ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დოკუმენტაცია

აკადემიური კალენდარი

 

ბრძანება №301/19

2019–2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ

უნივერსიტეტის მართვის დებულებით პრეზიდენტებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში (მუხლი 2), პრეზიდენტ მანანა სანაძის მიერ გაცემული მინდობილობის N 170412575 ფარგლებში, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს # 31/19 ოქმის (15.05.2019) საფუძველზე: საქართველოს უნივერსიტეტის 292/19 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

  1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი, მასწავლებლების ერთწლიანი პროგრამისა და სადოქტორო სწავლების სტუდენტებისთვის შემდეგი სახით:

1.1 პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის (2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულთათვის ქართულენოვანი ჯგუფებისათვის)

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

16.09.2019 – 21.09.2019

სასწავლო კვირა

2

23.09.2019 – 28.09.2019

სასწავლო კვირა

3

30.09.2019 – 05.10.2019

სასწავლო კვირა

4

07.10.2019 – 12.10.2019

სასწავლო კვირა

5

14.10.2019 – 19.10.2019

სასწავლო კვირა

6

21.10.2019 – 26.10.2019

სასწავლო კვირა

7

 

28.10.2019 – 02.11.2019

სასწავლო კვირა

8

04.11.2019 – 09.11.2019

სასწავლო კვირა

9

11.11.2019 – 16.11.2019

სასწავლო კვირა

10

 

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

 

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

11

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

12

 

02.12.2019 – 07.12.2019

 

სასწავლო კვირა

13

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

14

 

16.12.2019 -21.12.2019

სასწავლო კვირა

15

 

23.12.2019 -27.12.2019

28.12.2019 – 09.01.2020

 

ფინალური გამოცდები

საახალწლო არდადეგები

16

 

13.01.2020 – 18.01.2020

 

ფინალური გამოცდები

17

 

20.01.2020 - 25.01.2020

აღდგენა

18

27.01.2020 – 01.02.2020

გადაბარება

19

03.02.2020 - 08.02.2020

10.02.2020 - 15.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

17.02.2020 - 22.02.2020

სასწავლო კვირა

2

    24.02.2020 – 29.02.2020

სასწავლო კვირა

3

02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

4

09.03.2020 -14.03.2020

სასწავლო კვირა

5

    16.03.2020 – 21.03.2020

სასწავლო კვირა

6

 

  23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

7

  30.03.2020 – 04.04.2020

სასწავლო კვირა

8

 

06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

9

    13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

10

 

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

11

 

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

12

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

13

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

14

 

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

15

 

    01.06.2020 – 06.06.2020

ფინალური გამოცდა

16

 

  08.06.2020 – 13.06.2020

ფინალური გამოცდა

17

 

15.06.2020 - 20.06.2020

აღდგენა

18

22.06.2020-27.06.2020

გადაბარება

19

29.06.2020 - 04.07.2020

06.07.2020 - 11.07.2020

გადაბარება

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის (გარდა მედიცინისა)

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

30.09.2019 – 05.10.2019

სასწავლო კვირა

2

07.10.2019 – 12.10.2019

სასწავლო კვირა

3

14.10.2019 – 19.10.2019

სასწავლო კვირა

4

21.10.2019 – 26.10.2019

სასწავლო კვირა

5

28.10.2019 – 02.11.2019

სასწავლო კვირა

6

04.11.2019 – 09.11.2019

სასწავლო კვირა

7

11.11.2019 – 16.11.2019

სასწავლო კვირა

8

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

9

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

10

     02.12.2019 – 07.12.2019

 

 

სასწავლო კვირა

11

 

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

12

 

16.12.2019 -21.12.2019

სასწავლო კვირა

13

 

23.12.2019 -27.12.2019

28.12.2019 – 09.01.2020

 

სასწავლო კვირა

საახალწლო არდადეგები

14

13.01.2020 – 18.01.2020

 

სასწავლო კვირა

15

20.01.2020 - 25.01.2020

 

 

ფინალური გამოცდები

16

 

27.01.2020 – 01.02.2020

 

 

ფინალური გამოცდები

17

03.02.2020 - 08.02.2020

 

აღდგენა

18

10.02.2020 - 15.02.2020

 

 

გადაბარება

19

17.02.2020 - 22.02.2020

24.02.2020 – 29.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

 

