ვბრძანება #552/18

პრეზიდენტების N 430/18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

უნივერსიტეტის მართვის დებულების პრეზიდენტებისათვის მინიჭებული უფლებამოსულების ფარგლებში, პრეზიდენტ მანანა სანაძის მიერ გაცემული მინდობილობის N 170412575 ფარგლებში, პრეზიდენტების 430/18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის მიზნით, საქართველო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,   

 

vbrZaneb:

  1. 2018–2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ  N430/18 ბრძანების 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

 

პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის (2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულთათვის ქართულენოვანი ჯგუფებისათვის)

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

17.09.2018 – 22.09.2018

სასწავლო კვირა

2

24.09.2018 – 29.09.2018

სასწავლო კვირა

3

01.10.2018 – 06.10.2018

სასწავლო კვირა

4

08.10.2018 – 13.10.2018

სასწავლო კვირა

5

15.10.2018 – 20.10.2018

სასწავლო კვირა

6

22.10.2018 – 27.10.2018

სასწავლო კვირა

7

 

29.10.2018 – 03.11.2018

სასწავლო კვირა

8

05.11.2018 – 10.11.2018

სასწავლო კვირა

9

12.11.2018 – 17.11.2018

სასწავლო კვირა

10

 

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა

11

26.11.2018 – 01.12.2018

სასწავლო კვირა

12

03.12.2018 -08.12.2018

სასწავლო კვირა

13

10.12.2018 -15.12.2018

სასწავლო კვირა

14

17.12.2018 – 22.12.2018

სასწავლო კვირა

15

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

ფინალური გამოცდები

არდადეგები

ფინალური გამოცდები

16

14.01.2019 – 19.01.2019

ფინალური გამოცდები

17

21.01.2019 - 26.01.2019

აღდგენა

18

28.01.2019 - 02.02.2019

გადაბარება

19

04.02.2019 - 09.02.2019

11.02.2019 – 16.02.2019

გადაბარება

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

18.02.2019 – 23.02.2019

სასწავლო კვირა

2

 

 25.02.2019-02.03.2019

სასწავლო კვირა

3

04.03.2019 – 09.03.2019

სასწავლო კვირა

4

11.03.2019 – 16.03.2019

სასწავლო კვირა

5

18.03.2019 – 23.03.2019

 

სასწავლო კვირა

6

 25.03.2019 – 30.03.2019

სასწავლო კვირა

7

01.04.2019 – 06.04.2019

სასწავლო კვირა

8

 

08.04.2019 – 13.04.2019

სასწავლო კვირა

9

15.04.2019 – 20.04.2019

სასწავლო კვირა

10

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

01.05.2019 – 04.05.2019

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

11

06.05.2019 – 11.05.2019

სასწავლო კვირა

12

 

13.05.2019 – 18.05.2019

სასწავლო კვირა

13

20.05.2019 – 25.05.2019

სასწავლო კვირა

14

27.05.2019 – 01.06.2019

სასწავლო კვირა

15

 

03.06.2019 - 08.06.2019

ფინალური გამოცდა

16

10.06.2019-15.06.2019

ფინალური გამოცდა

17

 

17.06.2019 - 22.06.2019

აღდგენა

18

24.06.2019 - 29.06.2019

გადაბარება

19

01.07.2019 – 06.07.2019

08.07.2019 – 13.07.2018

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის (გარდა მედიცინისა)

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

01.10.2018 – 06.10.2018

სასწავლო კვირა

2

08.10.2018 – 13.10.2018

სასწავლო კვირა

3

15.10.2018 – 20.10.2018

სასწავლო კვირა

4

22.10.2018 – 27.10.2018

სასწავლო კვირა

5

29.10.2018 – 03.11.2018

სასწავლო კვირა

6

05.11.2018 – 10.11.2018

სასწავლო კვირა

7

 

12.11.2018 – 17.11.2018

სასწავლო კვირა

8

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა

9

26.11.2018 – 01.12.2018

სასწავლო კვირა

10

 

