (1701529) ბაკალავრიატი
ალჰამიდ აბდულლა (1701537) ბაკალავრიატი
სალიჰ აჰმად (1701548) ბაკალავრიატი
სალამა ქარამ (1701571) ბაკალავრიატი
ოდეჯობი იუსირათ (1701572) ბაკალავრიატი
რედჰა ალმადანი, მარვან (1701582) ბაკალავრიატი
ალ-ვასსითი ეიმენ ალაა ჰასსან (1701594) ბაკალავრიატი
აჯლუნი აჰმად, რაშიდ (1701604) ბაკალავრიატი
ჯამალ ალდინ ჰიბა (1701349) ბაკალავრიატი
რუჯაილა ნაილ ქამალ სალიმ აბუ (1701373) ბაკალავრიატი
მეკდად აჰმედ ომარ მესბაჰ (1701374) ბაკალავრიატი
შირაზი ნარგეს (1701375) ბაკალავრიატი
ალ-ალავი ხალედ ალი მოჰამმედ (1701376) ბაკალავრიატი
ალმადჰუნ რაგჰად აჰმედ იბრაჰიმ სლიმ (1701383) ბაკალავრიატი
ჰასსან ნერმინე (1701397) ბაკალავრიატი
ალ ავილ ჯულია (1701400) ბაკალავრიატი
ჯარამნე აბდ ელრაჰმან (1701552) ბაკალავრიატი
ჰამუდ აჰმად (1701566) ბაკალავრიატი
ჰამმუდ მოჰამმედ თალიბ ჰამმუდ (1701580) ბაკალავრიატი
ელაზაბი ოსსამა მოჰამედ ბასსიუნი (1701584) ბაკალავრიატი
მასალმეჰ მ ღალია ალ (1701595) ბაკალავრიატი
ხატიბ რავან ღასსან მუსტაფა (1701596) ბაკალავრიატი
კაცაძე ანა (1700264) ბაკალავრიატი
შოგირაძე მამუკა (1700273) ბაკალავრიატი
დოლიძე ელენე (1700290) ბაკალავრიატი
ჰადილ ჰამიდ (1701417) ბაკალავრიატი
ალ კადრი მუატასემ (1701418) ბაკალავრიატი
თალფაჰ დუნია კ.მ. (1701432) ბაკალავრიატი
საკკალ მოჰამმად ადნან (1701437) ბაკალავრიატი
ხაბაქა ქევან (1701451) ბაკალავრიატი
ხალაფალლა მოჰამედ მომენ ჰოსამელდინ (1701471) ბაკალავრიატი
რაშიდი სამინ (1701473) ბაკალავრიატი
ჰენდი ანას (1701476) ბაკალავრიატი
ზანჯანი პარასტუ მასოუდი (1701499) ბაკალავრიატი
ჰაქიმ ფარის ტატიშ ალ (1701507) ბაკალავრიატი
შირაზი მოჰამმად მაჰდი ფარროხრუზიან (1701528) ბაკალავრიატი
გილავან მოჰამმადრეზა ფარჯამი (1701534) ბაკალავრიატი
აუდატალლაჰ ჯავად ა.მ. (1701536) ბაკალავრიატი
ნაიებზადეჰ პანიან (1701540) ბაკალავრიატი
ალსალიმ აბდულ რჰმან რამადან (1701553) ბაკალავრიატი
ალ-არჰაბი ომარ რიიად ალი (1701545) ბაკალავრიატი
ბჰატტარაი სანგიტა (1701554) ბაკალავრიატი
ალნავათი სუად ადელ ხალილ (1701568) ბაკალავრიატი
ქაქ აჰმად, მოჰამმად (1701569) ბაკალავრიატი
კონბოს აბდულლაჰ (1701578) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი ამენა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1701593) ბაკალავრიატი
ომარ აია (1701599) ბაკალავრიატი
სალიჰ სლამა (1701601) ბაკალავრიატი
მოთიაშვილი მარიამ (1700724) ბაკალავრიატი
ბულისკერია ნატო (1700996) ბაკალავრიატი
ალ საიდი ფუად (1701046) ბაკალავრიატი
ლოლომაძე ნინო (1701305) ბაკალავრიატი
კუტივაძე თამარ (1701317) ბაკალავრიატი
ოთიაშვილი თამარ (1701254) ბაკალავრიატი
ალნამერ მოჰამედ (1701335) ბაკალავრიატი
ღეით სამერ (1701336) ბაკალავრიატი
ალმაჯიდ ჰუსსაინ თაირ (1701369) ბაკალავრიატი
გაზერანი პარმიდა (1701370) ბაკალავრიატი
ალ-ზიიადი აჰმედ ალი ატეიკ (1701412) ბაკალავრიატი
ალმანი სალიმ (1701433) ბაკალავრიატი
შამმაა მანაფ (1701436) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიანა ხეირხაჰ (1701441) ბაკალავრიატი
ქარიმიან ალი (1701444) ბაკალავრიატი
ალრეზეჯ მარამ მაჰმუდ (1701449) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ალი მოჰამედ მორთადა (1701463) ბაკალავრიატი
ალჰამაიდა მაჰმუდ ფ.ა. (1602125) ბაკალავრიატი
ალ-სალლამი სარა მოჰამმედ ნაბილ (1602192) ბაკალავრიატი
ზუჰორი მოჰამმად ამინ (1602237) ბაკალავრიატი
ალდულაიმი იუსიფ ჰამზა ობაიდ (1602250) ბაკალავრიატი
იხლას იბრაჰიმ სალიმ ამირ (1602313) ბაკალავრიატი
ატალლაჰ მადი ატალლაჰ ვაელ (1602326) ბაკალავრიატი
მაძღარაშვილი მარიამ (1700406) ბაკალავრიატი
ამბროლაძე ნინო (1700495) ბაკალავრიატი
ბოქოლიშვილი თინათინი (1700553) ბაკალავრიატი
აბდულაზიზ სალიჰ ალ-ლასა მაჰმუდ (1602124) ბაკალავრიატი
ხადერ მოჰამმედ ნაბილ (1602128) ბაკალავრიატი
სუბჰი სალეჰ ფერას ოსამა (1602241) ბაკალავრიატი
შაერ ანას, მაჯედ (1602254) ბაკალავრიატი
ჰარატა მაჰა (1701504) ბაკალავრიატი
დოროსთქარ ჰადის (1701516) ბაკალავრიატი
ალ შამი ტალატ. ტ. (მ. ტ.) (1701527) ბაკალავრიატი
ალსაიედ ადელ (1701539) ბაკალავრიატი
ჰაჯ სანა (1701546) ბაკალავრიატი
ხაირ მოჰამედ იბრაჰიმ ომერ მოჰამედ (1701585) ბაკალავრიატი
ალ-ბანნა აბდულაზიზ ალი ალი (1701587) ბაკალავრიატი
ელშავიშ აბდალლა ელსაიედ მოჰამედ (1701399) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ფატმაელზაჰრაა ფუად აჰმედ (1701402) ბაკალავრიატი
სულაბერიძე ლელა (1502021) დოქტორანტურა
აბესაძე ნინო (1601526) დოქტორანტურა
კუცია ნინო (1701392) დოქტორანტურა
ქემოკლიძე თამარ (1701389) დოქტორანტურა
ორჯონიკიძე მარიამ (1602223) დოქტორანტურა
შურღაია ეთერი (1600587) დოქტორანტურა
შარაშენიძე მეგი (1600594) დოქტორანტურა
ჯინჭარაძე ნანა (1504703) დოქტორანტურა
გოგოლაძე თამუნა (1504834) დოქტორანტურა
ზურაბიანი ნუცა (1504702) დოქტორანტურა
ქარცივაძე თემურ (104006) დოქტორანტურა
გიუაშვილი ნინო (1204010) დოქტორანტურა
ჭურაძე თინათინ (1220027) დოქტორანტურა
შავდია ნათია (1104001) დოქტორანტურა
ლობჟანიძე თამარ (0704005) დოქტორანტურა
გორგაძე თეონა (1502004) დოქტორანტურა
ჩიტალაძე თამთა (1502003) დოქტორანტურა
აბულაძე მარინე (082026) დოქტორანტურა
მერლანი ნათია (1502005) დოქტორანტურა
გაბრიჭიძე სიმონ (1330002) დოქტორანტურა
ფიცხელაური ელენე (1403320) მაგისტრატურა
ჩილინგარაშვილი ეთერ (1302060) მაგისტრატურა
ლაშაბერიძე ნინო (1302093) მაგისტრატურა
ტატიშვილი შორენა (1302150) მაგისტრატურა
წულეისკირი ნიკოლოზ (092033) მაგისტრატურა
რაინაული ირაკლი (1220091) მაგისტრატურა
ლობჯანიძე მარიამ (1010740) მაგისტრატურა
ქურთაული ნატრული (1010540) მაგისტრატურა
მიქიაშვილი თამარი (1010870) მაგისტრატურა
ღოღობერიძე კონსტანტინე (1402053) მაგისტრატურა
სულამანიძე სოფიკო (1403321) მაგისტრატურა
ჯინჭარაძე თეონა (1502258) მაგისტრატურა
მაჩაბელი მეგი (1504495) მაგისტრატურა
შენგელია ანა (1504303) მაგისტრატურა
კაპანაძე აკაკი (1502447) მაგისტრატურა
ფაცაცია ანნა (1503763) მაგისტრატურა
თოფურია ეკა (1601285) მაგისტრატურა
ოქრუაშვილი თათია (1601297) მაგისტრატურა
გოდერძიშვილი თეონა (1602066) მაგისტრატურა
გურიელიძე ქრისტინა (1600050) მაგისტრატურა
ჩოხელი მარინა (1600900) მაგისტრატურა
ნადირაშვილი მარიამ (1600021) მაგისტრატურა
ლასარეიშვილი თამარ (1701109) მაგისტრატურა
აბრამიშვილი მარიამ (1700518) მაგისტრატურა
სარჩიმელია თეონა (1701134) მაგისტრატურა
კახიანი ალექსანდრე (1700058) მაგისტრატურა
შვანგირაძე სალომე (1701086) მაგისტრატურა
ნონიკაშვილი მირანდა (1700107) მაგისტრატურა
კობიაშვილი სალომე (1701115) მაგისტრატურა
ტაბეშაძე გვანცა (1602279) მაგისტრატურა
მირზალაშვილი თეონა (1600371) მაგისტრატურა
კუხიანიძე ქეთევან (1701081) მაგისტრატურა