მთავარი
Online სისტემები
ვებმეილი
  05.06.2014  ტემპუსი


  01.05.2007  APA Style
მიმდინარე წლის 28 აპრილს, საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში ხარისხის მართვის საბჭოს თავმჯდომარის და ენების სკოლის დირექტორის, ბატონი კენ გოფის ხელმძღვანელობით ჩატარდა პრეზენტაცია, თემაზე „APA Style(American Psycological Association)“. „APA“ ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციაა, რომელსაც საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სფეროში კვლევის საერთაშორისო სტანდარტები აქვს შემუშავებული. ს.ს.მ.უ-ს ხარისხის მართვის საბჭოს წევრთა გადაწყვეტილებით, უნივერსიტეტის, როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტები კვლევებს ჩაატარებენ აღნიშნულ სტანდარტებზე (APA Style) დაყრდნობით.
   1  2  >> >>>
"საქართველოს უნივერსიტეტი"
© 2005- . ყველა უფლება დაცულია
საიტის შექმნის თარიღი: 19.01.2006
ბოლო განახლების თარიღი:
best tracker