03.12.2018 -08.12.2018

სასწავლო კვირა

11

10.12.2018 -15.12.2018

სასწავლო კვირა

12

17.12.2018 – 22.12.2018

სასწავლო კვირა

13

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

სასწავლო კვირა

არდადეგები

სასწავლო კვირა

14

14.01.2019 – 19.01.2019

სასწავლო კვირა

15

21.01.2019 - 26.01.2019

ფინალური გამოცდები

16

28.01.2019 - 02.02.2019

ფინალური გამოცდები

17

 

04.02.2019 - 09.02.2019

აღდგენა

18

11.02.2019 – 16.02.2019

გადაბარება

19

      18.02.2019 – 23.02.2019

გადაბარება

 

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

25.02.2019-02.03.2019

სასწავლო კვირა

2

 04.03.2019 – 09.03.2019 

სასწავლო კვირა

3

11.03.2019 – 16.03.2019

სასწავლო კვირა

4

   18.03.2019 – 23.03.2019

სასწავლო კვირა

5

25.03.2019 – 30.03.2019

 

სასწავლო კვირა

6

 

     01.04.2019 – 06.04.2019

სასწავლო კვირა

7

08.04.2019 – 13.04.2019

სასწავლო კვირა

8

15.04.2019 – 20.04.2019

სასწავლო კვირა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

      01.05.2019 – 04.05.2019

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

10

06.05.2019 – 11.05.2019

სასწავლო კვირა

11

13.05.2019 – 18.05.2019

სასწავლო კვირა

12

20.05.2019 – 25.05.2019

სასწავლო კვირა

13

27.05.2019 – 01.06.2019

სასწავლო კვირა

14

03.06.2019 - 08.06.2019

სასწავლო კვირა

15

10.06.2019-15.06.2019

ფინალური გამოცდა

16

17.06.2019 - 22.06.2019

ფინალური გამოცდა

17

24.06.2019 - 29.06.2019

აღდგენა

18

01.07.2019 – 06.07.2019

გადაბარება

19

08.07.2019 – 13.07.2019

გადაბარება

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მედიცინის სტუდენტებისათვის

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

01.10.2018 – 06.10.2018

სასწავლო კვირა

2

08.10.2018 – 13.10.2018

სასწავლო კვირა

3

15.10.2018 – 20.10.2018

სასწავლო კვირა

4

22.10.2018 – 27.10.2018

სასწავლო კვირა

5

29.10.2018 – 03.11.2018

სასწავლო კვირა

6

05.11.2018 – 10.11.2018

სასწავლო კვირა

7

 

12.11.2018 – 17.11.2018

სასწავლო კვირა

8

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა

9

26.11.2018 – 01.12.2018

სასწავლო კვირა

10

 

03.12.2018 -08.12.2018

სასწავლო კვირა

11

10.12.2018 -15.12.2018

სასწავლო კვირა

12

17.12.2018 – 22.12.2018

სასწავლო კვირა

13

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

სასწავლო კვირა

არდადეგები

სასწავლო კვირა

14

14.01.2019 – 19.01.2019

სასწავლო კვირა

15

21.01.2019 - 26.01.2019

სასწავლო კვირა

16

28.01.2019 - 02.02.2019

ფინალური გამოცდები

17

04.02.2019 - 09.02.2019

ფინალური გამოცდები

18

11.02.2019 – 16.02.2019

აღდგენა

19

      18.02.2019 – 23.02.2019

გადაბარება

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

25.02.2019-02.03.2019

სასწავლო კვირა

2

   04.03.2019 – 09.03.2019

სასწავლო კვირა

3

11.03.2019 – 16.03.2019

სასწავლო კვირა

4

  18.03.2019 – 23.03.2019

სასწავლო კვირა

5

 25.03.2019 – 30.03.2019

 

სასწავლო კვირა

6

 

     01.04.2019 – 06.04.2019

სასწავლო კვირა

7

08.04.2019 – 13.04.2019

სასწავლო კვირა

8

15.04.2019 – 20.04.2019

სასწავლო კვირა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

     01.05.2019 – 04.05.2019

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

10

06.05.2019 – 11.05.2019

სასწავლო კვირა

11

13.05.2019 – 18.05.2019

სასწავლო კვირა

12

 

20.05.2019 – 25.05.2019

სასწავლო კვირა

13

27.05.2019 – 01.06.2019

სასწავლო კვირა

14

03.06.2019 - 08.06.2019

სასწავლო კვირა

15

 

10.06.2019-15.06.2019

სასწავლო კვირა

16

17.06.2019 - 22.06.2019

ფინალური გამოცდა

17

24.06.2019 - 29.06.2019

ფინალური გამოცდა

18

01.07.2019 – 06.07.2019

აღდგენა

19

08.07.2019 – 13.07.2019

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მაგისტრანტთათვის შემდეგი სახით:

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

24.09.2018 – 29.09.2018

I ლექცია

2

01.10.2018 – 06.10.2018

II ლექცია, I ქვიზი

3

08.10.2018 – 13.10.2018

III ლექცია, II ქვიზი

4

15.10.2018 – 20.10.2018

IV ლექცია, III ქვიზი

5

22.10.2018 – 27.10.2018

V ლექცია, IV ქვიზი

6

29.10.2018 – 03.11.2018

VI ლექცია, V ქვიზი

7

05.11.2018 – 10.11.2018

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

12.11.2018 – 17.11.2018

შუალედური გამოცდა

9

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

VIII ლექცია, შუალედური გამოცდების აღდგენა

დასვენება

VIII ლექცია, შუალედური გამოცდების აღდგენა

10

26.11.2018 – 01.12.2018

 

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

03.12.2018 -08.12.2018

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

10.12.2018 -15.12.2018

XI ლექცია, IX ქვიზი

13

17.12.2018 – 22.12.2018

XII ლექცია, X ქვიზი

14

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

XIII ლექცია, XI ქვიზი

დასვენება

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

14.01.2019 – 19.01.2019

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

21.01.2019 - 26.01.2019

ნაშრომის პრეზენტაცია

17

28.01.2019 - 02.02.2019

ფინალური გამოცდები

18

04.02.2019 - 09.02.2019

აღდგენა/ გადაბარება

19

11.02.2019 – 16.02.2019

18.02.2019 – 23.02.2019

გადაბარება

არდადეგები

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

   25.02.2019-02.03.2019

I ლექცია

2

04.03.2019 – 09.03.2019

II ლექცია, I ქვიზი

3

11.03.2019 – 16.03.2019

III ლექცია, II ქვიზი

4

     18.03.2019 – 23.03.2019

IV ლექცია, III ქვიზი

5

  25.03.2019 – 30.03.2019

V ლექცია, IV ქვიზი

6

01.04.2019 – 06.04.2019

VI ლექცია, V ქვიზი

7

08.04.2019 – 13.04.2019

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

      15.04.2019 – 20.04.2019

შუალედური გამოცდა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

01.05.2019 – 04.05.2019

VIII ლექცია

აღდგომის არდადეგები
VIII ლექცია

10

  06.05.2019 – 11.05.2019

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

13.05.2019 – 18.05.2019

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

20.05.2019 – 25.05.2019

XI ლექცია, IX ქვიზი

13

27.05.2019 – 01.06.2019

XII ლექცია, X ქვიზი

14

03.06.2019-08.06.2019

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

10.06.2019-15.06.2019

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

17.06.2019 - 22.06.2019

ნაშრომების პრეზენტაცია

17

24.06.2019 - 29.06.2019

ფინალური გამოცდები

18

01.07.2019 – 06.07.2019

აღდგენა/გადაბარება

19

   08.07.2019 - 13.07.2019

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი დოქტორანტებისთვის შემდეგი სახით:

 

პირველი სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

17.09.2018 – 22.09.2018

2

24.09.2018 – 29.09.2018

3

01.10.2018 – 06.10.2018

4

08.10.2018 – 13.10.2018

5

15.10.2018 – 20.10.2018

6

22.10.2018 – 27.10.2018

7

29.10.2018 – 03.11.2018

8

05.11.2018 – 10.11.2018

9

12.11.2018 – 17.11.2018

10

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

11

26.11.2018 – 01.12.2018

12

03.12.2018 -08.12.2018

13

10.12.2018 -15.12.2018

14

17.12.2018 – 22.12.2018

15

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

16

14.01.2019 – 19.01.2019

17

21.01.2019 - 26.01.2019

18

28.01.2019 - 02.02.2019

19

04.02.2019 - 09.02.2019

20

11.02.2019 – 16.02.2019

21

                        18.02.2019 – 23.02.2019

22

25.02.2019-02.03.2019

მეორე სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

04.03.2019 – 09.03.2019

2

11.03.2019 – 16.03.2019

3

                         18.03.2019 – 23.03.2019

4

                        25.03.2019 – 30.03.2019

5

01.04.2019 – 06.04.2019

6

08.04.2019 – 13.04.2019

7

                        15.04.2019 – 20.04.2019

8

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019 (სააღდგომო არადადეგები)

01.05.2019 – 04.05.2019

9

  06.05.2019 – 11.05.2019

10

13.05.2019 – 18.05.2019

11

20.05.2019 – 25.05.2019

12

27.05.2019 – 01.06.2019

13

03.06.2019-08.06.2019

14

10.06.2019-15.06.2019

15

17.06.2019 - 22.06.2019

16

24.06.2019 - 29.06.2019

17

01.07.2019 – 06.07.2019

18

                         08.07.2019 - 13.07.2019

19

15.07.2019 – 20.07.2019

20

22.07.2019 – 27.07.2019

21

                        29.07.2019 – 03.08.2019

22

      1. – 10.08.2019

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მასწავლებლების ერთწლიანი მოსამზადებელი პროგრამისათვის შემდეგი სახით:

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

24.09.2018 – 29.09.2018

სალექციო კვირა

2

01.10.2018 – 06.10.2018

სალექციო კვირა

3

08.10.2018 – 13.10.2018

სალექციო კვირა

4

15.10.2018 – 20.10.2018

სალექციო კვირა

5

22.10.2018 – 27.10.2018

სალექციო კვირა

6

29.10.2018 – 03.11.2018

სალექციო კვირა

7

05.11.2018 – 10.11.2018

სალექციო კვირა

8

12.11.2018 – 17.11.2018

სალექციო კვირა

9

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სალექციო კვირა

დასვენება

სალექციო კვირა

10

26.11.2018 – 01.12.2018

 

სალექციო კვირა

11

03.12.2018 -08.12.2018

სალექციო კვირა

12

10.12.2018 -15.12.2018

სალექციო კვირა

13

17.12.2018 – 22.12.2018

სალექციო კვირა

14

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

ნაშრომის პრეზენტაცია

დასვენება

ნაშრომის პრეზენტაცია

15

14.01.2019 – 19.01.2019

ფინალური გამოცდები

16

21.01.2019 - 26.01.2019

აღდგენა

17

28.01.2019 - 02.02.2019

გადაბარება

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

   25.02.2019-02.03.2019

სალექციო კვირა

2

04.03.2019 – 09.03.2019

სალექციო კვირა

3

11.03.2019 – 16.03.2019

სალექციო კვირა

4

     18.03.2019 – 23.03.2019

სალექციო კვირა

5

  25.03.2019 – 30.03.2019

სალექციო კვირა

6

01.04.2019 – 06.04.2019

სალექციო კვირა

7

08.04.2019 – 13.04.2019

სალექციო კვირა

8

      15.04.2019 – 20.04.2019

სალექციო კვირა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

01.05.2019 – 04.05.2019

სალექციო კვირა

აღდგომის არდადეგები

სალექციო კვირა

10

  06.05.2019 – 11.05.2019

სალექციო კვირა

11

13.05.2019 – 18.05.2019

სალექციო კვირა

12

20.05.2019 – 25.05.2019

სალექციო კვირა

13

27.05.2019 – 01.06.2019

სალექციო კვირა

14

03.06.2019-08.06.2019

ნაშრომების პრეზენტაცია

15

10.06.2019-15.06.2019

ფინალური გამოცდები

16

17.06.2019 - 22.06.2019

აღდგენა

17

24.06.2019 - 29.06.2019

გადაბარება

 

  1. დაინტერესებული პირებისათვის ბრძანების კანონით დადგენილი წესით გაცნობა დაევალოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსს (თ. ლაგვილავა).
  2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით გაცნობიდან  ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6).

პრეზიდენტი გიული ალასანია

რექტორი კონსტანტინე თოფურიაჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი