თუ სწავლა გინდა
   
სტუდენტები


სტუდენტი სწავლების საფეხური
აბდულაჰ მაჰმუდ ჰუსეინ თალჯავი (1330058) ბაკალავრიატი
ამეერ კადჰიმ ჰანი ჰანი (1330101) ბაკალავრიატი
ათეერ აჰმედ აბედ ალსალიჰ (1330129) ბაკალავრიატი
აბდულჰადი აბდულლაჰ ქუმიათ ქუმიათ (1330135) ბაკალავრიატი
მამუნ ამინ ბიშით ალ-ოგაილი (1330145) ბაკალავრიატი
სევარ მუჰამედ რაფიქ რაფიქ (1330147) ბაკალავრიატი
რაფიდ ამერ ჯაბბარ ალბოლატეეფ (1330153) ბაკალავრიატი
ტაჰა სალიმ აჰმედ ალ-ბაიათი (1330175) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ დჰეიაა მაჰმუდ ალ-აზავი (1330192) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჯაბბარ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330201) ბაკალავრიატი
იასირ მაზინ ჯაბბარ ალ-ჰადდად (1330233) ბაკალავრიატი
ჰანი ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330374) ბაკალავრიატი
ლაით მუინ აბბას ალ-ჯანაბი (1330397) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაჯეჰ ნური ალსანკრავი (1330468) ბაკალავრიატი
რაღად რაად ჰადი ალ-რასული (1330471) ბაკალავრიატი
საბაა საბაა აიმან სფუკ (1330069) ბაკალავრიატი
მარვან ნაჯი აჰმედ ალ-მაშჰადანი (1330093) ბაკალავრიატი
ორას მოჰსინ ბადრი ალ-იასეენ (1330100) ბაკალავრიატი
ალი ჰუსსეინ ნაიმ ნაიმ (1330106) ბაკალავრიატი
ქაედ ხალიდ ასაად ალაბდულახ (1330132) ბაკალავრიატი
აჰმედ აბდულვაჰიდ იბრაჰიმ შეეხოო (1330137) ბაკალავრიატი
ომარ აიედ მოჰამედ ალ-რავი (1330162) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ქაის ნაჯი შარიფ (1330164) ბაკალავრიატი
მაის აბდულკარიმ მოჰამედ ჯავად ალ-ჯუბური (1330165) ბაკალავრიატი
ალი ჰამიდ ხლაიფ ხლაიფ (1330450) ბაკალავრიატი
აჰმედ სალიმ აბდულკადჰიმ აბდულკადჰიმ (1330559) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი ლანა (1330565) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჯალილ ალი ალი (1330601) ბაკალავრიატი
ამეერ ხუდჰაირ აბბას აბბას (1330610) ბაკალავრიატი
მუჯტაბა აჰმედ საბიჰ საბიჰ (1330612) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ალი დავუდი აჰმედ ჰასან (1330677) ბაკალავრიატი
მოლაშხია ანა (1401442) ბაკალავრიატი
ომარ დიიაა მოჰამმედ ზექი მოჰამმედ ზექი (1330011) ბაკალავრიატი
ჰამიდ ჰაზიმ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330047) ბაკალავრიატი
ჯავად კადჰიმ ალ-დულაიმი აჰმედ (1330050) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ თაჰრიირ აბდ ალ-ჯანაბი (1330052) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჯამალ მოჰამედ ალი აჰმედ შეჰაბ (1330059) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰასან აჰმედ აჰმედ (1330088) ბაკალავრიატი
რამი ნური მოჰამმედ მოჰამმედ (1330108) ბაკალავრიატი
აჰმედ კასიმ აბდულქარიმი სალმანი (1330109) ბაკალავრიატი
ალი ჰასან ხალაფ ხალაფ (1330117) ბაკალავრიატი
ამმარ იასირ ვალეედ აბდულჰაფედჰ (1330120) ბაკალავრიატი
იდჰამ ვალიდ ხალიდ ხალიდ (1330121) ბაკალავრიატი
ჰასან ფალიჰ ჰასან ქაფთან (1330122) ბაკალავრიატი
ალი ნადჰიმ ხალაფ ხალაფ (1330124) ბაკალავრიატი
აიად აბბას ამინ შიხუ (1330125) ბაკალავრიატი
მურტადა ჰაშიმ მუჰეისენ ალჰამამი (1330136) ბაკალავრიატი
მუნთადჰერ ჯასიმ აბბას ალ-ბათთი (1330139) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ნაიეფ სულთან სულთან (1330150) ბაკალავრიატი
ეჰსან ალი გჰაზი ალ-დულაიმი (1330167) ბაკალავრიატი
ლინა ჯასიმ მოჰამმედ ზარკანი (1330218) ბაკალავრიატი
იასირ იმად ჰასან ალ შაბბანი (1330234) ბაკალავრიატი
იუსფ მოჰამმედ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330024) ბაკალავრიატი
აბდულა საად აჰმედ ალხალილ (1330079) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯამალ ჯამილ ალ-აზზავი (1330097) ბაკალავრიატი
ომარ ნაზჰან ლუტფალაჰ ალ-დური (1330112) ბაკალავრიატი
გჰაზვან ფაისალ ასაად ალაბდულლაჰ (1330133) ბაკალავრიატი
ალაიუბ მოჰამმად ვალიდ მაჰმუდ (1330141) ბაკალავრიატი
თაჰა დჰელაა აბდულჰამიდ ალ-რავე (1330149) ბაკალავრიატი
სალეჰ სალეჰ სალვან მოჰამედ (1330152) ბაკალავრიატი
ომარ საად ხალაფ ხალაფ (1330178) ბაკალავრიატი
ისლამ ჰაბიბ სეხი სეხი (1330182) ბაკალავრიატი
ნური სალაჰ ზაალ ალკუბაისი (1330197) ბაკალავრიატი
მოჰამედ დავუდ სულაიმან ალ-ანი (1330083) ბაკალავრიატი
ალ-ზუბაირ მუჰამმედ საად გჰაზი (1330111) ბაკალავრიატი
ლაით დჰეიაა აბედ ალ-შუვაილი (1330142) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ამერ ალი ალ-ქასაბ (1330148) ბაკალავრიატი
საიფ ჯავად მაჰდი ალხაფაჯი (1330154) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ბადრი ფადელ ალ-ნიდავი (1330166) ბაკალავრიატი
აისარ რიად ფადჰილ ალ-ბეჰადილი (1330170) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ზაინელ კაიტტან ალმაიაჰი (1330204) ბაკალავრიატი
ალი ვაჯდი მაჰმოოდ ალ-რუბაიე (1330205) ბაკალავრიატი
აბდულჰამეედ სააბ ალ-ნიდავი (1330242) ბაკალავრიატი
ამარ მაჰერ საედ საედ (1330325) ბაკალავრიატი
ადნან იდაიმ ალ-ლამი ჰეიდერ (1330386) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მურად კადიმ ალფატლი (1330388) ბაკალავრიატი
ჰუდა ჰუსსეინ ღაზი ალ-სარრაი (1330391) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ბადრ ჰამადა ჰამადა (1330393) ბაკალავრიატი
მუჰამედ აბდულქარიმ ზიაბ ზიაბ (1330415) ბაკალავრიატი
კარარ აბედ ჰასან ჰასან (1330470) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰილალ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330553) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ლაით ჰუმადი ალ-დუმაილი (1330555) ბაკალავრიატი
საიფ ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330556) ბაკალავრიატი
მარიამ ჰარიტჰ რაჯაა რაჯაა (1330566) ბაკალავრიატი
მარვან ჯავად კადჰიმ ალ-აზზავი (1330595) ბაკალავრიატი
ტარექ ჰატემ კარიმ ალ-ფალაჰი (1330599) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ა.ალჰადი აბდულმუნემ ალ-დალემი (1330618) ბაკალავრიატი
ბადრ ალადე ალი მოჰსინ (1330633) ბაკალავრიატი
ალი რაად ჰილალ ალ-ბაიათი (1330653) ბაკალავრიატი
ნურ ალ-ისლამ აბდულსათთარ ოთჰმან ალ-ჯანაბი (1330678) ბაკალავრიატი
იჰაბ აჰმედ კადჰიმ კადჰიმ (1330558) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ ომერ ხალაფ ხალაფ (1330596) ბაკალავრიატი
თჰულფიქარ ალი ჰუსსეინ ალ-მანსური (1330622) ბაკალავრიატი
ჯაბარ ვაფი ვაჰიბ ალ-აბუდ (1330626) ბაკალავრიატი
ხალიდ ჰამიდ ჰეალ ჰეალ (1330629) ბაკალავრიატი
ჰუშამ ფაისალ აჰმედ სატუ (1330631) ბაკალავრიატი
მურტადჰა ფოუად ჯაბარ ალ-ჰუსეინავი (1330674) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჰუსეინ ხაშან ალ-ოვაიდი (1401693) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ბაჰაუსდდინ მირდან ალვინდავი (1401769) ბაკალავრიატი
აიმენ მაჰდი მოჰამმედ მაჰდი (1330013) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ აჰმედ საადალლაჰ საადალლაჰ (1330039) ბაკალავრიატი
ბასამ დავუდ იასენ ალ-გბური (1330072) ბაკალავრიატი
ამირ მუვაფაქ სალიმ სალიმ (1330075) ბაკალავრიატი