02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

2

     09.03.2020 -14.03.2020

სასწავლო კვირა

3

16.03.2020 – 21.03.2020

სასწავლო კვირა

4

23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

5

   30.03.2020 – 04.04.2020

სასწავლო კვირა

6

  06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

7

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

8

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

9

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

10

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

11

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა

13

01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

14

08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

15

15.06.2020 - 20.06.2020

ფინალური გამოცდა

16

22.06.2020-27.06.2020

ფინალური გამოცდა

17

29.06.2020 - 04.07.2020

აღდგენა

18

06.07.2020 - 11.07.2020

გადაბარება

19

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მედიცინის სტუდენტებისათვის

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

30.09.2019 – 05.10.2019

სასწავლო კვირა

2

07.10.2019 – 12.10.2019

სასწავლო კვირა

3

14.10.2019 – 19.10.2019

სასწავლო კვირა

4

21.10.2019 – 26.10.2019

სასწავლო კვირა

5

28.10.2019 – 02.11.2019

სასწავლო კვირა

6

04.11.2019 – 09.11.2019

სასწავლო კვირა

7

11.11.2019 – 16.11.2019

სასწავლო კვირა

8

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

9

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

10

02.12.2019 – 07.12.2019

სასწავლო კვირა

11

 

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

12

 

16.12.2019 -21.12.2019

 

სასწავლო კვირა

 

13

 

23.12.2019 -27.12.2019

28.12.2019 – 09.01.2020

 

სასწავლო კვირა

საახალწლო არდადეგები

14

 

13.01.2020 – 18.01.2020

სასწავლო კვირა

15

 

20.01.2020 - 25.01.2020

 

სასწავლო კვირა

16

 

27.01.2020 – 01.02.2020

 

ფინალური გამოცდები

17

 

03.02.2020 - 08.02.2020

ფინალური გამოცდები

18

 

10.02.2020 - 15.02.2020

 

აღდგენა

19

17.02.2020 - 22.02.2020

24.02.2020 – 29.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

2

 09.03.2020 -14.03.2020

სასწავლო კვირა

3

16.03.2020 – 21.03.2020

სასწავლო კვირა

4

23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

5

   30.03.2020 – 04.04.2020

 

სასწავლო კვირა

6

  06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

7

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

8

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

9

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

10

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

11

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

13

01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

14

08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

15

15.06.2020 - 20.06.2020

სასწავლო კვირა

16

22.06.2020-27.06.2020

ფინალური გამოცდა

17

29.06.2020 - 04.07.2020

ფინალური გამოცდა

18

06.07.2020 - 11.07.2020

აღდგენა

19

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

         

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მაგისტრანტთათვის შემდეგი სახით:

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

30.09.2019 – 05.10.2019

I ლექცია

2

07.10.2019 – 12.10.2019

II ლექცია, I ქვიზი

3

14.10.2019 – 19.10.2019

III ლექცია, II ქვიზი

4

21.10.2019 – 26.10.2019

IV ლექცია, III ქვიზი

5

28.10.2019 – 02.11.2019

V ლექცია, IV ქვიზი

6

04.11.2019 – 09.11.2019

VI ლექცია, V ქვიზი

7

11.11.2019 – 16.11.2019

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

შუალედური გამოცდა

დასვენება

აღდგენა

9

25.11.2019 – 30.11.2019

VIII ლექცია, შუალედური გამოცდების აღდგენა

10

02.12.2019 – 07.12.2019

 

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

 

09.12.2019 – 14.12.2019

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

 

16.12.2019 -21.12.2019

XI ლექცია, IX ქვიზი

13

 

23.12.2019 - 27.12.2019

28.12.2019 – 09.01.2020

XII ლექცია, X ქვიზი

საახალწლო არდადეგები

14

 

13.01.2020 – 18.01.2020

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

20.01.2020 - 25.01.2020

 

 

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

 

27.01.2020 – 01.02.2020

ნაშრომის პრეზენტაცია

17

 

03.02.2020 - 08.02.2020

ფინალური გამოცდები

18

10.02.2020 - 15.02.2020

 

აღდგენა

19

17.02.2020 - 22.02.2020

24.02.2020 – 29.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

02.03.2020 – 07.03.2020

I ლექცია

2

    09.03.2020 -14.03.2020

II ლექცია, I ქვიზი

3

16.03.2020 – 21.03.2020

III ლექცია, II ქვიზი

4

23.03.2020 – 28.03.2020

IV ლექცია, III ქვიზი

5

   30.03.2020 – 04.04.2020

V ლექცია, IV ქვიზი

6

  06.04.2020 – 11.04.2020

VI ლექცია, V ქვიზი

7

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

VII ლექცია, VI ქვიზი

აღდგომის არდადეგები

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

27.04.2020 – 02.05.2020

შუალედური გამოცდა

9

04.05.2020 – 09.05.2020

VIII ლექცია

10

11.05.2020 – 16.05.2020

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

18.05.2020 – 23.05.2020

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

XI ლექცია, IX ქვიზი

დასვენება

XI ლექცია, IX ქვიზი (აღდგენა)

 

13

01.06.2020 – 06.06.2020

XII ლექცია, X ქვიზი

14

08.06.2020 – 13.06.2020

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

15.06.2020 - 20.06.2020

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

22.06.2020-27.06.2020

ნაშრომების პრეზენტაცია

17

29.06.2020 - 04.07.2020

ფინალური გამოცდები

18

06.07.2020 - 11.07.2020

აღდგენა/გადაბარება

19

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

 

  1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი დოქტორანტებისთვის შემდეგი სახით:

პირველი სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

16.09.2019 – 21.09.2019

2

23.09.2019 – 28.09.2019

3

30.09.2019 – 05.10.2019

4

07.10.2019 – 12.10.2019

5

14.10.2019 – 19.10.2019

6

21.10.2019 – 26.10.2019

 

7

28.10.2019 – 02.11.2019

8

04.11.2019 – 09.11.2019

9

11.11.2019 – 16.11.2019

10

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019 დასვენება

24.11.2019 აღდგენა

11

25.11.2019 – 30.11.2019

12

02.12.2019 – 07.12.2019

13

09.12.2019 – 14.12.2019

14

16.12.2019 -21.12.2019

15

23.12.2019 -27.12.2019

28.12.2019 – 09.01.2020 -საახალწლო არდადეგები

16

13.01.2020 – 18.01.2020

17

20.01.2020 - 25.01.2020

18

27.01.2020 – 01.02.2020

19

03.02.2020 - 08.02.2020

20

10.02.2020 - 15.02.2020

21

17.02.2020 - 22.02.2020

22

24.02.2020 – 29.02.2020

მეორე სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

02.03.2020 – 07.03.2020

2

09.03.2020 -14.03.2020

3

16.03.2020 – 21.03.2020

4

23.03.2020 – 28.03.2020

5

30.03.2020 – 04.04.2020

6

06.04.2020 – 11.04.2022

7

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020 - აღდგომის არდადეგები

22.04.2020 – 25.04.2020

8

27.04.2020 – 02.05.2020

9

04.05.2020 – 09.05.2020

10

11.05.2020 – 16.05.2020

11

18.05.2020 – 23.05.2020

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020 - დასვენება

31.05.2020 - აღდგენა

13

01.06.2020 – 06.06.2020

14

08.06.2020 – 13.06.2020

15

15.06.2020 - 20.06.2020

16

22.06.2020-27.06.2020

17

29.06.2020 - 04.07.2020

18

06.07.2020 - 11.07.2020

19

13.07.2020 – 18.07.2020

20

20.07.2020 – 25.07.2020

21

27.07.2020 – 01.08.2020

22

03.08.2020 – 08.08.2020

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მასწავლებლების ერთწლიანი მოსამზადებელი პროგრამისათვის შემდეგი სახით:

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

16.09.2019 – 21.09.2019

სალექციო კვირა

2

23.09.2019 – 28.09.2019

სალექციო კვირა

3

30.09.2019 – 05.10.2019

სალექციო კვირა

4

07.10.2019 – 12.10.2019

სალექციო კვირა

5

14.10.2019 – 19.10.2019

სალექციო კვირა

6

21.10.2019 – 26.10.2019

სალექციო კვირა

7

  28.10.2019 – 02.11.2019

სალექციო კვირა

8

04.11.2019 – 09.11.2019

სალექციო კვირა

9

11.11.2019 – 16.11.2019

სალექციო კვირა

10

 

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

 

სალექციო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სალექციო კვირა (აღდგენა)