ფარუკ სამირ ხორშიდ ხორშიდ (1330084) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხალილ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1330089) ბაკალავრიატი
დეია ჰაიდერ დეია ჰაიდერ (1330098) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაიელ შაკირ ალბაიატი (1330127) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ხალაფ სულეიმან სულეიმან (1330131) ბაკალავრიატი
ომერ ჰამად სალეჰ სალეჰ (1330155) ბაკალავრიატი
ჰუსამ საად დავუდ დავუდ (1330190) ბაკალავრიატი
ჰასან ჯამალ ამინ ალ-ბაიათი (1330191) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საადი ისმაელ ისმაელ (1330194) ბაკალავრიატი
ჩიბუზორ უდეალი ევიდენს (1330214) ბაკალავრიატი
აჰმაად ფოაზ აჰმაად ალშბორე (1330220) ბაკალავრიატი
ზაიდ ნასსრ აბდულამეერ ალვაშ (1330211) ბაკალავრიატი
ალი ხალიდ ნაჯმ ნაჯმ (1330212) ბაკალავრიატი
ჩინონიე ირაბორ ჯენიფერ (1330213) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ბაჰადერ ჰაითამ აჰმედ (1330219) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საად ვადულლაჰ ვადულლაჰ (1330243) ბაკალავრიატი
აჰმედ ქაის აბბას აბბას (1330370) ბაკალავრიატი
საიფ თაბიტ ჰაშიმ ალ-ჯანაბი (1330396) ბაკალავრიატი
კარარ შაკირ აზეზ ატაბი (1330405) ბაკალავრიატი
ელი ეიად დეიაბ დეიაბ (1330443) ბაკალავრიატი
ჰუსეინ ალაა გატეა ალ-ხაფაჯი (1330474) ბაკალავრიატი
ამმარ ხალილ ჰადი ალ-აზაჰ (1330552) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ალი ჰასაბალლაჰ ალ-ჯორანი (1330554) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ნავფალ ჰამუდი ალ-სამარაი (1330592) ბაკალავრიატი
ჯიხაშვილი მეგი (1401608) ბაკალავრიატი
ჩხარტიშვილი გულიკო (1401035) ბაკალავრიატი
ახალაია სალომე (1402113) ბაკალავრიატი
მუთანა აბედ სულთან სულთან (1330328) ბაკალავრიატი
ნამარიქ თარექ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330344) ბაკალავრიატი
იეზენ ისამ აბდულკჰალექ ზვაიენ (1330349) ბაკალავრიატი
იოსიფ ჯამალ შაფიქ ალ-სამარაე (1330472) ბაკალავრიატი
ჩიკე ფრეშიოზ იგვეჰ (1330476) ბაკალავრიატი
სარაჰ თამერ ჰადი ალ-ჰილალი (1330585) ბაკალავრიატი
აჰმედ-ალმუნტჰურ ა. ხილხალ ალსარი (1330598) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰამეედ მაჯეედ მაჯეედ (1330608) ბაკალავრიატი
ნურულდინ რაიდ სალეჰ სალეჰ (1330609) ბაკალავრიატი
მუსტაფა შიჰაბ აჰმედ აჰმედ (1330615) ბაკალავრიატი
ალი მაკი ჰამიდ ჰამიდ (1330624) ბაკალავრიატი
ნავრეს მოჰსინ ბადრ ალ-აიდი (1330630) ბაკალავრიატი
ქავარ აბდი ალი ალი (1330650) ბაკალავრიატი
რამი აბდალჰამიდ მუბალატ ალჰადაბი (1330656) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ სამირ აზიზ აზიზ (1330351) ბაკალავრიატი
ალი ჰამზა რასმი რასმი (1330389) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჰუსსეინ აბედ ალ-ხაფაჯი (1330416) ბაკალავრიატი
მუჰამმად აბდულვაჰჰაბ მ.ა. ზალხა (1330428) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ალი აბდულქადირ ალ-იმარი (1330463) ბაკალავრიატი
ოლორუნნისოლა ოპიემი ესტერ (1330475) ბაკალავრიატი
ვაელ ნეამაჰ საჰონ ჯავდჰარი (1330560) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მუდჰაფარ იბრაჰიმ ალნეზარი (1330561) ბაკალავრიატი
კარარ ფარჰან ალ-ტამეემი ალჰასან (1330573) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ მუნეერ მაჰდი ალ-ემრან (1330574) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მუდჰაფარ აბდულრიდჰა აბდულრიდჰა (1330613) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯაფარ აბდულჰუსაინ აბდულჰუსაინ (1330614) ბაკალავრიატი
აჟარ იაჰია მაჰდი ალ-ხლიანი (1330617) ბაკალავრიატი
მუჰანად ე.თალიბ ალ-ჰარდან (1330620) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ჰანი აბდულჰუსეინ აბდულჰუსეინ (1330648) ბაკალავრიატი
ბელენ განგა ვარგას ბერნარდიტა (1330664) ბაკალავრიატი
ბერიძე ნანა (1401628) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე ლაშა (1401237) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ანი (1401836) ბაკალავრიატი
ხურცილავა თამარი (1401797) ბაკალავრიატი
ატირ კარიმ აბდულაზიზ აბდულაზიზ (1401469) ბაკალავრიატი
სფუუგ ნადა აბდულა აბდულა (1330329) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად ბაჰაა ალ-სარრაფ (1330385) ბაკალავრიატი
ჰატემ აბდულკარეემ მოჰამმედ მოჰამმედ (1330390) ბაკალავრიატი
აბბას მოჰამედ ჰამზა ალ-ხაფაჯი (1330394) ბაკალავრიატი
ალი აიად ჰაშიმ ჰაშიმ (1330401) ბაკალავრიატი
ანმარ ხალიდ ნასსრ ალ-აზავი (1330445) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ი. ფახრი ალ-იავერ (1330548) ბაკალავრიატი
ვისამ ჰაიდერ ქასიმ ქასიმ (1330593) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მაჰდი სალიჰ ალბომაფრჯე (1330602) ბაკალავრიატი
ჰამზაჰ ალი მუჰი ალ-ჰემუს (1330619) ბაკალავრიატი
ამმარ მუშტაქ ტალიბ ალაავად (1330621) ბაკალავრიატი
ჰარეთ მუთანა მაჰმუდ მაჰმუდ (1330623) ბაკალავრიატი
სარმარდ მაჰდი ნაჰი ბუვის (1330652) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფახრულდდინ ჰამზა ჰამზა (1330654) ბაკალავრიატი
ალი კარინ აბდე ალი (1401637) ბაკალავრიატი
ასაად რიად მუჰამმად ალ-აჯილი (1401658) ბაკალავრიატი
არქანია ელიზა (1401332) ბაკალავრიატი
ჯოხაძე ქრისტინე (1401767) ბაკალავრიატი
კედელაძე ვალერი (1402184) ბაკალავრიატი
ბარჯაძე ელენე (1401554) ბაკალავრიატი
შალამბერიძე ანა (1401553) ბაკალავრიატი
ყაჭეიშვილი ლიკა (1401400) ბაკალავრიატი
გელოვანი ნინო (1401333) ბაკალავრიატი
ცალქალამანიძე ცოტნე (1402218) ბაკალავრიატი
ქენქაძე ნინო (1401200) ბაკალავრიატი
პაპასქირი ლელა (1401464) ბაკალავრიატი
ხუნწარია ფიქრია (1401334) ბაკალავრიატი
ლაგვილავა თიკო (1401009) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლევან (1401617) ბაკალავრიატი
ფორჩხიძე ქრისტინე (1401243) ბაკალავრიატი
აბრამიშვილი ანუკი (1401911) ბაკალავრიატი
გორდულავა გიორგი (1402648) ბაკალავრიატი
ბაბილუა ნინო (1402681) ბაკალავრიატი
ალადაშვილი ნინო (1210667) ბაკალავრიატი
სიხარულიძე თემურ (1210867) ბაკალავრიატი
დეკანოიძე ფიქრია (1210860) ბაკალავრიატი
ონოგბეიე ემანუელა ელოჰო (1260145) ბაკალავრიატი
მედოლიშვილი ანა (1211458) ბაკალავრიატი
ბელოლე მოტალე ჯენეტტე (1161145) ბაკალავრიატი
აბულაძე ლიანა (1210383) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ კატაბ სალეჰ მაჰმუდ (1330019) ბაკალავრიატი
აჰმედ მაჰერ აჰმედ ალ-ირაქი (1330054) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ შვან აბდულქადერ აბდულაჰ (1330063) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ა. ალკაჰალიკ ა. ალრაჰემ ათლუვაიჯარი (1330064) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ მოჰამედ ჰამდუნ ჰამდუნ (1330073) ბაკალავრიატი
საიფ აბდულმალეკ შაბან შაბან (1330078) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ოთჰმან იჰია ჰუსეინ (1330107) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მაჰმუდ აბდულა ალ-ობაიდი (1330113) ბაკალავრიატი
მუნეებ სალაჰ ქადერ ქადერ (1330126) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფირას ჰასან ალ-მაჰდავი (1330181) ბაკალავრიატი
ოსამაჰ კადჰიმ აჯეელ ალნასსარ (1330223) ბაკალავრიატი
აბდულჰაკამ ალი მუჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330331) ბაკალავრიატი
აჰმედ ბაქერ მოჰსინ ალ-ლამი (1330341) ბაკალავრიატი
მუსააბ ფეისლ მოჰამმედ ალ-ითავი (1330354) ბაკალავრიატი
ამმარ მოჰსინ ალვან ალვან (1330355) ბაკალავრიატი
ალი ლუაი მოჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330392) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხაირი აბდულჰუსსეინ ალ-ატტაბი (1330398) ბაკალავრიატი
აიმენ აბდულა ალი ალი (1330407) ბაკალავრიატი
საიფ ჰუსსეინ იუნუს იუნუს (1330419) ბაკალავრიატი
მოჰაიმენ აბდულსათთარ ჰასან ალკარავი (1330440) ბაკალავრიატი
აბდულჯაბბარ ამერ ჰუსსაინ ალ-ჯანაბი (1330041) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ იას იას (1330046) ბაკალავრიატი
საიდ საიდ მოჰამედ ნური (1330076) ბაკალავრიატი
კანდელაკი ირინა (1502115) ბაკალავრიატი
ბუაძე მარიამი (1502186) ბაკალავრიატი
სულთან ალი ჰუსეინ ალ-გბური (1403051) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ იად აბბას აბბას (1403074) ბაკალავრიატი
ტალიბ ბასიმ ჩიად ალ-მოჰამმედი (1403076) ბაკალავრიატი
გელეიშვილი მარიამ (1402851) ბაკალავრიატი
ალზბედი ალი მაზინ აბდალი (1403019) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მაჯიდ ლაზიმ ალ-ფარტუსი (1403065) ბაკალავრიატი
ადილ სამერ ოლეივი ალ-ინიზი (1403062) ბაკალავრიატი
ოლათუნდე აბიოლა ჰასსან (1403079) ბაკალავრიატი
კალდას დევიდ ალსაიდ ზაკი (1403359) ბაკალავრიატი
ოიესიჯი რილვან ოიებამიჯი (1403466) ბაკალავრიატი
უგვუ ნნეომა პამელა (1403476) ბაკალავრიატი
მაიკლ მალაქ იუსეფ ზაქი (1403362) ბაკალავრიატი
ლაშხია ცირა (1401891) ბაკალავრიატი
ქანთარია მარიამ (1401190) ბაკალავრიატი
ბერულავა სოფიკო (1402883) ბაკალავრიატი
მარიამ ბაშეერ ტაბან ალ-ჯუაიფარი (1403018) ბაკალავრიატი
ალი კაროზჰ აბდე ალი (1403021) ბაკალავრიატი
ალი ჯსაამ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403125) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ აბდულჰუსსეინ ალი ალსიჰეოეოი (1403038) ბაკალავრიატი
ნაბაა აბბას ხალაფ ხალაფ (1403197) ბაკალავრიატი
იუსიფ ომარ აბდულა აბდულა (1403314) ბაკალავრიატი
კიკვაძე ანა (1310076) ბაკალავრიატი
მხეიძე მარიამ (1310260) ბაკალავრიატი
ჩინიერე იგბენიჟე თეოდორა (1403501) ბაკალავრიატი
შუჰად რასოლ ზამილ ალ-ვაელი (1404025) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ოსამაჰ აჰმედ ნასრათ ალ-ბანა (1404050) ბაკალავრიატი
ოლადიპუპო ოლუვასიმოლა ოლუვაიემისი (1403468) ბაკალავრიატი
ქარარ რასულ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1403347) ბაკალავრიატი
ამჯედ ქზარ საფაჰ ალ ბდეერი (1404034) ბაკალავრიატი
ზაიდ ტარიქ ჰამიდ ალ-სალიჰი (1403372) ბაკალავრიატი
ზაბიდ მუსტაფა სალეემ გჰაზი (1403384) ბაკალავრიატი
ალბო ისმაელ ომარ აჰმედ იუნუს (1403503) ბაკალავრიატი
სომხიშვილი ქეთევან (1502265) ბაკალავრიატი
ბოგვერაძე ბექა (1502239) ბაკალავრიატი
ლეჟავა ზურაბ (1502359) ბაკალავრიატი
დიასამიძე დავით (1502569) ბაკალავრიატი
სიანბადე ადეფოლა რებეკა (1502026) ბაკალავრიატი
იოსელიანი ანი (1310400) ბაკალავრიატი
შონია თამარ (1502720) ბაკალავრიატი
ბეჟუაშვილი ნინო (1502851) ბაკალავრიატი
პაპიძე ანი (1503072) ბაკალავრიატი
რუფაი რაშედატ ადელარინ (1502052) ბაკალავრიატი
შულაია ინდიკო (1502362) ბაკალავრიატი
ფილიევი ალექსი (1502282) ბაკალავრიატი
კობალაძე ეკა (1502472) ბაკალავრიატი
შანავა ნინო (1502681) ბაკალავრიატი
მღებრიშვილი თეონა (1502929) ბაკალავრიატი
ქვარცხავა ხათუნა (1502415) ბაკალავრიატი
კლარჯეიშვილი დავით (1502423) ბაკალავრიატი
ჟიჟიაშვილი ანა (1502667) ბაკალავრიატი
გაილან აბდულკარიმ ჯამილ ალ-ჰადად (1330014) ბაკალავრიატი
კარამ ამერ აბას აბას (1330026) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მოჰამედ ფავზი ალ-შაჰვანი (1330049) ბაკალავრიატი
ფირას აჰმედ საადალაჰ ალ-ჰანკავე (1330074) ბაკალავრიატი
რაჰიმ რაჰიმ აჰმედ სალიმ (1330086) ბაკალავრიატი
მუსტაფა სამირ ვაჰიდ ალფინდი (1330157) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად იდან იდან (1330168) ბაკალავრიატი
ხადჰიმ თალიბ ღაზი ბარღვთი (1330183) ბაკალავრიატი
ნისრიინ კარეემ მეზაალ ალ-მასუდი (1330188) ბაკალავრიატი
ავად ალ-მარავეე ომარ აბდულრაჰმან (1330222) ბაკალავრიატი
აჰამედ ჰასან ჰუმაიდან ალ-ხალიდი (1330224) ბაკალავრიატი
რეემ ნაზარ იოუნუს იოუნუს (1330229) ბაკალავრიატი
პაპოშვილი მარიამი (1502281) ბაკალავრიატი
თუთარაშვილი ლალი (1502676) ბაკალავრიატი
მჭედლიანი თინათინ (1503325) ბაკალავრიატი
ვეფხვაძე ნუცა (1502605) ბაკალავრიატი
ნათენაძე ელენე (1502658) ბაკალავრიატი
ბუჩუკური გიორგი (1502887) ბაკალავრიატი
ჭიკაძე ქეთი (1503369) ბაკალავრიატი
მთავრიშვილი ანი (1503239) ბაკალავრიატი
ჯააფარ მაჰდი სალეჰ ალ-ჯბური (1330327) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ტავფიქ ადილ აბდულლაჰ ალ-აზზავი (1330345) ბაკალავრიატი
თაჰრირ მოჰსინ ალვან ალვან (1330356) ბაკალავრიატი
დისი ემანუელა ენო უფუომა (1330379) ბაკალავრიატი
ვალეედ ხალიდ მაიზარ მაიზარ (1330448) ბაკალავრიატი
აია აბდულამირ რაშიდ რაშიდი (1330550) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი საიფ (1330562) ბაკალავრიატი
ომერ აიად საიდ საიდ (1330604) ბაკალავრიატი
ტაიფ აბდულქარიმ დავუდ ალ-ხატავი (1330632) ბაკალავრიატი
ასაად ნაჰი საიდ ალშუვაილი (1330660) ბაკალავრიატი
მწითური თემური (1503217) ბაკალავრიატი
ვერულიძე ბაია (1503570) ბაკალავრიატი
ქილიფთარი ლიკა (1503087) ბაკალავრიატი
მარტიაშვილი ნათია (1503147) ბაკალავრიატი
სამხარაძე თინათინ (1502975) ბაკალავრიატი
ნურაშვილი მარიამ (1502664) ბაკალავრიატი
ცეცხლაძე ვერონიკა (1503066) ბაკალავრიატი
ზაზაძე ხატია (1503231) ბაკალავრიატი
ბრეგვაძე ქეთი (1503568) ბაკალავრიატი
ადამაშვილი სოფო (1502736) ბაკალავრიატი
ლომია დავით (1503502) ბაკალავრიატი
ბურჯანაძე ივანე (1503671) ბაკალავრიატი
ცუცქირიძე ნანა (1503674) ბაკალავრიატი
იანვარაშვილი ნათია (1503242) ბაკალავრიატი
ლომიძე ნათია (1503560) ბაკალავრიატი
ლემონჯავა ნაზი (1503499) ბაკალავრიატი
მეტრეველი თამთა (1504243) ბაკალავრიატი
ჯიქია თამარა (1503587) ბაკალავრიატი
კუტალია ლიკა (1503700) ბაკალავრიატი
მენთეშაშვილი მარიამი (1504142) ბაკალავრიატი
გელაშვილი მაკა (1503899) ბაკალავრიატი
ჯავახიშვილი ეკატერინე (1504036) ბაკალავრიატი
ალ-სუდანი აია აბბას ლაფტა (1504692) ბაკალავრიატი
ოლუვასაკინ მაიოვა ჯოშუა (1504719) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე ტაბარეკ მოჰამედ იბრაჰიმ (1504722) ბაკალავრიატი
მაჯიიდ მაჯიიდ აჰმედ ჰამიიდ (1504751) ბაკალავრიატი
ეპიტაშვილი შორენა (1503952) ბაკალავრიატი
წიკლაური ნათია (1503584) ბაკალავრიატი
ხალედი მოჟგან (1504240) ბაკალავრიატი
ქოჩიაშვილი გულიკო (1504432) ბაკალავრიატი
ნურ ალაა ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1403484) ბაკალავრიატი
აზიზ აზიზ აჰმედ ჯაბბარ (1403509) ბაკალავრიატი
ადესოჯი ომოტაიო ისააკ (1502041) ბაკალავრიატი
აჰმედ ალაა ოუნ ალმაატოქ (1403028) ბაკალავრიატი
ლარა ალი აბბას ალ-აქაბი (1403042) ბაკალავრიატი
ალი ჰამედ კადჰიმ ალჰილალი (1403126) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სალაჰ აბდულლაჰ აბდულლაჰ (1403308) ბაკალავრიატი
დურღამ ჰანი აბდულჰუსსეინ აბდულჰუსსეინ (1404027) ბაკალავრიატი
ადიან ადილ ქარიმ ქარიმ (1404035) ბაკალავრიატი
ტაიმ აბას ოლეივი ალ-ბეჰადილი (1404036) ბაკალავრიატი
ალი აჰმად ფატიმა (1403365) ბაკალავრიატი
ომერ სალიმ მაჰალ მაჰალ (1403367) ბაკალავრიატი
ტაჰა მოჰამედ სამირ ტაჰა (1403383) ბაკალავრიატი
უკვებრუ ოგალე ბლესსინგ (1403479) ბაკალავრიატი
ბელქანია სალომე (1502646) ბაკალავრიატი
აჰმედ ნაზარ ხალეელ ხალეელ (1404003) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე მუსტაფა მოჰამედ იბრაჰიმ (1504721) ბაკალავრიატი
ჰაყ მაჰსა საეიმი (1504819) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰაქი ისმაელ ისმაელ (1600181) ბაკალავრიატი
მოჰანად თავფეექ თავფეექ მარვან (1504679) ბაკალავრიატი
ბაჩუნაშვილი ნინო (1504426) ბაკალავრიატი
მებოდი სამირა ფათთაჰი (1504659) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ზერკან აჰმედ ჯასიმ (1504696) ბაკალავრიატი
ჰასან ჰასან მუსტაფა ფალაჰ (1504739) ბაკალავრიატი
ალმაჰდიალამინ აჰმედ მუაიდ აჰმედ (1504759) ბაკალავრიატი
აბდულ-კარიმ ურსულა (1504817) ბაკალავრიატი
ალკროე ალაა მოჰამმედ კადჰიმ (1504736) ბაკალავრიატი
ალავი აბბას ალავია აბდულლაჰ (1504829) ბაკალავრიატი
ალსაადი ქენან (1504832) ბაკალავრიატი
ფუად ხაირ მაიკლ სამირ (1504660) ბაკალავრიატი
სამერ ფადილ ჯასიმ ჯასიმ (1403349) ბაკალავრიატი
მარიამ მ. მანჰალ აბდულღანი ალ-კურჯია (1404049) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სამირ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403371) ბაკალავრიატი
ოლადოე ოლუვოლე ოლავალე (1403504) ბაკალავრიატი
კოკაზ ხასრო ისმაელ ისმაელ (1403039) ბაკალავრიატი
მოჰამედ იმად ფადჰილ მაჯიდ (1403312) ბაკალავრიატი
უთურაშვილი თომა (1402779) ბაკალავრიატი
როქ-ჰემუკა უგონნა რიჩმონდ (1504840) ბაკალავრიატი
კვიკვინია ანა (1600497) ბაკალავრიატი
ივანეიშვილი მარეხი (1600733) ბაკალავრიატი
სუჰაილ ალ-დულაიმი მუსტაფა რაად (1504691) ბაკალავრიატი
ალ-რუბაიე ბაქრ დჰაფერ შაკირ (1504681) ბაკალავრიატი
რესომ ალ-კარაავი ომერ აჰმედ (1504688) ბაკალავრიატი
აბდულმაგედ ალნომანი ფარუქ ომარ (1504812) ბაკალავრიატი
იორდანიდისი თამარი (1600078) ბაკალავრიატი
დურღამ ხალედ (1600186) ბაკალავრიატი
ხარშილაძე თინათინ (1600353) ბაკალავრიატი
ბუხაიძე ანი (1600529) ბაკალავრიატი
მასუდ ტავფიკ მასუდ ელსაბბაჰ (1600322) ბაკალავრიატი
ყრუაშვილი ნინო (1600558) ბაკალავრიატი
რაშიდ რაშიდ აიატ საად (1504811) ბაკალავრიატი
სიმბარაშე დზუდა ქრისტოფერ (1504822) ბაკალავრიატი
სალეჰ ალ-ჯაბერი მუად აბდულაზიზ (1504727) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ალააბედ მუტარ (1504814) ბაკალავრიატი
ალზოუბი მუათაზ მაჰმუდ მანსურ (1504830) ბაკალავრიატი
მადჰოვი ჩიპო (1504837) ბაკალავრიატი
ფაშურიშვილი მარიამი (1600113) ბაკალავრიატი
კოპაძე თინა (1600271) ბაკალავრიატი
ელშორაფა თალა აბდელრაუფ გამალ მოჰამედ (1600188) ბაკალავრიატი
როა აიად საიდ საიდ (1403086) ბაკალავრიატი
მარვან ემად აბდულა ქარიაქოს (1403315) ბაკალავრიატი
ჩაგელიშვილი მარიამ (1600599) ბაკალავრიატი
ჩოხელი ანა (1600098) ბაკალავრიატი
აფრაჰ საად აჰმედ აჰმედ (1403348) ბაკალავრიატი
ჭარხალაშვილი ანა (1600728) ბაკალავრიატი
კუჭუხიძე მარიამ (1601327) ბაკალავრიატი
მდივნიშვილი მარგალიტა (1600914) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე თამარი (1600864) ბაკალავრიატი
კახნიაშვილი იზოლდა (1502396) ბაკალავრიატი
ტარიელაშვილი თამარი (1600981) ბაკალავრიატი
წიკლაური ალექსანდრე (1601217) ბაკალავრიატი
ტატინაშვილი გიორგი (1601245) ბაკალავრიატი
ტალახაძე ნინო (1601701) ბაკალავრიატი
მკალავიშვილი ლუკა (1601084) ბაკალავრიატი
ლეტაიფ ნადა ბენ (1601264) ბაკალავრიატი
ავლოხაშვილი დავით (1601743) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აჰმად (1602121) ბაკალავრიატი
ქერქაძე ქრისტინა (1601379) ბაკალავრიატი
ძნელაძე სალომე (1601800) ბაკალავრიატი
ნადარაია გვანცა (1601218) ბაკალავრიატი
წერეთელი მარიამ (1601488) ბაკალავრიატი
ნინუა მარიამ (1502589) ბაკალავრიატი
მოჰამმად აბუოუდეჰ დოაა იასერ (1602135) ბაკალავრიატი
აბდულნაბი ალ-დაჰჰან ბასმა ალი (1602168) ბაკალავრიატი
მაჯლესი ნაზანინ (1602239) ბაკალავრიატი
ბასთამი ამირმოჰამად (1602245) ბაკალავრიატი
მასოუმი ფაიამ (1602257) ბაკალავრიატი
მარვან ალკააკა (1602322) ბაკალავრიატი
სანგაჩინ კიმია ღადირი (1602342) ბაკალავრიატი
ბაღათურია დეა (1503425) ბაკალავრიატი
ალჰამაიდა მაჰმუდ ფ.ა. (1602125) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი მელაქ სალიჰ (1602211) ბაკალავრიატი
ფურია სუფეჰრ (1602235) ბაკალავრიატი
სვაიდ ოსამა (1602248) ბაკალავრიატი
აბდელჰაკეემ ჰამედ მოააზ მოჰამედ (1602302) ბაკალავრიატი
ზაინაბ მოჰამმად (1602314) ბაკალავრიატი
ბოქოლიშვილი თინათინი (1700553) ბაკალავრიატი
ფოფხაძე ბერიკა (1700792) ბაკალავრიატი
ალ-ჯაბერი ჰასან აბდულლაჰ აჰმედ (1602329) ბაკალავრიატი
ჯაფარი ფათემეჰ შარიფ (1602338) ბაკალავრიატი
ხოდამოროვატი მაჰბოდ (1602357) ბაკალავრიატი
ფარსიდან მიტრა (1602363) ბაკალავრიატი
აჰმედ მოჰსენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602399) ბაკალავრიატი
ბაშირ მუჰამედ (1602434) ბაკალავრიატი
დოსარი აბდულლაჰ მოჰამმედ თამერ (1602453) ბაკალავრიატი
ჰასსან ლატიფატ ოლოლადე (1602466) ბაკალავრიატი
ალ ღზავი ნურ (1700004) ბაკალავრიატი
ელაბადინ ჰამზა ზაინ (1700066) ბაკალავრიატი
აბასი ალაა ატეფ ავად (1700076) ბაკალავრიატი
შაბანი შიმა სადატ (1700179) ბაკალავრიატი
გოგალაძე ხატია (1700234) ბაკალავრიატი
ალდულაიმი იუსიფ ჰამზა ობაიდ (1602250) ბაკალავრიატი
იხლას იბრაჰიმ სალიმ ამირ (1602313) ბაკალავრიატი
მოსტაფავი ზაჰრასადათ (1602335) ბაკალავრიატი
ზანჯირჩი მოჰამმადსინა (1602366) ბაკალავრიატი
მათიაშვილი გვანცა (1700491) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ნიკა (1700638) ბაკალავრიატი
ისაკაძე ნინო (1700848) ბაკალავრიატი
ალ მსალმეჰ აბდულლაჰ (1700180) ბაკალავრიატი
კუტალაძე ანა (1700237) ბაკალავრიატი
რამიშვილი ანა (1700418) ბაკალავრიატი
მობაიედ მაზენ ალ (1602348) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ ალ ომარ (1602355) ბაკალავრიატი
აიიად აბდალლაჰ კ.ა. (1602369) ბაკალავრიატი
აჰმედი მაზენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602400) ბაკალავრიატი
ალრაის აბდალ რაჰმან (1602413) ბაკალავრიატი
ზანდი აილარ (1602411) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ზაქარია აბდალლაჰ მალაზ (1602440) ბაკალავრიატი
აჰმად რაბი (1602439) ბაკალავრიატი
ლოტფი აჰმად ალნაჯჯარ რამზი (1602450) ბაკალავრიატი
მოჰსინ ხლაიფავი აჰმედ ალაა (1700011) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე ქეთევან (1700231) ბაკალავრიატი
ლომიძე ქეთი (1503890) ბაკალავრიატი
საიფი ჟიმი (1602328) ბაკალავრიატი
ტალაკოუბი ალი (1602354) ბაკალავრიატი
ფარაჰ ამალ მოჰამედ აჰმედ (1602372) ბაკალავრიატი
აბდალა ოსამა მოჰამედ მოჰამედ აჰმედ (1602395) ბაკალავრიატი
კალბუნ მოჰამმად (1602435) ბაკალავრიატი
ბუშრა აბდუნ აჰმედ მუგაჰიდ (1602455) ბაკალავრიატი
ელსაადანი დანა თამერ მოჰამედ აბდელლატიფ (1700010) ბაკალავრიატი
ადერეტი პელუმი მოლადე (1700039) ბაკალავრიატი
ჯავაჰერი ჰაყიყი მოჰამადრეზა (1701044) ბაკალავრიატი
გოგოხია გიორგი (1701194) ბაკალავრიატი
ესსეიდ აჰმედ (1701348) ბაკალავრიატი
მოეინი ჰანიეჰ (1701352) ბაკალავრიატი
საადუნ საადუნ აბდულაჰ საად (1602160) ბაკალავრიატი
კეშავარზ სანაზ (1602208) ბაკალავრიატი
ალჰასანი მუსტაფა ჰაითამ ზეიად (1602304) ბაკალავრიატი
ღელიჩი სადეღ (1602330) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ ალაა აჰმედ ჰუსსეინ (1602341) ბაკალავრიატი
ამინ ებეიდ ომარ ალამინ რედა (1602390) ბაკალავრიატი
ჰანნა ჯორჯ (1602398) ბაკალავრიატი
ჰაჯისარაკი ფარნუშ (1602407) ბაკალავრიატი
ხადემაბბასი კეივან (1602418) ბაკალავრიატი
გორჯი შიმა (1602445) ბაკალავრიატი
მუსა იასმინ შარიფ მაჰმუდ (1602460) ბაკალავრიატი
ალქედრა აჰმედ მ.ს. (1700037) ბაკალავრიატი
დანელია ანა (1700047) ბაკალავრიატი
ბიბიაშვილი თამარ (1601532) ბაკალავრიატი
გოგიაშვილი გვანცა (1402785) ბაკალავრიატი
ოყუჯავა ნათიკო (1402915) ბაკალავრიატი
სორდია ანი (1600753) ბაკალავრიატი
იასინ ალ-სალლამი ზუბაიდაჰ რააფატ (1600323) ბაკალავრიატი
ჯავედ იქბალ აკაშ (1602151) ბაკალავრიატი
ალ-რიფაიე ნავარ ფადჰილ ხამმას (1602153) ბაკალავრიატი
შაერ ანას, მაჯედ (1602254) ბაკალავრიატი
რაგჰებ ჰეგაზი ისლამ მოჰეი აბდელჰაკე (1602306) ბაკალავრიატი
ჰასსან აბუეიდა მოჰამმდ გაზი ალიან (1602296) ბაკალავრიატი
ლატიფ მოჰამმად (1602321) ბაკალავრიატი
არღვლიანი თეკლე (1601912) ბაკალავრიატი
ბლიაძე მარიამ (1601973) ბაკალავრიატი
ზაქერ მაქან (1602069) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ სალმან რჯააი მოჰამმად (1602122) ბაკალავრიატი
ალ-სალლამი სარა მოჰამმედ ნაბილ (1602192) ბაკალავრიატი
ბაქრ მოჰამად ალი (1602410) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ალ-მალქი მოჰამედ (1602408) ბაკალავრიატი
ქამალი პოურ აბედ (1602421) ბაკალავრიატი
საბსაბი ანას (1602448) ბაკალავრიატი
რუფაეილ მარიუ აბდალლა შეჰათა (1602458) ბაკალავრიატი
ალზუბი მოჰანნად მაჰმუდ მანსურ (1602461) ბაკალავრიატი
ქამალ ლეურა სამეჰ სამირ (1700002) ბაკალავრიატი
ალალამი ჯავიდ საჰირ ჯავიდ (1700072) ბაკალავრიატი
რამალ მაიკლ (1700177) ბაკალავრიატი
მოჰამმედსაებ საებ მუსტაფა აჰმედ (1602144) ბაკალავრიატი
ჰაფედ ალი კენეფათი (1602195) ბაკალავრიატი
ფაიეკ შუქრი ფილოპატირ მედჰატ (1602233) ბაკალავრიატი
ზუჰორი მოჰამმად ამინ (1602237) ბაკალავრიატი
კამალი სარვესთანი ამირ ჰოსსეინ (1602240) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ქარიმ აბდულლაჰ ალი (1602299) ბაკალავრიატი
ალრადდავი ამმარ (1602347) ბაკალავრიატი
ობი ებუკა ფრანცის (1602388) ბაკალავრიატი
ფულადი შირინ (1602386) ბაკალავრიატი
სარაბი ალირეზა (1602403) ბაკალავრიატი
ენგოიანი ედგარ (1602409) ბაკალავრიატი
აიდი მაჰმუდ აზმი მაჰმუდ (1602420) ბაკალავრიატი
ალსალთი მოჰამმად (1602425) ბაკალავრიატი
ალქინდი მოზაჰ აბდულლა ჰასსან სალემ (1700036) ბაკალავრიატი
ბერიძე სალომე (1700042) ბაკალავრიატი
ბათულ რამალ (1700067) ბაკალავრიატი
ალჰამად აჰმად (1700073) ბაკალავრიატი
შერიფ აბდალლა მოჰამედ აბდალლა აბდელაზიმ (1700075) ბაკალავრიატი
ალჯაბერ სარა ხალედ აბდალგანი (1701403) ბაკალავრიატი
გოგოლაძე ანა (1700291) ბაკალავრიატი
გუგეშაშვილი ნინო (1700425) ბაკალავრიატი
ვარძუკაშვილი თინათინი (1700538) ბაკალავრიატი
ფეიქრიშვილი ანზორი (1700618) ბაკალავრიატი
ალღანიმ აჰმად (1701351) ბაკალავრიატი
ალმობაედ მოჰამად (1701377) ბაკალავრიატი
ჯაშიაშვილი ნიკა (1700587) ბაკალავრიატი
ყარმაზანაშვილი ნანა (1700610) ბაკალავრიატი
ბასილაია თათული (1700353) ბაკალავრიატი
კანაჩაძე ეკა (1700437) ბაკალავრიატი
მელიაშვილი ირაკლი (1700642) ბაკალავრიატი
ჭალიძე მარიამ (1700677) ბაკალავრიატი
ვარდოშვილი ივანე (1700193) ბაკალავრიატი
ჭამიაშვილი თამარი (1700415) ბაკალავრიატი
გაჩეჩილაძე ცისია (1700429) ბაკალავრიატი
დურგლიშვილი ვენერა (1700438) ბაკალავრიატი
ნოზაძე ნათია (1700458) ბაკალავრიატი
ალ განი ამერ აბდ (1701434) ბაკალავრიატი
ღსენი მოჰამად (1701435) ბაკალავრიატი
ბალლა აჰმედ ბასილ აბუობაიდა (1701455) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ქიქოუნ (1701469) ბაკალავრიატი
რაჰ სამანეჰ (1701508) ბაკალავრიატი
ალშჰადა ჰაზემ (1701520) ბაკალავრიატი
ბროჯერდი ჰესსამოდინ (1701526) ბაკალავრიატი
მასრი მოჰამმად (1701549) ბაკალავრიატი
მუსავი სეიედმეისაყ (1701544) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ადელ ჰაზეინ (1701555) ბაკალავრიატი
ალასას ალღაით (1701560) ბაკალავრიატი
ბასელ ფაურ (1701562) ბაკალავრიატი
ხოდავარდარ ფატემეჰ (1701567) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა ზაიდ ჯ.ა. (1701589) ბაკალავრიატი
მუსავი სეთარესადათ (1701591) ბაკალავრიატი
ღოლამრეზაეი მელიქა (1701592) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა იაზან ჯ.ა. (1701597) ბაკალავრიატი
დალობა ფაითჰ ფელიქს (1701605) ბაკალავრიატი
ელსაიედ ელსაიედ იომნა ესსამ (1701620) ბაკალავრიატი
ზაკარია მოჰამედ მოჰამედ აიმან ელსაიედ (1701640) ბაკალავრიატი
ჩუკვუ ჩინიერე ვიქთორი (1701643) ბაკალავრიატი
ჰამდან ლიიან აკრამ აჰმად (1701687) ბაკალავრიატი
ღვინიაშვილი სალომე (1700685) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლიკა (1700914) ბაკალავრიატი
ოსმან მალაზ აბდელრაჰიმ მოჰამედ (1701036) ბაკალავრიატი
მიქავა გიორგი (1701054) ბაკალავრიატი
ფეტიან მუსტაფა საად ჰასსან (1701472) ბაკალავრიატი
ალსაიედ მოჰამად (1701535) ბაკალავრიატი
ალხალიფა მარამ ხალიდ მოჰამედოსმან (1701542) ბაკალავრიატი
საად ღრამ (1701550) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ჰადილ (1701547) ბაკალავრიატი
აზარნია აიდინ (1701635) ბაკალავრიატი
ალი ოსმან აჰმედ ელმუსტაფა აბუბაკერ (1701644) ბაკალავრიატი
ლასისი ალაბა ადედამოლა (1701655) ბაკალავრიატი
კოპალიანი შორენა (1700741) ბაკალავრიატი
თორდინავა თორნიკე (1700925) ბაკალავრიატი
მიქაია მედეა (1701157) ბაკალავრიატი
აიჯერე ბენედიქტ არინზე (1504731) ბაკალავრიატი
ზაკი ზაკი მოჰამმედ ნიდაჰ (1504743) ბაკალავრიატი
ზიად ჰუსსეინ მოჰამმედ მოჰამმედ (1600182) ბაკალავრიატი
თხინვალელი ნიკოლოზ (1700840) ბაკალავრიატი
ადამია მარიამ (1700867) ბაკალავრიატი
მოჰამედ მუჯთაბა მოჰამედ ჰასსან (1701038) ბაკალავრიატი
ალ-თამიმი ჰასან ჰუსეინ აბდ ალი (1701707) ბაკალავრიატი
ალი იუსსეფ კარიმ მოჰამედ (1701715) ბაკალავრიატი
ალმიმონი იაზან საიდ ზაჰირ (1701726) ბაკალავრიატი
ანგიზე დონია (1701730) ბაკალავრიატი
ტარიქ ალი ადელ ტარიქ (1701739) ბაკალავრიატი
ხოდადადი რეზა (1701801) ბაკალავრიატი
ჯალალ ჯარრარ აბდულაზიზ ოსაიდ (1701809) ბაკალავრიატი
ასღარიმოღადდამ ჰანიეჰ (1701846) ბაკალავრიატი
ზენდეჰდელ ალირეზა (1701870) ბაკალავრიატი
ალლაჰ აბადი ფაეზეჰ (1701882) ბაკალავრიატი
მუნირ გირგის მინა აშრაფ (1701888) ბაკალავრიატი
ჰაფეთ შვეიკი ღადირ აზზამ (1701907) ბაკალავრიატი
სანაეიფარ ნედა (1701911) ბაკალავრიატი
აბდულმოჰსინ ჰაჯაჯ აჰმედ მუსტაფა (1602143) ბაკალავრიატი
გოგოჩაშვილი ანი (1601748) ბაკალავრიატი
წვენიაშვილი ინა (1601961) ბაკალავრიატი
სიბოშვილი ლიკა (1700227) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე თეა (1700282) ბაკალავრიატი
მაძღარაშვილი მარიამ (1700406) ბაკალავრიატი
ამბროლაძე ნინო (1700495) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აბდულლა (1602074) ბაკალავრიატი
სამი ალ ნაში მარვაჰ მაზინ (1602152) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი ზაიდუნ სალიჰ (1602185) ბაკალავრიატი
ლატიფ მაჯედ (1602206) ბაკალავრიატი
ელაბბას ელბახით აჰმედ აბდელრაფი (1602270) ბაკალავრიატი
მაჰსიმა ქამელი (1701934) ბაკალავრიატი
კაიალი არეფ (1701975) ბაკალავრიატი
ალი ჰასსან სალიჰ ალი (1701977) ბაკალავრიატი
ჯავადი აზად ნედა (1702029) ბაკალავრიატი
ლესანი ფულადი ფურია (1702033) ბაკალავრიატი
ამჯადი ფედრამ (1702043) ბაკალავრიატი
მაღრაძე ზურაბ (1701014) ბაკალავრიატი
ალმანასირ ასილ ხალიდ აბდულატიფ (1701047) ბაკალავრიატი
ქაჯაია შოთიკო (1701141) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ს ბოჰოლაიგა, იჰსსან (1701359) ბაკალავრიატი
აბეერ ალ კადრი (1701411) ბაკალავრიატი
ელგენდი მოჰამედ აბდელალიმ მოჰამედ იბრაჰიმ (1701415) ბაკალავრიატი
ალზუფარი მოჰამმად ალი მენაჰი (1701416) ბაკალავრიატი
ალ-თიქრითი მოჰამმად რაად იჰსან (1701428) ბაკალავრიატი
შაბანი სეიედ ამირ (1701445) ბაკალავრიატი
მოჰამედ აბდელთავაბ მაჰმუდ მოჰამედ ჰასსან (1701450) ბაკალავრიატი
ალაჰმედ ტალა ტაჰა ქასსიმ (1701686) ბაკალავრიატი
ჰედაიათი საბა (1701728) ბაკალავრიატი
აყელფურ ჰასთი (1701731) ბაკალავრიატი
ხანა ნაზი რამეზ ბასსამ (1701740) ბაკალავრიატი
აბო რუქბა მოჰამედ (1701747) ბაკალავრიატი
ადეოლა ადენიკა მუიბატ (1701762) ბაკალავრიატი
აბო მოხ ამირ (1701764) ბაკალავრიატი
აბუ სალეჰ მარსელ (1701767) ბაკალავრიატი
გოთანი იაზან (1701772) ბაკალავრიატი
ებრაჰიმ ხალედ (1701775) ბაკალავრიატი
ფაჰმი ჰუსსეინ ბასსელ ბაჰაა (1701781) ბაკალავრიატი
ალ-მაჰდავი მოჰამმედ ალი აბდულჯალილ (1701798) ბაკალავრიატი
ოლანი სამუელ ოლუვაბუკუნმი (1701833) ბაკალავრიატი
შაფაომრი ლინ (1701840) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ამარ ნადინე ჰოსსამელდინ მოჰამედ (1701850) ბაკალავრიატი
აბდულრაჰმან საიარ საჯა ვალიდ (1701863) ბაკალავრიატი
ალსუფი ზაინაბ (1701865) ბაკალავრიატი
შოჯაეი ამირ მასუდ (1701871) ბაკალავრიატი
მოსთოფი ლაია (1701874) ბაკალავრიატი
ირავანი შაქიბა (1701890) ბაკალავრიატი
ალ კადრი მუატასემ (1701418) ბაკალავრიატი
თალფაჰ დუნია კ.მ. (1701432) ბაკალავრიატი
ხალაფალლა მოჰამედ მომენ ჰოსამელდინ (1701471) ბაკალავრიატი
რაშიდი სამინ (1701473) ბაკალავრიატი
ზანჯანი პარასტუ მასოუდი (1701499) ბაკალავრიატი
გილავან მოჰამმადრეზა ფარჯამი (1701534) ბაკალავრიატი
აუდატალლაჰ ჯავად ა.მ. (1701536) ბაკალავრიატი
ნაიებზადეჰ პანიან (1701540) ბაკალავრიატი
ქაქ აჰმად, მოჰამმად (1701569) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი ამენა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1701593) ბაკალავრიატი
სალიჰ სლამა (1701601) ბაკალავრიატი
ელამინ მოჰამმედ ალჰასსან ისსამ (1701616) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ისმაილ აჰმედ მოჰამედ ელსაიედ (1701619) ბაკალავრიატი
ფეიზოლლაჰი ჯავად (1701632) ბაკალავრიატი
ელ ღანი რავად აბდ (1701701) ბაკალავრიატი
ელკჰიდირ ფატიმა მოჰამედ ელთაიებ (1701713) ბაკალავრიატი
ფანაჰი ალი (1701714) ბაკალავრიატი
ალი იუსსეფ ჰენდ მოჰამედ (1701720) ბაკალავრიატი
სბაჰი ასელ (1701474) ბაკალავრიატი
ქარხანეჰდარ ჰუმან (1701500) ბაკალავრიატი
აბუ უმაირა აბდელრაჰმან ჰამედ მოჰამმედ ჰამედ (1701509) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ლაით ღალებ ტაჰერ (1701515) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ბატულ (1701543) ბაკალავრიატი
ოსმან მოჰამედ მოთამენ მოჰამედ (1701559) ბაკალავრიატი
ლტაიეფ მოჰამედ ბენ (1701561) ბაკალავრიატი
სავან ჯეჰად (1701563) ბაკალავრიატი
ანოთი მირა (1701577) ბაკალავრიატი
აჰმად ალდანდაში (1701588) ბაკალავრიატი
სოლიმან ალა ჰამიდ ალი (1701602) ბაკალავრიატი
ავირა აჰმად (1701626) ბაკალავრიატი
აჯლუნი იბრაჰიმ, რაშიდ (1701650) ბაკალავრიატი
ალი ჰასსან მარვან მოსტაფა მოჰსენ (1701699) ბაკალავრიატი
მოღადდამ პურია ადლი (1701708) ბაკალავრიატი
ალოქლა აჰმად (1701717) ბაკალავრიატი
ფერვანა აჰმედ ჯ.რ. (1701756) ბაკალავრიატი
სობჰ შადი (1701774) ბაკალავრიატი
ქეიხოსრავი ფათემეჰ (1701800) ბაკალავრიატი
ბაქირ მუჰამმედ ნოურას (1701805) ბაკალავრიატი
მაკრამ კასსიმ კარიმ ვესსამ (1701808) ბაკალავრიატი
ფათაჰი შაიან (1701811) ბაკალავრიატი
კჰატრი სურენდრა (1701822) ბაკალავრიატი
სინგჰ აბჰიშეკ (1701830) ბაკალავრიატი
ხოსროვჯერდი ფურია (1701844) ბაკალავრიატი
ზოჰარი ალი (1701849) ბაკალავრიატი
კარკი კ ც რამა (1701853) ბაკალავრიატი
სალამა ქარამ (1701571) ბაკალავრიატი
რედჰა ალმადანი, მარვან (1701582) ბაკალავრიატი
ალ-ვასსითი ეიმენ ალაა ჰასსან (1701594) ბაკალავრიატი
აჯლუნი აჰმად, რაშიდ (1701604) ბაკალავრიატი
სალამე ოსამა (1701628) ბაკალავრიატი
ალ მასალმეჰ აბდულლაჰ (1701642) ბაკალავრიატი
ადამ მოჰამედ აბდულმაჯედ იბრაჰიმ (1701692) ბაკალავრიატი
ჯულანი მოჰამმად ფავზი აბიდ ალდაიმ (1701695) ბაკალავრიატი
აბბას ბადრ ფაირუზ აჰმედ ნაგიბ (1701716) ბაკალავრიატი
იონას ომარ (1701718) ბაკალავრიატი
აბდელვაჰაბ ელშაფეი აბდელრაჰმან ჰამედ აბდელჰამიდ (1701734) ბაკალავრიატი
ნაბჰან მოჰამად ღალებ (1701738) ბაკალავრიატი
აბილ მელიკა (1701763) ბაკალავრიატი
აჰმედ მოჰამედ მოჰამედ აბდალლა (1701804) ბაკალავრიატი
რაშიდნეზჰად ამინ (1701821) ბაკალავრიატი
ალჯაბერი ფაისალ მოჰამმედ სალეჰ მოჰამმედ (1701832) ბაკალავრიატი
კუჰკან ფარნაზ (1701845) ბაკალავრიატი
დორრი მადდაჰ ჰოსეინი მარიამ (1701852) ბაკალავრიატი
ხაზაი ჰოსსეინ (1701913) ბაკალავრიატი
აქპორუბარე ფილიპ ოდოგუ (1701914) ბაკალავრიატი
კაზემიან ჰოსეინ (1701925) ბაკალავრიატი
ფარჰადეიჰი ალირეზა (1701940) ბაკალავრიატი
ფალომო ოლუსეგუნ მაქსველ (1701941) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ბანაფი მოჰამმედ მარვან (1701502) ბაკალავრიატი
მასარიეჰ მოჰამმედ (1701521) ბაკალავრიატი
თუმარ სოგანდ (1701531) ბაკალავრიატი
ალოქლა რაფი (1701538) ბაკალავრიატი
თაჰა მოჰამმად (1701564) ბაკალავრიატი
ფალაჰატი ამირრეზა (1701586) ბაკალავრიატი
ჰამდან ალ ნოსირათ (1701590) ბაკალავრიატი
ალჰუსსეინ ომარ (1701598) ბაკალავრიატი
გნიმათ სერგიო (1701600) ბაკალავრიატი
რასლან მუჰამმად ამმარ (1701629) ბაკალავრიატი
სეფალდინ აჰმად (1701645) ბაკალავრიატი
თაჰერი რომინა (1701660) ბაკალავრიატი
ალრაჯა ალშბით მაჯედ (1701682) ბაკალავრიატი
მჰანნაიეჰ ობაიდა (1701737) ბაკალავრიატი
ჯვეილის ადლი, ადელ (1701744) ბაკალავრიატი
ზუჰორი საფაა (1701750) ბაკალავრიატი
ალღამრი აჰდ ნ.ა. (1701759) ბაკალავრიატი
მადდაჰ ჰადი (1701773) ბაკალავრიატი
ამაშა დანიელ, აბდ ელქარემ (1701778) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ რაბეა, ჰაფედ (1701780) ბაკალავრიატი
მობარაკეჰ მარიამ სალეჰი (1701782) ბაკალავრიატი
საკალლაჰ ლამა ი.მ. (1701803) ბაკალავრიატი
აზარსა ამირ (1701807) ბაკალავრიატი
კუმარ ვიშალ (1701829) ბაკალავრიატი
კაბულაშვილი თეონა (1600591) ბაკალავრიატი
დიმიტრიადი მარიამ (1600822) ბაკალავრიატი
ოსმან აბდელრაჰმან ოსმან ფარაჰ (1701557) ბაკალავრიატი
ჰამუდ აჰმად (1701566) ბაკალავრიატი
ელაზაბი ოსსამა მოჰამედ ბასსიუნი (1701584) ბაკალავრიატი
ჯოჰმანი ბელალ ალ (1701618) ბაკალავრიატი
ბალბესი მონიირ მაზენ (1701662) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ მაჰმუდ მოსბაჰ მეთვალლი (1701685) ბაკალავრიატი
ალხატიბ ჰათემ (1701691) ბაკალავრიატი
ალ დუვაის აბდულაზიზ რაშიდ სალეჰ (1701710) ბაკალავრიატი
აბუალხაირ აჰმედ ნასერ საიედ აჰმედ (1701724) ბაკალავრიატი
ამრი ბიტა (1701755) ბაკალავრიატი
ხათერ თარექ, ხალედ (1701765) ბაკალავრიატი
ავიდათ მაიარ, მაან (1701779) ბაკალავრიატი
ქიანირად ფათემეჰ (1701784) ბაკალავრიატი
დევ ჯული (1701785) ბაკალავრიატი
შაჰმოჰამმადი ამინ (1701786) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ რუაა ჰუსსეინ ჰასსან (1701789) ბაკალავრიატი
შარიათი ბაშირ (1701791) ბაკალავრიატი
ალიკ ალაჰმედ იასირ (1701799) ბაკალავრიატი
ღულამალლა მოჰამედ ჰამად ღაზი (1701802) ბაკალავრიატი
შაჰათა მაჰი იჰაბ აბდალფათაჰ (1701806) ბაკალავრიატი
რეზაეი აინაზ (1701810) ბაკალავრიატი
კონბოს აბდულმალეკ (1701848) ბაკალავრიატი
აშთარილარქი აიდა (1701851) ბაკალავრიატი
ფულადი ფარდის მაჰბუბი (1701864) ბაკალავრიატი
რაბი სადიმ (1701873) ბაკალავრიატი
ხოდაიან ფურანდოხთ (1701872) ბაკალავრიატი
ნორუზი ზაჰრა (1701866) ბაკალავრიატი
ღაიეჰ ანას (1701727) ბაკალავრიატი
ალნაბჰან აბდულლაჰ (1701736) ბაკალავრიატი
ჯამალ ბეკ აჰმად (1701749) ბაკალავრიატი
ხორასანიარაბლოუი იექან მირარვინ (1701757) ბაკალავრიატი
ფაჰერ ალდინ ტეგან, აჰმედ (1701771) ბაკალავრიატი
რეზაეიანლანგეროუდი ანაჰითა (1701787) ბაკალავრიატი
მოთაჰედი სარა (1701788) ბაკალავრიატი
ჰარჰარა ალ-აიზ აბდულსალამ ჰუსსეინ (1701790) ბაკალავრიატი
აბდულატიფ ალ-მანასირ რაფიფ რაფიდ (1701797) ბაკალავრიატი
ოლუსეგუნ ჯოი ფჰილემონ (1701813) ბაკალავრიატი
ბაჰრამიაქბარი არეზო (1701818) ბაკალავრიატი
თიზჰუშ ნედა (1701836) ბაკალავრიატი
კორდ მელიქა (1701847) ბაკალავრიატი
ალ-რეიაში სადექ ამინ ალი (1701869) ბაკალავრიატი
შირანი ფუია (1701868) ბაკალავრიატი
ალ-სადერ მოჰდ ემად ოტჰმან (1701867) ბაკალავრიატი
გჰიმირე კჰატრი პურნა ბაჰადურ (1701883) ბაკალავრიატი
თოყიან ჰადი (1701887) ბაკალავრიატი
მუნაჯიდ აბდულაზიზ (1701929) ბაკალავრიატი
ობირე ვიქტორი ონაჯიტე (1701930) ბაკალავრიატი
ალი შეხ სალიჰ ალი (1701969) ბაკალავრიატი
ლონდარიძე გვანცა (1702013) ბაკალავრიატი
სოფრომაძე სალომე (1702014) ბაკალავრიატი
რეზა კიმია (1702036) ბაკალავრიატი
ალაბდალლაჰ ალი (1702040) ბაკალავრიატი
პანდეი როჰიტ (1702056) ბაკალავრიატი
ალშის მახულ (1701339) ბაკალავრიატი
ერუმაკა კიმბერლი ჩიმდი (1701362) ბაკალავრიატი
აბოიუსსეფ ჰუსსიენ მაჯედ ჰასსან (1701378) ბაკალავრიატი
მონემიზადეჰ სორუშ (1701379) ბაკალავრიატი
ალდაჰერი ბილალ (1701380) ბაკალავრიატი
ალმადჰუნ რაგჰად აჰმედ იბრაჰიმ სლიმ (1701383) ბაკალავრიატი
ხარუფ ალაა (1701414) ბაკალავრიატი
აბდო ღუზი ტალჰა ღაზი (1701431) ბაკალავრიატი
თარავია რანა ბ.ს. (1701454) ბაკალავრიატი
რადმეჰრ სანა (1701479) ბაკალავრიატი
ნებე ონიინიე ვიქტორია (1701480) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ აჰმედ აბდულრაჰმან ნასსერ ხალილ (1701522) ბაკალავრიატი
ალაბდულჰასსან ფატიმა ნასსერ ჰანონ (1701529) ბაკალავრიატი
სალიჰ აჰმად (1701548) ბაკალავრიატი
მეკდად აჰმედ ომარ მესბაჰ (1701374) ბაკალავრიატი
შირაზი ნარგეს (1701375) ბაკალავრიატი
ჰასსან ნერმინე (1701397) ბაკალავრიატი
ალ ავილ ჯულია (1701400) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიმია ხეირხაჰ (1701458) ბაკალავრიატი
ლაცაბიძე თათია (1600459) ბაკალავრიატი
კაკრიაძე თამარი (1701145) ბაკალავრიატი
ადეიშვილი გიორგი (1701286) ბაკალავრიატი
ელტარტოში მუჰამმედ მუსტაფა ნასსერ (1701338) ბაკალავრიატი
ადესინა ოლამიდე დევიდ (1701357) ბაკალავრიატი
მოჰამადი იასემინ (1701401) ბაკალავრიატი
იბიემი ადებიმპე ესთერ (1701421) ბაკალავრიატი
აჰმედ ღანნამ იუსსეფ ჰოსსამ (1701477) ბაკალავრიატი
ჰარატა სამირ (1701510) ბაკალავრიატი
ალაკაჩ იამენ (1701525) ბაკალავრიატი
ელშავიშ აბდალლა ელსაიედ მოჰამედ (1701399) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ფატმაელზაჰრაა ფუად აჰმედ (1701402) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ საკრ მოჰამედ აბდელაალ აჰმედ (1701926) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ აჰემდ ოსამა მოჰამმედ (1701936) ბაკალავრიატი
სოროური სეფეჰრ (1701964) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ჰაჯი ალი ნიმა ომარ (1701968) ბაკალავრიატი
ალკილანი იაზან (1701971) ბაკალავრიატი
ვალიულაჰ ნასირ მუჰამად (1701976) ბაკალავრიატი
ალიაბადიმოღადდამ ბაჰარეჰ (1701990) ბაკალავრიატი
მოაიერი ამირ რეზა (1702035) ბაკალავრიატი
ჯაჰანი ქიმია (1702038) ბაკალავრიატი
ბიტარ ანდრია (1702052) ბაკალავრიატი
ესლამი სასან (1702054) ბაკალავრიატი
ებრაჰიმი დორჩეჰ ზაინაბ (1702055) ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ალრიფაი მაჰმუდ (1701989) ბაკალავრიატი
შეკჰარ ჩანდერ (1702025) ბაკალავრიატი
აბასზადე ზაჰრა (1702042) ბაკალავრიატი
მაჰდი მაჰდი ლბაბ ალი (1701862) ბაკალავრიატი
ბარიკზაი აიმალ (1701908) ბაკალავრიატი
მუნირ გირგის სამარ აშრაფ (1701910) ბაკალავრიატი
ბაბაშკანდ შაჰრიაჰ აღაზადეჰ (1701933) ბაკალავრიატი
აჰმედ იბრაჰიმ აჰმედ აჰმედ აბდელსალამ (1701962) ბაკალავრიატი
ხალიფა ალაბდულლაჰ დაიჯ (1701980) ბაკალავრიატი
ბაჰრამი ამირალი (1702031) ბაკალავრიატი
სოლთანიან ფაეზე (1702041) ბაკალავრიატი
დარვიში რამინ (1702051) ბაკალავრიატი
არაბშენყეიბი არმინ (1702053) ბაკალავრიატი
ადეკუნლე ადეიომი ოლუვაკემი (1702058) ბაკალავრიატი
შეყილაძე ნინო (1601121) ბაკალავრიატი
ჯანეზაშვილი ვლადიმერი (1601146) ბაკალავრიატი
მანსურ მოჰამედალი მანსურ მაჰმუდ (1701885) ბაკალავრიატი
ჩერმაჰინი ზაჰრა ებრაჰიმი (1701889) ბაკალავრიატი
(1701897) ბაკალავრიატი
ჰემმათიბარდეჰშაჰი ბენიამინ (1701904) ბაკალავრიატი
ბაჰადორი მოჰამმადალი (1701905) ბაკალავრიატი
ნვაჩუკვუ ბლესინგ ნგოზი (1701915) ბაკალავრიატი
ალშარავი ასილ მაზინ ხაირი (1701928) ბაკალავრიატი
ჯაჰან შად კატაიუნ (1701935) ბაკალავრიატი
შირი აიდა (1701937) ბაკალავრიატი
პანტა რაბინა (1701938) ბაკალავრიატი
ალამფარდ ჰადის (1701939) ბაკალავრიატი
დჰიტალ სუმან (1701943) ბაკალავრიატი
სულაიმან ობაიდ მოჰამედ სამი (1701967) ბაკალავრიატი
ალი ფალაჰ სალიჰ ალი (1701973) ბაკალავრიატი
ელ ნაჯჯარ მუსტაფჰა (1701974) ბაკალავრიატი
ჰაშემზადეჰ ჩალეშტორი ბაჰარეჰ (1701979) ბაკალავრიატი
ტეტუნაშვილი თათია (1601537) ბაკალავრიატი
ყორეშიანი სეიედე აისან (1602139) ბაკალავრიატი
აიდაროს ალ-გაფრი მოჰამმედ აბდულლაჰ (1602165) ბაკალავრიატი
აკრამ აკრამ აჰმედ ომარ (1602174) ბაკალავრიატი
ტჰაჯილ ტჰაჯილ ქასვარა ეზზუდდინ (1602200) ბაკალავრიატი
ფარმანიე იასამან (1602232) ბაკალავრიატი
ალ-ჯუბური იასირ სამირ ნეამაჰ (1602247) ბაკალავრიატი
აბუშაბან საფვატ მ.ს. (1602297) ბაკალავრიატი
აბდალქადერ სალაჰ მს. (1602294) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ მარიამ აჰმედ ჰუსსეინ (1602340) ბაკალავრიატი
მაამრა აჰმედ ჰასან ხალიფა (1602351) ბაკალავრიატი
ოჯჰა მანოჯ (1602387) ბაკალავრიატი
მაინა იან ვარუტერე (1602423) ბაკალავრიატი
აბუ ფარჰანა მაჰმუდ ნაბილ მაჰმუდ (1602454) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი დემა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1602459) ბაკალავრიატი
ალსალეჰ აჰმად (1602463) ბაკალავრიატი
კაცაძე ანა (1700264) ბაკალავრიატი
შოგირაძე მამუკა (1700273) ბაკალავრიატი
დოლიძე ელენე (1700290) ბაკალავრიატი
მოთიაშვილი მარიამ (1700724) ბაკალავრიატი
ბულისკერია ნატო (1700996) ბაკალავრიატი
ლოლომაძე ნინო (1701305) ბაკალავრიატი
კუტივაძე თამარ (1701317) ბაკალავრიატი
ოთიაშვილი თამარ (1701254) ბაკალავრიატი
ღეით სამერ (1701336) ბაკალავრიატი
ალმაჯიდ ჰუსსაინ თაირ (1701369) ბაკალავრიატი
გაზერანი პარმიდა (1701370) ბაკალავრიატი
გიორგი~ (1701393) ბაკალავრიატი
ალმანი სალიმ (1701433) ბაკალავრიატი
შამმაა მანაფ (1701436) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიანა ხეირხაჰ (1701441) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ალი მოჰამედ მორთადა (1701463) ბაკალავრიატი
ჰარატა მაჰა (1701504) ბაკალავრიატი
ჰაქიმ ფარის ტატიშ ალ (1701507) ბაკალავრიატი
დოროსთქარ ჰადის (1701516) ბაკალავრიატი
ჰაჯ სანა (1701546) ბაკალავრიატი
იოსელიანი შიმა (1701583) ბაკალავრიატი
ხაირ მოჰამედ იბრაჰიმ ომერ მოჰამედ (1701585) ბაკალავრიატი
ბაგჰერიჯამებოზორგი ატეფეჰ (1701627) ბაკალავრიატი
თაჰერინეჯად ლეილა (1701631) ბაკალავრიატი
ბაქერ სავას მ. (1701633) ბაკალავრიატი
აბედფურ სინა (1701639) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ფერას (1701658) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ მაჰმუდ მაჰმუდ შაკირ (1701700) ბაკალავრიატი
მასოუმიპოურ მარიამ (1701741) ბაკალავრიატი
აბუ სადა საჰერ (1701766) ბაკალავრიატი
საფადი თარეკ (1701776) ბაკალავრიატი
მურაინა ტაოფიკ ომოტაიო (1701812) ბაკალავრიატი
ფაზელ ამინ (1701819) ბაკალავრიატი
აბდალმულა აჰმად ათთა ალი (1701831) ბაკალავრიატი
ნოხოდიან ესფაჰანი მოჰამმად (1701834) ბაკალავრიატი
ფახრეთაჰა სეიედეჰმარიამ (1701835) ბაკალავრიატი
ხალიფ ფოურ მაჰთაბ (1701843) ბაკალავრიატი
ალი თაბიტ ნადერ მანსოორ (1701892) ბაკალავრიატი
ფადილა აბდ ელმალექ (1701927) ბაკალავრიატი
რაჰმაჰ აბდულრაჰმან სალამაჰ ხალილ (1701932) ბაკალავრიატი
პირველკურსელი პირველკურსელი (1700000) ბაკალავრიატი
საფარიპური შირინ დოხტ (1701966) ბაკალავრიატი
მაჰმუდი ჰადისეჰ (1701978) ბაკალავრიატი
გადდამ შეშანკ სრი საინათჰ (1702026) ბაკალავრიატი
აჰმად აჰმად (1702032) ბაკალავრიატი
რეზაიი სანა (1702034) ბაკალავრიატი
ბაიათ სანაზ (1702039) ბაკალავრიატი
ჰომედან ჰომედან ჰანინ იბრაჰიმ (1702050) ბაკალავრიატი
ტამანგ განგანა (1702057) ბაკალავრიატი
ალ-საადი მოჰამედ თაჰერ ჰადი (1701413) ბაკალავრიატი
საკკალ მოჰამმად ადნან (1701437) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ჯასიმ მოჰამმედ ალი (1701457) ბაკალავრიატი
ბესატ ალვახიან ჰათემ ხალედ იბრაჰიმ (1701459) ბაკალავრიატი
სუხაშვილი ნინო (1701224) ბაკალავრიატი
ისმაილ მოჰამედ ჯომაა იბრაჰიმ ჯომაა (1701361) ბაკალავრიატი
ეკპეი ვინსენტ იფეანიი (1701404) ბაკალავრიატი
ქასემ საიდ ვაილ აბდულმონემ ხალიდ (1701931) ბაკალავრიატი
პოუდელ სადიკშია (1701942) ბაკალავრიატი
თავასოლი ნაზანინ (1701965) ბაკალავრიატი
ალშამი აბდულმალექ (1702030) ბაკალავრიატი
ჯავადი მაჰსა (1702044) ბაკალავრიატი
ალსადიგ ჰამდოკ ალსადიგ ბახით (1701884) ბაკალავრიატი
ესფანდაბადი დორსა მოყიმი (1701886) ბაკალავრიატი
ფარიდფაქ ფარისა (1701891) ბაკალავრიატი
ოუდა მოჰამედ ომარ ოუდა ომარ (1701906) ბაკალავრიატი
ბაყერფურ თარავათ (1701912) ბაკალავრიატი
ალხაზაშვილი მაია (1701922) დოქტორანტურა
ყურაშვილი მაკა (1701916) დოქტორანტურა
ბოლქვაძე ანა (1701918) დოქტორანტურა
ვაშაყმაძე ხათუნა (1701919) დოქტორანტურა
წიკლაური რობიზონ (1701923) დოქტორანტურა
ზავრადაშვილი ნანა (1701924) დოქტორანტურა
ყიფიანი ეკატერინე (1701903) დოქტორანტურა
ტაბატაძე სალომე (1701920) დოქტორანტურა
ჯანაშია ჯონდო (1701909) დოქტორანტურა
კუცია ნინო (1701392) დოქტორანტურა
კეკელაშვილი ხათუნა (1701921) დოქტორანტურა
აბესაძე ნინო (1601526) დოქტორანტურა
ორჯონიკიძე მარიამ (1602223) დოქტორანტურა
შარაშენიძე მეგი (1600594) დოქტორანტურა
ქემოკლიძე თამარ (1701389) დოქტორანტურა
შურღაია ეთერი (1600587) დოქტორანტურა
გოგოლაძე თამუნა (1504834) დოქტორანტურა
ჯინჭარაძე ნანა (1504703) დოქტორანტურა
ზურაბიანი ნუცა (1504702) დოქტორანტურა
ვერძაძე ნათია (1502007) დოქტორანტურა
გორგაძე თეონა (1502004) დოქტორანტურა
ჩიტალაძე თამთა (1502003) დოქტორანტურა
მერლანი ნათია (1502005) დოქტორანტურა
სულაბერიძე ლელა (1502021) დოქტორანტურა
გაბრიჭიძე სიმონ (1330002) დოქტორანტურა
აბულაძე მარინე (082026) დოქტორანტურა
გიუაშვილი ნინო (1204010) დოქტორანტურა
ჭურაძე თინათინ (1220027) დოქტორანტურა
შავდია ნათია (1104001) დოქტორანტურა
ქარცივაძე თემურ (104006) დოქტორანტურა
ლობჟანიძე თამარ (0704005) დოქტორანტურა
რაინაული ირაკლი (1220091) მაგისტრატურა
წულეისკირი ნიკოლოზ (092033) მაგისტრატურა
ჩილინგარაშვილი ეთერ (1302060) მაგისტრატურა
ჯღირაძე დიმიტრი (082063) მაგისტრატურა
ლობჯანიძე მარიამ (1010740) მაგისტრატურა
ქათამაძე ნინო (1010637) მაგისტრატურა
ქურთაული ნატრული (1010540) მაგისტრატურა
მიქიაშვილი თამარი (1010870) მაგისტრატურა
მაისურაძე ანა (1210636) მაგისტრატურა
ლაშაბერიძე ნინო (1302093) მაგისტრატურა
ტატიშვილი შორენა (1302150) მაგისტრატურა
შენგელია ანა (1504303) მაგისტრატურა
კაპანაძე აკაკი (1502447) მაგისტრატურა
ჯინჭარაძე თეონა (1502258) მაგისტრატურა
ფიცხელაური ელენე (1403320) მაგისტრატურა
ღოღობერიძე კონსტანტინე (1402053) მაგისტრატურა
ფაცაცია ანნა (1503763) მაგისტრატურა
ოქრუაშვილი თათია (1601297) მაგისტრატურა
თოფურია ეკა (1601285) მაგისტრატურა
სულამანიძე სოფიკო (1403321) მაგისტრატურა
ტაბეშაძე გვანცა (1602279) მაგისტრატურა
ნადირაშვილი მარიამ (1600021) მაგისტრატურა
თორაძე ნინო (1602058) მაგისტრატურა
მირზალაშვილი თეონა (1600371) მაგისტრატურა
გოდერძიშვილი თეონა (1602066) მაგისტრატურა
გურიელიძე ქრისტინა (1600050) მაგისტრატურა
ნონიკაშვილი მირანდა (1700107) მაგისტრატურა
კობიაშვილი სალომე (1701115) მაგისტრატურა
სარჩიმელია თეონა (1701134) მაგისტრატურა
აბრამიშვილი მარიამ (1700518) მაგისტრატურა
კახიანი ალექსანდრე (1700058) მაგისტრატურა
ჩოხელი მარინა (1600900) მაგისტრატურა
კუხიანიძე ქეთევან (1701081) მაგისტრატურა
ლასარეიშვილი თამარ (1701109) მაგისტრატურა
შვანგირაძე სალომე (1701086) მაგისტრატურა