11

25.11.2019 – 30.11.2019

სალექციო კვირა

12

02.12.2019 – 07.12.2019

სალექციო კვირა

13

 

09.12.2019 – 14.12.2019

სალექციო კვირა

14

 

16.12.2019 -21.12.2019

ნაშრომის პრეზენტაცია

15

23.12.2019 -27.12.2019

28.12.2019 – 09.01.2020

ფინალური გამოცდები

საახალწლო არადადეგები

16

 

13.01.2020 – 18.01.2020

აღდგენა

17

20.01.2020 - 25.01.2020

გადაბარება

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

17.02.2020 – 22.02.2020

სალექციო კვირა

2

 24.02.2020 – 29.02.2020

სალექციო კვირა

3

02.03.2020 – 07.03.2020

სალექციო კვირა

4

09.03.2020 -14.03.2020

სალექციო კვირა

5

16.03.2020 – 21.03.2020

სალექციო კვირა

6

 23.03.2020 – 28.03.2020

სალექციო კვირა

7

30.03.2020 – 04.04.2020

სალექციო კვირა

8

06.04.2020 – 11.04.2020

სალექციო კვირა

9

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

 

 

სალექციო კვირა

სააღდგომო არადადეგები

სალექციო კვირა

10

27.04.2020 – 02.05.2020

სალექციო კვირა

11

04.05.2020 – 09.05.2020

სალექციო კვირა

12

11.05.2020 – 16.05.2020

სალექციო კვირა

13

18.05.2020 – 23.05.2020

სალექციო კვირა

14

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

ნაშრომების პრეზენტაცია

დასვენება

 სალექციო კვირა

(აღდგენა)

15

01.06.2020 – 06.06.2020

ფინალური გამოცდები

16

08.06.2020 – 13.06.2020

აღდგენა

17

     

15.06.2020 - 20.06.2020

გადაბარება

 

  1. დაინტერესებული პირებისათვის ბრძანების კანონით დადგენილი წესით გაცნობა დაევალოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსს (თ. ლაგვილავა).
  2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით გაცნობიდან  ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6).

 

 

პრეზიდენტი  გიული ალასანია

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ეკატერინე თოფურია

 

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის

 

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

2

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

3

02.12.2019 – 07.12.2019

სასწავლო კვირა

4

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

5

16.12.2019 -21.12.2019

სასწავლო კვირა

6

23.12.2019 -27.12.2019

28.12.2019 – 09.01.2020

სასწავლო კვირა

საახალწლო არდადეგები

7

13.01.2020 – 18.01.2020

სასწავლო კვირა

8

20.01.2020 - 25.01.2020

სასწავლო კვირა

9

27.01.2020 – 01.02.2020

სასწავლო კვირა

10

03.02.2020 - 08.02.2020

სასწავლო კვირა

11

10.02.2020 - 15.02.2020

სასწავლო კვირა

12

 

17.02.2020 - 22.02.2020

სასწავლო კვირა

 

13

 

24.02.2020 – 29.02.2020

სასწავლო კვირა

14

02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

15

 

09.03.2020 -14.03.2020

სასწავლო კვირა

16

 

16.03.2020 – 21.03.2020

ფინალური გამოცდები

17

23.03.2020 – 28.03.2020

აღდგენა

18

 

   30.03.2020 – 04.04.2020

გადაბარება

 

 

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

2

   13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

3

 

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

4

 

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

5

 

11.05.2020 – 16.05.2020

 

სასწავლო კვირა

6

 

18.05.2020 – 23.05.2020

 

სასწავლო კვირა

7

    25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

 

 

სასწავლო კვირა

8

 

01.06.2020 – 06.06.2020

 

სასწავლო კვირა

9

 

08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

10

 

15.06.2020 - 20.06.2020

 

სასწავლო კვირა

11

 

22.06.2020-27.06.2020

 

სასწავლო კვირა

12

 

29.06.2020 - 04.07.2020

სასწავლო კვირა

13

 

06.07.2020 - 11.07.2020

სასწავლო კვირა

14

 

13.07.2020 – 18.07.2020

სასწავლო კვირა

15

 

20.07.2019 – 25.07.2019

სასწავლო კვირა

16

 

27.07.2019 – 01.08.2019

ფინალური გამოცდა

17

 

03.08.2019 – 08.08.2019

აღდგენა

18

 

10.08.2019 – 15.08.2019

 

გადაბარებაჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი