თუ სწავლა გინდა
   
ბიბლიოთეკა


<
სათაური ავტორი გამომცემლობა გამოცემის წელი თარო ნომერი
Fundamentals of managerial economics-7th ed. south-western 2003 XV-I-1(IV) 1097
Principles of economics Thomson 2004 XV-I-1(IV) 1139
Foundations of finance-3rd ed. Bade,R.,Parkin,M. Pearson 2006 59
Economics O`sullivan,A.,Sheffrin,S. Pearson 2006 XV-I-1(IV) 1060
Global shift-4th ed. Dicken,P. guilford 2003 XV-I-2(IV) 55
Contemporary economics-6th ed. Spencer,M. worth publishers 1986 XV-I-1(IV) 1099
Great economists before keynes humanities press 1986 XV-V-1(IV) 1416
Economics and contemporary issues, 6th ed. Edgmand, michael R. ; Moomaw, Ronald L. ; Olson, kent W. Thosmon south-western 2004 XV-III-1(IV) 1082
Econometric analysis - 5th ed. Greene,W. Pearson 2003 XV-IV-1(IV) 1134
Econometrics a modern introduction Murray,M. Pearson 2006 XV-VI-1(IV) 1132
Using econometrics-5th ed. Stundenmund,A. Pearson 2006 XV-V-1(IV) 1878
Outline of the American Economy 1992 XV-III-2(IV) 2238
Outline of the American Economy 1992 XV-III-2(IV) 2239
Optimization in economic theory-2nd ed. Dixit,A. otford university press 1990 XV-III-2(IV) 1040
Free to choose Friedman,M., Friedman,R harcourt 1990 XV-III-2(IV) 1053
Capitalizm and freedom Friedman,M. university of chicago press 2002 32
Capital : A critique of political economy Marx,K. penguin books 1990 IX-IV-1(III) 7208
Capital : A critique of political economy Marx, K. penguin books 1992 IX-IV-1(III) 8162
Capital vol 3 Marx, K. penguin books 1991 IX-III-2(III) 8160
Principles of political economy and taxation Ricardo,D. Prometheus Books 1992 7189
Wealth of nations books I-III Smith,A. penguin books 1986 IX-II-2(III) 7177
Macroeconomics-4th ed. Blanchard,O. Pearson 2006 XV-III-1(IV) 1109
Macroeconomics-4th ed. Blanchard,O. Pearson 2006 XV-III-1(IV) 1103
Macroeconomics-10th ed. Gordon,R. Pearson 2006 XV-II-1(IV) 1105
Macroeconomics-5th ed. Abel, A.,Bernanke,B. Pearson 2005 XV-III-1(IV) 1104
Microeconomic theory : Basic principles and extensions-9 th ed. Nicholson, W. thosmon south-western 2005 XV-IV-1(IV) 1121
Microeconomics-6th ed. Pindyck,R.,Rubinsfeld,D. Pearson 2005 1118
International Organizations Archer,C. routledhe XXVI-II-2(IV) 2484
Microeconomics-7th ed. Mansfeld, E. w.w. norton & company 1991 XV-II-1(IV) 1120
Economics-7th ed. Parkin,M.others Pearson 2005 XV-I-1(IV) 1056
introduction to international political Economy Balaam,D.,Veseth,M. Pearson 2005 XV-II-1(IV) 1058
Principles of finance Dauten,C.,Welshans,M. South Western 1958 XIV-V-2(IV) 176
Understanding financial statements 8th-ed. Fraser,L.,Ormiston,A. Pearson 2006 XIV-III-1(IV) 171
princinples of corporate finance-7th ed. Brealey,R.,Myers,S. irwin mcgraw-hill 2003 XIV-IV-2(IV) 333
Introduction to financial management Jones,C. irwin 1992 XIV-III-2(IV) 372
Introduction to financial management Jones,C. irwin 1992 XIV-III-2(IV) 371
Finance Bodie,Z.,Merton,R. Prentice Hall 2000 XIV-II-2(IV) 159
Essentials of corporate finance-2nd ed. Ross,S.others irwin mcgraw-hill 1999 XIV-I-2(IV) 332
Financial management for decision makers-4th ed. Atrill,P. Pearson 2006 XIV-II-2(IV) 368
Principles of risk management and insurance-9th ed. Rejda,G. Pearson 2005 XIV-V-2(IV) 458
foundations of financial management-7th ed. Block,S.,Hirt,G. irwin 1994 XIV-II-2(IV) 154
foundations of financial management-7th ed. Block,S.,Hirt,G. irwin 1994 XIV-II-2(IV) 153
macroeconomics-4th ed. Blanchard,O. Pearson 2006 XV-III-1(IV) 1110
International economics-3rd ed. Gerber,J. Pearson 2005 XV-I-1(IV) 1087
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ, გ. დიოგენე 2000 XV-V-2(IV) 1137
Managerial Economics-5th ed. Keat,P.,Young,Ph. Pearson 2006 XV-III-1(IV) 1078
Manifesto of the communist party Marx,K.,Engels,F. international publishers 1991 XXXIV-IV-2(IV) 6677
Principles of managerial finance-4th ed. Gitman,I. Pearson 2006 XIV-IV-2(IV) 158
Basic marketing - 11-th Mccarthy,E.,Perreault,W. Irwin 1993 XVI-II-1(IV) 380
Marketing-4th ed. Solomon,M.others Prentice Hall 2006 XVI-II-1(IV) 390
Marketing : An introduction Armstrong,G.,Kotler,Ph. Pearson 2005 XVI-I-1(IV) 383
Fundamentals of investments-3th ed. Alexander,G.others Prentice Hall 2000 XIV-III-2(IV) 164
Motley fool investment guide Gardner,D.,Gardner,T. somin and schuster 2001 XIV-V-2(IV) 186
Payroll accounting : A practicsl approach Carse,F,Slater,J. irwin 1996 XIV-V-1(IV) 93
Payroll accounting : A practicsl approach Carse,F,Slater,J. irwin 1996 XIV-V-1(IV) 1943
Financial accounting-6th ed. Harrison,W.,Horngren,C. Pearson 2005 XIV-II-1(IV) 20695
Payroll accounting : A practicsl approach Carse,F,Slater,J. irwin 1996 XIV-V-1(IV) 95
Intermediate accounting-9th ed. Nikolai,I.,Bazlev, J. thomson south-western 2003 XIV-III-1(IV) 109
Payroll accounting : A practicsl approach Carse,F,Slater,J. irwin 1996 XIV-V-1(IV) 96
Financial accounting-2nd ed. Antle,R.,Garstka S. thomson south- western 2004 XIV-II-1(IV) 114
Managerial accounting for business decision-2nd ed. Proctor,R. Pearson 2006 XIV-V-1(IV) 104
Management accounting Weetman,P. Pearson 2006 XIV-IV-1(IV) 101
financial accounting, reporting and analysis-2nd ed. Elliot,B.,Elliot,J. Prentice Hall 2006 XIV-III-1(IV) 116
Accounting Principles 5-ed. Hermanson,R., others Irwin 1992 XIV-I-1(IV) 362
Accounting Principles 5-ed. Hermanson,R., others Irwin 1992 XIV-I-1(IV) 110
Calculus-9th ed. Varberg,D., others Pearson 2006 XVII-I-1(IV) 1644
University calculus Hass,J.others Pearson 2006 XVII-I-2(IV) 1649
Informal geometry Cox,P. Prentice Hall 1999 XVII-III-1(IV) 1660
უმაღლესი მათემატიკა : მრავალი ცვლადი ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვა ; ერთი ცვლადი ფუნქციის ინტეგრალური აღრიცხვა ; დიფერენციალური განტოლებები. თოფურია,ს. და სხვ. განათლება 1991 XVII-IV-2(IV) 1665
Mathetical methods for economists Glaister,S. blackwell 1982 XVII-IV-1(IV) 5631
introduction into static linear optimization Topchishvili,A. Teqnical University 2001 XVII-III-1(IV) 8910
introduction to static linear optimization Topchishvili,A. teqnikuri universiteti 2001 XVII-III-1(IV) 5974
Five equations that changed the world Guillen,M. hyperion 1995 XVII-II-1(IV) 6666
Mathematics : Fundamentals for managerial decision-making Kovacic,M. Prindle, weber and schmidt,inc 1975 XVII-IV-1(IV) 1658
Middle grades mathematics : An Interactive Approche Chapin,S.others Prentice Hall 1995 XVII-IV-1(IV) 1645
Middle grades mathetics for success Chapin,S.others Prentice Hall 1997 XVII-IV-1(IV) 1650
მათემატიკური ანალიზის საკითხები მელაძე,რ.(რედ.) კ.ბ.ს 2003 XVII-II-2(IV) 7996
მათემატიკური ანალიზის საკითხები მელაძე,რ.(რედ.) კ.ბ.ს 2003 XVII-II-2(IV) 7999
უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული ნაწ.1 თოფურია,ს. და სხვ. განათლება 1996 XVII-IV-2(IV) 8001
How to prove it Velleman, D. cambridge university press 1994 XVII-III-1(IV) 5975
Как читать цифры?(Человеческое развитие в заркале статистики) Cкотт, В. Проно 2006 41-V-2 2101
Как читать цифры?(Человеческое развитие в заркале статистики) Cкотт, В. Проно 2006 41-V-2 2102
Statistics for business and economics-9th ed.(+CD) Mcclave,J.others Pearson 2005 XVIII-III-1(IV) 2107
Elementary statistics-2nd ed. Larson, R. ; Farber, B. Pearson 2003 XVIII-I-1(IV) 2017
Basic business statistics - 10th ed. Berenson,M. Pearson 2006 XVIII-I-1(IV) 2108
Transnational corporations Miroux,A.(ed.) Unitied Nations 2005 XVIII-III-1(IV) 8909
საქართველოს მოსახლეობა:ეროვნული შემადგენლობა ოჯახები, მიგრაცია ფირცხალავა,გ. სამშობლო 1997 XVIII-III-1(IV) 8911
Sampling Slonim,M. simon and schuster 1960 XVIII-III-1(IV) 2103
Development of survey methods to assess survery practices Bailer,B., Lanphier,C. American statistical association 1978 XVIII-I-1(IV) 8908
Statistics and society vol.3 Federer,W. marcel dekker 1973 XVIII-II-1(IV) 2096
основы маркетинга Kотлер,Ф. progress 1991 XVI-III-1(IV) 399
Electronic commerce Turban,e., others Prentice Hall 1999 XV-II-1(IV) 461
Strategic management and competitive advantage Barney,J.,Hesterly,W. Pearson 2006 XVI-IV-2(IV) 432
Framework for human resource management-4th ed. Dessler,G. Pearson 2006 XVI-V-1(IV) 474
managing behavior in organizations-4th ed. Greenberg,J. Pearson 2005 XVI-VI-1(IV) 473
Strategic management-10th ed. David,F. Pearson 2005 XVI-III-2(IV) 428
Strategic management-10th ed. David,F. Pearson 2005 XVI-III-2(IV) 429
Training interpersonal skills-4th ed. Robbins,S.,Hunsaker,P. Pearson 2006 XVI-V-2(IV) 470
Operations management-2nd ed. Markland,R.,Daviz,M. south-western 1998 XVI-I-2(IV) 483
introduction to hospitality Foster,D. glencoe mcgraw-hill 1992 II-II-5(I) 6702
Management Little,A.,Alert,T. mgraw-hill 1996 XVI-VI-1(IV) 431
Management Hitt,M.others Pearson 2005 XVI-VI-1(IV) 487
Experiential approach to organization development-7th ed. Brown,D.,Harvey,D. Pearson 2006 XVI-II-2(IV) 447
Strategic management and business policy-10th ed. Wheelen,T.,Hunger,J. Pearson 2005 XVI-IV-2(IV) 418
Beyond the new public management Minogue,M., others edward elgar publishing 2000 XVI-IV-1(IV) 2360
Free and fair Schnellinger,l. i.c.j. 2001 1377
მენეჯმენტი,კადრები და შემოსავლები ვოლმანი,ლ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1392
მენეჯმენტი,კადრები და შემოსავლები ვოლმანი,ლ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1391
მენეჯმენტი,კადრები და შემოსავლები ვოლმანი,ლ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1390
Know your audience Dadisman,C. diogene 2002 1384
შეისწავლეთ თქვენი აუდიტორია დადისმანი,კ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1385
შეისწავლეთ თქვენი აუდიტორია დადისმანი,კ. დიოგენე 2005 1388
შეისწავლეთ თქვენი აუდიტორია დადისმანი,კ. დიოგენე 2005 1387
შეისწავლეთ თქვენი აუდიტორია დადისმანი,კ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1386
რეკლამა : წარმატებული საგაზეთო რეკლამა ბრაითუეითი, კ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1381
რეკლამა : წარმატებული საგაზეთო რეკლამა ბრაითუეითი, კ. დიოგენე 2005 1382
Новое время Репкова,Т. gipp 2004 1446
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 XXV-V-2(IV) 1284
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. diogene 2006 1277
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1289
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1299
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1290
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1291
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1300
გამოხატვის თავისუფლება ტ.1 ოქრუაშვილი,მ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 8745
გამოხატვის თავისუფლება ტ.1 ოქრუაშვილი,მ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 9071
გამოხატვის თავისუფლება ტ.1 ოქრუაშვილი,მ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 9070
გამოხატვის თავისუფლება ტ.1 ოქრუაშვილი,მ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 II-ზ 1455
გამოხატვის თავისუფლება ტ.1 ოქრუაშვილი,მ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 8929
გამოხატვის თავისუფლება ტ.2 კინწურაშვილი, თ., რამიშვილი, ლ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 9072
გამოხატვის თავისუფლება ტ.2 კინწურაშვილი, თ., რამიშვილი, ლ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 16452
გამოხატვის თავისუფლება ტ.2 კინწურაშვილი, თ., რამიშვილი, ლ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 9073
გამოხატვის თავისუფლება ტ.2 კინწურაშვილი, თ., რამიშვილი, ლ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 8747
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1341
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1340
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1558
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 1339
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1344
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1343
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1342
როგორ უნდა მოვიქცეთ სახიფათო სიტუაციების გაშუქებისას პაიჭაძე,ბ. დიოგენე 2005 XXV-VI-2(IV) 1557
არასამთავრობო ორგანიზაციების მედიასთან ურთიერთობის სახელმძღვანელო სილვერი,ს. independent journalism foundation 2004 XXV-VI-2(IV) 6384
Media Relations handbook for Non-Governmented organizations Silver,S. independent journalism foundation 2005 XXV-VI-2(IV) 1347
Media Relations handbook for Non-Governmented organizations Silver,S. independent journalism foundation 2003 XXV-IV-1(IV) 1346
შუა საუკუნეების ისტორია I კუტალია,გ. თსუ 2005 VI-V-2(IV) 3252
შუა საუკუნეების ისტორია I კუტალია,გ. თსუ 2005 3254
შუა საუკუნეების ისტორია I კუტალია,გ. თსუ 2005 VI-V-2(IV) 5076
შუა საუკუნეების ისტორია I კუტალია,გ. თსუ 2005 VI-V-2(IV) 3251
ელექტრონული მედიის მენეჯმენტი ნ.4:მაუწყებლობის პროგრამირება პრინგლი,პ.და სხვ. ინტერნიუსი 2001 XXV-VI-2(IV) 1350
ელექტრონული მედიის მენეჯმენტი ნ.8:საკაბელო–სატელევიზიო სისტემის მართვა პრინგლი,პ.და სხვ. ინტერნიუსი 2001 XXV-VI-2(IV) 1816
ელექტრონული მედიის მენეჯმენტი ნ.2:ფინანსური მენეჯმენტი პრინგლი,პ.და სხვ. ინტერნიუსი 2001 XXV-VI-2(IV) 1349
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 XXV-IV-2(IV) 1255
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1268
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1273
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1256
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1272
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1264
Media ethics and self-regulation Frost,C. Pearson 2005 XXV-IV-1(IV) 1314
Media ethics and self-regulation Frost,C. Pearson 2005 XXV-V-1(IV) 1313
Communication Canada Lorimwr,R.;Wilson,D. kagan and woo limited 1988 XXV-II-1(IV) 1316
Communication Canada Lorimwr,R.;Wilson,D. kagan and woo limited 1988 XXV-II-1(IV) 1319
Communication Canada Lorimwr,R.;Wilson,D. kagan and woo limited 1988 XXV-II-1(IV) 1315
Communication Canada Lorimwr,R.;Wilson,D. kagan and woo limited 1988 XXV-II-1(IV) 1317
Myths for the masses Hardt,H. blackwell 2004 XXV-V-1(IV) 1321
Myths for the masses Hardt,H. blackwell 2004 XXV-V-1(IV) 1322
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 XXV-III-2(IV) 6263
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 17507
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1242
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1238
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1246
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1250
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1241
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1248
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 9130
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 8940
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 XXV-III-2(IV) 1247
News workers Hardt,H.,Brennen,B. university of minnesota 1995 XXV-V-1(IV) 1324
News workers Hardt,H.,Brennen,B. university of minnesota 1995 XXV-V-1(IV) 1323
News workers Hardt,H.,Brennen,B. university of minnesota press 1995 XXV-V-1(IV) 1325
Irex media innovations program Gamreklidze,E.,Chakhunashvili,l. usaid 2006 XXV-I-2(IV) 1370
ინფორმაციით ეპოქაშიც ვცხოვრობთ (საქართველოში თავისუფალი პრესის განვითარების ზოგიერთი ასპექტი) დუმბაძე, გუნაშვილი 2003 1345
Understanding broadcasting Foster,E. Addison Wesley 1978 XXV-I-2(IV) 1355
controversies in media ethics Gordon,a., kittross, j. Longman 1999 XXV-II-1(IV) 1333
Media ethics-3rd ed. Christians,C.others Longman 1991 XXV-V-1(IV) 1327
Unfettered press u.s. department of state 1992 52-VI-1(III) 1444
Technologies of freedom Pool,I. belknaff press 1983 XXV-I-2(IV) 907
Picturing the past Brennen,B.,Hardt,H. university of illionois 1999 XXV-VI-1(IV) 1335
MBA in a box Kuttzman,J.others crown business 2004 IX-IV-1(III) 7296
Business ethics-6th ed. George,r. Pearson 2006 XIII-I-2(IV) 2431
Business ethics:concept and cases-6th ed. Velasquez,M. Pearson 2006 XIII-I-2(IV) 60
Business communications-8th ed. Bovee, C., Thill, J. Pearson 2005 XIII-I-2(IV) 2415
Understanding broadcasting Foster,E. Addison Wesley 1978 XXV-I-2(IV) 1352
Global economy Oatley,t Pearson 2005 XV-I-1(IV) 1096
Towards a sociology of mass communication collier-mammillan publishers 1969 XXV-I-2(IV) 1337
Understanding public policy-11th ed. Dye,Th. Pearson 2005 XXVII-II-2(IV) 2362
Taking sides : Political Issues Mckenna,G.,Feingold,S. mcgraw-hill/dushkin 2001 XXVII-I-2(IV) 44
კონფლიქტზე მუშაობა : უნარ–ჩვევები და სტრატეგია ფიშერი, ს., სხვები 2000 XX-III-2(IV) 2499
ნიკოლო მაკიაველი და მისი ეპოქა ჩიმაკაძე,ზ.,გვიმრაძე,ა 2005 XX-II-2(IV) 2492
In search of churchill Gilbert,M. john wiley and sons 1996 XXVII-VI-1(IV) 2413
Quantitative methods for public administration Welch,S.,Comer,J. brooks publishing 1988 VI-II-4(III) 10636
საპარლამენტო კონტროლი უსაფრთხოების სექტორზე 2003 XX-I-2(IV) 709
Seat of empire Bridenbaugh,C. dominion books 1963 XXVII-VI-1(IV) 2442
New welfare Baldassarri,M. palgrave 2003 XXVI-VI-2(IV) 6684
New welfare Baldassarri,M. palgrave 2003 XXVI-VI-2(IV) 6683
Chechen wars Evangelista,m. brookings institution press 2002 XXVI-III-1(IV) 2406
introduction to international political Economy Balaam,D.,Veseth,M. Pearson 2005 XV-II-1(IV) 53
politics and policy in states and communities-3rd ed. Harrigan,J. scott, foresman and company 1988 XXVII-II-1(IV) 2414
Twilight of sovereignty Wriston,W. scribner 1992 XXVII-I-2(IV) 2372
force and accomodation in world politics Spangler,S. air university press 1991 XXVI-VI-1(IV) 2508
ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის ინსტიტუტები ჭყოიძე,ვ., ჭელიძე,ზ. 1998 XX-III-2(IV) 941
ასანიძე საქართველოს წინააღმდეგ პეტიტი 2004 XX-I-1(IV) 927
ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის ინსტიტუტები ჭყოიძე,ვ., ჭელიძე,ზ. 1998 XX-III-2(IV) 942
რა არის დემოკრატია სავანელი,ბ. სდასუ 2005 XX-I-2(IV) 2448
გზა ევროკავშირისაკენ გრიშიკაშვილი,ა. ევროკომისია 2003 XX-II-1(IV) 988
Georgia :foreign policy and national security Rondeli, a. UNDP XXVI-VI-1(IV) 2494
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 2004 XX-III-1(IV) 2460
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 2004 2459
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 2004 XX-III-1(IV) 711
Social class, politics, and urban markets Boschken,H. stanford university press 2002 XXVII-VI-1(IV) 54
Social security and its enemies : The case for america`s most effectient insurance program Skidmore,M. westview press 1999 IX-III-2(III) 7183
Nations and nationalism since 1780 Hobsbawm,E. cambridge university press 1990 XXVI-VI-2(IV) 2495
ახლო აღმოსავლეთი : სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა დიოგენე 2003 V-V-2(IV) 2
Developing a regional security concept for Caucasus iccn XXVI-IV-1(IV) 2512
Colonel roosevelt Jeffers,h. john wiley and sons 1996 XXVI-III-1(IV) 2381
Battle for okinawa Gibney,F. john wiley and sons 1995 XXVI-II-1(IV) 2382
Who makes public policy Gilmour,R.,Halley,A. chatam house publishers 1994 XXVII-III-2(IV) 967
Politics of memory Kramer,J. random house 1996 XXVII-II-1(IV) 2412
ნიკოლო მაკიაველი და მისი ეპოქა ჩიმაკაძე,ზ.,გვიმრაძე,ა 2005 XX-II-2(IV) 12
ნიკოლო მაკიაველი და მისი ეპოქა ჩიმაკაძე,ზ.,გვიმრაძე,ა 2005 XX-II-2(IV) 2493
ვენეციისა და ფლორენციის დიპლომატია XIII-XV საუკუნე ხუბაშვილი,ი. მერიდიანი 2004 XX-III-2(IV) 973
ვენეციისა და ფლორენციის დიპლომატია XIII-XV საუკუნე ხუბაშვილი,ი. მერიდიანი 2004 XX-III-2(IV) 971
ვენეციისა და ფლორენციის დიპლომატია XIII-XV საუკუნე ხუბაშვილი,ი. მერიდიანი 2004 XX-III-2(IV) 972
Fighting proliferation Sokolski,h. air university press 1996 XXVI-VI-1(IV) 2500
Origins of the crimean war Goldfrank,D. Longman 1994 XXVI-IV-1(IV) 39
Communication policy and the public interest Aufdefheide,P. guilford press 1999 XXVI-III-1(IV) 2378
theories of public organization-4th ed. Denhardt,R. thomson south-western 2004 XXVII-I-2(IV) 2447
ხელისუფლება და საზოგადოება სტუ 2006 XX-III-2(IV) 19
Points of view-3rd ed. Diclerice,R.,Hammock,A. random house 1986 XXVII-II-1(IV) 2384
European Peace Movements and the Future Laqueur,W.,Hunter,R transaction books 1985 XXVI-VI-1(IV) 2376
Каспиские нефтянные доходы: кто окажетсяв выигрише? Цалик,С. open society institute 2003 XXXVI-I-1 2503
საქართველოს დამოუკიდებლობა და 1918–21 წლების საერთაშორისო პოლიტიკა ავალიშვილი,ზ. ნიამორი 1998 VII-IV-2(IV) 3279
Dave barry hits below the beltway -1st ed. Barry,D. random house 2001 XXVI-II-2(IV) 2371
Sunstorm Clarke,A.,Baxter,S. Orion 2005 4862
introduction to international political Economy Balaam,D.,Veseth,M. Pearson 2005 XV-III-1(IV) 51
Social security and its enemies : The case for america`s most effectient insurance program Skidmore,M. westview press 1999 XXVII-VI-1(IV) 35
ნარკვევები ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძღვრებიდან ლობჟანიძე,გ. სტამბა 1998 XXI-II-1(IV) 581
Buyuk ipek yolu Shevardnadze,e. mecniereba 1999 XXVI-V-1(IV) 2399
National security for a new era Snow,D. Pearson 2004 XXVI-V-2(IV) 2410
განათლების ეკონომიკის პრინციპები სართანია,ვ. და სხვ. Tb. sulxan-saba orb. sax. pedag. univ. gamom. 2004 III-III-2(III) 1861
განათლების ეკონომიკის პრინციპები სართანია,ვ. და სხვ. Tb. sulxan-saba orb. sax. pedag. univ. gamom. 2004 III-III-2(III) 1863
განათლების ეკონომიკის პრინციპები სართანია,ვ. და სხვ. Tb. sulxan-saba orb. sax. pedag. univ. gamom. 2004 III-III-2(III) 1862
უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცისკენ ბაქრაძე,ლ. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 2005 III-IV-2(III) 1859
Emergent literacy in early childhood education unesco 1993 II-I-2(IV) 1857
Higher education in transition-4th ed. Brubacher,J.,Rudy,W. Transaction publishers 2005 II-II-2(IV) 1825
Schools that learn Senge,P. Currency book 2000 II-V-2(IV) 1830
Торговля людми с целью сексуальной эксплуатаци Глонти,Г. 2004 52-II-2(III) 1006
Торговля людми с целью сексуальной эксплуатаци Глонти,Г. 2004 XV-III-2(IV) 980
Торговля людми с целью сексуальной эксплуатаци Глонти,Г. 2004 XV-III-2(IV) 983
საერთაშორისო საავტორო სამართალი გაბუნია,დ.,თაქთაქიშვილი,გ. საქ.პატენტი 2005 XXII-IV-2(IV) 544
საერთაშორისო საავტორო სამართალი გაბუნია,დ.,თაქთაქიშვილი,გ. საქ.პატენტი 2005 XXIII-I-1(IV) 541
საერთაშორისო საავტორო სამართალი გაბუნია,დ.,თაქთაქიშვილი,გ. საქ.პატენტი 2005 XXIII-I-1(IV) 540
საერთაშორისო საავტორო სამართალი გაბუნია,დ.,თაქთაქიშვილი,გ. საქ.პატენტი 2005 XXII-IV-2(IV) 542
საჯარო სამსახური ზარდიაშვილი,დ. სხვ. ინოვაცია 2004 XXI-I-2(IV) 717
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი იბერია XXI 2005 XXI-IV-2(IV) 8737
საქართველოს სამართალდამცავი ოგრანოები ფალიაშვილი,ა. მერიდიანი 2001 XXI-III-1(IV) 647
საზოგადოებრივი საშიშროების გამომრიცხველი გარემოებანი სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში შავგულიძე,თ.,სურგულაძე,ლ. მეცნიერება 1988 XXII-V-1(IV) 742
რომის სამართლის ძეგლები წ.1 მერიდიანი 2000 XXI-IV-1(IV) 6809
Права и суд византии в IV-VII вв. Липшиц,Е. Наука 1976 VI-I-4(III) 326
სიტყვის თავისუფლება სესიაშვილი,ი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2002 XXI-III-2(IV) 737
საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ შპრინგორუმი,უ., სხვები 2004 XXI-IV-1(IV) 676
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი : საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსი რაიჰენბეჰერი,ც. GTZ 2005 XXI-II-2(IV) 665
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ სვანიშვილი,ა. და სხვ. GTZ 2004 XXIII-V-1(IV) 666
საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ სვანიშვილი,ა. და სხვ. GTZ 2004 XXIII-V-1(IV) 667
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ სვანიშვილი,ა. და სხვ. GTZ 2003 XXIII-V-1(IV) 672
საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ სვანიშვილი,ა. და სხვ. GTZ 2004 XXIII-V-1(IV) 670
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ სვანიშვილი,ა. და სხვ. GTZ 2004 XXIII-V-1(IV) 669
მშრალი კანონი ამერიკაში კაჭარავა,ვ. განათლება 1991 XXI-III-1(IV) 5715
კანონთა კრებული შპრინგორუმი,უ., ჩანტლაძე GTZ 2005 XXI-III-1(IV) 671
საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლები მეტრეველი,ვ მერიდიანი 2003 XXI-I-1(IV) 608
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი ლორია,ვ. მერიდიანი 2005 XXI-II-2(IV) 551
სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი საქართველოში კეკელია,მ. საბჭ. საქართველო 1981 VIII-I-2(IV) 6823
Organic law of georgia : Election code of Georgia 2003 VI-I-4(III) 355
კულტურის პოლიტიკა: საფრანგეთის და სხვა ქვეყნების გამოცდილება კიტოვანი,ნ. ნეკერი 2003 XX-III-1(IV) 710
ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია ლობჟანიძე,გ. ტექნიკური უნივერსიტეტი 2001 XXI-II-1(IV) 639
Eyes on the prize Williams,j. penguin books 1988 IX-IV-1(III) 7055
გორტინის კანონები იოსელიანი,ლ. თსუ 1966 VIII-I-2(IV) 3803
მცირე სჯულის კანონი გაბიძაშვილი,ე მეცნიერება 1973 5595
ქართული სამართლის ისტორიის საკითხები ნადარეიშვილი,გ. სხვები) მეცნიერება 1979 XXI-I-1(IV) 4246
გიორგი ბრწყინვალის სამართლი დოლიძე,ი. თსუ 1957 VI-I-2(IV) 3768
ქართული ჩვეულებითი სამართალი კეკელია,მ.(რედ.) მეცნიერება 1988 XXI-I-1(IV) 6800
Human rights and you Quinn,F. u.s. department of state 1999 VI-I-4(III) 768
Human rights and you Quinn,F. u.s. department of state 1999 VI-I-4(III) 767
კრიმინოლოგია და სამართალდამცავი სისტემა ადლერი,ფ., სხვები 2001 XXIII-VI-1(IV) 265
International business law : Text,cases and readings- 4th ed. August,R. Pearson 2004 XIII-III-2(IV) 82
ცივილიზაციების ისტორია ნარგიზიშვილი,ა. ლამპარი 2002 II-III-1(IV) 6459
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაცია ინაძე,მ. მეცნიერება 1982 V-VI-2(IV) 3914
ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია ლობჟანიძე,გ. ტექნიკური უნივერსიტეტი 2001 XXI-II-1(IV) 579
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი ტ.1 ცნობილაძე,პ. უნივერსალი 2005 XXI-VI-1(IV) 720
ადამიანი და კონსტიტუცია ჯინჯოლავა,ნ.(რედ) მეცნიერება 2000 339
საერთაშორისო საავტორო სამართალი გაბუნია,დ.,თაქთაქიშვილი,გ. საქ.პატენტი 2005 XXII-IV-2(IV) 545
სისხლის სამართლის თანამედროვე პრობლემები გამყრელიძე,ო. მერიდიანი 2006 XXII-IV-1(IV) 601
საერთაშორისო საავტორო სამართალი გაბუნია,დ.,თაქთაქიშვილი,გ. საქ.პატენტი 2005 XXII-IV-2(IV) 543
ნარკვევები ათონის კულტურულ-საგანმანათლებლო კერის ისტორიიდან მეტრეველი,ე. ნეკერი 1996 II-III-1(IV) 4015
უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიზაცია გარდამავალ სახელმწიფოებში კინცელბახი,კ.;კიული,ი.(რედ.) Sida 2006 VI-IV-4(III) 8958
Business law today : Text,summarized cases,legal,ethical,regulatory and international environment-3th ed. Miller,R., Jentz,G. west publishing 1994 XIII-II-2(IV) 62
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართლებრივი აქტების კრებული 1918-1921 გურგენიძე,ე.(შემ.) ივერთა მხარე 1990 VII-I-2(IV) 6820
კანონთა კრებული შპრინგორუმი,უ., ჩანტლაძე GTZ 2005 XXI-III-1(IV) 675
Законодательство и юриспруденция в византии в IX-XI вв.. Липшиц,Е. Наука 1981 XXXVI-IV-2 357
Human rights and you Quinn,F. u.s. department of state 1999 VI-I-4(III) 766
ხელისუფლება და სამართალი სურგულაძე,ი. საია 2002 XXI-III-2(IV) 634
American constitutional law Mason,A.;Stephenson,D. Pearson 2005 VI-II-4(III) 8191
ნარკვევები ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძღვრებიდან ლობჟანიძე,გ. სტამბა 1998 XXI-II-1(IV) 580
რელიგიის კრიტიკა გერმანულ კლასიკაში ბიდერმანი,გ., ლანგე,ე. თსუ 1982 IV-III-3(III) 3083
უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიზაცია გარდამავალ სახელმწიფოებში კინცელბახი,კ.;კიული,ი.(რედ.) Sida 2006 VI-IV-4(III) 8957
უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიზაცია გარდამავალ სახელმწიფოებში კინცელბახი,კ.;კიული,ი.(რედ.) Sida 2006 VI-IV-4(III) 8956
Political geography-4th ed. Taylor,P.,Flint,C. Pearson 2000 X-IV-1(IV) 6168
ევროპის ინტეგრაციის ისტორია ფონტენი,პ. XX-II-2(IV) 994
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4600
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4599
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 XVIII-I-2 4598
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 XVIII-I-2 4597
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4596
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4595
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4594
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4593
On the road Kerovac,J. Penguin books 1997 10369
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4592
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4591
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4590
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4589
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 XXXVI-V-2 4588
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 XXXVI-V-2 4587
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 XXXVI-V-2 4586
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4585
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,к. Наука 1997 4584
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4583
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4582
იაპონელები პრონიკოვი,ვ., ლადანოვი,ი. მეცნიერება 1991 IX-VI-2(IV) 3084
მსოფლიო ისტორია არეველცი, ვარდან არტანუჯი 2002 VII-IV-2(IV) 18481
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 VIII-V-1(IV) 7582
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6976
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 1926
History of ukraine Magocsi,P. univesrity of toronto press 1996 VIII-IV-1(IV) 3006
World civilizations 3rd-ed. Stearns,P.others Longman 2003 II-II-1(IV) 3007
История Сионизма Лакер,В. Крон-Преес 2000 XXXIV-IV-1 3719
История Бриттов;Жизнь Марлина Монмутский,Г. Наука 1984 IX-I-1(III) 6948
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 VIII-V-1(IV) 6951
Outline of american history office of international information programs 1994 IX-II-2(III) 7185
Outline of american history office of international information programs 1994 IX-II-2(III) 7186
Outline of American history office of international information programs 1994 VIII-II-1(IV) 7187
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4581
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4579
Государственные органы посредничества и примирения в США Ростиашвили,К. Наука 1997 4580
Outline of american geography Birdsall,S.,Vanspanekeren, K. u.s. department of state 1992 X-III-1(IV) 17485
Outline of american geography Birdsall,S.,Vanspanekeren, K. u.s. department of state 1992 IX-IV-1(III) 12333
Outline of american geography Birdsall,S.,Vanspanekeren, K. u.s. department of state 1992 IX-IV-1(III) 12332
Outline of american geography Birdsall,S.,Vanspanekeren, K. u.s. department of state 1992 IX-III-2(III) 8155
საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები XVII აფხაზავა,ი.და სხვ.(რედ.) u.s. department of state 1988 X-III-1(IV) 9348
ამერიკის შესწავლის საკითხები კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2005 IX-II-1(III) 16444
ამერიკის შესწავლის საკითხები კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2005 IX-II-1(III) 16445
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.3 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2005 VIII-V-1(IV) 6969
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.3 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2005 6970
ამერიკის შესწავლის საკითხები კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2005 IX-II-1(III) 16446
ამერიკის შესწავლის საკითხები კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2005 IX-II-1(III) 16447
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.3 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2005 IX-II-1(III) 6971
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.2 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2003 VIII-V-1(IV) 6967
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.2 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2003 IX-II-1(III) 6968
რონალდ რეიგანი და 1980-იანი წლების ამერიკა კაჭარავა,ვ. თსუ 2005 VIII-V-1(IV) 6984
რონალდ რეიგანი და 1980-იანი წლების ამერიკა კაჭარავა,ვ. თსუ 2005 IX-I-1(III) 6982
რონალდ რეიგანი და 1980-იანი წლების ამერიკა კაჭარავა,ვ. თსუ 2005 VIII-V-1(IV) 6983
რონალდ რეიგანი და 1980-იანი წლების ამერიკა კაჭარავა,ვ. თსუ 2005 IX-I-1(III) 6958
American studies association : Crossroads of cultures თსუ 2004 52-VI-1(III) 8147
Violence and belonging the johns hopkins university press 2003 52-VI-1(III) 7312
American studies association : violence and belonging the johns hopkins university press 2003 52-VI-1(III) 8146
USA: National parks, musiems, theatres,beaches, scenicroutes, maps Chose,A.(ed.) dorling kindersley 2004 IX-IV-2(III) 7303
Проблемы гомеровского эпоса Гордезиани,Р. თსუ 1978 IV-II-4(IV) 3842
Victorian internet : The remarkable story of the telegraph and the nineteenth century`s on-line pioneers Standage,T. berkley books 1998 IX-III-2(III) 7181
Constitution of the united states of America:About America u.s. department of state 2004 IX-I-2 7086
About America:The constitucion of the united states of America Webster,D. u.s. department of state 2004 IX-I-2 902
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.1 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2002 6965
XX th century American literature and Anglo-American literary relation Amaglobeli,V. kutaisi state university press 2002 IX-I-1(III) 7190
American public policy - 2nd Cochran,C.others st. martin's press 1986 XXVI-I-1(IV) 7293
American political behavior Mehlinger,H., Patrick,J. ginn and company 1980 XXVI-I-1(IV) 7087
Art and history of washington DC Smith, B. bonechi 2002 IX-II-1(IV) 16365
United states in the contemporary world Watson,R. free press 1965 IX-IV-2(III) 7250
American political tradition Hofstadter, R. vintage books 1989 XXVI-I-1(IV) 16183
Unsung heroes of american industry Poirier,M. talk miramax books 2001 IX-III-2(III) 7211
American quarterly vol.55, №.2 Maddox,L. the johns hopkins university press 2003 52-VI-1(III) 7061
American quarterly vol.55, №.1 Maddox,L. the johns hopkins university press 2003 52-VI-1(III) 7315
American quarterly vol.55, №.3 Sturken,M. the johns hopkins university press 2003 52-VI-1(III) 7314
American quarterly vol.55, №.3 Maddox,L. the johns hopkins university press 2003 52-VI-1(III) 8148
American quarterly vol.55, №.2 Maddox,L. the johns hopkins university press 2003 52-VI-1(III) 7060
American quarterly vol.56, №.2 Sturken,N. the johns hopkins university press 2004 52-VI-1(III) 7059
If you want to study in the united states 1994 8156
United states constitution Seifert,C. 1986 VI-I-4(III) 6166
National security for a new era Snow,D. Pearson 2004 XXVI-V-2(IV) 7069
American law in the 20th century Friedman,L. yale university press 2002 IX-I-2(III) 8143
America as a civilization:Life and thought in the united states today Lerner,M. simon and schuster 1957 II-I-1(IV) 16490
Second constitutional convention:How the American people can take back their government Labunski,R. marley and beck press 2000 IX-IV-1(III) 6991
Inside the cold war:A cold warrior`s reflections Adams,C. Pennsylvania state university press 1999 XXVI-II-2(IV) 7065
Colonel roosevelt Jeffers,h. john wiley and sons 1996 IX-I-2(III) 3714
Commissioner roosevelt Jeffers,H. john wiley and sons 1994 VIII-II-1(IV) 3005
Commissioner roosevelt Jeffers,H. john wiley and sons 1994 XXVI-III-1(IV) 3012
ამერიკული დემოკრატია ჯანდა,ქ., სხვები ჯისიაი 1995 XX-III-2(IV) 7254
History of the united states inventing america Maier,P.others w. w. norton and company 2002 IX-V-2(III) 7334
Making America : Fraud,Compromise and Political influence in scientific research-2nd-ed. Berkin,C.others houghton mifflin company 1999 IX-III-2(III) 7333
History of the united states inventing america Maier,P.others w. w. norton and company 2002 IX-V-2(III) 7332
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1996 XXVI-I-1(IV) 6954
Outline of the U.S. legal system u.s. department of state 2004 XXVI-IV-2(IV) 4567
Outline of the U.S. legal system u.s. department of state 2004 7298
Outline of the U.S. legal system u.s. department of state 2004 IX-III-2(III) 8151
Story of philosophy Durant,W. washington square press 1961 XXXIV-IV-2(IV) 6450
Scarlet letter Hawthorn,N. Dell 1963 10375
lost world Crchton,M. Balantine 1995 10273
Dust to dust Hoag,t. Bantam books 2000 4861
American studies in ukraine-exploring diversity 2003 IX-I-2 7205
Outline of american literature Vanspanekeren,K. u. s. department of state IX-III-2(III) 8158
Outline of american literature Vanspanekeren,K. u. s. department of state IX-III-2(III) 7046
Outline of american literature Vanspanekeren,K. u.s. department of state IX-IV-1(III) 12334
Outline of american literature Vanspanekeren,K. u. s. department of state IX-IV-1(III) 12335
ამერიკის შეერთებული შტატები–ბიზნესისა და ტექნოლოგიის საზოგადოება ანთელავა,გ. აზრი 2002 IX-I-1(III) 7217
what counts : The complete harper`s index Conn,C.,Silverman,I. john macae book 1991 IX-III-2(III) 7180
Individualism and commitment in American life:Readings on the themes of habits of the heart Bellah,R.(ed.) Harper and Row 1996 IX-V-2(III) 7195
Great american deception Batra,R. John Wiley and SONS,INC 1996 VIII-II-1(IV) 3018
Great american deception Batra,R. John Wiley and SONS,INC 1996 VIII-II-1(IV) 3017
Great american deception Batra,R. John Wiley and SONS,INC 1996 VIII-II-1(IV) 3020
Great american deception Batra,R. John Wiley and SONS,INC 1996 VIII-III-1(IV) 3016
American quarterly vol.56, №.4 Sturken,M. University of southern califprnia 2004 52-VI-1(III) 7067
American association of intensive english programs 2003 IX-II-2(III) 7066
American studies international George Washington university 2003 52-VI-1(III) 7313
American palestine Obenzinger,H. princeton university press 1999 IX-II-2(III) 7075
Image:A guide to Pseudo-Events in America Boorstin,D. harper and row 1992 IX-V-2(III) 16180
American reader Leolemay,J. US department of state 2000 10380
Anti-intellectualism in american life Hofstadter, R. vintage books 1962 IX-II-2(III) 16181
Essays and documents in American social history : Way we lived - 2nd ed.vol.1 Binder,F.,Reimers,D. d. c. health and company 1992 IX-III-2(III) 16179
Way we lived vol.2 : 1865 present-2nd ed. Binder,F., Reimers,D. d.c. health and company 1992 IX-III-2(III) 7057
History of the American people : Enduring vision-3dr ed. Boyer,P.others d. c. health and company 1996 IX-IV-2(III) 7000
History of the American people : Enduring vision-2nd ed. Boyer,P.others d. c. health and company 1996 IX-IV-2(III) 6997
Empire city Scobey,d. temple university press 2002 IX-I-2 8167
Reading the Roots,American Nature writing before Walden Brench,M.(ed.) University of georgia press 2004 XXXIII-III-2 10438
Imagining the american polity Gunnell, j. pennsylvania state university press 2004 VIII-II-1(IV) 3008
Our nig:or sktches from the Life of a free Black Cabes,L. Vintage books 2002 10435
Beyond the river Hagedorn, A. simon and schuster 2002 VIII-IV-1(IV) 10884
Norton anthology of American literature-6th ed. Baym,N.(ed.) W.W.Norton and company 1979 10916
მშრალი კანონი ამერიკაში კაჭარავა,ვ. განათლება 1991 XVIII-IV-2 9361
Design for drama Michaels-klein,H. u. s. information agency 1994 VI-II-3 8319
Design for drama Michaels-klein,H. u. s. information agency 1994 VI-II-3 8317
Design for drama Michaels-klein,H. u. s. information agency 1994 VI-II-3 8318
Rodeo in the American west Bensen, J. U.S.E. IV-V-2(III) 2291
Rodeo in the American west Bensen, J. U.S.E. IV-V-2(III) 2287
Rodeo in the American west Bensen, J. U.S.E. IV-V-2(III) 2288
Rodeo in the American west Bensen, J. U.S.E. IV-V-2(III) 2289
Rodeo in the American west Bensen, J. U.S.E. IV-V-2(III) 2290
Art of the edge u. s. department of state 2000 7382
Art of the edge u. s. department of state 2000 IV-III-1(III) 8273
Art of the edge u. s. department of state 2000 IV-III-1(III) 8272
American dance Mitchel,J. u. s. department of state 1988 IV-V-2(III) 8374
Arts in america Clack,J. u. s. department of state 2002 7091
Arts in america Clack,J. u. s. department of state 2002 16363
Arts in america Clack,J. u. s. department of state 2002 8270
Writers on America U.S.D. 2000 7392
Writers on America U.S.D. 2000 7393
Writers on America U.S.D. 2000 7497
Writers on America U.S.D. 2000 7384
Brethren inside the supreme court Woodward,b.,armstrong,s. simon and schuster 1979 52-VI-1(III) 3713
Anticipating US military security conccins : challenge and response Magyar,k. air university press 1994 IX-V-2(III) 7077
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1996 XXVI-I-1(IV) 7289
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1996 XXVI-I-1(IV) 6956
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1996 XXVI-I-1(IV) 7291
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1996 XXVI-I-1(IV) 6955
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1996 7292
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1996 XXVI-I-1(IV) 7290
Drama of democracy-2nd ed. Mckenna,G. DPG 1994 52-I-2(III) 8189
By the people for the people Short,D.others u.s. department of state 2002 IX-IV-1(III) 7372
By the people for the people Short,D.others u.s. department of state 2002 IX-IV-1(III) 7364
Wings Steel,D. Dell 1995 10336
All the winters that have been Maxwell,E. Harperpaperbacks 1996 10304
After the fact Saberhagen,F. Baen book 1988 სკოლის ფონდი 10323
Divide and conguer Clancy, t., pieczenik Berkley 2000 10271
Jewels Steel,D. Dell 1992 სკოლის ფონდი 10333
Fatal cure Cook, r. Berkley 1995 10266
Protect and defend Patterson,R. Ballantine books 2001 10367
Camden summer Spencer,l. Jove books 1997 10329
Twelve tales of suspense and the supernatural Grabb,D. Fawcett gold metal book 1964 10283
Golden paradise Johnson,S. Harlequin 1990 10293
Our angry earth Asimov,I.,Pohl,F. Tor book 1993 XXXIII-III-2 10256
Judgement on deltchev Ambler,E. Bantam 1964 10260
Broker Grisham, j. Dell 2005 10285
Uncle tom`s children Wright,R. harper and row 1965 10349
Be the best Bradford, B. Bantam books 1988 10262
Cristal cave Stewart,M. Fawcett crest book 1971 10325
Games mother never taught you : Corporate gamesmanship for women Harragan,B. Warner 1977 XIII-IV-2(IV) 10287
King david`s spaceship Pournelle,J. Baen book 1987 10314
Denwyth curse Coulter,C. jove books 2003 10352
From potter`s field Cornwell, p. Berkley books 1996 10267
On the street where you live Clark,M. Pocket books 2001 10265
Bad luck wedding night Dawson,G. Sonnet 2001 10275
Death`s a beach Sherman,B. Avon books 2000 10328
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 6986
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 6985
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 6987
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 XV-V-2(IV) 6953
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 16442
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 6990
Cantaur Updike,J. Crest book 1964 10341
Street boys Carcaterra,l. Ballantine book 2002 6(IV) 10274
Sunset in St.Tropez Steel,D. Dell 2002 10335
Heaven and Hell Jakes,S. Pocket books 1987 10292
Fern Michaels Jane,P. zebra books 2001 10063
Private scandals Roberts,N. Jove books 1994 10320
Heart of stones Demartino,D. ACE 2001 10276
Reunion in death Robb,J. Berkley books 2001 10318
Mrs. Frisby and the rats of NIMH O`brien,R. scholastic book 1971 10351
No place to cry-V.1 Kennedy,A. Dell 1987 10294
Not between brothers Wilkinson,D. signet book 1996 10346
Golden torc May,J. Del rey 1982 10309
Runaway jury Grisham,J. Island 1996 10286
Her father`s house Plain,B. dell 2002 10062
Dancerous to know Bradford, B. Harperpaperbacks 1996 10261
Isle of dogs Cornwell,P. Berkley 2001 10269
Chess players Keyes,F. Chrest book 10296
World according to garp Irving,J. Ballantine 1998 10290
Op-center Clancy,T.,Pieczenik,S. Berkley 1995 10270
Caribbean Michener,J. Fawcett crest book 1991 10305
Best laid plains Sheldon,S. Warner books 1998 10327
Awakening of intelligence Krishnamurti, J. Avon books 1976 I-I-2(IV) 10298
Brethren Grisham, j. Island books 2001 10284
Answered prayers Steel,D. Dell 2002 10332
Finding the dream Roberts,N. Jove book 1997 10319
Kiss Steel,D. Dell 2002 10331
Gateway Pohl,F. Del rey 1984 10313
Starchild trilogy Pohl,F.,Williamson,J. Baen book 1991 10312
Heidi:level 2 Spyri,J. Pearson 2002 1788
Wardrops/უორდროპები Nasmyth,P. 1993 10939
Wind in the willows-level 2 Grahame,K. Pearson 2003 1787
Wind in the willows-level 2 Grahame,K. Pearson 2003 სკოლის ფონდი 1784
Voyages of sindbad the sailor Francis,P. 2000 1793
Alice in wonderland Carroll, L. Pearson 2000 1785
Taste and other tales-level 5 Dahl,R. Pearson 1996 1792
Doctor jivago-level 5 Pastrenak, b. Pearson 1958 10311
Double helix Watson, j. Pearson 2001 10345
Barbarians at the gate Burrough,B.,Helyar,J. Pearson 2000 1789
Classic stories love-level 5 Rice,C. Pearson 2001 1790
Color purple Walker,A. Harcourt 2003 10400
Witch of blackbird pond Speare,E. Dell 1981 სკოლის ფონდი 10330
Leaves of Grass Whitman,W. Viking press 1965 10911
Visitation Reidy,S. Simon and schuster 1997 10315
Новая история Юровской,Е.(ред). Высшая школа 1972 XXXVI-I-2 5219
Earthlight, wordfire Doig,I. University of idaho press 1992 10389
Gucci : Business in fashion Trimarco,P. Pearson 2001 1791
Da vinci code Brown,D. Doubleday 2003 10406
Carrie Doubleday 1974 10412
Savage inequalities Kozol,J. Harper perennial 1992 II-II-2(IV) 10364
Nine parts of desire : The hidden World of Islamic Women Brooks,G. Anchor books 1995 52-II-2(III) 10384
искусство античных народов северного причерноморья Иванова,А. 1953 IV-III-1(III) 3821
Pilot`s wife Shreve,A. Back bay books 1998 10436
Sum of all fears Clancy,T. G.P.Putnam's Sons 1991 10409
Autobiography of malcolm X Haley,A. one world 1992 XXVI-I-1(IV) 1920
Georgian bread industry during economic reform Melikidze,V. 1998 XIII-III-2(IV) 975
America and americans:and selected Notification Steinbeck,J. Viking 2002 VIII-II-1(IV) 10433
Best sellers Reader's digest 1969 10401
Collected poems Hughes,L. US department of stateintage 1994 10381
Illuminatus!Trilogy Shea,R.,Wilson,R. MJF books 1975 10421
Handmaid`s tale Atwood,M. Anchor books 1998 10399
Bread givers Yezierska,A. Persea books 1999 10363
Left hand of Darkness Le Guin,U. ACE 2000 10904
Stranger in a strange land Heinlein,R. ACE 1991 10366
Mtsiri and ather selectid poems Lermontov,M. Pekitanoui 2004 52-V-1(III) 10871
Ragtime Doctorow,E. Plume 1996 10060
Portnoy`s complaint Roth,P. Vintage international 1994 10321
Salmagundi:the poetry of ben belitt Boyers,R.(ed.) 1990 10397
Landmarks of american writing Cohen,H(ed.). vioce of america 1970 IX-IV-2(III) 7202
History and adventures of the renowned don quixote Battestin,M.;Ombrack,J.(ed.) University of georgia press 1988 10407
Anthology of american literature vol.1:Colonid through romantic-5th ed. Mcmichael, G. Mcmillan 1993 10449
William bradford`s books:of plimmoth plantation and the printed word Anderson,D. johns hopkins university press 2003 VIII-IV-1(IV) 10928
Cultures of etters Brodhead, R. university of chicago press 1982 10943
მეფობა ირაკლი მეორისა ხერხეულიძე,ო. მეცნიერება 1989 VI-V-2(IV) 4006
Anthology of american literature vol.2:Realism to the present-5th ed. Mcmichael, G. Mcmillan 1993 10450
შოტლანდიური პოეზია (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 29.) ერისთავი,თ.(შემ.) საბჭ. საქართველო 1979 20(IV) 2629
თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.66) ვაჟა-ფშაველა საბჭ. საქართველო 1985 20(IV) 2666
თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 64) წერეთელი,ა. საბჭ. საქართველო 1980 20(IV) 2664
დამონებულნი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 59) ვაზოვი, ივან. საბჭ. საქართველო 1971 20(IV) 2659
ლექსები ; პოემები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 51) პეტეფი, შანდორ. საბჭ.საქართველო 1978 2651
ძველი ქართული ლიტერატურის ძეგლები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 6.) წიკლაური,მ.(რედ.) საბჭ. საქართველო 1978 20(IV) 2606
ფრანგული დრამა : პიერ კორნელი ; ჟან რასინი ; ჟან–ბატისტ მოლიერი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 22.) კორნელი, პ., რასინი, ჟ., მოლიერი, ჯ. საბჭ. საქართველო 1982 20(IV) 2622
რჩეული თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 39) პუშკინი,ა. საბჭ. საქართველო 1975 20(IV) 2639
რჩეული თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 42) გოგოლი,ნ. საბჭ. საქართველო 1975 2642
რჩეული თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 38) ბალზაკი, ონორე დე. საბჭ. საქართველო 1971 20(IV) 2638
შარლ მეცხრის მეფობის ქრონიკა (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 41) მერიმე, პროსპერ საბჭ. საქართველო 1978 20(IV) 2641
ტომ სოიერის თავგადასავალი ; ჰიკლბერ ფინის თავგადასავალი ; მოთხრობები ; პამფლეტები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 55) ტვენი, მარკ. საბჭ. საქართველო 1972 20(IV) 2655
ამაოების ბაზარი წ.2. (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 44) თეკერეი,უ. საბჭ. საქართველო 1971 20(IV) 2644
ტრაგედიები წ.1. (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 17.) შექსპირი, უ. საბჭ. საქართველო 1980 20(IV) 2617
პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 40) ჰიუგო,ვ. საბჭ. საქართველო 1971 20(IV) 2640
დედა : არტამონოვების საქმე (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.70) გორკი,მ. საბჭ. საქართველო 1987 2670
ლეილი და მაჯნუნი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 11.) ნიზამი განჯელი საბჭ. საქართველო 1974 20(IV) 2611
დრამები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 52) იბსენი, ჰენრიკ. საბჭ. საქართველო 1974 20(IV) 2652
ამაოების ბაზარი წ.1. (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 43) თეკერეი,უ. საბჭ. საქართველო 1971 20(IV) 2643
ლემუელ გულივერის მოგზაურობა (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 24.) სვიფტი, ჯ. საბჭ. საქართველო 1984 20(IV) 2624
რჩეული (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.67) თაგორი, რ. საბჭ. საქართველო 1981 20(IV) 2667
ჯვაროსნები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 65.) სენკევიჩი, ჰენრიკ. საბჭ. საქართველო 1977 20(IV) 2665
ანა კარენინა ნაწ.5-8 (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 54) ტოლსტოი,ლ. საბჭ. საქართველო 1982 20(IV) 2654
თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 63) ჭავჭავაძე,ი. საბჭ. საქართველო 1984 20(IV) 2663
კალევალა : კარელურ-ფინური ხალხური ეპოსი მაჭავარიანი, მ და სხვ. (მთარ.) საბჭ. საქართველო 1971 20(IV) 2610
დონ კიხოტი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 19.) სერვანტეს საავედრა, მიგელ დე. საბჭ. საქართველო 1991 20(IV) 2619
კოლა ბრუნიონი.ბეთჰოვენის ცხოვრება.მიქელანჯელოს ცხოვება (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.68) როლანი, რ. საბჭ. საქართველო 1973 20(IV) 2668
დანაშაული და სასჯელი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 50) დოსტოევსკი,თ. საბჭ. საქართველო 1977 2650
მარტინ იდენი, მოთხრობები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.74 ლონდონი, ჯეკ. საბჭ. საქართველო 1973 20(IV) 2674
XIV-XVსს. არაბი ისტორიკოსები საქართველოს შესახებ ძიძიგური,შ.(რედ.) საბჭ. საქართველო 1988 VI-I-1(IV) 4197
ჟიული ანუ ახალი ილიოზა (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 27.) რუსო, ჟან ჟაკ. საბჭ. საქართველო 1982 20(IV) 2627
დეკამერონი წ.1. (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 13.) ბოკაჩო, ჯოვანი. საბჭ. საქართველო 1970 20(IV) 2613
კენტერბერიული მოთხრობები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 16.) ჩოსერი, ჯ. საბჭ. საქართველო 1977 20(IV) 2616
წითელი და შავი ; იტალიური ქრონიკები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 34.) სტენდალი საბჭ. საქართველო 1973 2634
ირანული პოეზია (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 9.) მეტრეველი, ნ.(რედ.) საბჭ. საქართველო 1979 20(IV) 2609
მესაკუთრე ნოველები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.69) გოლზუორთი, ჯ. საბჭ. საქართველო 1975 20(IV) 2669
ანა კარენინა ნაწ.1-4 (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 53) ტოლსტოი,ლ. საბჭ. საქართველო 1980 20(IV) 2653
ამიერკავკასიის ქალაქები თოფურია,კ. საბჭ. საქართველო 1985 53-I-1(III) 5117
ტრაგედიები წ.2. (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.18.) შექსპირი, უ. საბჭ. საქართველო 1988 20(IV) 2618
დაკარგული სამოთხე ; სამსონი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.25) მილტონი, ჯ. საბჭ. საქართველო 1978 20(IV) 2625
ჯადოსნური მთა (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.73) მანი,თ. საბჭ. საქართველო 1978 XXVIII-V-1(IV) 2531
დეკამერონი წ.2. (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 13.) ბოკაჩო, ჯოვანი. საბჭ. საქართველო 1970 20(IV) 2614
რჩეული თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 36.) ჰაინე, ჰაინრიხ. საბჭ. საქართველო 1978 20(IV) 2636
რჩეული თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 37) მიცკევიჩი, ადამ. საბჭ. საქართველო 1988 20(IV) 2637
ილიადა (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 2.) ჰომეროსი საბჭ. საქართველო 1979 20(IV) 2602
ვეფხისტყაოსანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 8.) შოთა რუსთაველი საბჭ. საქართველო 1970 20(IV) 2608
ქართველი რომანტიკოსები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 62) გრიგოლია,ლ.(შემდ.) საბჭ. საქართველო 1978 20(IV) 2662
უფროსი ედა და სიმღერა ნიბელუნგებზე (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 7.) რევაზიშვილი, მ.(რედ.) საბჭ. საქართველო 1983 20(IV) 2607
ჯადოსნური მთა (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.73) მანი,თ. საბჭ. საქართველო 1984 XXVIII-V-1(IV) 2673
Cочинения T.11 Соловьев,C. Мысль 1991 XXII-II-3- 2746
Cочинения T.5 Соловьев,C. Мысль 1989 XXII-II-3- 2752
сочинения Соловьев,C. Мысль 1988 XXII-II-3- 2755
Cочинения T.7 Соловьев,C. Мысль 1989 XXII-II-3- 2750
Cочинения T.3 Соловьев,C. Мысль 1988 XXII-II-3- 2754
Explorations in Chemistry Kildahl n.,vasco-shea,t. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 5456
Exploring in chemistry Kildahl, N.,Vasco-shea,T. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 5455
Exploring in chemistry Kildahl, N.,Vasco-shea,T. john wiley and sons 1996 XXXIII-III-1 2325
Exploring in chemistry Kildahl, N.,Vasco-shea,T. john wiley and sons 1996 XXXIII-III-1 2324
Exploring in chemistry Kildahl, N.,Vasco-shea,T. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2336
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 XXXIII-I-1 2326
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 XXXIII-I-1 2327
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 2328
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 2329
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 2330
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 XXXIII-I-1 2339
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 XXXIII-I-1 2340
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 52-I-2(III) 2341
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 XXXIII-I-1 2342
Chemistry-2nd ed. Bodner,G.,Pardue,H. john wiley and sons 1995 XXXIII-I-1 2343
Chemistry-2nd ed. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2331
Chemistry : The study of matter and its changes Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 5459
Chemistry : The study of matter and its changes Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 5458
Chemistry : The study of matter and its changes Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 5457
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-2 2350
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-2 2349
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2348
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2347
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2346
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2345
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2344
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2335
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2334
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2333
Chemistry-2nd ed. Brady,J.,Holum,J. john wiley and sons 1996 XXXIII-I-1 2332
Chemistry dictionary Kaplan,s. john wiley and sons 1998 I-II-2(III) 6901
English-Spanish, Spanish-English Chemistry dictionary Kaplan,s. john wiley and sons 1998 I-II-2(III) 6867
Chemistry dictionary Kaplan,s. john wiley and sons 1998 I-II-2(III) 6902
Chemistry dictionary Kaplan,s. john wiley and sons 1998 I-II-2(III) 6903
Chemistry dictionary Kaplan,s. john wiley and sons 1998 I-II-2(III) 6866
Astonomy:Journey to the cosmoc frontier Fix,J. mosby 1995 XXXIII-III-1 2337
Astonomy:Journey to the cosmoc frontier Fix,J. mosby 1995 XXXIII-III-1 2338
Geography-11th ed. Blij,H.;Muller,P. john wiley and sons 2004 X-IV-1(IV) 5477
Human geography-2nd ed. Fellman,J.others wm. C. brown. 1990 X-IV-1(IV) 5473
Human geography-2nd ed. Fellman,J.others wm. C. brown 1990 X-IV-1(IV) 5478
Fundamentals of physical geography-2nd ed. Doerr,A. wm. C. brown 1990 X-IV-1(IV) 5475
Fundamentals of physical geography-2nd ed. Doerr,A. wm. C. brown 1990 X-IV-1(IV) 5476
Physical sciences : An integrated approach Hazen,R.,Trefil,J. John wiley and sons 1996 XXXIII-III-2 5545
Physical sciences : An integrated approach Hazen,R.,Trefil, J. john wiley and sons 1996 IX-IV-2(III) 7282
Physical sciences : An integrated approach Hazen,R.,Trefil, J. john wiley and sons 1996 IX-IV-2(III) 7281
Physical sciences : An integrated approach Hazen,R.,Trefil,J. John wiley and sons 1996 XXXIII-III-2 5544
Republic of rivers : Three centuries of nature writing from Alaska and the Yukon Murray,J. Oxford university press 1990 XXXIII-III-2 10431
understanding gene testing U.S.D. 1995 VI-II-3 7988
Mapping reality : An exploration of cultural cartographies King,G. st. martin's 1996 IX-IV-2(III) 7251
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1403
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1404
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1406
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1405
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 6332
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1408
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1407
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1409
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 I-V-2(IV) 1410
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1411
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1412
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1413
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1399
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1400
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 I-V-2(IV) 1401
psychology of self-esteem–32th ed. Branden,N. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1402
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life guilford press 1993 4667
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 4665
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 4671
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 4670
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 2180
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 2146
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 4672
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 III-IV-1(I) 4669
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 50-IV-1 4666
Treating people in families : An integrative framework Nichols,W. guilford press 1996 V-II-2(I) 4698
Treating people in families : An integrative frameworks Nichols,W. guilford press 1996 V-II-2(I) 8808
Treating family of origin problems Bedrosian,R.,Bozicas,G. guilford press 1994 I-VI-2(IV) 1609
Trust and betrayal in the treatment of child abuse Mackinnon,l. Guilford press 1998 XXXIII-IV-2 4661
Trust and betrayal in the treatment of child abuse Mackinnon,I. guilford press 1998 V-II-2(I) 4660
Trust and betrayal in the treatment of child abuse Mackinnon,l. guilford press 1998 V-II-2(I) 4694
Trust and betrayal in the treatment of child abuse Mackinnon,l. guilford press 1998 V-II-2(I) 4693
Transgenerational family therapies Roberto,L. Guilford press 1992 V-II-2(I) 4697
Trustee handbook for Health Care covernance Totten,M.,Orlikoff,J. AHA press 1988 V-I-3(I) 4689
Transgenerational family therapies Roberto,L. Guilford press 1992 4696
Reassessing psychotherapy research guilford press 1994 I-VI-2(IV) 1607
Reassessing psychotherapy research Russel,R. guilford press 1994 I-VI-2(IV) 1608
Reassessing psychotherapy research Russel,R. guilford press 1994 I-VI-2(IV) 1606
Treating family of origin problems Bedrosian,R.,Bozicas,G. guilford press 1994 I-VI-2(IV) 1610
Making America : Fraud,Compromise and Political influence in scientific research-2nd-ed. Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7350
Making America : Fraud,Compromise and Political influence in scientific research-2nd-ed. Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7351
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7345
Making America : Fraud,Compromise and Political influence in scientific research-2nd-ed. Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-IV-1(III) 7353
Making America : Fraud,Compromise and Political influence in scientific research-2nd-ed. Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7352
Making America : Fraud,Compromise and Political influence in scientific research-2nd-ed. Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7355
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1439
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1436
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 I-III-2(IV) 1430
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1434
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1435
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 I-III-2(IV) 1441
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1440
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1431
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1432
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1433
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1442
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1443
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 I-III-2(IV) 1426
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1429
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1428
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1438
Teenagers Ribner,R. jossey-bass 2000 III-II-2(III) 1427
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4678
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4677
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4684
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4676
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4675
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 XXXIII-IV-2 4686
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4685
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 XXXIII-IV-2 4683
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 XXXIII-IV-2 4681
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 XXXIII-IV-2 4680
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 XXXIII-IV-2 4679
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4674
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 III-III-2(I) 4673
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1997 XXXIII-IV-2 4687
ფსიქოლოგია ინდუსტრიულ ორგანიზაციებში ჩარკვიანი,დ. ნათია 2001 I-III-1(IV) 1612
ფსიქოლოგია ინდუსტრიულ ორგანიზაციებში ჩარკვიანი,დ. ნათია 2001 I-III-1(IV) 1611
Educational psychology : Theory and practice : chapter 15-8th ed. Slavin,R. Pearson 2006 I-II-2(IV) 1635
Психология подростка:полное руководство для психологов,педагогов и родителей Реана,А.(ред.). olma-press 2003 XXXIV-III-1 1617
გამოხატვის თავისუფლება ტ.2 კინწურაშვილი, თ., რამიშვილი, ლ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 1456
Making America : Fraud,Compromise and Political influence in scientific research-2nd-ed. Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7354
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-IV-1(III) 7343
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7347
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7341
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7349
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 7339
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 7340
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7342
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-IV-1(III) 7344
Impure scince Bell,R. john wiley and sons 1992 IX-III-1(III) 7346
Freud:A life for aur time w. w. norton and company 1988 XXXIV-IV-2(IV) 6964
ქართული ფილოსოფიის ისტორია ტ.2 ნუცუბიძე, შალვა. საქართველოს სსრ მ.ა.გ. 1958 XXXIV-III-1(IV) 6378
შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ისტორიის პრობლემები ნაწ.I გორდეზიანი,რ.და სხვ. თსუ 1981 XXXIV-IV-1(IV) 6409
ფილოსოფიური შრომები კაპანელი,კ. თსუ 1989 XXXIV-III-1(IV) 6399
თომა აქვინელის ფილოსოფია ნათაძე,ნ. მეცნიერება 1973 6444
არეოპაგიტული კრებული : დიონისე არეოპაგელი და პეტრე იბერიელი ძველ ქართულ მწერლობაში ლოლაშვილი,ი.(გამ.) მეცნიერება 1983 XXXIV-I-1(IV) 6592
სიტყვის-გება სოგრატისი და სხვათა ფილოსოფოსთა ლოლაშვილი, ი. მეცნიერება 1978 XXXIV-II-2(IV) 6446
Психология конфликта Гришкин,И. Питер 2003 52-I-2(III) 1623
Communication in small groups - 3rd ed. Beebe,S, Masterson,J. harpercollins publishers 1989 XXV-II-1(IV) 7964
Siblings without rivalry : How to help your children live together so you can live too Faber,A.,Mazlish,E. avon books 1987 IX-III-2(III) 7200
Social psychology of work-2nd ed. Argyle,M. Penguin books 1990 1634
Конфликтология Анцупов,А.,Шипилов,А. Юнити 2002 52-I-2(III) 5711
Getting to yes : Negotiating agreement without giving in-2nd ed. Fisher, R.; Ury, W.; Patton, Bruce. Penguin Books 1991 I-III-2(IV) 7305
На пути к взаимопониманию Румянцева,Е. Армада-пресс 2002 XXXIV-III-2 1858
Искуство общения методы НЛП на практике Макларен,Я. Эксмо-Пресс 2002 XX-III-1 5983
ექსპერიმენტული სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები ჩარკვიანი,დ. ენა და კულტურა 2004 I-I-1(IV) 1622
ცნობისმოყვარეობა, თამაში, წარმოსახვა, მეხსიერება! გიუნაშვილი,დ. ინტელექტი 2005 I-III-1(IV) 1627
ფსიქო-სოციალური ვარიაციები მარუაშვილი,გ. სამშობლო 2000 I-III-1(IV) 1628
Китайская культура Дун,Ю. 2004 XXV-III-1 11736
Китайская культура Дун,Ю. 2004 XXV-III-1 11737
Китайская культура Дун,Ю. 2004 XXV-III-1 11738
Китайская культура Дун,Ю. 2004 XXV-III-1 11743
Microsoft office 2003 (plus edition) Grauer,R. Pearson 2003 XI-I-2(IV) 5820
Select Series : Microsoft Accrss 2002 comprehensive volume Toliver,P. Prentice Hall XI-I-1(IV) 5720
Pentium progressor systems architecture 2nd-ed. Anderson,R.,ShaleyL. Addison Wesley 1995 XI-III-2(IV) 5837
Computer organization and architecture-7th ed. Stallings,W. Pearson 2006 XI-III-1(IV) 5816
Windows XP networking Cohen,S.,Daniels,S. Addison Wesley 2004 XII-II-1(IV) 5823
введение в Arc View GIS Ринфо 1999 XII-IV-2(IV) 5824
Gis for everyone-2nd ed. Davis,d. Esri 2000 X-III-1(IV) 7932
Modeling our world Zeiler,M. esri 2000 XVIII-V-2– 5818
Esri guide to Gis analysis vol.1 Mitchell,a. esri 1999 X-IV-1(IV) 5817
Gis for landscape architects Hanna, k. esri 1999 IV-I-1(III) 12337
Eveluating information : A guide users of social science research-4th ed. Katzer,J. Mcgraw Hill 1998 XI-III-1(IV) 5626
Microsoft Windows რაზმაძე,ს. ს.რაზმაძე 2004 XII-IV-1(IV) 1533
ინტერნეტის პრაქტიკული გამოყენება გურგენიძე,ვ.(რედ.) UNDP 2005 XII-IV-1(IV) 5829
Живопис Японии Паденно,И. 1988 III-I-2(III) 1915
Eternal city of kyiv spalakh 2003 III-V-1(III) 1889
Art of the maya Stierlin, H. 1981 IX-III-1(IV) 1919
Poznan Samura,K. Debiuty 2004 III-IV-1(III) 1887
pictori rusi moderni Florea,V. 1986 III-III-1(III) 1886
David kakabadze Sakartvelo 1983 IV-I-2(III) 1890
Poland Parma,Ch. parma press 2004 IV-I-1(III) 8221
Мераб Бердзенишвили Воронина,Н. Советский Художник 1981 IV-II-1(III) 8235
City of Peace autostrade 1997 IV-II-1(III) 8222
History of Art Janson,H.,Janson,A. Pearson 2004 IX-II-1(IV) 1896
History of Art Janson,H.,Janson,A. Pearson 2004 IX-II-1(IV) 1897
Basic history of western art Hofrichter,F. Pearson 2006 IX-II-1(IV) 1973
Art history - 2nd ed. Stokstad,M. Pearson 2005 IX-II-1(IV) 1895
мир ренессанса Маккаи,Л. Корвина 1980 5522
საქართველოს ევგენი მიქელაძის სახელობის სახელმწიფო 2000 IV-V-2(III) 11433
Cultural anthropology-11th ed. Haviland,W., others Thomson 2005 IX-I-1(IV) 7430
jozsef rippl-ronai Keseru,K. Корвина 1983 IV-III-1(III) 1908
Jacopo Tintoretto Secomska,K. corvina 1984 IX-III-1(IV) 1885
bernardo bellotto genannt canaletto Kozakewicz, S. corvina 1976 IV-III-1(III) 1907
lucas cranach d. a. Ludecke,H. 1974 IX-III-1(IV) 8269
пластика и рисунки древних культур. 1983 IV-III-1(III) 8271
შედევრები და საუკუნეები მაჩაბელი,კ. ნეკერი 2001 IX-II-2(IV) 5085
Die grosse zeit der neuen franzosischen malerei Genthon, i. corvina 1964 IV-III-1(III) 1966
Livable environments and architecture - second international . . . 2003 IV-I-1(III) 2120
Der indische raum Munsterberg,H. naturalis verlag IV-III-1(III) 1964
Life and Works of Boticelli Swinglehurst,E. 1994 IX-III-1(IV) 8266
японска гравюра 18-19 вв. Japanese prints avrora IV-III-1(III) 2185
Italian sculpture 15-16 centuries avrora 8351
Проблемы средневековой народной культуры Гуревич,А. Искусство 1981 XXXIV-I-1 5397
Они писали на глине Кьера,Э. наука 1984 IV-IV-1(III) 6860
Язык и философия культуры Гумбольдт,В. Прогресс 1985 XXXIV-II-1 6413
Античное наследие в культуре возрождения Врагина,Л. наука 1984 52-VI-1(III) 6460
Rodin museum Tancock,J. philadelphia museum of art 1997 IV-V-1(III) 2303
Poznan Krakowiak,D. DDK 2002 IV-I-1(III) 2172
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.3:რომანები:კვაჭი კვაჭანტირაძე; გივი შადური ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1960 XXIX-I-1(IV) 7831
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.1:მოთხრობები:ჩანჩურა; მეჩექმე გაბო; უპატრონო, [და სხვა] ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1960 XXIX-I-1(IV) 7833
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.2:მოთხრობები ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1959 7821
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.5:რომანი,თარგმანები ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1962 7829
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.6:წერილები ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1960 XXIX-I-1(IV) 7825
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.4:არსენა მარაბდელი:რომანი ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1960 XXIX-I-1(IV) 7828
Собрание сочинений т.12 Толстой,Л. Правда 1959 2849
Собрание сочинений т.11 Толстой,Л. Правда 1959 2848
Собрание сочинений т.9 Толстой,Л. Правда 1959 2846
Собрание сочинений т.8 Толстой,Л. Правда 1958 2845
Собрание сочинений т.5 Толстой,Л. Правда 1958 2843
Собрание сочинений т.10 Толстой,Л. Правда 1958 2847
Собрание сочинений т.6 Толстой,Л. Правда 1958 2844
Собрание сочинений т.1 Толстой,Л. Правда 1958 2839
Собрание сочинений т.2 Толстой,Л. Правда 1958 2840
Собрание сочинений т.3 Толстой,Л. Правда 1958 2841
Собрание сочинений т.4 Толстой,Л. Правда 1958 2842
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.4:მოთხრობები,რომანები (1916) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7626
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.3:მოთხრობები,რომანები (1912-1914) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 7635
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.1:მოთხრობები,რომანები (1878-1901) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7623
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.6:მოთხრობები,რომანები (1919-1922) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7627
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.7:მოთხრობები,რომანები (1923-1925) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7630
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.2:მოთხრობები,რომანები (1902-1911) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7624
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.9:მოთხრობები,რომანები (1929-1934) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7632
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.8:მოთხრობები,რომანები (1926-1928) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7631
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.5:მოთხრობები,რომანები (1917-1918) ბარნოვი,ვ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-2(IV) 7628
Собрание сочинений т.8 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2781
Собрание сочинений т.12 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2778
Собрание сочинений т.10 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2779
Собрание сочинений т.9 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2780
Собрание сочинений т.2 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2783
Собрание сочинений т.4 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2794
Собрание сочинений т.5 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2793
Собрание сочинений т.3 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2795
Собрание сочинений т.1 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2784
Собрание сочинений т.6 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2792
Собрание сочинений т.7 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2782
ალექსი იევლევის 1650-1652 წწ. იმერეთის სამეფოში ელჩობის საანგარიშო აღწერილობა ("მუხლობრივი აღწერილობა") ცინცაძე, იასე. (მთარ.) მეცნიერება 1969 V-II-1(IV) 5159
Собрание сочинений т.16 Горький,М. Правда 1979 XXII-III-1 2814
Собрание сочинений т.14 Горький,М. Правда 1979 XXII-III-1 2819
Собрание сочинений т.3 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2836
Собрание сочинений т.4 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2835
Собрание сочинений т.12 Горький,М. Правда 1979 XXII-III-1 2823
Собрание сочинений т.5 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2834
Собрание сочинений т.6 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2833
Собрание сочинений т.10 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2827
Собрание сочинений т.2 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2837
Собрание сочинений т.7 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2832
Собрание сочинений т.8 Горький,М. Правда 1979 XXII-III-1 2831
Собрание сочинений т.13 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2821
Собрание сочинений т.9 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2828
Собрание сочинений т.1 Горький,М. Правда 1979 სკოლის ფონდი 2838
Монголия в XIII-XIV веках Далай,Ч. Наука 1983 XXXVI-V-2 3831
ქართული პროზა ტ.4 : რუსუდანიანი გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1983 7719
ქართული პროზა ტ.6 : იოანე ბატონიშვილი/კალმასობა;გიორგი ავალიშვილი/მგზავრობა გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1984 7721
ქართული პროზა ტ.3 : მეთერთმეტე-მეთორმეტე საუკუნეების მწერლობა გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1982 7717
ქართული პროზა ტ.14 : იაკობ გოგებაშვილი. თედო რაზიკაშვილი. ნიკო ლომოური. იროდიონ ევდოშვილი გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1987 7733
ქართული პროზა ტ.17 : შიო არაგვისპირელი,ჭოლა ლომთათიძე გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1989 7746
ქართული პროზა ტ.2 : მოსე ხონელი. ამირან დარეჯანიანი. ვისრამიანი. გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1982 XXXIII-I-1(IV) 7715
ქართული პროზა ტ.8 : მოთხრობები / ილია ჭავჭავაძე გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1984 XXXIII-I-1(IV) 7726
ქართული პროზა ტ.7 : ა.ორბელიანი, გრძ. რჩეულიშვილი, ლ. არდაზიანი, დ. ჭონქაძე, ა. ფურცელაძე გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1984 7724
ქართული პროზა ტ.9 : აკაკი წერეთელი გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1985 XXXIII-I-1(IV) 7727
ქართული პროზა ტ.13 : სოფრომ მგალობლიშვილი. ეკატერინე გაბაშვილი გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1987 7732
ქართული პროზა ტ.16 : დავით კლდიაშვილი გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1988 XXXIII-I-1(IV) 7735
ქართული პროზა ტ.15 : ეგნატე ნინოშვილი გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1988 7747
ქართული პროზა ტ.18 : ვასილ ბარნოვი გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საქართველო 1990 7744
ქართული პროზა ტ.10 : გიორგი წერეთელი / მოთხრობები გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1985 XXXIII-I-1(IV) 7728
ქართული პროზა ტ.12 : მოთხრობები / ვაჟა-ფშაველა გვერდწითელი,გ.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) საბჭ. საქართველო 1986 7730
თხზულებანი 12 ტომად ტ.6:ლექსები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1967 XXIX-II-2(IV) 7852
თხზულებანი 12 ტომად ტ.5:ლექსები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1966 XXIX-II-2(IV) 7850
თხზულებანი 12 ტომად ტ.10:პოემები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1966 XXIX-II-2(IV) 7859
თხზულებანი 12 ტომად ტ.3:ლექსები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1966 7847
თხზულებანი 12 ტომად ტ.8:პოემები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1972 7863
თხზულებანი 12 ტომად ტ.7:ლექსები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1972 7865
თხზულებანი 12 ტომად ტ.12:წერილები,სიტყვები,მოგონებები,დღიურები,ჩანაწერები,პირადი წერილები,პოემების პროზაული ტექსტები ტაბიძე, გ. საბჭ. საქართველო 1975 XXIX-II-2(IV) 7855
თხზულებანი 12 ტომად ტ.9:პოემები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1970 7860
თხზულებანი 12 ტომად ტ.2:ლექსები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1966 7844
თხზულებანი 12 ტომად ტ.4:ლექსები ტაბიძე,გ. საბჭ. საქართველო 1966 XXIX-II-2(IV) 7848
თხზულებანი ტ.4 ჰემინგუეი, ერნესტ. ლიტ. და ხელ. 1965 10815
თხზულებანი ტ.1 ჰემინგუეი, ერნესტ. ლიტ. და ხელ. 1965 10816
თხზულებანი ტ.3 ჰემინგუეი, ერნესტ. ლიტ. და ხელ. 1965 XXXI-VII-1(IV) 10813
თხზულებანი ოთხ ტომად ტ.2 ჰემინგუეი, ერნესტ. ლიტ. და ხელ. 1965 XXXI-VII-1(IV) 10812
Собрание сочинений т.1 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2769
Собрание сочинений т.8 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2758
Собрание сочинений т.7 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2759
Собрание сочинений т.5 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2761
Собрание сочинений т.6 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2760
Собрание сочинений т.4 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2762
Собрание сочинений т.3 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2763
Собрание сочинений т.2 Короленко,В. Правда 1953 XXII-I-2 2768
სალამბო:რჩეული თხზულებანი ტ. 2 ფლობერი, გუსტავ. მერანი 1970 XXXI-IV-1(IV) 4934
გრძნობათა აღზრდა : რჩეული თხზულებანი–ტ.3 ფლობერი, გუსტავ. მერანი 1972 XXXI-IV-1(IV) 4935
მოთხრობები,პიესა,წერილები:რჩეული თხზულებანი ტ. 5 ფლობერი, გუსტავ. მერანი 1975 XXXI-IV-1(IV) 4969
ათას ერთი ღამე ტ.6 ფურცელაძე, ნ.(მთარგ.) საბჭ. საქართველო 1984 XXVIII-ზ(IV) 4946
ათას ერთი ღამე ტ.2 ფურცელაძე, ნ.(მთარგ.) საბჭ. საქართველო 1984 XXVIII-ზ(IV) 4943
ათას ერთი ღამე ტ.5 ფურცელაძე, ნ.(მთარგ.) საბჭ. საქართველო 1981 XXVIII-ზ(IV) 4945
თხზულებანი ხუთტომეული–ტ.5 ლონდონი, ჯეკ. ნაკადული 1988 XXVIII-IV-2(IV) 4962
თხზულებანი ხუთტომეული–ტ.1 : მოთხრობები ; წინაპართა ძახილი ლონდონი, ჯეკ. ნაკადული 1988 8458
რჩეული თხზულებები ერისთავი,რ. საბჭ. მწერალი 1958 XXX-III-1(IV) 9810
თხზულებათა სრული კრებული ორ ტომად ტ.1: მოთხრობები, ნარკვევები და წერილები თათარაშვილი, კონდრატე : უიარაღო საბჭ. მწერალი 1957 XXIX-IV-2(IV) 9813
მოთხრობები ლომთათიძე,ჭ. საბჭ. მწერალი 1956 XXV-III-2(IV) 9809
Собрание сочинений т.4 Макаренко,А. Правда 1987 XXII-IV-2 2772
Собрание сочинений т.1 Макаренко,А. Правда 1987 XXII-IV-2 2771
Собрание сочинений т.1 Вересаев,В. Правда 1961 XXII-II-1 2777
Собрание сочинений т.5 Вересаев,В. Правда 1961 XXII-II-1 2773
Собрание сочинений т.2 Вересаев,В. Правда 1961 XXII-II-1 2776
Собрание сочинений т.3 Вересаев,В. Правда 1961 XXII-II-1 2775
Собрание сочинений т.4 Вересаев,В. Правда 1961 XXII-II-1 2774
რჩეული ვაჟა-ფშაველა საბლიტგამი 1957 XXIX-III-1(IV) 7657
თხზულებანი ბარათაშვილი,ნ. საბჭ. საქართველო 1968 4849
ფაუსტი გოეთე, იოჰან ვოლფგანგ საბჭ. საქართველო 1962 XXVIII-I-2(IV) 4873
დრამები გოეთე, იოჰან ვოლფგანგ საბჭ. საქართველო 1969 XXVIII-I-2(IV) 8413
წმინდა მამათა სწავლანი ალასანია,გ. მოსკოვის წმინდა გიორგის ქართული ეკლესია 2002 IV-IV-3(III) 2058
მოთხრობები არაგვისპირელი,შ. საბჭ. საქართველო 1961 XXX-I-1(IV) 7753
თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად ტ.2:მოთხრობები,პიესები ჭავჭავაძე,ი. საბჭ. საქართველო 1988 XXIX-V-1(IV) 2722
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.1 : ლექსები,პოემები ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1951 XXIX-V-1(IV) 2703
Сочинения т.1 Чехов,А. Правда 1984 XXI-I-1 2798
Рассказы и повести т.3 Чехов,А. Правда 1984 XXI-I-1 2797
Пьесы и водевили т.4 Чехов,А. Правда 1984 XXI-I-1 2796
Сочинения т. 2 Крылов, И. Правда 1984 XXI-II-2 2770
традиция в истории культуры Карпушин,В. наука 1978 52-VI-1(III) 2311
Собрание сочинений т.8 Гончаров,М. Правда 1952 XXII-IV-1 2736
Собрание сочинений т.3 Гончаров,М. Правда 1952 XXII-IV-1 2741
Собрание сочинений т.7 Гончаров,М. Правда 1952 XXII-IV-1 2737
Собрание сочинений т.6 Гончаров,М. Правда 1952 XXII-IV-1 2738
Собрание сочинений т.4 Гончаров,М. Правда 1952 XXII-IV-1 2740
Собрание сочинений т.5 Гончаров,М. Правда 1952 XXII-IV-1 2739
Полное собрание сочинений т.2 Лермонтов,М. Правда 1953 XXII-II-2 2851
Полное собрание сочинений т.1 Лермонтов,М. Правда 1953 XXII-II-2 2850
Полное собрание сочинений т.4 Лермонтов,М. Правда 1953 XXII-II-2 2853
Полное собрание сочинений т.3 Лермонтов,М. Правда 1953 XXII-II-2 2852
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.3 : შოთა რუსთაველი ბარამიძე,ალ.(რედ.) ნაკადული 1960 2888
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.4 : თეიმურაზ პირველი.ნოდარ ციციშვილი.არჩილი.იოსებ სააკაძე. ბარამიძე,ალ.(რედ.) ნაკადული 1960 XXXIII-II-1(IV) 2919
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.1 : ძველი მწერლობა კეკელიძე,კ.(რედ.) ნაკადული 1960 2899
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.19 : მიხეილ ჯავახიშვილი ჩხიკვიშვილი,დ.(რედ.) ნაკადული 1961 2880
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.9 : იაკობ გოგებაშვილი.გიორგი წერეთელი.რაფიელ ერისთავი.გიორგი ჭალადიდელი.მამია გურიელი ნაკადული 1961 XXXIII-II-1(IV) 2914
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.2 : ვისრამიანი.მოსე.ხონელი.ჩახრუხაძე.იოანე.შავთელი. ბარამიძე,ალ.(რედ.) ნაკადული 1960 2889
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.14 : მოთხრობები.პიესები ჭილაია,ს.(რედ.) ნაკადული 1961 2882
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.10 : ანტონ ფურცელაძე.ნიკო ლომოური.სოფრომ მგალობლიშვილი.ეკატერინე გაბაშვილი.იოსებ დავითაშილი თავზიშვილი,გ.(რედ.) ნაკადული 1960 2885
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.18 : ნიკო ლორთქიფანიძე.შალვა დადიანი შენგელაია,დ.(რედ.) ნაკადული 1961 XXXIII-II-1(IV) 2902
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.11 : ალექსანდრე ყაზბეგი ბენაშვილი,დ.(რედ.) ნაკადული 1960 2912
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.12 : ლექსები.პოემები.მოთხრობები.პიესა ლეონიძე,გ.(რედ.) ნაკადული 1961 2884
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.13 : ეგნატე ნინოშვილი ჟღენტი,ბ.(რედ.) ნაკადული 1961 XXXIII-II-1(IV) 2883
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.16 : შიო არაგვისპირელი.ბაჩანა.დუტუ მეგრელი.ანასტასია.ერისთავ ხოშტარია.თედო რაზიკაშვილი გრიშაშვილი,ი.(რედ.) ნაკადული 1961 2905
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.15 : ვასილ ბარნოვი.ავქსენტი ცაგარელი ლეონიძე,გ.(რედ.) ნაკადული 1961 2907
თხზულებანი ორ ტომად ტ.2: მოთხრობები და რომანები ყაზბეგი,ა. საბჭ. მწერალი 1955 XXIX-IV-2(IV) 9811
თხზულებანი ორ ტომად ტ.1: მოთხრობები და რომანები ყაზბეგი,ა. საბჭ. მწერალი 1955 XXIX-IV-2(IV) 9812
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.8 : მხატვრული პროზა წერეთელი,ა. საბჭ. საქართველო 1958 7646
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.4 : ლექსები წერეთელი,ა. საბჭ. საქართველო 1955 XXIX-IV-1(IV) 7651
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.14 : პუბლიცისტური წერილები (1901-1915) წერეთელი,ა. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-1(IV) 7640
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.15 : პირადი წერილები (1859-1914),რუსულ ენაზე დაწერილი თხზულებანი (1864-1911) წერეთელი,ა. საბჭ. საქართველო 1963 XXIX-IV-1(IV) 7639
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.13 : პუბლიცისტური წერილები (1890-1900) წერეთელი,ა. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-IV-1(IV) 7641
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.7 : მხატვრული პროზა წერეთელი,ა. საბჭ. საქართველო 1958 7647
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.11 : პუბლიცისტური წერილები 1861-1880 წერეთელი,ა. საქ.სსრ.სახ.გამ. 1960 XXIX-IV-1(IV) 7643
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.2 : ლექსები (1880-1900) წერეთელი,ა. საქ.სსრ.სახ.გამ. 1950 XXIX-IV-1(IV) 7650
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.3 : ლექსები (1901-1914) წერეთელი,ა. საქ.სსრ.სახ.გამ. 1954 XXIX-IV-1(IV) 7649
თხზულებათა სრული კრებული თხუტმედ ტომად ტ.6 : დრამატიული ნაწერები ლექსად წერეთელი,ა. საქ.სსრ.სახ.გამ. 1956 7648
Полное собрание сочинени й т.9 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2861
Полное собрание сочинени й т.4 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2864
Полное собрание сочинени й т.6 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2866
Полное собрание сочинени й т.7 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2867
Полное собрание сочинени й т.8 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2868
Полное собрание сочинени й т.5 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2865
Полное собрание сочинени й т.2 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2862
Полное собрание сочинени й т.3 Пушкин,А. Правда 1954 XXII-V-2 2863
Полное собрание сочинени й т.9 Пушкин,А. Правда 1954 XXI-V-2 2869
Cобрание сочинений T.1 Лесков,Н. Правда 1981 2791
Cобрание сочинений T.5 Лесков,Н. Правда 1981 XXII-III-2 2788
Cобрание сочинений T.2 Лесков,Н. Правда 1981 XXII-III-2 2790
Cобрание сочинений T.4 Лесков,Н. Правда 1981 XXII-III-2 2787
Cобрание сочинений T.3 Лесков,Н. Правда 1981 XXII-III-2 2789
Собрание сочинений т.1 Куприн,А. Правда 1982 XXII-I-2 2803
Собрание сочинений т.5 Куприн,А. Правда 1982 XXII-I-2 2799
Собрание сочинений т.4 Куприн,А. Правда 1982 XXII-I-2 2800
Собрание сочинений т.3 Куприн,А. Правда 1982 XXII-I-2 2801
Собрание сочинений т.2 Куприн,А. Правда 1982 XXII-I-2 2802
Собрание сочинений т.1 Гоголь,Н. Правда 1952 XXII-II-1 2767
Собрание сочинений т.4 Гоголь,Н. Правда 1952 XXII-II-1 2766
Собрание сочинений т.2 Гоголь,Н. Правда 1952 XXII-II-1 2765
Собрание сочинений т.3 Гоголь,Н. Правда 1952 XXII-II-1 2764
Собрание сочинений т.1 Есенин,С. Правда 1983 XXII-V-1 7670
Собрание сочинений т.2 Есенин,С. Правда 1983 XXII-V-1 7669
Собрание сочинений т.3 Есенин,С. Правда 1983 XXII-V-1 7668
Сочинения т.1 Некрасов,Н. Правда 1954 XXII-IV-2 2744
Сочинения т.2 Некрасов,Н. Правда 1954 XXII-IV-2 2743
Сочинения т.3 Некрасов,Н. Правда 1954 XXII-IV-2 2742
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.1 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1958 XXIX-II-1(IV) 7808
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.4 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1962 7810
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.5 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1961 XXIX-II-1(IV) 7811
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.8 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1967 XXIX-II-1(IV) 7818
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.6 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1963 XXIX-II-1(IV) 7816
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.2 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1957 7809
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.7 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1967 XXIX-II-1(IV) 7813
სინას მთაზე წმ ეკატერინეს მონასტერში 1975 წ. აღმოჩ ალექსიძე,ზ. AOHNA 2005 VIII-IV-2(IV) 16192
ქართული ენა და სამყარო გორდელაძე,ნ. თანამედროვეობა და მემკვიდრეობა 2006 IV-I-1(IV) 16146
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3287
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3288
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3289
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 VI-VI-2(IV) 3290
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3291
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3292
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 VI-VI-2(IV) 3235
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3293
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3294
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3295
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3296
XVIII ს–ის საქართველოს სოციალური ეკონომიკური განვითარების ხასიათის საკითხისათვის ანთელავა,ი. ნეკერი 1977 V-VI-1(IV) 5128
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 VI-VI-2(IV) 3297
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3298
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3299
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 VI-VI-2(IV) 3234
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 VI-VI-2(IV) 3300
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3301
ეთნოლოგიის ქრესტომათია ჭანტურიშვილი,ს. თსუ 1997 III-V-1(IV) 923
ეთნოლოგიის ქრესტომათია ჭანტურიშვილი,ს. თსუ 1997 III-V-1(IV) 5559
ეთნოლოგიის ქრესტომათია ჭანტურიშვილი,ს. თსუ 1997 III-V-1(IV) 922
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2032
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2029
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2028
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 9(IV) 2027
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2025
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2018
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2023
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2024
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2019
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2043
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2041
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 9(IV) 2046
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2042
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2040
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2031
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2030
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2037
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2035
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2045
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2044
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2021
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2033
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2022
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2020
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2038
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2026
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2039
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2036
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში ალასანია,გ. დიასპორა-კრედო 2006 IV-IV-3(III) 2034
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6981
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 16440
ქართული ხალხური პოეზია ტ.1 ვირსალაძე,ი. (მთ.რედ.) მეცნიერება 1972 2679
ქართული ხალხური პოეზია ტ.1,ნაკ.2:მითოლოგიური ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1973 2682
ქართული ხალხური პოეზია ტ.2,ნაკ.1:საგმირო ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1974 XXXIII-IV-1(IV) 2684
ქართული ხალხური პოეზია ტ.2,ნაკ.2:საგმირო ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1975 XXXIII-IV-1(IV) 2685
ქართული ხალხური პოეზია ტ.5:საწესჩვეულებო ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1976 XXXIII-IV-1(IV) 2687
ქართული ხალხური პოეზია ტ.6:სატრფიალო ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1978 XXXIII-IV-1(IV) 2688
ქართული ხალხური პოეზია ტ.7:საყოფაცხოვრებო ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1979 2691
ქართული ხალხური პოეზია ტ.8:საყოფაცხოვრებო ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1979 XXXIII-IV-1(IV) 2695
ქართული ხალხური პოეზია ტ.9:საყოფაცხოვრებო ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1981 XXXIII-IV-1(IV) 2696
ქართული ხალხური პოეზია ტ.10:შრომის ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1983 XXXIII-IV-1(IV) 2697
ქართული ხალხური პოეზია ტ.11:ისტორიული ლექსები ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1984 XXXIII-IV-1(IV) 2699
ქართული ხალხური პოეზია ტ.12 ჩიქოვანი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1980 2701
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.4:ერი და ისტორია,წერილები სახალხო განათლების საკითხებზე ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1955 2707
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.5:საქართველოს მატიანე ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1955 XXIX-V-1(IV) 2711
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.6:ცხოვრება და კანონი ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1956 2712
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.7:წერილები სახალხო მეურნეობის საკითხებზე ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1956 2714
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.8:საზოგადოებრივი ცხოვრების დღიური ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1957 2717
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.9:წერილები უცხოეთზე,სიტყვები,ნუთუ,ავტობიოგრაფია ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1961 2719
თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად ტ.10:მიმოწერა ჭავჭავაძე,ი. ს.ს.გ. 1961 2721
ქართული მწერლობა-ტ.2 ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1987 XXXIII-III-1(IV) 7787
ქართული მწერლობა ოცდაათ ტომად.ტ.3:ვისრამიანი; აბდულმესიანი; თამარიანი; ცასა ცათასა; ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი; სასწაული წმიდისა გიორგისნი; საკითხავი სვეტისა ცხოველისაი ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1988 XXXIII-III-1(IV) 7788
ქართული მწერლობა ოცდაათ ტომად.ტ.4:შოთა რუსთაველი ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1988 7791
ქართული მწერლობა ოცდაათ ტომად.ტ.5: რუსთაველის მიმბაძველნი; შეწირულების სიგელი თამარ მეფისა შიომღვიმისადმი; შეწირულების დაწერილი მეჭურჭლეთუხუცეს კახა თორელისა რკონის მონასტრისადმი და სხვ. ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1988 7793
ქართული მწერლობა ოცდაათ ტომად.ტ.6:რუსუდანიანი; მაჯამა; სოფლის სამდურავი; გრემის სასახლეზე; თამარის სახე დავით გარეჯას; გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთველისა; საქართველოს ზნეობანი; სამიჯნურონი და სხვ. ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1989 7261
ქართული მწერლობა ოცდაათ ტომად.ტ.7: სიბრძნე სიცრუისა; მოგზაურობა ევროპაში; ანდერძი სულხან-საბა ორბელიანისა; დიდად შეჭირვებულ-შეღონებულისა; ლექსიკონი ქართული;გამოკრეფილი ლექსიკონი; დავითიანი ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1989 7796
ქართული მწერლობა ოცდაათ ტომად.ტ.8:ვახტანგ მეექვსე;მამუკა ბარათაშვილი;დიმიტრი ორბელიანი;მამუკა გურამიშვილი;დიმიტრი სააკაძე;გაბრიელ გელოვანი;ვახუშტი ბაგრატიონი;თეიმურაზ მეორე;მარიამ–მაკრინე და სხვ. ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1990 XXXIII-III-1(IV) 7797
ქართული მწერლობა ოცდაათ ტომად.ტ.9:ალექსანდრე ჭავჭავაძე;სოლომონ რაზმაძე;ალექსანდრე ორბელიანი;გრიგოლ ორბელიანი;სოლომონ დოდაშვილი;ვახტანგ ორბელიანი;დავით მაჩაბელი,ნიკოლოზ ბარათაშვილი;მიხეილ თუმანიშვილი ბაქრაძე,ა.,თვარაძე,რ.(შემდგ.) ნაკადული 1992 XXXIII-III-1(IV) 7798
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.2 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1959 7815
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.6 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველოსაბჭ. საქართველო 1963 7812
რჩეული თხზულებანი რვატომეული ტ.7 გამსახურდია,კ. საბჭ. საქართველო 1965 7817
ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროთმცოდნეობითი შესწავლის პრობლემები : "ცხოვრება წმიდისა ნინოისი" ჩხარტიშვილი,მ. მეცნიერება 1987 XXX-V-2(IV) 4007
თხზულებათ სრული კრებული ათ ტომად-ტ.III : წერილები ლიტერატურაზე და ხელოვნებაზე ; პრესა ; ფელეტონები ჭავჭავაძე, ი. ს.ს.გ. 1958 XXIX-V-1(IV) 2705
ტალეირანი ტარლე,ე. მეცნიერება 1965 XX-II-2(IV) 4376
ახალი ქართლის ცხოვრება ეგნატაშვილი,ბ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია 1940 VI-VI-2(IV) 3929
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.1 დოლიძე,ი. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია 1963 VIII-I-2(IV) 3888
ძველი ქართული მწერლობის ისტორია ტ.1 კეკელიძე,კ. სტალინის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1951 17499
ეთნოლოგია ჭანტურიშვილი,ს. თსუ 1993 III-V-1(IV) 5518
Поэмы Гомер,Р. Детской Литературы 1953 XX-I-1 14017
ვეფხისტყაოსანი შოთა რუსთაველი 1998 XXXIII-VI-1(IV) 10514
შაჰ-ნამეს ანუ მეფეთა წიგნის ქართული ვერსიები ტ.3 კობიძე, დ.(გამ.) თსუ 1974 2956
შაჰ-ნამეს ანუ მეფეთა წიგნის ქართული ვერსიები ტ.3 კობიძე, დ.(გამ.) თსუ 1974 XXX-VI-2(IV) 8553
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.3:რომანები:კვაჭი კვაჭანტირაძე; გივი შადური ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1960 7822
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.5:რომანი,თარგმანები ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1962 XXIX-I-1(IV) 7824
რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად ტ.6:წერილები ჯავახიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1964 7827
თხზულებანი ტ.I:ანთროპოლოგიური შრომები ჯავახიშვილი,ა. თსუ 1990 VI-V-3 7423
პოეზია მინჩხი,ი. მეცნიერება 1987 XXX-VI-1(IV) 9828
Витяз в Тигровой Шкуре Руставели,Ш. 1983 10055
თხზულებათა კრებული შვიდ ტომად.ტ.3:[გიორგი მერჩულე] ინგოროყვა,პ. საბჭ. საქართველო 1965 XXIX-I-1(IV) 2931
ძველი ქართული მწერლობის ისტორია ტ.2 კეკელიძე,კ. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 1952 IV-II-2(IV) 10000
შუშანიკის წამება ნაწ.1 : ისტორიულ წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა ჯანაშია,ნ. საბჭ. საქართველო 1980 XXX-VI-2(IV) 4407
რუსთაველის მსოფლმხედველობის საკითხები ხიდაშელი, შ. მეცნიერება 1981 XXXIII-VI-1(IV) 10101
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 3302
ქართლის ცხოვრება და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი( ქართლოსიდან მირიანამდე) სანაძე, მანანა. საქ.მაცნე 2001 3303
ქართლის ცხოვრება და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი( ქართლოსიდან მირიანამდე) სანაძე, მანანა. საქ.მაცნე 2001 3304
ქართლის ცხოვრება და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი( ქართლოსიდან მირიანამდე) სანაძე, მანანა. საქ.მაცნე 2001 3305
ქართლის ცხოვრება და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი( ქართლოსიდან მირიანამდე) სანაძე, მანანა. საქ.მაცნე 2001 3306
შაჰ-თამაზის საუბარი ოსმალეთის ელჩებთნ (საქართველოს ისტორიის წყაროები) ტაბატაძე,კ. მეცნიერება 1976 VI-V-1(IV) 4178
ომების ისტორია ერევანცი,ა. მეცნიერება 1976 VII-IV-2(IV) 4214
სპარსული ისტორიული საბუთები საქართველოს წიგნთსაცავებში ძიძიგური,შ.(რედ.) მეცნიერება 1977 VI-III-1(IV) 4213
ცხოვრება ორბელიანთა (საქართველოს ისტორიის წყაროები 4) ორბელიანი, სულხან-საბა. მეცნიერება 1978 VI-IV-1(IV) 3774
რანთა და კახთა სამეფო (VIII-XI სს.) პაპუაშვილი, თენგიზ. მეცნიერება 1982 V-II-1(IV) 3996
განყოფისათვის ქართველთა და სომეხთა არსენი საფარელი მეცნიერება 1980 XVIII-I-1 3961
კ.კოხისა და ო. სპენსერის ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ მამაცაშვილი, ლ.(შემდგ.) მეცნიერება 1981 VI-III-1(IV) 4221
თბილისის დაპყრობის წიგნი გურჯიზადე მეცნიერება 1975 V-III-1(IV) 4001
ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულთა ურთიერთობა აბდალაძე,ა. მეცნიერება 1988 53-I-1(III) 3944
თედო ჟორდანია საქართველოს ისტორიის მკვლევარი ნადირაძე,ქ. თსუ 2004 VI-III-2(IV) 5121
საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობა X-XIII სს. ანთელავა,ი. მეცნიერება 1983 V-VI-1(IV) 3982
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.9 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1979 IX-IV-1(IV) 3140
ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა იოსელიანი,პ. საბჭ. საქართველო 1936 VI-II-2(IV) 3094
ცხოვრება და უწყებაი ბაგრატიონთა სუმბატ დავითის ძე მეცნიერება 1990 VI-IV-2(IV) 3669
შრომები ტ.6 ჯანაშია,ს. მეცნიერება 1988 53-II-1(III) 3978
სელჩუკები და საქართველო XI საუკუნეში შენგელია,ნ. მეცნიერება 1968 V-III-2(IV) 3922
ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს შესახებ ფუთურიძე, ვლ. (მთარ.) მეცნიერება 1966 VI-III-1(IV) 3674
ქართული სამეფო-სამთავროების საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან II პაიჭაძე,გ.(რედ.) მეცნიერება 1973 V-III-2(IV) 3993
ნარკვევები არჩილ ჯორჯაძის მსოფლმხედველობრივი ნააზრევიდან ლობჟანიძე,გ. სარანგი 1992 XVIII-V-2 6818
XV-XIX საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები შენგელია,ნ. თსუ 1974 VI-V-1(IV) 3067
მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნეებში ტურნეფორი,ჟ. მეცნიერება 1988 V-V-2(IV) 3265
საკუთრებისა და ექსპლუატაციის ფორმები ფეოდალურ საქართველოში ძიძიგური,გ. მეცნიერება 1988 V-I-2(IV) 4247
დემეტრე პირველი (ცხოვრება და მოღვაწეობა) სტეფანაძე, ჯ. მეცნიერება 1990 VI-IV-2(IV) 4032
ევროპული ცნობები ერეკლე მეორის შესახებ შველიძე,დ. არტანუჯი 2005 VI-V-2(IV) 4264
საქართველო XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში ჟორჟოლიანი,გ. მეცნიერება 1987 V-I-2(IV) 3945
История Грузии Бердзенишвили,Н.(ред.) Ганатлеба 1971 VII-III-2(IV) 4159
ქართლის ცხოვრების ფოლკლორული წყაროები ახვლედიანი,გ. საქართველო 1990 VII-VI-1(IV) 3954
წმ. ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა და VI-VII სს. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები:პოლემიკური ნარკვევი ჩხარტიშვილი,მ. 2005 XVIII-V-1 3949
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეები რეფორმაციის ეპოქის გერმანიაში კუტალია,გ. ინტელექტი 2000 VIII-VI-1(IV) 3092
ეინჰარდის ”კარლოს დიდის ცხოვრება” კუტალია,გ. თსუ 2005 VIII-VI-1(IV) 3779
საქართველო XII ს. და XIII ს.-ის პირველ მეოთხედში სტეფნაძე,ჯ. მეცნიერება 1985 VI-III-1(IV) 3937
ძვ. წ. III-I სს. კოლხეთის ქალაქების ეკონომიური ისტორიიდან (კერამიკული მასალის მიხედვით) მათიაშვილი, ნანა. მეცნიერება 1977 V-III-1(IV) 5092
თეიმურაზ ბაგრატიონი ტ. 2 შარაძე,გ. მეცნიერება 1974 VI-V-2(IV) 4014
XII-XIII საუკუნეების მიჯნის ქართული ლაპიდარული წარწერები,როგორც საისტორიო წყარო ოთხმეზური,გ. მეცნიერება 1981 VIII-V-2(IV) 3952
იმერეთის ისტორიული ძეგლები ბოჭორიძე, გიორგი. მეცნიერება 1995 IV-I-1(III) 4100
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორიიდან (თუშეთი XVI-XIX საუკუნეების I ნახევარში შავხელიშვილი,ა. მეცნიერება 1977 XVIII-II-1 5101
საქართველოს ისტორია : საკითხავი წიგნი მელიქიშვილი,გ.(რედ.) მეცნიერება 1980 VI-IV-2(IV) 5116
ადამიანის გარიჟრაჟზე ავალიშვილი,გ. ნაკადული 1987 7757
საქართველო XIV საუკუნეში კიკნაძე, ვ. მეცნიერება 1989 V-VI-1(IV) 4000
ცხოვრება საქართველოისა (პარიზის ქრონიკა):ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები ტ.2 ალასანია,გ. მეცნიერება 1980 VI-VI-2(IV) 3956
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.8 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1985 VIII-I-2(IV) 6804
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობა XVI საუკუნეში სვანიძე, მიხეილ. მეცნიერება 1984 V-IV-1(IV) 3930
ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან XI-XII აკოფაშვილი,გ. მეცნიერება 1984 V-VI-1(IV) 3979
საკუთრებისა და ექსპლუატაციის ფორმები ფეოდალურ საქართველოში ძიძიგური,გ. მეცნიერება 1988 VI-V-1(IV) 4248
ქართული ეპისტოლური წყაროები ტ. 5 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1989 VI-IV-1(IV) 3980
საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნსაცავებში. ტ.I (XIII-XVI სს.) ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1984 XVIII-I-1 3068
საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნსაცავებში. ტ.I (XIII-XVI სს.) ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1984 XVIII-I-1 3076
საისტორიო ძიებანი ტ.1 მესხია,შ. მეცნიერება 1982 52-VI-2(III) 9639
საისტორიო ძიებანი ტ.2 მესხია,შ. მეცნიერება 1983 52-VI-2(III) 9638
ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ნარკვევები ჯანაშია,ნ. მეცნიერება 1986 VI-V-1(IV) 10524
პალესტინის დღიური აბაშიძე,ი. ლიტ. და ხელ. 1961 XXIX-V-2(IV) 10068
იმერეთის ისტორიული ძეგლები ბოჭორიძე, გიორგი. მეცნიერება 1995 V-II-1(IV) 5109
ჩრდილო მხარეთა სომეხთა მოძღვარნი და მათი ვინაობა მელიქსეთ-ბეგი,ლ. თსუ 1928 V-IV-2(IV) 4240
კეისარიადა სანიკიძე,ლ. თსუ 1989 IX-IV-1(IV) 3267
სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები (XIII-XVსს.) შარაშიძე, ქრისტინე. მეცნიერება 1982 V-V-1(IV) 3950
საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის პერიოდიზაცია დუმბაძე,მ.;ჩხატარაიშვილი,ქ. მეცნიერება 1980 V-V-1(IV) 4024
ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან ბერძენიშვილი,დ. მეცნიერება 1985 X-I-1(IV) 5112
ქართული პალეოგრაფიული ძიებანი ტ.2 შოშიაშვილი,ნ.(რედ.) მეცნიერება 1969 XVIII-V-1 5287
Восточная грузия в конце бронзового века Пицхелаури,К. Мецниереба 1979 XXXV-II-2 5358
ქართლ-კახეთის აღწერა : ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები V ბაგრატიონი, იოანე. მეცნიერება 1986 V-V-1(IV) 9371
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი მხარეების ლანდშაფტები და ფიზიკურ გეოგრაფიული რაიონები უკლება, დ. მეცნიერება 1974 X-II-1(IV) 5100
Краткий стратический обзор мировой войны 1914-1918 гг. Мозер,О. В.В.Р.С. 1968 XXXV-V-2 13846
წერეთელი,გ. და სხვ.(რედ.) მეცნიერება 1972 III-I-2(IV) 9977
აღმოსავლური ფილოლოგია ტ.3 წერეთელი,გ. და სხვ.(რედ.) მეცნიერება 1973 III-I-2(IV) 9976
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.4 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1972 VIII-I-2(IV) 6796
გვიან შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიიდან : ახალციხური ქრონიიკები ლომსაძე,შ. მეცნიერება 1979 XVIII-I-1 4034
ძიებანი კოლხეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთი შავიზღვისპირეთის უძველეს მიქელაძე,თ. მეცნიერება 1974 VII-IV-1(IV) 3153
ქართველთა ცხოვრება დადიანი,ნ. მ.ა.გ. 1962 VI-VI-1(IV) 5087
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.5 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1974 VIII-I-2(IV) 6795
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.2 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1965 VIII-I-2(IV) 1157
ნიკო მარი-ქართული კულტურის მკვლევარი ძიძიგური,შ. ნაკადული 1965 XXIX-VI-1(IV) 9989
საქართველო - საფრანგეთის ურთიერთობა ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1972 V-III-2(IV) 3771
георгиевский трактат Пайчадзе,Г მეცნიერება 1983 V-IV-2(IV) 5421
ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი IX-XIIIსს. ენუქიძე,თ.და სხვ. მეცნიერება 1984 VII-I-2(IV) 5086
საშინაო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა XII საუკუნის საქართველოში მესხია,შ. თსუ 1979 VI-III-2(IV) 5258
ქართლის ცხოვრება ძველი სომხური თარგმანი აბულაძე, ილ. თსუ 1953 VI-VI-1(IV) 3198
ათასი ღვთაების ქვეყანა გიორგაძე,გ. მეცნიერება 1988 II-II-1(IV) 8359
პირველყოფილი საზოგადოების ისტორია პერშიცი,ა.და სხვ. თსუ 1988 VI-III-2(IV) 3264
История царства Грузинского Багратиони,В. Мецниереба 1976 XXXV-I-2 4354
ბერძნული ლიტერატურის ისტორია (ელინისტური პერიოდი,ბიზანტიური პერიოდი) ტ.2 ყაუხჩიშვილი,ს. თსუ 1949 IX-V-2(IV) 3627
Восточное средиземноморье и кавказ IV-XVI вв. Бенк,А,(ред.) Искусство 1988 XXXV-III-2 5401
მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები ტ.II გაბაშვილი,ვ.და სხვ. მეცნიერება 1972 V-V-2(IV) 3414
კორიდეთის საბუთები (X-XIIIსს.) სილოგავა,ვ. მეცნიერება 1989 VII-II-2(IV) 5082
Кавказ и средиземноморье Лордкипаниедзе,М. И.Т.У. 1980 XXXV-III-2 4578
ბოლნისის უძველესი ქართული წარწერები სილოგავა,ვ. მეცნიერება 1994 VIII-IV-2(IV) 4228
საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები ტ.2 დუმბაძე,მ. მეცნიერება 1972 V-I-2(IV) 4025
ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა ტ.3 ჟორდანია, თედო. მეცნიერება 1967 VII-II-2(IV) 3918
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.XII ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1998 IX-V-1(IV) 3056
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.VIII : ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა წ.1 : ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII სს.) ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1977 IX-V-1(IV) 3055
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.I : ქართველი ერის ისტორია წ.1 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1979 XII-I-1(III) 3043
ბერძენი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტ.5 ყაუხჩიშვილი,თ.(მთარგ) მეცნიერება 1983 VI-I-1(IV) 3137
ისტორია ტ.2 ჰეროდოტე თსუ 1976 9233
დღიური აგულეცი,ზ. მეცნიერება 1979 VI-I-1(IV) 10523
ქრონოგრაფიული ისტორია აირივანეცი,მ. მეცნიერება 1990 VI-I-1(IV) 4219
რომის იმპერია სანიკიძე,ლ. თსუ 1984 IX-IV-1(IV) 9223
რომი და აღმოსავლეთ შავისზღვისპირეთი I-II სს. ფიფია,კ. უნივერსალი 2005 V-VI-2(IV) 3080
ძველი საბერძნეთის ისტორია (ლექციების მოკლე კურსი) კეზერელი-კოპაძე,ნ. 2004 IX-IV-2(IV) 3260
შუა საუკუნეების ისტორია I კუტალია,გ. თსუ 2005 VI-V-2(IV) 3253
დოკუმენტები საქართველოს სოციალური ისტორიიდან ტ.1 : ბატონყმური ურთიერთობა (XV-XVIIIსს.) ნაკადული 1940 VII-II-2(IV) 5084
ძველი გავაზი:ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა ჭილაშვილი,ლ. მეცნიერება 1975 VII-III-1(IV) 4467
შრომები ტ.1 აბულაძე,ი. მეცნიერება 1975 52-IV-2(III) 4165
შრომები ტ.3 აბულაძე,ი. მეცნიერება 1981 4164
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის მ.ა.გ. 1954 53-I-1(III) 10525
ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსი II:დასავლეთ საქართველოს წარწერები(IX-XIIIსს) სილოგავა,ვ. მეცნიერება 1980 VIII-V-2(IV) 3194
ბიზანტიური ტრაქტატი სოფიის ტაძრის აშენების შესახებ ბერიძე,ო. მეცნიერება 1982 IV-I-2(III) 3082
გეორგიკა : ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ–ტ.2 ყაუხჩიშვილი, ს. მეცნიერება 1965 VI-II-1(IV) 8777
დიდი სჯულის კანონი გაბიძაშვილი,ე.(რედ.) მეცნიერება 1975 9(IV) 5596
ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები ტ.5:ბასილი კესარიელის სწავლათა–ეფთიმე ათონელისეული თარგმანი მეტრეველი,ელ.(რედ.) საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია 1983 XXX-V-2(IV) 3154
ძველი ქართული ენის გრამატიკა შანიძე,ა. თსუ 1976 IV-II-1(IV) 6560
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.2 ყაუხჩიშვილი,თ.,სხვები მეცნიერება 1968 VI-IV-1(IV) 4236
ბიზანტური ლიტერატურის ისტორია ტ. 3 ყაუხჩიშვილი,ს. განათლება 1973 IX-V-2(IV) 9215
მრავალთავი:ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი 2 სარჯველაძე, ა., სხვები მეცნიერება 1973 3147
ვანი : არქეოლოგიური გათხრები-ტ. II ლორთქიფანიძე,ო.(რედ.) მეცნიერება 1976 VII-II-1(IV) 4459
ვანი : არქეოლოგიური გათხრები-ტ.III :[ეძღვნება ექსპედიციის პირველ ხელმძღვანელს ნ. ხოშტარიას] ლორთქიფანიძე,ო.(რედ.) მეცნიერება 1977 VII-II-1(IV) 4444
ვანი : არქეოლოგიური გათხრები-ტ.IV ლორთქიფანიძე,ო.(რედ.) მეცნიერება 1979 VII-II-1(IV) 4457
მასალები იერუსალიმის ქართული კოლონის ისტორიიდან მეტრეველი,ე. მ.ა.გ 1962 V-II-2(IV) 5088
აღმოსავლეთ საქართველოს ტომთა ისტორიის ძირითადი პრობლემები (ძვ. წ. XV-VII ს.ს.) : (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით) ფიცხელაური, კ. მეცნიერება 1973 VII-II-1(IV) 1910
ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია მელიქიშვილი,გ. (რედ.) მეცნიერება 1988 V-V-2(IV) 5756
ტბეთის სულთა მატიანე ენუქიძე,თ. მეცნიერება 1977 VIII-V-2(IV) 3237
ბაგრატიონები სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა ჩიქოვანი,ა.(რედ.) ბაგრატოვანთა სახლი 2003 VI-I-2(IV) 3191
ებრაელი ხალხის ისტორიიდან ბათოშვილი,ა. საქინფორმკინო 1991 IX-VI-2(IV) 4224
Загадки еврейской истории Нуделман,Р.(сост.) Тарбут 1990 XXXVI-IV-2 3822
XX საუკუნის ხელოვნება კინწურაშვილი, ქეთევან ფორმა 2005 IX-II-2(IV) 2159
XX საუკუნის ხელოვნება კინწურაშვილი, ქეთევან ფორმა 2005 IX-II-2(IV) 8922
Iconografia contemporanea della georgia Janberidze,I.,Noneshvili,A. maggio 2006 IV-I-2(III) 1976
Iconografia contemporanea della georgia Janberidze,I.,Noneshvili,A. maggio 2006 IV-I-2(III) 1977
Iconografia contemporanea della georgia Janberidze,I.,Noneshvili,A. maggio 2006 IV-I-2(III) 1978
გიორგი მერჩულე : ქართველი მწერალი მეათე საუკუნისა : ნარკვევი ძველი საქართველოს ლიტერატურის, კულტურის და სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ისტორიიდან ინგოროყვა,პ. საბჭ. საქართველო 1954 XXIX-I-1(IV) 3174
ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანი არქიტექტურა XI-XVIII სს. ზაქარაია,პ. ხელოვნება 1981 IV-III-1(III) 8210
მესხეთ-ჯავახეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის შედეგები ჯაფარიძე,ო., და სხვ. მეცნიერება 1981 VII-III-1(IV) 4481
კახეთის ქალაქები (XIV-XVII სს.) ჭილაშვილი, ლევან. მეცნიერება 1980 V-II-1(IV) 4440
Эллинизм и его историческая роль Ранович,А. Наука 1950 XXXIV-I-1 3841
ელენე ახვლედიანი 1980 IV-I-2(III) 1959
ქართული ხუროთმოძღვრება XI-XVIII სს. ზაქარაია, პ. განათლება 1990 IX-II-2(IV) 1911
ოქრომრავალი კოლხეთი ანდრიაშვილი,ნ.და სხვ. საქ.ეროვნული მუზეუმი 2005 IV-V-1(III) 3190
ოქრომრავალი კოლხეთი ანდრიაშვილი,ნ.და სხვ. საქ.ეროვნული მუზეუმი 2005 IV-V-1(III) 1882
ვანი : არქეოლოგიური გათხრები-ტ.VII ლორთქიფანიძე,ო.(რედ.) მეცნიერება 1983 VII-II-1(IV) 5681
მამათა ცხოვრებანი ძიძიგური,შ.(რედ.) თსუ 1975 IV-I-3(III) 5639
მითოსი, კულტი, რიტუალი საქართველოში სურგულაძე,ი. თსუ 2003 III-IV-1(IV) 4487
ცხოვრება საქართველოისა (პარიზის ქრონიკა):ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები ტ.2 ალასანია,გ. მეცნიერება 1980 3172
ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა ჯორბენაძე,ს. საბჭ. საქართველო 1981 3789
Летопись картли Кикнадзе,Р. მეცნიერება 1982 VII-VI-1(IV) 9554
ბაგრატიონთა დასახლება და მოღვაწეობა რუსეთში გონიკიშვილი,მ. მეცნიერება 1986 52-I-1 3626
ნარკვევები XIX საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფიიდან ბარამიძე, არჩილ. მეცნიერება 1979 52-V-2(III) 4107
ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები ტ.1 მეტრეველი,რ. თსუ 1998 XX-IV-2(IV) 1682
ევლია ჩელების ”მოგზაურობის წიგნი”–ნაკ.1 ფუთურიძე,გ. მეცნიერება 1971 VI-V-1(IV) 3794
უძველესი სოციალურ-რელიგიური ინსტიტუტები საქართველოს მთიანეთში ერიაშვილი, ჟუჟუნა. მეცნიერება 1982 V-III-1(IV) 3999
ამერიკელი ქართველები შარაძე,გ. მეცნიერება 1984 52-II-1(III) 9107
აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის პოლიტიკური ერთეულები თოფურია,პ. მეცნიერება 1975 V-VI-2(IV) 4250
მასალები XVIII საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოს ისტორიისთვის ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1982 V-I-2(IV) 3896
ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ–პოლიტიკური ისტორიიდან(სათავადოები) III სოსელია, ო. მეცნიერება 1990 V-V-1(IV) 4574
საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკური განვითარება XIX ს. პირველ მესამედში სამსონაძე,მ. მეცნიერება 1980 52-V-2(III) 3973
ახალი ისტორია (საქ ისტ წყ 33) ბაგრატიონი,თ. მეცნიერება 1983 VI-I-2(IV) 3963
ქართულ-სპარსული (ორენოვანი) ისტორიული საბუთები (XVI-XVIII სს.) დუნდუა,ნ. მეცნიერება 1984 VII-II-2(IV) 4113
კოლხეთი, იბერია და პონტოს სამეფო ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით დუნდუა, თედო. თსუ 1993 V-III-1(IV) 4114
ნარკვევები სამხედრო საქმის ისტორიიდან ფეოდალურ საქართველოში ჩხატარაიშვილი,ქ. მეცნიერება 1979 V-I-2(IV) 4033
საქართველოს საერთაშორისო არენაზე ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1979 52-V-2(III) 3936
არაგვი და არაგველები ითონიშვილი,ვ. მეცნიერება 1989 4003
ქართლის ეკლესია V-VI საუკუნეებში მამულია,გ. მეცნიერება 1992 9(IV) 3959
სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს საისტორიო გეოგრაფია გოგიტიძე,ს. აჭარა 2002 X-I-1(IV) 4223
Мученичество Шушаники Цуртавели,И. Мерани 1978 52-IV-1(III) 8562
რუსეთი და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა აღმოსავლეთ საქართველოში ტუხაშვილი,ლ. მეცნიერება 1983 V-V-2(IV) 3935
საქართველოს მოკლე ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა გვასალია,ჯ. 2001 X-I-1(IV) 5111
ძველაღმოსავლური და ქართველოლოგიური ძიებანი ხაზარაძე, ნანა. მემატიანე 2001 V-IV-1(IV) 3281
ქვემო ქართლის კულტურა ძვ.წ.I ათასწლეულის მეორე ნახევარში დავლიანიძე, ცირა. მეცნიერება 1983 VII-II-1(IV) 3997
მცირე უწყებანი ქართველთა მწერალთათვის (XVI-XIXსს.) ძიძიგური,შ. (რედ.) მ.ა.გ. 1982 IV-IV-2(IV) 15453
წინაბერძნული და ქართველური გორდეზიანი,რ. თსუ 1985 VI-V-3 7983
ძველი ქართული მწერლობის ოთხი ძეგლი X-XII ს-ის ხელნაწერთა მიხედვით აბულაძე,ი.(რედ.) მეცნიერება 1968 XXX-VI-2(IV) 9939
ქართლის ცხოვრება და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი( ქართლოსიდან მირიანამდე) სანაძე, მანანა. საქ.მაცნე 2001 3307
ანატოლიაში ქართველურ ტომთა განსახლების საკითხისათვის ქავთარაძე,გ. მეცნიერება 1985 VII-V-1(IV) 5130
ბაგრატიონთა დასახლება და მოღვაწეობა რუსეთში გონიკაშვილი,მ. მესხეთი 2002 52-I-1 3401
ისტორია თემურ-ლენგისა და მისი შთამომავლებისა მეწოფელი,თ. მეცნიერება 1987 VI-III-1(IV) 3781
ქართლის ცხოვრება და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი( ქართლოსიდან მირიანამდე) სანაძე, მანანა. საქ.მაცნე 2001 3308
ზაქარია ალ-კაზვინის ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ ცქიტიშვილი,ო. მეცნიერება 1975 VI-III-2(IV) 3628
ერევნის ხანების მიერ საქართველოში გამოგზავნილი წერილები ჭეიშვილი,ა. მეცნიერება 1982 VIII-V-2(IV) 3933
მე- 11საუკუნის ქართული საისტორიო წყაროები ბერძენიშვილი,მ. მეცნიერება 1979 VI-I-1(IV) 4117
კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული ტ.6 მაჭავარიანი,ი. და სხვ. მეცნიერება 1980 V-V-2(IV) 4002
ქართველ ტომთა ეთნიკური ისტორიის საკითხისათვის ჯაფარიძე,ო. თსუ 1976 III-V-1(IV) 5498
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.8 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1975 VIII-II-2(IV) 3197
ქრონოლოგიის ძირითადი საკითხები მჭედლიძე,გ. 1978 III-IV-2(III) 4016
თურქული წყაროები სამცხე-საათაბაგოს ისტორიისათვის აბულაძე,ც. მეცნიერება 1983 VI-II-1(IV) 4021
ქართლის ცხოვრება : ანა დედოფლის ნუსხა ყაუხჩიშვილი, ს.(რედ.) მ.ა.გ. 1942 VI-VI-2(IV) 9553
მასალები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთიერიერთობის ისტორიიდან ბახტაძე,მ., მამულია,გ. არტანუჯი 2005 53-I-1(III) 3940
ვარძიის სამშენებლო-სუროთმოძღვრული შესწავლის საკითხ მელითაური, კ. საქართველოს სსრ აკადემიის გამომცემლობა 1961 IV-I-1(III) 8215
მრავალთავი: ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.10 ყაუხჩიშვილი,თ., სხვები მეცნიერება 1983 20(IV) 3410
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.5 ყაუხჩიშვილი,თ., სხვები მეცნიერება 1978 VI-IV-1(IV) 3409
მასალები ქართული სფრაგისტიკის ისტორიისათვის ბაქრაძე,ა. მეცნიერება 1978 III-I-2(IV) 4500
ნარკვევები ქართველი და ადიღელი ხალხის ურთიერთობის ისტორიიდან ჯავახიშვილი,ნ. 2005 V-II-2(IV) 3989
ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია (V-XVIII სს.) კეკელიძე,კ., ბარამიძე,ა. 1969 IV-II-2(IV) 10002
ქართულ-სპარსული ეტიუდები, ტ.2 თოდუა, მაგალი. მეცნიერება 1975 IV-I-1(IV) 5729
ძველი აღთქმის აპოკრიფული(არაკანონიკური) წიგნების ქართული ვერსიები წ.II:[ "წიგნი ეზრა ზორაბაბელისი", "ტობისი","სიბრძნე სოლომონისი","ბარუქი", ეპისტოლე იერემიასი", "წიგნი ეზრა სუთიელი`` ქურციკიძე, ც. მეცნიერება 1973 XXX-VI-2(IV) 2963
Переписка по вапросам пранистики и Грузиноведения Мегрелидзе,И. Мецниереба 1980 52-III-2(III) 6171
აღმოსავლეთის საქართველოს მთიანეთის ისტორიიდან (თუშეთი XVI-XIXს.I ნახევარში) შავხელიშვილი, აბრამ. მეცნიერება 1977 V-II-1(IV) 5102
მე- 12-13 საუკუნეების დასავლეთი ევროპა იასტრებიცკაია,ა. ნაკადული 1981 VII-IV-1(IV) 3088
ქართული ლიტერატურის ისტორია ექვს ტომად-ტ.III (XIX საუკუნის პირველი ნახევარი) აბზიანიძე,გ. და სხვ. (რედ.) საბჭ. საქართველო 1969 IV-V-2(IV) 10003
ვახტანგ გორგასალი და მისი ხანა კაკაბაძე,ს. ნეკერი 1994 VI-II-2(IV) 3280
ცხოვრება საქართველოისა (პარიზის ქრონიკა):ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები ტ.2 ალასანია,გ. მეცნიერება 1980 VI-VI-2(IV) 4111
იმერეთი XVIII საუკუნეში (ნარკვევები) რეხვიაშვილი, მიხეილ. თსუ 1982 V-II-1(IV) 5119
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.3 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1970 VIII-I-2(IV) 5462
საქართველოს სოციალ-ეკონომიური განვითრების ისტორიიდან (XIX ს.) ლომსაძე,შ., სხვები მეცნიერება 1973 XVIII-II-1 4106
ძმები გრაკხუსები ქანთარია,გ. თსუ 1990 52-I-1 3222
ძველი ქართული მწერლობის კერები, ტ. I, ნაკ.2 მენაბდე, ლ. თსუ 1962 IV-IV-2(IV) 9996
მარტვილობაი შუშანიკისი ცურტაველი, იაკობ. მეცნიერება 1978 4373
მრავალთავი:ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი 6 ჭანკიევი, ც., სხვები მეცნიერება 1978 3148
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.3 ყაუხჩიშვილი,თ., სხვები მეცნიერება 1971 VI-IV-1(IV) 5217
მრავალთავი:ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი 6 მეტრეველი,ე. მეცნიერება 1980 3146
ისტორიული წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი ტატიშვილი,ი.და სხვ. მეცნიერება 1989 VI-II-1(IV) 3276
ნევმირებული ძლისპირნი (ხელნაწერი A-603) (ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები III) კიკნაძე, გ.(გამ.) მეცნიერება 1982 VIII-IV-2(IV) 6738
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 4 მეცნიერება 1975 3145
სინური მრავალთავი:გამოკვლევა და ლექსიკონი იმნაიშვილი,ი. თსუ 1975 VIII-II-2(III) 3151
აკადემიკოსი გიორგი წერეთელი გამყრელიძე,თ. ენა და კულტურა 2004 4724
სვანური ენის ქრესტომათია შანიძე,ა. თსუ 1978 III-VI-2(IV) 6581
ენათმეცნიერების შესავლის საკითხები ახვლედიანი, გ. თსუ 1972 III-II-2(IV) 15568
სამშვილდე მირცხულავა,გ. მეცნიერება 1975 VII-III-1(IV) 4469
საქართველოს მოსახლეობის კულტურა და ყოფა I-XIII სს. ლომთათიძე,გ. მეცნიერება 1977 II-III-1(IV) 3873
საქართველოს არქეოლოგია ჯაფარიძე,ო. თსუ 1991 VII-III-1(IV) 4479
არდაშირ პაპაკის ძის საქმეთა წიგნი ჩხეიძე,თ. მეცნიერება 1975 VIII-V-2(IV) 4871
ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთ წინააღმდეგ XIV-XV საუკუნეების მიჯნაზე ტაბატაძე,კ. მეცნიერება 1974 VII-IV-2(IV) 3987
ქართველი ტომების ეთნო-კულტურული ისტორიისათვის ძვ.წ. III ათასწლეულში ჯაფარიძე, ო. თსუ 1998 III-V-1(IV) 3951
მოგზაურობა საქართველოში რაინეგსი,ი. არტანუჯი 2002 VI-III-1(IV) 3273
მასალები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთიერიერთობის ისტორიიდან ბახტაძე,მ., მამულია,გ. არტანუჯი 2005 53-I-1(III) 3943
ცხოვრება და უწყებაი ბაგრატიონთა სუმბატ დავითის ძე მეცნიერება 1990 VII-IV-2(IV) 3958
იმერეთი XVIII-XIX საუკუნეთა მიჯნაზე გონიკაშვილი, მიხეილ. მეცნიერება 1979 V-II-1(IV) 5103
ისტორიოგრაფია–ისტორიული მეცნიერების ისტორია ნადირაძე,ქ. მერიდიანი 2005 VII-VI-1(IV) 5124
ასწლოვანი მატიანე : ქართული საიტორიო მწერლობის ძეგლები ტ.6 ჟამთააღმწერელი მეცნიერება 1987 VI-VI-2(IV) 4109
ამბავნი ქართლისანი : ქართული საიტრიო მწერლობის ძეგლები ტ.3 ორბელიანი,პ. მეცნიერება 1981 VI-VI-2(IV) 1154
ქართული ოთხთავის ორი ბოლო რედაქცია იმნაიშვილი,ი. (გამ.); შანიძე,ა.(რედ.) თსუ 1979 III-VI-2(IV) 2079
ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოგრაფია ბახტაძე,მ. სხვები თსუ 2001 III-II-1(IV) 5502
მასალები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთიერიერთობის ისტორიიდან ბახტაძე,მ., მამულია,გ. არტანუჯი 2005 53-I-1(III) 3941
მასალები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთიერიერთობის ისტორიიდან ბახტაძე,მ., მამულია,გ. არტანუჯი 2005 V-III-2(IV) 3942
XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანული წყაროები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ ღუდუშაური,თ. თსუ 2005 III-IV-1(IV) 3655
XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანული წყაროები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ ღუდუშაური,თ. თსუ 2005 III-IV-1(IV) 3656
XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანული წყაროები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ ღუდუშაური,თ. თსუ 2005 III-IV-1(IV) 3657
XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანული წყაროები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ ღუდუშაური,თ. თსუ 2005 III-IV-1(IV) 3654
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები რვა ტომად , ტ.3 : საქართველო XI-XV საუკუნეებში მელიქიშვილი, გ.(მთ.რედ.) საბჭ. საქართველო 1979 IX-III-1(IV) 4041
მასალები ქართველი გლეხობის ისტორიისათვის (XVIII საუკუნე) გვრიტიშვილი,დ. თსუ 1979 XVIII-III-2 3985
საქართველოს გაერთიანების პრობლემა და საგარეო ორიენტაცია XVIII საუკუნეში სამსონაძე, მ. საბჭ. საქართველო 1988 52-V-2(III) 5127
საქართველოს საისტორიო-წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი ანთელავა,ი. არტანუჯი 2002 VI-I-1(IV) 3282
ნარკვევები ქართლის (იბერიის) სამეფოს ისტორიიდან (III საუკუნეში და IV საუკუნის დასაწყისში) ლომოური,ნ. მეცნიერება 1975 V-VI-1(IV) 5125
ასურელ მამათა სამშობლო და საქართველო გოილაძე,ვ. 2002 9(IV) 4105
სომხურ ხელნაწერთა ანდერძების ცნობები საქართველოს შესახებ აბდალაძე,ა. მეცნიერება 1978 VI-IV-1(IV) 4177
საიდუმლო ისტორია კესარიელი, პ. მეცნიერება 1989 5118
დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმისადმი (ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა) გოგოლაძე, ანდრო. თსუ 2001 VI-I-2(IV) 4028
მასალები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური ისტორიისათვის მეგრელაძე,დ.(რედ.) მეცნიერება 1974 XVIII-II-1 5068
ცხორებაი მეფეთ-მეფისა დავითისი შანიძე,მ. მეცნიერება 1992 VI-V-2(IV) 3965
ძველი ქართული პალეოგრაფიული ტერმინები სურგულაძე,მ. მეცნიერება 1978 III-VI-2(IV) 5687
წერილები საქართველოზე XVII სკ. ჯუდიჩე მილანელი, დონ ჯუზეპე საბჭ. საქართველო 1964 VI-III-1(IV) 4029
исория и восхволение венценосцев акад. Наук груз. 1954 52-IV-1(III) 5209
ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა ჯუანშერიანი,ჯ. მეცნიერება 1986 52-IV-1(III) 4012
XI-XIV სს. ქართული საისტორიო წყაროები ანთელავა,ი. მეცნიერება 1988 VI-I-1(IV) 4030
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.2 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1965 VIII-II-2(IV) 3144
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.6 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1973 IX-IV-1(IV) 3142
ახალი ისტორია ბატონიშვილი,დ. მ.ა.გ 1941 VI-I-2(IV) 3631
მორიც ვაგნერი საქართველოს შესახებ გელაშვილი,გ.(შემდგ.) არტანუჯი 2002 VI-II-1(IV) 4115
ანტიკურობიდან შუა საუკუნეებისაკენ (დასავლეთ ევროპა,ბიზანტია,საქართველო) ჯავახია,ბ. უნივერსალი 2005 VI-V-2(IV) 3923
რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და შემოქმედების ზოგიერთი ძირითადი საკითხი შარია,პ. მეცნიერება 1976 XXXIII-V-1 (IV) 10093
ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან ბერძენიშვილი,დ. მეცნიერება 1979 X-I-1(IV) 5113
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული ტ.6 მუსხელიშვილი,დ.(რედ.) მეცნიერება 1982 X-II-1(IV) 5114
основы археологии Авдусин,Д. высшая школа 1989 VII-I-1(IV) 3808
Генезис и структура феодального общества в древней Руси Свердлов,М. наука 1983 52-IV-1(III) 5205
წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა გამყრელიძე, თ. თსუ 1989 5164
საქართველოს აღდგენისათვის ბრძოლა მესხეთის გამო ნოზაძე, ვიქტორ. საქ.თეატრის მოღ.კავშირი 1989 V-III-1(IV) 5122
ალექსი იევლევის 1650-1652 წწ. იმერეთის სამეფოში ელჩობის საანგარიშო აღწერილობა ("მუხლობრივი აღწერილობა") ცინცაძე, იასე. (მთარ.) მეცნიერება 1969 V-II-1(IV) 4274
საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან სვანიძე,მ. მეცნიერება 1971 V-IV-2(IV) 4112
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.7 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1974 IX-IV-1(IV) 3141
შრომები ტ.5 ჯანაშია,ს. მეცნიერება 1987 VI-V-1(IV) 3972
ერისთავობის ინსტიტუტი საქართველოში ბახტაძე,მ. არტანუჯი 2003 V-III-1(IV) 3403
ათონურ ქართულ ხელნაწერთა სიახლენი ლოლაშვილი,ივ. მეცნიერება 1982 VIII-IV-2(IV) 4234
ვასილ გაგარასა და არსენ სუხანოვის ცნობები საქართველოს შესახებ ცინცაძე,ი. მეცნიერება 1965 VI-V-1(IV) 4004
ალვანთა ქვეყნის ისტორია კალანკატუაცი,მ. მეცნიერება 1985 VI-III-1(IV) 18479
გუჯარეთი პრივალოვა, ე.(რედ.) მეცნიერება 1987 IV-I-1(III) 8969
აჰმედ აჭარი და ხიმშიაშვილების გვარის ისტორია ლორთქიფანიძე,ქ., ლორთწიფანიძე,გ. ენა და კულტურა 2004 I-III-1 3992
ეთნოგრაფიული მოგზაურობა საქართველოში მიმინოშვილი,ო. თსუ 1998 III-III-1(IV) 5513
Участие грузин в культурной и общественной жизни России Каландадзе,Ц. Мецниереба 1979 XXXV-II-2 4352
ბაგრატიონთა დასახლება და მოღვაწეობა რუსეთში გონიკიშვილი,მ. მეცნიერება 1986 52-I-1 3268
საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობა XV-XVIII ანთაძე,მ. მეცნიერება 1982 V-III-2(IV) 3766
XV საუკუნის იტალიელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ (საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები XIV) მამისთვალიშვილი, ელდარ.(მთარ.) მეცნიერება 1981 VI-II-1(IV) 4196
ქვემო ქართლი : პოლიტიკური ისტორიის საკითხები (ტაშირ-ზორაგეტის სამეფო ; ორბელთა გვარის ისტორია) ქუთათელაძე, ქეთევან. მთაწმინდელი 2001 V-V-1(IV) 5131
მესხეთი : ისტორია და თანამედროვეობა ბერიძე, მერაბ. და სხვ. (რედ.) 2000 V-IV-1(IV) 4128
არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში ბაქრაძე, დიმიტრი. საბჭოთა აჭარა 1987 VII-I-1(IV) 4480
საქართველოს 1924 წლის ამბოხება ზალდასტანიშვილი,ს. მერანი 1994 VII-IV-2(IV) 5160
პროვინციის მეფეები XIV-XV საუკუნეების საქართველოში ქქქქქქქქქქქქქქ თსუ 1995 VI-III-2(IV) 3960
მოგზაურობა ამიერკავკასიაში ტ. 1 მგალობლიშვილი,მ. განათლება 1987 53-I-1(III) 3266
საქართველოს შუა საუკუნეების ქალაქები (XI-XIIIსს.) აფრასიძე, გიორგი. მეცნიერება 1984 V-IV-1(IV) 5106
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ექვთიმე თყაიშვილის ხსოვნისადმი ჭყონია,თ.(რედ.) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2003 52-I-1(III) 5678
Произведения овидия как источник по истории восточной Европы и Зкавказья Подосинов,А. Наука 1985 XXXV-III-2 4156
ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ–პოლიტიკური ისტორიიდან(სათავადოები) III სოსელია, ო. მეცნიერება 1990 V-V-1(IV) 4573
სასანური გემები საქართველოში რამიშვილი,ქ. მეცნიერება 1979 XVIII-III-2 4118
სონანტთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში გამყრელიძე, თ., მაჭავარიანი, გ. მეცნიერება 1965 III-I-2(IV) 1801
Индоевропейский язык и индоевропейцы т.1 Гамкрелидзе,т.,иванов,в.Гамкрелидзе,Т.,Иванов,В. Тбилисского университета 1984 III-I-2(IV) 4983
Индоевропейский язык и индоевропейцы т.2 Гамкрелидзе,Т.,Иванов,В. Тбилисского университета 1984 III-I-2(IV) 4984
Studies on persianate societies-V.1 2003 2003 XXXIII-IV-2 4650
წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა გამყრელიძე, თ. თსუ 1989 6563
წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა გამყრელიძე, თ. თსუ 1989 III-II-2(IV) 17506
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო ადეიშვილი, ზ. და სხვ. საგამომცემლო საქმის სასწავლო ცენტრი 2005 XXI-II-2(IV) 217
Сочинения т.I.:Туркестан в эпоху монгольского нашествия Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2813
Сочинения т.II.:Ч.1:Обшие работы по истории средней АзииюРаботы по истории Кавказа и восточной Европы Бартольд,В. Наука 1983 VIII-IV-1(IV) 2811
Сочинения т.II.:Ч.2:Работы по отдельным проблемам истории средней Азии Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2812
Сочинения т.III.:Работы по исторической географии Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2810
Сочинения т.V.:Работы по истории и филологии тюрских и монгольских народов Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2808
Сочинения т.VII.:Работы по исторической географии и истории Ирана Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2807
Сочинения т.VII.:Работы по исторической географии и истории Ирана Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2806
Сочинения т.VIII.:Работы по источниковедению Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2805
Сочинения т.IX.:Работы по истории востоковедения Бартольд,В. Наука 1983 XXII-I-I 2804
Human rights and global diversity Churchill,R. Pearson 2006 VI-I-4(III) 962
Principles of managerial finance-11th ed. Gitman,l. Pearson 2006 XIV-V-2(IV) 157
საქართველოს ისტორია წ.1 (ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები) ბერაძე,თ.,სანაძე,მ. საქ.მაცნე 2003 VI-I-2(IV) 6265
жизнь картлинских царей Мровели,л. наука 1979 52-IV-1(III) 4093
История письма Фридрих,И. наука 1979 52-III-2(III) 5198
Проблемы:Применения количественных методов анализа и классификации источников по отечественной истории Ковальский,П.(ред.) Д.Г.У. 1988 XXXV-IV-2 3977
Проблемы:Применения количественных методов анализа и классификации источников по отечественной истории Ковальский,П.(ред.) Д.Г.У. 1988 XXXV-IV-2 3976
Турецкая республика Георгиян,Э. наука 1975 XXV-I-1 5025
Идея истории:автобиография Коллингвуд,Р. Наука 1980 XXXVI-I-2 3837
Монетное дело и денежное обращение в Азербаиджане XII-XV вв. Т.2 Сеифеддини,М. Элм 1981 XXXVI-III-2 5197
Античные риторики Тахо-годи, А. М.Г.У. 1978 XXXIV-II-1 5230
В спомогательные исторические дисциплины Кобрин,В., Леонтиева,Г., Шорин,П. Просвешение 1984 XXXVI-III-2 6472
Апология истории Блок,М. Наука 1973 XX-I-1 5388
Очерки истории архитектурных стилей Бартенев,И.,Батажкова,В. Изобразительное Искусство 1983 IV-I-1(III) 8214
Народ маия Рус,A. Мысль 1986 3843
Кемализм: зарождение, влияние, актуальность Шахинлер,М. Московский Писатель 1998 XXXVI-IV-2 3857
Античные города юго-восточного причерноморя Максимова,М. Наука 1956 XXXV-III-2 5212
Город болгар:Очерки истории и культуры Федоров-Давидов,Г. Наука 1987 IV-IV-1(III) 6461
Легенды и мифы древней греции Кун,Н. Жалын 1985 XX-III-1 3844
Хрестоматия по истории древнего востока Коростовуева,М.(ред.) Высшая школа 1980 XXXVI-IV-2 3830
Историческая география восточной Грузии Гвасалиа,Д. И.Т.У. 1991 XXXV-I-2 5489
Хрестоматия по истории древнего мира:Древний восток Т.1. Струве,В.(ред.) Учпедгиз 1950 XXXVI-III-1 3838
Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой западной Европе (XI-XV вв.) Гутнова,Е. Наука 1984 XXXVI-I-2 3840
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 6988
პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები ბენაშვილი,ა. ტექნიკური უნივერსიტეტი 2006 XII-III-1(IV) 5830
Design of sample surveys Raj,d. mcgraw-hill 1972 IX-I-2 8141
Мифологический словарь Советская Энциклопедия 1991 II-II-2 10240
Избранные сочинения Т.2 Гордлевский,В. И.В.Л. 1961 XXI-IV-1 12629
Языки азии и африки 1:Индоевропейские языки Конрод,Н.(ред.) наука 1976 VI-V-3 1933
История русской литературы XX века Волков,А.,Смирнова,Л. Просвешение 1977 XXI-III-1 13308
საქმიანი ურთიერთობები გუტბროდი,ჰ.;დანელია,ნ. უნივერსალი 2006 XIII-IV-1(IV) 185
საქმიანი ურთიერთობები გუტბროდი,ჰ.;დანელია,ნ. უნივერსალი 2006 XIII-IV-1(IV) 4561
დემოკრატიის განვითარება საქართველოში იზორია,ლ. ბონა კაუზა 2006 XX-III-1(IV) 604
საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია იზორია,ლ., ლებანიძე,მ. ალპე 2005 VI-IV-4(III) 897
საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარები იზორია,ლ., სხვები მერიდიანი 2005 XXI-VI-1(IV) 697
Prolonged wars:A post-nuclear challenge Magyar,K.,Danopoulos,C. A.U.P. 1994 XXVII-IV-2(IV) 2383
In search of Churchill Gilbert,M. john wiley and sons 1996 6895
History of eastern Europe Bideleux,R.,Jeffrie,I. routledge 2002 VIII-II-1(IV) 3004
Turcologica наука 1976 XXV-I-1 17544
Chronicle of the societ coup 1990-1992 wcb 1993 XXVI-III-1(IV) 6346
არგონავტიკა აპოლონიოს როდოსელი მეცნიერება 1975 IX-III-2(IV) 9203
საგანძური გოგებაშვილი,ი. განათლება 1982 XXXIII-III-1(IV) 7800
ძველი ბერძნული ენა ურუშაძე,ა. თსუ 1969 X-IV-2(IV) 7968
Сущность, развитие и функции языка Степнов,Г. Наука 1987 XXXIV-IV-2 1928
ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის ინსტიტუტები ჭყოიძე,ვ., ჭელიძე,ზ. 1998 XX-III-2(IV) 940
არნოლდ ჩიქობავა შარაძენიძე,თ. მეცნიერება 1968 IV-III-1(IV) 4732
საქართველოს ურთიერთობები ბიზანტიასა და დასავლეთ ევროპასთან ბადრიძე,შ. მეცნიერება 1984 V-III-2(IV) 3931
პანთეონი გოგუაძე,ვ. სამშობლო 2005 52-III-1(III) 4450
Грузины в Петербурге Горгидзе,М. Мерани 1976 52-VI-1(III) 7098
ქართველები 1812 წლის დიდ სამამულო ომში ანთელავა,ი. მეცნიერება 1984 5123
ცხოვრება და უწყებაი ბაგრატიონთა სუმბატ დავითის ძე მეცნიერება 1979 52-IV-1(III) 5110
ფულის მიმოქცევა, კრედიტი და ფინანსები XVIII საუკუნის ქართლ–კახეთში ქოიავა, ნიკოლოზ. თსუ 1963 V-IV-1(IV) 3934
ოდიშ-აფხაზეთის ურთიერთობა XV-XVII სს. ხორავა, ბეჟან. შპს კერა–XXI 1996 V-I-1(IV) 4005
აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ქალაქები XVI-XVIII სს. კუცია,კ. მეცნიერება 1976 V-V-2(IV) 3938
პატრონყმობა მამულია,გ. მეცნიერება 1987 XVIII-III-2 4013
შალვა ნუცუბიძე ნუცუბიძე,ქ. ნაკადული 1988 XXXIV-II-2(IV) 6406
დასავლეთი საქართველოს ქალაქები XIX საუკუნის რეფორმამდელ პერიოდში (სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება) იობაშვილი, გულივერ. თსუ 1983 V-I-1(IV) 3400
Грузинская ССР Начкебиа,Н. тсу 1968 XXXV-II-2 5277
სიტყვა თქმული ერეკლე მეორის დაკრძალვაზე ლიონიძე,ს. ხელოვნება 1957 VI-III-2(IV) 3632
ძეგლი ერისთავთა ძიძიგური,შ. მეცნიერება 1979 VIII-V-2(IV) 4008
ბერძენი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტ.4 ყაუხჩიშვილი,თ.(მთარგ) მეცნიერება 1980 VI-I-1(IV) 18480
საქართველო IV-VIII საუკუნეებში მუსხელიშვილი,დ. მემატიანე 2003 V-I-2(IV) 4031
ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით დუნდუა,თ. მერიდიანი 1997 III-I-1(IV) 5514
ცხოვრებაი წმინდისა ნინოისი პატარიძე, ლ. მეცნიერება 1993 IV-IV-3(III) 2061
ქართველი მამლუქები ეგვიპტის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში სილაგაძე,ბ. მეცნიერება 1984 VII-V-2(IV) 3990
философия давида непобедимого Брутян,Т.(ред.) Наука 1984 XXXIV-II-1 6418
ქალაქები ფეოდალურ საქართველოში ტ.II ჭილაშვილი,ლ. მეცნიერება 1970 V-I-2(IV) 3152
კრებული მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავიადმი კიკვიძე,ა.(რედ.) განათლება 1977 IX-VI-1(IV) 9619
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები IV-III-1(III) 5051
უბისი რენესანსი ურენესანსოდ კაშია, ჯანრი. 2004 V-IV-1(IV) 4473
თუშური ფარდაგი აზიკური,ნ. კუნა გეორგიკა 1999 IV-IV-1(III) 5725
საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა–ტ.5 : გორის, კასპის, მცხეთის, ქარელის, ხაშურის რაიონები საყვარელიძე, ა. (მთ. რედ.) ქართ. ენციკლოპედიის მთ. სამეცნ. რედაქცია 1990 II-III-1(IV) 5016
Самадло Гагошидзе,Ю. Мецниереба 1979 XXXV-II-2 5357
История грузии 11-начала 13 в. Лордкипанидзе,М. Мецниереба 1974 3858
Материалы по истории Русско-Грузинских отношений (80-90-е годы XVII века) Паичадзе,Г. Мецниереба 1979 XXXV-II-2 5310
იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია ჩიქობავა,ა. განათლება 1965 IV-III-1(IV) 15600
მე- 11- 15 საუკუნეების სოციალ-პოლიტიკური ისტორიის ანთელავა,ი. განათლება 1980 V-VI-1(IV) 3939
საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის საკითხები კიკნაძე, რ. მეცნიერება 1982 VI-III-1(IV) 3202
მე-17-19 საუკუნეების ქართველი მოგზაურები ხარაძე,კ. განათლება 1987 52-II-1(III) 3634
საქართველოს ზღვისპირეთის ანტიკური ხანის ქალაქები (ქობულეთ–ფიჭვნარი) კახიძე, ა. მეცნიერება 1971 V-III-1(IV) 5091
იოანე, ეფთვიმე და გიორგი ათონელების ბერძნული ცხოვრება მაჩხანელი,მ. მეცნიერება 1982 IX-V-2(IV) 3991
საქართველოს ქალაქები XI-XII საუკუნეებში გაბაშვილი, მანანა. მეცნიერება 1981 V-IV-1(IV) 5090
საქართველოს ურთიერთობა ილხანთა ირანთნ და ჯელაირთა ღვაბერიძე,ც. მეცნიერება 1986 V-II-2(IV) 3932
ბოლნისის სიონის სამშენებლო წარწერა მაჭავარიანი,ე. მეცნიერება 1985 VIII-IV-2(IV) 5262
როგორ ამეტყველდნენ ლურსმული წარწერები მელიქიშვილი,გ. ნაკადული 1961 VIII-V-2(IV) 4043
Очерки времен и событий Кандель,Ф. Тарбут 1988 XXXVI-II-2 4575
ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან ლორთქიფანიძე,ო. თსუ 2002 VII-IV-1(IV) 4717
სვანეთის წერილობითი ძეგლები ტ.1:ისტორიული საბუთები და სულთა მატიანეები სილოგავა,ვ. მეცნიერება 1986 VIII-V-2(IV) 3040
ქართული გერბთმცოდნეობა ასათიანი,თ. 2002 VII-II-2(IV) 6488
დიდი პიტიუნტი–ტ.3 : არქეოლოგიური გათხრები ბიჭვინთაში აფაქიძე,ა.და სხვ. მეცნიერება 1977 VII-II-1(IV) 5507
დიდი პიტიუნტი–ტ.2 : არქეოლოგიური გათხრები ბიჭვინთაში აფაქიძე,ა.და სხვ. მეცნიერება 1977 VII-II-1(IV) 5508
ეპისტოლეთა წიგნი ალექსიძე,ზ. მეცნიერება 1968 3769
Грузинское искуство Амиранашвили,Ш. тсу 1968 IV-IV-1(III) 8253
Шиитские секты Муса,А.,Бахти,А. Наука 1973 XXXIV-IV-1 3828
თორას ხუთწიგნეული დავიდი,შ. საქართველოს ებრაელთა კულტურის ცენტრი 1996 10(IV) 2052
საქართველოს ძველი ციხესიმაგრეები ზაქარაია,პ. საბჭ. საქართველო 1988 IX-II-2(IV) 5772
ქართული ხელოვნება ბერიძე,ვ.(რედ.) მეცნიერება 1987 IV-I-2(III) 2142
Мореплавание и морская торговля в средневековой грузии Берадзе,Т. Мецниереба 1989 V-VI-1(IV) 5000
Материалы по истории Русско-Грузинских отношений (80-90-е годы XVII века) Пайчадзе,Г. Мецниереба 1979 XXXV-I-2 4130
Города и городской строй феодальной Грузии Месхия,Ш. Гос.Универс. 1959 52-IV-1(III) 5021
монетные клады грузии მეცნიერება 1980 IV-I-1(III) 6861
აღმოსავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის ნარკვევები გვასალია,ჯ. მეცნიერება 1983 X-I-1(IV) 5108
ქართული საისტორიო წყაროების კომპიუტერული დამუშავება გურაბანიძე,მ. თსუ 2004 XII-IV-1(IV) 5045
აღმოსავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის ნარკვევები გვასალია,ჯ. მეცნიერება 1983 X-I-1(IV) 5107
დავით აღმაშენებელი : ტეტრალოგია წ.2 გამსახურდია,კ. სახელმწიფო გამომცემლობა 1955 XXIX-II-1(IV) 7819
Наследие древней грузии Лордкипанидзе,О. Мецниереба 1989 XXXV-IV-1 4174
ბიჭვინთის ნაქალაქარი ლორთქიფანიძე,გ. თსუ 1991 VII-IV-1(IV) 4439
ნოქალაქევი- არქეოპოლისი 1978- 1982 ზაქარაია,პ. მეცნიერება 1987 VII-III-1(IV) 4471
ნოქალაქევი- არქეოპოლისი 1973-1977 ზაქარაია,პ. მეცნიერება 1981 VII-III-1(IV) 4470
петр ивер и археологические раскопки грузинского м Чачанидзе,в. მეცნიერება 1977 VII-IV-1(IV) 4121
საქართველოს ისტორიის საკითხები ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1990 VIII-II-2(IV) 3629
დე გრაი დე ფუას ცნობები საქართველოს შესახებ დე გრაი დე ფუა, შარლ. მეცნიერება 1985 VI-I-1(IV) 4195
Practical chinese reader 2 wb 2004 1283
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6949
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6978
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6950
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6979
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6980
ჟურნალისტიკის ელემენტები კოვაჩი,ბ., როზენსტილი,ტ. იმპრესი 2006 XXV-IV-2(IV) 8743
ატენის სიონის სომხური წარწერები (საქ.ისტ.წყაროები) ალექსიძე,ზ. მეცნიერება 1978 VIII-IV-2(IV) 4229
მარტინ ლუთერის საზოგადოებრივ პოლიტიკური შეხედულებანი კუტალია,გ. თსუ 1993 XX-III-1(IV) 11212
აბასის ქვეყნის დამამშვენებელი ისტორიის გაგრძელება : ცნობები საქართველოს შესახებ ისქანდერ მუნში მეცნიერება 1981 VI-III-1(IV) 4175
AIDS readings on a Global Crisis Bethel, E. allyn and bacon 1995 I-I-1(I) 8835
World politics 21 century Duncan,W. 2006 2454
Character of international human rights law Savaneli,B. Georgia 2003 VI-I-4(III) 354
Strategies for successful writing (teaching) Reinking,J.others Pearson 2005 II-V-2(IV) 8184
Strategies for successful writing : Rhetoric, research guide, reader, and handbook-7th ed. Reinking, James A. ; Osten, R. Pearson 2005 II-V-2(IV) 1871
ელინიზმი ნიშნიანიძე,ო. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2003 IV-I-2(III) 3085
Absolute friends Le carre, J. Coronet 2004 10301
ძველი მსოფლიოს ისტორია ტ.6 თვალიაშვილი,ქ.,ჩიკვაიძე,ც. კონა 1998 VIII-IV-1(IV) 3661
საქართველოს აგრარულ-სამრეწველო და სასურსათო კომპლექტი შენგელია,ქ. სამშობლო 1998 XVIII-V-2 4483
Эпоха викингов в северной европе Лебедев,Т. 1985 XXXVI-II-2 3839
მონობა ანტიკურ ქვეყნებში ალექსიშვილი,მ. თსუ 1971 IX-IV-2(IV) 3920
ძველი ქართული ანბანი ბასილაშვილი,ე. განათლება 1973 VI-II-3 4728
Летопись картли Цулая,Г. Мецниереба 1982 VI-VI-2(IV) 4010
ქართული პალეოგრაფია დანელია, კ., სარჯველაძე, ზ. ნეკერი 1997 VII-VI-1(IV) 5226
MI strategies in classroom and beyond a sing rountable learning Weber,E. Pearson 2005 II-III-2(IV) 1823
Educational administration-2nd ed. Lunenburg,F.,Ornstein,A. wadsworth 1996 II-I-2(IV) 1797
ბერძენი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტ.5 ყაუხჩიშვილი,თ.(მთარგ) მეცნიერება 1983 VI-I-1(IV) 18478
ბერძენი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტ.3 ყაუხჩიშვილი,თ.(მთარგ) მეცნიერება 1977 VI-IV-1(IV) 18483
ბერძენი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტ.4 ყაუხჩიშვილი,თ.(მთარგ) მეცნიერება 1980 VI-I-1(IV) 3136
ქართლის ცხოვრება ანთელავა, შოშიაშვილი VI-VI-2(IV) 5466
Educational research : Quantitative,qualitative and mixed approaches Johnson,B.,Christensen,l. Pearson 2004 II-VI-1(IV) 1796
სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა კოღუაშვილი,პ., ზიბზიბაძე,გ. თსუ 2006 XV-VI-2(IV) 1016
საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა 1917-1918 წლების ვაშაკიძე, რ. 2006 IV-I-2(IV) 5162
საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა 1917-1918 წლების ვაშაკიძე, რ. 2006 IV-I-2(IV) 5161
Outline of U.S. Government Tangonski,R.(ed.) u.s. department of state 2000 8157
ნიკოლო მაკიაველი და მისი ეპოქა ჩიმაკაძე,ზ.,გვიმრაძე,ა 2005 XX-II-2(IV) 2491
ვენეციისა და ფლორენციის დიპლომატია XIII-XV საუკუნე ხუბაშვილი,ი. მერიდიანი 2004 XX-III-2(IV) 3262
მწიგნობრაბაი ქართული მაჭავარიანი,ე. საბჭ. საქართველო 1989 VIII-V-2(III) 7875
მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო, წიგნი II არიანე, ფლავიუს. მ.ა.გ. 1961 X-I-1(IV) 3668
Academic writing Mulvaney,M.;Jolliffe,D. Pearson 2005 II-V-1(IV) 7943
Selections Graneli,T. guss press 2005 10852
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები რვა ტომად , ტ.5 : საქართველო XIX საუკუნის 30–90–იან წლებში მელიქიშვილი, გ.(მთ.რედ.) საბჭ. საქართველო 1970 IX-III-1(IV) 4039
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები რვა ტომად , ტ.4 : საქართველო XVI საუკუნის დასაწყისიდან XIX საუკუნის 30–იან წლებამდე მელიქიშვილი, გ.(მთ.რედ.) საბჭ. საქართველო 1973 IX-III-1(IV) 4125
სისხლის სამართლი–დანაშაული სურგულაძე,ლ. ბონა-კაუზა 2005 XXII-IV-1(IV) 522
თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები დავიდი,რ. განათლება 1993 XXI-II-1(IV) 740
საქართველოს სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) დონჯაშვილი,თ. 2002 XXII-IV-1(IV) 521
საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი წ.1 მელქაძე,ო. უფლება 1996 XXI-I-2(IV) 5535
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი ლორია,ვ. მერიდიანი 2005 XXI-II-2(IV) 205
რომის სამართლის ძეგლები : იუსტინიანეს ინსტიტუციები მეტრეველი,ვ.(რედ.) მერიდიანი 2002 XXI-IV-1(IV) 6808
რომის სამართლის ძეგლები წ.23 ნეკერი 2001 XXI-IV-1(IV) 6811
ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები სურგულაძე,ი. პირველი სტამბა 2002 XXI-II-1(IV) 6814
პოლიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია მეტრეველი, ვალერიან ; დავითაშვილი, გიორგი. მერიდიანი 2005 XXI-II-1(IV) 6807
ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორიიდან სურგულაძე,ი. პირველი სტამბა 1969 XXI-II-1(IV) 6815
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი ისტორია ტ.1 ცაცანაშვილი, მ. სამართალი 2004 XXI-I-1(IV) 607
რომის სამოქალაქო სამართალი ნადარეიშვილი, გიორგი. ბონა კაუზა 2005 XXI-IV-1(IV) 566
სომხეთის ისტორია მოვსეს ხორენაცი მეცნიერება 1984 XVIII-I-2 5431
ოსმალური დოკუმენტური წყაროები ანაკლიისა და რუხის ციხეების შესახებ ასპარუჰ ველკოვმი ; შენგელია, ნ. (მთარ.) მეცნიერება 1982 VII-I-2(IV) 4249
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები წ.I (V-X სს.) აბულაძე,ი.(რედ.) მ.ა.გ. 1963 XXX-VI-2(IV) 9935
საქართველოს ისტორია წ.1 (ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები) ბერაძე,თ.,სანაძე,მ. საქ.მაცნე 2003 3032
ადამიანის გარიჟრაჟზე ავალიშვილი,გ. ნაკადული 1987 II-II-1(IV) 2732
უძველესი საბეჭდავი-ბეჭდები იბერიიდან და კოლხეთიდან ლორთქიფანიძე,მ. მეცნიერება 1981 IV-I-2(III) 5312
Рыцарь и буржуа Оссовская,М. Прогресс 1987 XXXIV-III-1 5664
მცხეთური ხელნაწერი (მეფეთა I,II,III,IV , ნეშტთა I,II, ეზრას I,II,III წიგნები) დოჩანაშვილი ,ელ. (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო) ; სარჯველაძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1982 VIII-IV-2(IV) 3869
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.7 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1981 VIII-I-2(IV) 6805
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.6 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1977 VIII-I-2(IV) 6794
წმინდანთ ცხოვრება წ.2 ჩიქვანაია,მ. სომა პრეს 2005 5577
ასწლოვანი მატიანე : ქართული საიტორიო მწერლობის ძეგლები ტ.6 ჟამთააღმწერელი მეცნიერება 1987 VI-III-1(IV) 3995
ოსმალეთის დერვიშობა და გლეხური აჯანყებანი XVI საუკუნეში ტივაძე,გ. ტექნიკა და შრომა 1946 XVIII-III-2 3981
თეიმურაზ ბაგრატიონი ტ. 2 შარაძე,გ. მეცნიერება 1974 VI-V-2(IV) 5259
ოსმალეთის ისტორია (XIV-XVI სს.) სვანიძე,მ. ქრონოგრაფი 1999 VIII-VI-1(IV) 3916
მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნეებში ტურნეფორი,ჟ. მეცნიერება 1988 V-V-2(IV) 3635
ყვავილთა ქვეყნის ასული კრიხელი, ი. თელ–ავივი 2004 52-II-2(III) 4753
for shade and for comfort Jenness,C. purdue university press 2004 52-I-2(III) 10993
Родина парфян Кошеленко,Г. Советский Художник 1977 IV-III-1(III) 16364
ქართულ-სპარსული ეტიუდები, ტ.3 თოდუა, მაგალი. მეცნიერება 1979 IV-I-1(IV) 15486
თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად ტ.5:კრიტიკა ჭავჭავაძე,ი. მეცნიერება 1981 XXIX-V-1(IV) 9784
ქიზიყის ტოპონიმია ღლონტი,ა. საბჭ. საქართველო 1982 IV-I-1(IV) 3998
ბერძნული ლიტერატურის ისტორია (ელინური პერიოდი) ტ.1 ყაუხჩიშვილი,ს. თსუ 1950 IX-V-2(IV) 3415
Грузинский легион в борьбе за свободу и независимость Грузии в годы мировой войны Мамулиа,Г. Мецниереба 2003 XXXV-I-2 4157
ატენის სიონის ოთხი წარწერა ალექსიძე,ზ. საბჭ. საქართველო 1983 VIII-IV-2(IV) 4233
Грузинское феодальное княжества кахеты в VIII-XI вв. И его взаимоотношения с Арменией Мкртумян,Г. И.А.А.СССР 1983 52-IV-1(III) 4544
древнегрузинские законодательство суд и судебный процесс Кекелиа,М. И.Т.У. 1968 XXXIV-V-1 6834
ფერწერა, გრაფიკა, დიზაინი სააკაშვილი, ო. 2003 IV-IV-1(III) 8230
Compilance of georgian legislation wiyh in the un convention Nekeri 2000 52-I-2(III) 6731
Media ethics and self-regulation Frost,C. Pearson 2005 XXV-IV-1(IV) 1312
გამოხატვის თავისუფლება ტ.1 ოქრუაშვილი,მ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 XXV-IV-2(IV) 1454
გამოხატვის თავისუფლება ტ.2 კინწურაშვილი, თ., რამიშვილი, ლ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 XXV-IV-2(IV) 8964
გამოხატვის თავისუფლება ტ.2 კინწურაშვილი, თ., რამიშვილი, ლ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 1457
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1263
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1267
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1265
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 XXV-IV-2(IV) 1262
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1257
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1266
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1261
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1320
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 XXV-IV-2(IV) 1271
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 XXV-IV-2(IV) 1269
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1260
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1254
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1259
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 XXV-IV-2(IV) 1274
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1243
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 8938
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 XXV-III-2(IV) 8941
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1251
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 8939
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1249
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1252
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1239
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1244
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1279
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1281
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1287
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1296
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1295
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1298
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1292
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1302
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1286
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1285
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1301
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1294
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1275
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა, ტ. დიოგენე 2006 1288
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1278
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1280
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1282
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1297
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1304
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1305
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1303
ახალი დროება : პროფესიული გაზეთის შექმნა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში რეპკოვა,ტ. დიოგენე 2006 1293
World book of word power-vol.1 Cooper,I.others(ed.) World book 1996 II-VI-2(IV) 1843
World book of word power-vol.1 Cooper,I.others(ed.) World book 1996 II-VI-2(IV) 6960
World book of word power-vol.1 Cooper,I.others(ed.) World book 1996 1842
World book of word power-vol.2 Cooper,I.others(ed.) World book 1996 II-VI-2(IV) 1840
World book of word power-vol.2 Cooper,I.others(ed.) World book 1996 II-VI-2(IV) 6961
World book of word power-vol.2 Cooper,I.others(ed.) World book 1996 1841
Internationalism Leone,B. Greenhaven press 1986 XXVI-III-2(IV) 31
Internationalism Leone,B. Greenhaven press 1986 XXVI-IV-2(IV) 30
Internationalism Leone,B. Greenhaven press 1986 XXVI-III-2(IV) 29
Internationalism Leone,B. Greenhaven press 1986 XXVI-III-2(IV) 373
Internationalism Leone,B. Greenhaven press 1986 XXVI-III-2(IV) 28
Internationalism Leone,B. Greenhaven press 1986 XXVI-IV-2(IV) 27
Internationalism Leone,B. Greenhaven press 1986 XXVI-III-2(IV) 40
Peace and development : An interdisciplinary perspective Sanders,D.,Matsuoka,J. university of hawaii 1989 IX-IV-2(III) 7053
Introduction to operations and supply chain management Bozarth,C.,Handfield,R. Pearson 2006 XVI-V-1(IV) 463
Advanced decision support tools Bozarth,C. Pearson 2006 XVI-II-2(IV) 486
Hiv and aids Wessner,D. Pearson 2006 II-II-2(I) 8841
ეთნოლოგიის საფუძვლები ჭანტურიშვილი,ს. თსუ 2005 III-V-1(IV) 4428
სვანეთის წერილობითი ძეგლები ტ.2:ეპიგრაფიკული ძეგლები სილოგავა,ვ. მეცნიერება 1988 VIII-V-2(IV) 3041
ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი თოფურია, ვ., გიგინეიშვილი, ი. განათლება 1968 2(IV) 16161
ოდისეა ჰომეროსი ნაკადული 1986 1419
ურარტუ : სამეცნიერო–პოპულარული ნარკვევი ქართველი ხალხის წინაპრების ისტორიიდან მელიქიშვილი, გ. საბლიტგამი 1951 VIII-VI-1(IV) 5261
საქართველოს სამონეტო განძები დუნდუა, გ. მეცნიერება 1979 IV-I-1(III) 8244
World book year book Dell,W.(ed.) World book 1997 IX-III-1(III) 7330
Mass communication and society Curron,J. word book 1979 1336
World book year book Dell,W.(ed.) World book 1997 IX-III-1(III) 7326
World book year book Dell,W.(ed.) World book 1997 IX-III-1(III) 7329
World book year book Dell,W.(ed.) World book 1997 IX-III-1(III) 7328
ძველი ქართული მწერლობის კერები, ტ. II მენაბდე, ლ. თსუ 1980 11145
რუსულ-ქართული ლექსიკონი ტ.1 ჩუბინიშვილი,ნ. საბჭ. საქართველო 1971 I-IV-1 7002
Essential grammar in use Murphy,r. cambridge university press 2001 16346
Theories of America`s world role : logics of american foreign policy Callahan,P. Pearson 2004 XXVI-IV-2(IV) 7064
American foreign policy Donaldson,G. Pearson 2003 XXVI-II-1(IV) 5769
Writing and grammar-Ruby level Carrol,J.others Prentice Hall 2001 VI-III-3 7960
Writing and grammar-Diamond level Carrol,J. Prentice Hall 2001 VI-III-3 7961
Fundamentals of english grammar-3rd ed. Azar,B. Pearson 2003 IX-IV-2(III) 6995
Operations management-8th ed. Heizer,J.,Render,B. Pearson 2006 XVI-I-2(IV) 484
Created equal Jones,j., others Pearson 2006 II-III-1(III) 7096
რელიგიის თავისუფლება ნარინდოშვილი, მალხაზ. და სხვ. 2004 XXII-ზ(IV) 5637
რელიგიის თავისუფლება ნარინდოშვილი, მალხაზ. და სხვ. 2004 XXII-ზ(IV) 5563
რელიგიის თავისუფლება ნარინდოშვილი, მალხაზ. და სხვ. 2004 XXII-ზ(IV) 5638
კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული მელიქიშვილი,ლ.(რედ.) ივ. ჯავ. სახ. ისტ. და ეთნ. 2005 III-III-1(IV) 5511
დემოგრაფიული პროცესები საქართველოში XX ს - ის 40 - იან წლებში ნათმელაძე,მ. 2002 52-I-2(III) 5120
ეთნოგრაფია თუ ეთნოლოგია მელიქიშვილი,ლ. მემატიანე 2000 III-III-1(IV) 4525
Кризис етнокультуры и безопасность общества Меликишвили,Л.(ред.) 2003 XXXV-IV-1 4527
კონფლიქტის ანთროპოლოგია (ეთნიკური ასპექტები) მელიქიშვილი,ლ. 2006 IX-I-1(IV) 6458
კონფლიქტის ანთროპოლოგია (ეთნიკური ასპექტები) მელიქიშვილი,ლ. 2006 IX-I-1(IV) 910
მეცნიერები ლატენტური კონფლიქტის ზონაში მელიქიშვილი,ლ., ხარშილაძე, მ. თსუ 2003 XX-III-2(IV) 5717
მეცნიერები ლატენტური კონფლიქტის ზონაში მელიქიშვილი,ლ., ხარშილაძე, მ. თსუ 2003 XX-III-2(IV) 5716
კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული ტ.8 ჯავახაძე,ნ.(რედ.) არტანუჯი 2003 III-III-1(IV) 5505
პანკისის ხეობა მარგოშვილი,ლ. ივ. ჯავ. სახ. ისტ. და ეთნ. 2002 III-III-1(IV) 5517
უსაფრთხოების სტრატეგიის ეთნიკური ასპექტები (პანკისის კრიზისი) მელიქიშვილი,ლ.(რედ.) თსუ 2002 XX-IV-1(IV) 4455
National e-mail and fax directory Brooks,A. gale group 2002 II-III-1(III) 7283
Research centers directory v.1-21st Gerring,A. gale group 1996 I-IV-2(III) 7286
Research centers directory v.2-21st Gerring,A. gale group 1996 I-IV-2(III) 7287
ნარკვევები საქართველოსა და სომხეთის ურთიერთობის ისტორიიდან IV-XII სს-ში მაისურაძე,გ. მეცნიერება 2002 V-III-2(IV) 3955
რა არის დემოკრატია სავანელი,ბ. სდასუ 2005 XX-I-2(IV) 2439
Trefoil around the world : Girl guiding and girl scouting in many lands the world association of girl guides 1958 II-VI-2(IV) 10914
პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის მაკროეკონომიკა პაპავა,ვ. თსუ 2005 XV-VI-2(IV) 1539
New york times 2005 almanac Wright,W.(ed.) penguin 2005 II-III-1(III) 7302
Congressional directory 1999-2000 2000 XXVI-III-1(IV) 8142
Petiti larousse de la medecine Domart,A. Librarid Larousse 1976 I-I-1 6884
Focus on innovators and innovations Duffy,P. regents 1993 41-V-2 5826
Wake for a fat vicar Chavez,F.,Chavez,T. lpd press 2004 IX-I-2 8140
New american bible Hartdegen,S.others. world bible publishers 2000 VI-V-3(III) 4451
Holy Bible world book 1997 VI-V-3(III) 5601
Landmarks of american language and linguistics vol.2 Byrd,D.others us department of state 2000 11(IV) 7088
Practice of social research-3rd ed. Babbie,E. wadsworth publishing 1983 I-V-2(IV) 1839
წიგნნი ძუელისა აღთქუმისანი, ნაკ.1 : შესაქმისაი გამოსვლათაი (ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები XI 1) მეტრეველი, ელ. (მთ. რედ.) მეცნიერება 1989 IV-I-4(III) 2962
Focus on innovators and innovations Duffy,P. regents 1993 41-V-2 5742
Keep talking Klippel,F. cambridge university press 2000 IX-I-2 7311
Давид какабадзе Кинцурашвили,К. арбат 2002 IV-IV-1(III) 1892
სიყვარულის ხეობა გულიაშვილი, პ. უნივერსალი 2005 XXXII-V-1(IV) 2974
Mechanical engineering design-5th ed. Shigley,J.,Misgke,C. mcgraw-hill 1989 XVIII-IV-2(IV) 5819
principles of global security Steinbruner,J. brookings institution press 2000 XXVII-III-1(IV) 2488
Dialogue journal writing with nonnative english speakers Payton,j., reed,l. U.S.D. 2002 VI-II-3 7937
ბერძნული ენა ბაკურაძე,თ. თსუ 1996 VI-V-3 7972
What color is your parachute : Work book Bolles,R. Ten speed press 1997 IX-II-2(III) 8138
Global political economy Gilpin,r. princeton 2001 XXVI-I-2(IV) 938
Introduction to econometrics-2nd ed. Stock,J.,Watson,M. Pearson 2007 XV-IV-1(IV) 1128
New introduction to american studies Temperley,H.,Bigsby,C. Pearson 2005 IX-II-2(III) 7356
Quantitative research methods Vogt,W. Pearson 2007 II-IV-2(IV) 7080
Microeconomics-4th ed. Perloff,J. Pearson 2006 XV-II-1(IV) 1119
Renewing america`s schools : A guide for scholl-based action Glickman,C. jossey-bass publishers 1993 IX-IV-1(III) 7076
Educational research-8th ed. Gay,l.others Pearson 2006 II-VI-1(IV) 1824
A-Z of english grammar and usage Leech,G. edward arnold 1989 IX-I-2 6921
Phenomenology of Quantum Phisics and stream of consciousness in polyphonic fiction Dolidze,M. RVP 2005 XXXIV-IV-2(IV) 7047
Trust me Updike,J. fawcett crest 1987 10344
Family vault Macleod,C. Avon 1979 4863
Rose : Short stories O`conner,F. gori state university press 2005 10354
Brief dictionary of economic terms Raupp,E.(ed.) gori state university press 2003 I-I-1 6932
Brief dictionary of economic terms Raupp,E.(ed.) gori state university press 2003 I-I-1 6931
Dictionary of retailing and merchandizing Rosenberg,j. john wiley and sons 1995 10(IV) 6920
Pitman office handbook-2nd ed. Smith,P.,Hay-Ellis,P. copp clark pitman 1988 XVI-II-2(IV) 479
Pitman office handbook-2nd ed. Smith,P.,Hay-Ellis,P. copp clark pitman 1988 XVI-II-2(IV) 480
Right lights,Big city Mcinerley,J. vintage books 1984 10429
Trinity college VIII-V-2(III) 1849
Birth of freedom Nagorski,a. simon and schuster 1993 XXVI-II-1(IV) 2380
MLA handbook for writers of research papers-5th ed. Gibaldi,J. modern language association of amerika 1999 II-III-2(IV) 1870
Aller anfang:Activities manual for beginning German Lalande,J. others Random house 1985 VI-IV-3 7929
Aller anfang:Activities manual for beginning German Lalande,J. others Random house 1985 VI-IV-3 7928
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.A-I რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1995 6904
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.B-II რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1996 6905
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.C-III რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1996 6906
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.B-II რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1996 6907
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.E-V რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1997 6908
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.F-VI რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1997 6909
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.G-VII რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1998 6910
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.H-VIII რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1998 6911
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.I-IX რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 1999 6912
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.JKL-X რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 2001 6913
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.M-XI რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 2003 6914
ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი.N-XII რვეული ჭანტურია,ა.,მარგალიტაძე,თ.(რედ.) თსუ 2006 6915
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი კ. 2004 1814
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1258
Cracking the last Robinson,a., tallia,r. random house 2002 II-V-1(IV) 8078
გოგონა სკაუტების პროგრამები ბელაშვილი,კ. დია IV-V-2(III) 8284
Sharing Innovative experiences-v.3 UNDP 2006 XV-III-2(IV) 1029
Information technology for integrated health system:Positioning for the future Kissinger,K.,Borchardt,S. john wiley and sons 1996 II-II-7(I) 8600
Завоевание ирана арабами (Иран при <<Праведных>> халифах) Колесников,А. Наука 1982 XXXVI-III-1 5023
გაიუს იულიუს ცეზარი ალექსიშვილიმ. ნაკადული 1961 IX-IV-1(IV) 3915
Ахтальский монастырь Кирион,Е. 2005 XXXIV-IV-1 4155
О торговле и городах армении в связи с мировой торговлей древних времен Манандян,Я. Г.И. 1930 XXXV-II-2 3848
Introduction to grammar : Traditional,structural,transformational Lapalombara,l. Winthrop 1976 VI-II-3 7958
ძველი ბერძნული ენა ურუშაძე,ა. თსუ 1969 9232
Иранские языки Т. 1 Мещанинов,и.,Абаева,В. Наука 1945 VI-V-3 1932
тбилиси в армянских литературных памятниках древних и средних веков Налбандян,В. армгосиздат 1961 XVIII-V-1 8997
Хроника Канакерци,З. Наука 1969 XXXII-II-1(IV) 3824
სომხეთის ისტორია მოვსეს ხორენაცი მეცნიერება 1984 XVIII-I-2 4237
სომხეთის ისტორია მოვსეს ხორენაცი მეცნიერება 1984 V-III-2(IV) 4238
История древнеармянской литературы т.1 Абегян,М. Н.А.Н.А. 1948 XX-I-1 3849
Избранные труды т.1 Орбели,И. наука 1968 IV-IV-1(III) 4554
ფსევდომაკარის თხზულებათა ქართული ვერსია მეტრეველი,ე.(რედ.) მეცნიერება 1982 XXX-V-2(IV) 8513
დიდი სამეულის დიპლომატია ევროპაში ომის დასკვნით ეტაპზე პაპასქირი, თეიმურაზ. თსუ 2006 XX-IV-1(IV) 912
Government by the people-21st ed. Magleby,d., others Pearson 2006 XXVI-I-2(IV) 8190
Macroeconomics-5th ed. Abel, A.,Bernanke,B. Pearson 2006 XV-III-1(IV) 1102
Government in America : People,Politics and Policy-8th ed. Edwards III,G.others Pearson 2006 XXVI-I-2(IV) 2452
მიხეილ თუმანიშვილი ფიქრობს 1 ურუშაძე,ნ.და სხვ. ტერა ინკოგნიტა 2004 2181
მიხეილ თუმანიშვილი ასწავლის 2 ურუშაძე,ნ.და სხვ. ტერა ინკოგნიტა 2004 IV-II-2(III) 2182
მიხეილ თუმანიშვილი თხზავს 3 ურუშაძე,ნ.და სხვ. ტერა ინკოგნიტა 2004 IV-II-2(III) 2183
მომავლის იმედით მიმინოშვილი,ო. ჰარმონია 2005 5072
მომავლის იმედით მიმინოშვილი,ო. ჰარმონია 2005 5071
მომავლის იმედით მიმინოშვილი,ო. ჰარმონია 2005 53-I-1(III) 3658
მომავლის იმედით მიმინოშვილი,ო. ჰარმონია 2005 52-I-1(III) 3660
მომავლის იმედით მიმინოშვილი,ო. ჰარმონია 2005 3659
ადრეული დიალოგები პლატონი ნეკერი 1997 IX-III-2(IV) 9231
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ურუშაძე,რ. ლეგა 2002 III-V-1(I) 8579
Science year 1997 Dell,W.(ed.) world book 1997 IX-III-1(III) 7319
Science year 1997 Dell,W.(ed.) world book 1997 7325
Science year 1997 Dell,W.(ed.) world book 1997 7320
Science year 1997 Dell,W.(ed.) world book 1997 IX-III-1(III) 7322
Science year 1997 Dell,W.(ed.) world book 1997 IX-III-1(III) 7321
Science year 1997 Dell,W.(ed.) world book 1997 IX-III-1(III) 7318
Science year 1997 Dell,W.(ed.) world book 1997 7324
Арабско-русской словарь Баранов,Х. русский язык 1977 I-I-2(III) 16158
Headquarters usa 2001 v. 2 - 23rd Perkins,j. omnigraphics 2001 II-III-1(III) 7285
Headquarters usa 2001 v. 1 - 23rd Perkins,j. omnigraphics 2001 II-III-1(III) 7288
Латинско-русски словарь Дворецкий,И. русский язык 1976 I-II-2(III) 11806
Физическая география частей частей света Власова,Т. Просвешение 1966 XXXV-V-1 4364
დაბრუნება : ემიგრანტული ნაშრომები ტ.1 თაყაიშვილი,ე.შარაძე,გ. (რედ.) მეცნიერება 1991 15462
International relations-7th ed. Goldstein,J.,Pevehouse,J. Pearson 2006 XXVI-III-2(IV) 2481
მოგზაურობა სამცხე–ჯავახეთში ბოჭორიძე, გიორგი. მეცნიერება 1992 V-IV-1(IV) 3630
ბერძენი და რომაელი ისტორიკოსები ქავთარია,გ. თსუ 1998 VI-I-1(IV) 3087
Словарь современного русского литературно языка 4 акад. Наук 1951 II-III-2 10254
ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია ალფენიძე, ელიზბარაშვილი, ხარაძე 99940-20-90-0 2003 X-I-1(IV) 5497
ესთეტიკა და გონების ერთიანობის პრობლემა კანტის ფილოსოფიაში შენგელია, რ. მეცნიერება 1989 XXXIV-IV-1(IV) 6385
გარეჯი : კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის შრომები VIII ფიცხელაური, კ.(რედ.) მეცნიერება 1988 VII-IV-1(IV) 5679
Museum Europa,scher Kulturen UNZE 1999 IV-V-1(III) 8341
ლექსიკონი ქართული ტ.1 ორბელიანი, სულხან-საბა. მერანი 1991 2(IV) 10235
ლექსიკონი ქართული ტ.1 ორბელიანი, სულხან-საბა. მერანი 1991 I-III-1 10234
პირთა ანოტირებული ლექსიკონი ტ.1 სურგულაძე,მ.,ოდიშელი,ჯ.(რედ.) მეცნიერება 1991 2(IV) 11826
ცხოვრება ქართველთა მეფეთა:არჩილის წამება ტ.1 მროველი,ლ. მეცნიერება 1986 I-IV-1 10218
Национальна оборопя Китая в 2004 2006 XXV-III-1 11720
национальня районная автономия в китая 2006 XXV-III-1 11723
национальня районная автономия в китая 2006 XXV-III-1 11724
национальня районная автономия в китая 2006 XXV-III-1 11725
Environmental protection in china (1996-2005) Foreign language press 2006 I-III-4(I) 6345
Византий в классическую и Эллинистическую эпохи Невская,В. Наука 1953 XXXVI-IV-2 5689
Китайская культура Дун,Ю. 2004 XXV-III-1 11744
Китайская культура Дун,Ю. 2004 XXV-III-1 11745
Divine comedy 3 Paradise Aligieri,D. penguin books 1964 10909
50 great short stories Crane, M. Bantam books 1952 10368
Книга историй Даврижеци,А. Наука 1973 XXXVI-III-1 3825
Французские крестьяне в XVI-XVIII вв. Люблинская,А. Наука 1978 XXXVI-V-1 3811
კარაბადინი ფანასკერტელი-ციციშვილი, ზ. საბჭ. საქართველო 1978 IV-III-4(I) 4651
სომხეთის ისტორია (786-925 წ.წ.) იოანე დრასხანაკერტელი მეცნიერება 1965 V-III-2(IV) 4239
მამნე ოქრომჭედელი ჩხარტიშვილი,ა. ხელოვნება 1978 IV-I-2(III) 8242
ჩვენი დიდი მეცნიერი ბარამიძე,ა. მეცნიერება 1979 52-I-1(III) 7099
ძველი ბერძნული ენა ურუშაძე,ა. თსუ 1969 X-IV-2(IV) 7991
Mardi vesus nostradamus : An autobiography victory over skin can.. Mardi,Sh. Makri 2002 II-IV-3(I) 5031
Information technology for integrated health system:Positioning for the future Kissinger,K.,Borchardt,S. john wiley and sons 1996 II-II-6(I) 8599
Межкавказские политические и торговые связи восточной Грузии Гамрекели,В. Мецниереба 1980 XXXV-III-2 5356
История древнеармянской литературы Абегян,М. Н.А.Н.А. 1975 XX-I-1 5032
Refugees azerbaijan Caribova,J.(ed.) Azerbaijan Gadini 1997 X-IV-1(IV) 5490
population migration in georgia and its socio-economic consequences Gachechilaze,R. undp 1997 XXVII-II-1(IV) 2515
population migration in georgia and its socio-economic consequences Gachechilaze,R. undp 1997 XXVII-II-1(IV) 2516
Georgian bread industry during economic reform Melikidze,v. undp 1998 XIII-III-2(IV) 974
თვითმენეჯმენტი გურგენიძე,ვ.(რედ.) undp 2005 XIII-IV-1(IV) 2514
თვითმენეჯმენტი გურგენიძე,ვ.(რედ.) undp 2005 XIII-V-1(IV) 1460
თანამშრომელთა მართვა გურგენიძე,ვ.(რედ.) undp 2005 XIII-IV-1(IV) 2513
ლიდერობის მიღწევა გურგენიძე,ვ.(რედ.) undp 2005 XIII-IV-1(IV) 1554
Cutting Edge : Starter : Students book Moor,P.;Redston,C. Longman 2002 8315
Cutting Edge : Starter : Work book Cunningham, redston Longman 2002 VI-I-3 8316
Cutting Edge : Elementary : Students book Cunningham,S.;Moor,P. Longmen 2001 VI-I-3 1692
Cutting Edge : Pre intermediate : Students` book Cunningham,S.,Moor,P. Longmen 2005 VI-I-3 1732
Cutting Edge : Advanced : Work book Moor,P.Cunnigham,S. Longmen 2003 VI-I-3 1714
Cutting Edge : Elementary : Students book Cunningham,S.;Moor,P. Longmen 2001 VI-I-3 1694
Cutting Edge : Elementary : Students book Cunningham,S.;Moor,P. Longmen 2001 VI-I-3 1693
Cutting Edge : Elementary : Work book Moor,P.,Cunningham,S. Longmen 2001 VI-I-3 1695
Cutting Edge : Elementary : Students book Cunningham,S.;Moor,P. Longmen 2005 VI-I-3 1688
Cutting Edge : Upper intermediate : Student`s Book Cunningham,S.;Moor,P. Longmen 1999 VI-I-3 1719
New insights into business : Student`s book Tullis,G.; Trappe,T. Longman 2000 X-I-2(IV) 7906
New insights into business : Work book Tullis,G.; Power,S. Longman 2000 X-I-2(IV) 7907
Cutting Edge : Advanced : Teachers` book Carr,J. Longmen 2003 VI-I-3 1711
Cutting Edge : Advanced : Teachers` book Carr,J. Longmen 2003 VI-I-3 1709
Cutting Edge : Advanced : Teachers` book Carr,J. Longmen 2003 VI-I-3 1707
Cutting Edge : Advanced : Teachers` book Carr,J. Longmen 2003 VI-I-3 1708
Cutting Edge : Pre-intermediate : Teachers` book Barker,H. Longmen 2005 VI-I-3 1726
Cutting Edge : Pre-intermediate : Teachers` book Barker,H. Longmen 2005 VI-I-3 1729
Cutting Edge : Pre-intermediate : Teachers` book Barker,H. Longmen 2005 VI-I-3 1728
Cutting Edge : Upper intermediate : Work book Carr,J.;Eales,F. Longmen 2002 VI-I-3 1722
Cutting Edge : Intermediate : Teacher`s book Barker,H. Longmen 2005 VI-I-3 1704
International relations Goldstein,J.,Pevehouse,J. Pearson 2006 XXVI-III-2(IV) 2480
Energy : Phisical, Environmental and Social Impact Aubrecht,G. Pearson 2006 XXVI-V-1(IV) 934
მათემატიკის ამოცანათა კრებული თოფურია,ს.;ავაზაშვილი,დ.(რედ.) განათლება 1986 XVII-II-2(IV) 1678
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ურუშაძე,რ. ლეგა 2002 III-V-1(I) 4700
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.4 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2006 IX-II-1(III) 6972
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.4 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2006 6973
ამერიკის შესწავლის საკითხები ტ.4 კაჭარავა,ვ.(რედ.) თსუ 2006 VIII-V-1(IV) 6974
სახელმწიფოებრიობა და უსაფრთხოება: საქართველო ”ვარდების რევოლუციის” შემდეგ კოპიტერსი,ბ. ჰუმანიტარული და ზუსტი მეცნიერებების აკდემია 2006 XX-I-2(IV) 1888
Khazar university catalog 2006-2007 2005 II-III-2(IV) 8168
შატბერდის კრებული მე-10 საუკუნისა გიგინეიშვილი,ბ.,გიუნაშვილი,ე. მეცნიერება 1979 VII-VI-1(IV) 3173
უკანასკნელი ფურცლები ქალის დღიურიდან ბრიუსოვი,ვ. მერანი 2004 XXVIII-I-1(IV) 4379
Biotechnology:A bibliography with indexes Hearns,E.C. Nove 2002 I-I-3(I) 10917
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ურუშაძე,რ. ლეგა 2002 III-V-1(I) 8580
Human rights and global diversity Churchill,R. Pearson 2006 VI-I-4(III) 341
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.X : ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1992 3050
მედეა ევრიპიდე საბჭ. საქართველო 1969 IX-IV-2(IV) 9186
ლექსები ქითსი, ჯ. მერანი 1992 XXXI-IV-1(IV) 8512
ქართველი ერის ისტორია, ტ.1 ჯავახიშვილი, ივანე. საბჭ. საქართველო 1960 IX-V-1(IV) 3791
ხელოვნება და სივრცე კაკაბაძე,დ. ნაკადული 1983 IV-IV-1(III) 2166
ამერიკული მოთხრობები ფხაკაძე, ნ.(რედ.) მერანი 1983 4375
ხამურაბის კანონები კიკნაძე, ზ.(მთარგმ) მეცნიერება 1988 V-VI-2(IV) 3780
ოდისეა ჰომეროსი ნაკადული 1975 IX-III-2(IV) 6784
კატილინა ; ხუროთმოძღვარი სოლნესი იბსენი, ჰენრიკ. საბჭ. საქართველო 1988 XXVIII-III-2(IV) 8439
ქართული პალეოგრაფია ჯვახიშვილი,ი. ნეკერი 1949 IX-V-1(IV) 5250
Right Attitud to Rain Smith,A. Progress 1978 10428
მინა ფონ ნარბჰელმი ლესინგი 1946 XXVIII-IV-2(IV) 9201
სირანო დე ბერჟერაკი როსტანი, ედმონ. ნაკადული 1970 XXVIII-VI-2(IV) 4388
მე, რიჰარდ ვაგნერი ბელანი, ჯორჯე. ხელოვნება 1974 IV-IV-2(III) 8305
Материалы по истории ирано-грузинских взаимоотношений в начале XVII века Берадзе,Г.,Смирнова,Л. Мецниереба 1988 XXXV-II-2 4550
ურარტუს უძველეს სამეფოში : ისტორიული მოთხრობა მოისეევა,კ. განათლება 1989 XXVIII-V-2(IV) 5153
სინა-რაითის მამათა მოსვრის არაბულ-ქართული ვერსიები ამონიოსი მეცნიერება 1973 VI-I-1(IV) 5070
ჯუვეინის ცნობები საქართველოს შესახებ:უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ წერეთელი,გ.(რედ.) მეცნიერება 1974 VI-V-1(IV) 5308
თამარ მეფის დროინდელი მატიანე ქადაგიძე, მ. 2001 VI-II-2(IV) 2156
ირანი ნაჭყებია,ნ. თსუ 1972 V-II-1(IV) 3261
ძველი ქართული ლიტერატურა (XI-XVIII სს.) ლოლაშვილი,ი.(რედ.) მეცნიერება 1977 XXX-VI-2(IV) 4384
Из исторической географии восточной Грузии Мусхелишвили, Д. Мецниереба 1982 XXXV-V-1 5761
ფსალმუნთა წიგნის ძველი ქართული თარგმანები შანიძე,მ. მეცნიერება 1979 IV-II-3 (III) 5587
ისტორია თემურ-ლენგისა და მისი შთამომავლებისა მეწოფელი,თ. მეცნიერება 1987 VI-III-1(IV) 4202
ლაზარ ფარპეცის ცნობები საქართველოს შესახებ ჯანაშია,ლ. მ.ა.გ. 1962 5035
Культура и экономика древнего Ирана Луконин,В. Наука 1969 XXXIV-I-1 3827
Я послал тебе берету Янин,В. И.М.У. 1975 V-I-2(IV) 5060
ქართველი და სომეხი ხალხების ურთიერთობა 13-18 საუკნ მაისურაძე,გ. მეცნიერება 1982 V-III-2(IV) 5313
ილარიონ ქართველის ცხოვრების ძველი რედაქციები დოლაქიძე,მ. მეცნიერება 1974 52-III-1(III) 5075
logics of american foreign policy Callahan,P. Pearson 2003 XXVI-IV-2(IV) 7062
American foreign policy Donaldson,G. Pearson 2003 XXVI-II-1(IV) 5534
საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები წ.1 გაბაშვილი,ვ. მეცნიერება 1976 V-V-2(IV) 4069
ბალადები შილერი,ფ. საბლიტგამი 1952 XXXI-V-1(IV) 4372
მოგონებები პანაევა,ა. საბჭ. საქართველო 1971 XXVIII-VI-1(IV) 4891
საისტორიო ძიებანი II დონდუა,ვ. მეცნიერება 1973 52-VI-2(III) 4068
საქართველოს ბატონყმობის ფაქტიური მასალები ჭიჭინაძე,ზ., სხვ. მწიგნობარი 1925 XVIII-III-2 4045
ერისთავობის ინსტიტუტი საქართველოში ბახტაძე,მ. არტანუჯი 2003 V-III-1(IV) 5042
Санкт-петербург центр русско-грузинских взаимоотношений (1703-2003) Джавахишвили,Н. Мецниереба 2003 XXXV-II-2 4160
ფარსადან გორგიჯანიძე და "ისტორიანნი და აზმანი შარავანდედთანი" კიკნაძე, რ. მეცნიერება 1975 VI-II-2(IV) 3910
Описание турецкой войны с 1806 до 1812 года Михаиловский,П. 1843 XXV-I-1 5028
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები მუსხელიშვილი,დ. მეცნიერება 1980 X-II-1(IV) 5491
Семь планет (барам-гуриани) Цицишвили,Н. наука 1975 XVIII-V-1 15485
გეორგიკა : ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ–ტ.1 გამყრელიძე, ა., ყაუხჩიშვილი, ს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია 1961 VI-II-1(IV) 18484
თისლისა და ხახულის ხელნაწერების მინაწერები სილოგავა,ვ.(რედ.) მეცნიერება 1986 VIII-IV-2(IV) 5317
რუის-ურბნისის კრების ძეგლისწერა (ფილოლოგიურ-ტექსტოლოგიური გამოკვლევა) გაბიძაშვილი, ენრიკო. მეცნიერება 1978 VIII-I-2(IV) 5318
თარიხ-ე სისტანის თბილისური ნუსხა გიუნაშვილი, ჯ. მეცნიერება 1971 VIII-V-2(IV) 5333
რუსეთის სახელმწიფო სისტემა წ.7 მელქაძე,ო., ყურაშვილი,კ. უფლება 1997 XX-IV-1(IV) 2451
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობანი 15 სკ. მამისთვალიშვილი, ელდარ. მეცნიერება 1981 V-III-2(IV) 4079
გიორგი მერჩულე : ქართული პროზის დიდოსტატი და მშვენება ბარამიძე,რ. დედაენა 2001 XXX-V-2(IV) 4385
ძველი ქართული საგვარეულო მატიანეები არახამია,გ. მეცნიერება 1988 VI-I-1(IV) 4225
თურქეთ-სპარსეთის ომი და ქრისტიანი ქართველები 1577- მამისთვალიშვილი, ელდარ. მეცნიერება 1987 VII-IV-2(IV) 5448
სამი სპარსული წყარო 16 საუკუნის საქართველოს შესახე გელაშვილი,ნ. მეცნიერება 1990 VI-III-1(IV) 4201
Kultur im Аlten china Bottger,W. urania 1979 II-I-1(IV) 2129
ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება ბერიძე,ვ. ხელოვნება 1974 1912
ასი (100 )ფოტოსურათი გურამ თიკანაძე ფოფხაძე,ნ. ხელოვნება 1987 IV-I-2(III) 8378
Словакия Плицка,К. АРТИА 9874
Eye contact Reaves, w. 2002 IV-III-1(III) 8264
монументальная живопис раннего Шевякова,Т. хеловнеба 1983 IV-I-2(III) 8233
египедское искуство 1972 IV-III-1(III) 5524
Скульптура ранесредневековой абхазии Хрушкова,Л. Мецниереба 1980 IV-II-1(III) 5768
Грузинские дарбазии Сумбадзе,Л. Заря Востока 1960 IV-II-1(III) 5359
ქართული ხელოვნება ბერიძე,ვ. მეცნიერება 1979 IV-I-2(III) 1884
декоративное искуство средневековой армении аврора 1971 IV-II-1(III) 1888
Русский язык начальный-курс Максимов,В. Просвешение 1977 VI-V-3 7990
е.ахвледиани изобразительное искуство Хоромченко, с. Советский Художник 1987 IV-I-2(III) 1906
Ладо Гудиашвили Михаилов,А. Советский Художник 1968 IV-I-2(III) 1905
Древне-русское искуство Подобедова,О. наука 1984 IV-III-1(III) 8260
ლაშარელა აბაშიძე, ი. სახელგამი 1957 4850
Дельфы Михаиловский,П. аркады 1977 IV-III-1(III) 1967
зураб нижарадзе живопись, графика Зингер,Е. Советский Художник 1985 IV-I-2(III) 1972
зураб нижарадзе живопись, графика Зингер,Е. Советский Художник 1985 IV-I-2(III) 1909
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.V : საქართველოს ეკონომიური ისტორია წ.2 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1986 XII-I-1(III) 3048
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.VIII : ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა წ.1 : ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII სს.) ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1977 IX-V-1(IV) 3054
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.II : ქართველი ერის ისტორია წ.2 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1983 XII-I-1(III) 3046
ქართველი ერის ისტორია, ტ.3 ჯავახიშვილი, ივანე. საბჭ. საქართველო 1966 3039
Microsoft Access 2000 complete Tutorial Cable,S.,Paserwak,M. South Western educational publishing 2000 XI-I-2(IV) 5606
XIV-XVIIIსს. რამდენიმე ქართული ისტორიული დოკუმენტები ენუქიძე,თ.და სხვ. მეცნიერება 1964 VII-II-2(IV) 4026
საქართველოს მუზეუმის სპარსული ფირმანები და ჰოქმები ხუბუა,მ. მ.ა.გ. 1949 IV-V-1(III) 8340
შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში ჭანტურია,ლ. სამართალი 2000 XXIII-III-1(IV) 640
История ирана Иванов,М. М.Г.У. 1977 VIII-IV-1(IV) 4362
ცხორებაი წმიდისა ანტონისი თსუ 1970 IV-IV-3(III) 5284
ჭილ-ეტრატის იადგარი (ძველი ქართული ენის ძეგლები) შანიძე,ა.(რედ.) მეცნიერება 1977 IV-IV-3(III) 5218
ზედა ვარძია გაბაშვილი,ც. მეცნიერება 1985 IV-I-1(III) 4489
курганы алазанской долины Дедабришвили, Мецниереба 1979 XXXV-I-2 9574
თუშეთი მაკალათია, სერგი. ნაკადული 1983 V-II-1(IV) 4497
მუსტაფა ნაიმა:ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ (IV-XVIIIსს) შენგელია,ნ.(შემდგ.) მეცნიერება 1979 4180
სამყაროს საკვირველებათა ცნობები საქართველოს შესახებ კიკნაძე, რ.(რედ.) მეცნიერება 1978 VI-III-1(IV) 4262
ჩილდირის ვიალეთის ჯაბა დავთარი 1694-1732წწ. ძიძიგური,შ.(რედ.) მეცნიერება 1979 VI-II-1(IV) 4194
სტეფანოს მამფალის ფრესკული წარწერა ატენის სიონში აბრამიშვილი,გ. მეცნიერება 1977 IV-II-3 (III) 5263
ფარნავაზიანთა სახლის ქრისტიან მეფეთა ქრონოლოგია გოილაძე,ვ. მეცნიერება 1990 VI-I-2(IV) 5073
ოსმალეთის პორტას წინააღმდეგ ალი ბეის აჯანყების ისტორია ლუზინიანი,ს. მეცნიერება 1973 VII-V-2(IV) 3633
ირანი ქერიმ-ხან ზენდის დროს შენგელია,ლ. მეცნიერება 1973 VIII-VI-1(IV) 3250
აფხაზეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები და ეპიგრაფიკა მიბჩუანი,თ. 1999 VIII-V-2(IV) 4055
არამეული ენა წერეთელი,კ. მეცნიერება 1982 VI-V-3 7973
ქრისტიანობა დასავლეთ საქართველოში I-X ს დიასამიძე, ბ. აჭარა 2001 9(IV) 2068
საქართველოს შუა საუკუნეების ქალაქები (XI-XIIIსს.) აფრასიძე, გიორგი. მეცნიერება 1984 V-IV-1(IV) 5046
სამშობლო ქვეყნის მოღვაწეები თამარაშვილი,მ. მეცნიერება 1912 V-II-2(IV) 3890
ვახტანგ მეექვსე პაიჭაძე,გ. მეცნიერება 1981 VI-III-2(IV) 5041
ერწო-თიანეთის ტოპონიმია ბედოშვილი,გ. მეცნიერება 1980 I-III-1 5074
ქართველი ერის ისტორია, ტ.2 ჯავახიშვილი, ივანე. საბჭ. საქართველო 1965 IX-V-1(IV) 3199
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.VII : ქართული სამართლის ისტორია წ.2 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1984 IX-V-1(IV) 3052
მითოლოგიური ლექსიკონი ურუშაძე,აკ.(რედ.) განათლება 1972 I-III-1 7014
ფიგურალური სიტყვა-თქმების კრებული შავიშვილი,თ. საბჭ. საქართველო 1957 I-IV-2(III) 7023
ორესტეა ესქილე ხელოვნება 1974 IX-IV-2(IV) 3893
ფიქრები ავრელიუსი,მ. საბჭ. საქართველო 1972 IX-IV-1(IV) 3894
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტ.1 ჩიქობავა,ა.ჩიქობავა,ა.(რედ.) მ.ა.გ. 1950 2(IV) 12331
სიტყვები კატალინას წინააღმდეგ ციცერონი,მ. თსუ 1987 IX-IV-1(IV) 6019
ქორწინების ღამე პირანდელო, ლუიჯი. ლიტ. და ხელ. 1964 XXVIII-VI-1(IV) 8478
ფილიპიკები დემოსთენე განათლება 1984 IX-III-2(IV) 4346
უტოპია მორი,ტ. თსუ 1983 XXXIV-II-1(IV) 4398
ქართული ლექსიკონი ჩუბინაშვილი,ნ. საბჭ. საქართველო 1961 I-V-2(III) 11150
Грузинские документы института народов Азии Какабадзе,С. Наука 1967 XXXV-I-2 5279
ქართული გვარ-სახელები:მასალები ქართული გვარების ისტორიისთვის 1 ახუაშვილი,ი. განათლება 1994 I-II-1 7006
ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი თოფურია,ვ., გიგინეიშვილი,ი. განათლება 1968 III-III-2(IV) 10233
რჩეული ბიოგრაფიები ტ.2 პლუტარქე თსუ 1987 IX-IV-1(IV) 9207
ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი ნეიმანი,ა. საბჭ. საქართველო 1961 2(IV) 10222
ლექსიკონი ქართული წ.1 ორბელიანი, სულხან-საბა. საბჭ. საქართველო 1966 I-III-1 7009
ძველი ქართული ლიტერატურის ქრესტომათია ტ.II ყუბანეიშვილი,ს.(შემ.) სტალ.სახ.თბილისის სახ. უნ. გამომცემლობა 1949 XXX-VI-2(IV) 2958
Архитектурные ансамбли армении Халпахчьян,О. iskustvo 1980 IV-II-1(III) 1952
ფილიპიკები დემოსთენე განათლება 1984 IX-III-2(IV) 4344
ინგლისური და ამერიკული პოეზიის მცირე ანთოლოგია ნიშნიანიძე, გ. საბჭ. საქართველო 1985 XXVIII-III-2(IV) 8440
ლათინური ხატოვანი სიტყვა-თქმანი ჭაბაშვილი,გ.(რედ.) თსუ 1987 I-III-1 4387
Николай Коперник Гребеников,Е. Наука 1982 XX-II-1 4452
შეყვარებულთა თვითმკვლელობა/ ციურ ბადეთა კუნძულზე ჩიკამაცუ,მ. მერანი 1980 IV-II-2(III) 8336
ერნესტ ჰემინგუეი და მისი სამყარო ბერჯესი, ენტონი. მერანი 1987 XXXI-VII-1(IV) 10818
ნოველები აკუტაგავა რიუნოსკე საბჭ. საქართველო 1989 XXVIII-ზ(IV) 4374
რაბინდრანათ თაგორი ჩხენკელი, თ. ს.სსრ.პ.დ.მ.ც.გ.ს. 1961 52-III-1(III) 8556
ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი საყვარელიძე,ფ. დასი 1999 6(IV) 6935
გოეთეს საუბრები გერმანიასთნ გელოვანი,ა. საბჭ. საქართველო 1988 4400
შაჰნამეს ერთი წიგნი : ქეი-ქაუსი ფირდოუსი განათლება 1987 XXXI-IV-1(IV) 4378
ნობელის პრემია და მისი ლაურეატები გედევანიშვილი,ლ. თსუ 1984 52-I-1 4370
Gemalde galerie neue meister-4 s.t.s.d. 1975 IV-III-1(III) 2309
გობსეკი ; შაგრენის ტყავი ; პოლკოვნიკი შაბერი ; მოთხრობები ბალზაკი, ონორე დე. საბჭ. საქართველო 1952 XXVIII-ზ(IV) 4391
პოეტური ხელოვნებისათვის ურუშაძე,ა. თსუ 1981 IX-IV-2(IV) 4399
ამბები სიაუშისა ფირდოუსი მერანი 1979 XXXI-IV-1(IV) 4377
მებაღე თაგორი,რ. საბჭ. მწერალი 1956 10703
Кавказ Дюма,А. Мерани 1988 XX-II-1 5365
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.6 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1977 VIII-I-2(IV) 1158
ქართული სამართლის ძეგლები ტ.3 დოლიძე,ი. მეცნიერება 1970 VIII-I-2(IV) 6797
რომი და აღმოსავლეთ შავისზღვისპირეთი I-II სს. ფიფია,კ. უნივერსალი 2005 V-VI-2(IV) 3081
ნარკვევები ბერძენიშვილი,დ. სამკალი 2005 VIII-II-2(IV) 4506
Faust Goehte,W. insel 1972 XXIV-III-1 11900
Летопись картли Цулая,Г. Мецниереба 1982 VII-VI-2(IV) 4009
მაჰმადიანი მესხების ქართული გვარები ბარათაშვილი, 1997 IX-VI-2(IV) 4232
великие религии мира Миркина,З.,Померанц,Г. Рипол 1995 VI-V-3(III) 5632
ქართული სოფელი ფეოდალიზმის ხანაში (VI-XVIII სს.) წ.2 გოგოლაძე,დ. მეცნიერება 1997 V-VI-1(IV) 5311
ქუთაისი და "ქუთაისის ქვეყანა" / "შიდა ეგრისი" / : ზოგადი ისტორიული და ისტორიულ-გეოგრაფიული დახასიათება გაბუნია, გურამ. სარანგი 1993 V-V-1(IV) 8985
კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები ყიფიანი, გ. 2000 IX-II-2(IV) 2071
ნარკვევები მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიიდან (ფეოდალური ხანა) გაბაშვილი,ვ. თსუ 1957 V-V-2(IV) 3277
ბოლნისის უძველესი ქართული წარწერები სილოგავა,ვ. მეცნიერება 1994 VIII-IV-2(IV) 4227
სარგის კაკაბაძე ბადრიძე,შ. მეცნიერება 1986 XXIX-VI-1(IV) 5052
ცხოვრება საქართველოისა (პარიზის ქრონიკა):ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები ტ.2 ალასანია,გ. მეცნიერება 1980 VI-VI-2(IV) 3957
სამი სპარსული წყარო 16 საუკუნის საქართველოს შესახე გელაშვილი,ნ. მეცნიერება 1990 VI-III-1(IV) 4215
საფრანგეთის სახელმწიფო სისტემა წ. 5 კვერენჩხილაძე,გ., მელქაძე,ო. უფლება 1997 XX-III-1(IV) 2449
მოკლე პოლიტიკური ლექსიკონი რაქვიაშვილი,ე. მეცნიერება 1986 I-III-1 6937
მცირე აზიის სელჩუკები და საქართველოს შენგელია,ნ. თსუ 2003 V-I-2(IV) 3404
რაჭა ბერაძე, თამაზ. საქართველოს მაცნე 2004 V-IV-1(IV) 16137
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია (ზემო ქართლი) ხარაძე,კ. მეცნიერება 2000 X-II-1(IV) 5048
История и повествование о багратионахсумбат дитис Лордкипанидзе,М. Мецниереба 1979 52-IV-1(III) 4011
ოკრიბული გვარსახელები შავიანიძე,დ. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2002 I-III-1 4231
ქსნის საერისთვოს პოლიტიკური ისტორია ღუნაშვილი,ვ. პდპ 2005 XX-II-2(IV) 5081
დავით ბაგრატიონის ისტორია ბაგრატიონი,თ. მეცნიერება 1972 VI-I-2(IV) 5047
ფილიპიკები დემოსთენე განათლება 1984 IX-III-2(IV) 4345
რომის სამართალი (საფუძვლები) მეტრეველი,ვ. მერიდიანი 1995 XXI-IV-1(IV) 6812
ამბები ჰეროდოტეს ისტორიიდან მილიადისი,ი. მეცნიერება 1987 IX-IV-2(IV) 4347
Закат птоломеев Кравчук,А. Наука 1973 XXXVI-V-2 5024
კოლხოლოგიური ნარკვევები გამყრელიძე, გელა. 2001 V-III-1(IV) 5078
ახალი ისტორია (საქ ისტ წყ) მიქიაშვილი,ლ. მეცნიერება 1983 VI-I-2(IV) 3964
წმ. ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა და VI-VIIსს საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები ჩხარტიშვილი,მ. 2005 V-V-1(IV) 5056
რომის სამართლის ძეგლები, წ.1 : იუსტინიანეს დიგესტები მერიდიანი 2000 XXI-IV-1(IV) 6810
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.8 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 2001 XX-IV-2(IV) 3760
რუსეთის სახელმწიფო სისტემა მელქაძე,ო., ყურაშვილი,კ. უფლება 1997 XX-IV-1(IV) 2450
გერმანიის კონსტიტუციური სამართლი წ.9 მელქაძე,ო., რამიშვილი,ნ. მერანი 1999 XXI-I-2(IV) 612
ისტორია თემურ-ლენგისა და მისი შთამომავლებისა მეწოფელი,თ. მეცნიერება 1987 VI-III-1(IV) 4263
საოჯახო ყოფა აღმოსავლეთ საქართველოში ნანობაშვილი,ბ. მეცნიერება 1988 III-IV-1(IV) 4502
სამტრედია 1870-1914 თვალავაძე, ვაჟა. ინტელექტი 2001 V-V-1(IV) 12449
ჩვეულებითი სამართალი ოკუჯავა,კ. თსუ 2006 XXII-V-2(IV) 659
შავიზღვისპირა ადიღების წარმართობა ოკუჯავა,კ. 2005 III-IV-1(IV) 4742
მე 19 ს-ის ეთნოგრაფიული ცნობები შავიზღვისპირა ადიღელი ოკუჯავა, კ. მეცნიერება 2003 III-IV-1(IV) 9570
ნარკვევები შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიიდან ნაწ.1 სამუშია,ჯ. თსუ 1999 VI-IV-2(IV) 4071
ქართული სოფელი ფეოდალიზმის ხანაში (VI-XVIII სს.) წ.2 გოგოლაძე,დ. მეცნიერება 1997 V-VI-1(IV) 9748
ძველაღმოსავლური და ქართველოლოგიური ძიებანი ხაზარაძე,ნ. მემატიანე 2001 V-VI-2(IV) 5191
ხევსურეთი მაკალათია, სერგი. ნაკადული 1984 V-III-1(IV) 8994
სამცხე-ჯავახეთი XIX-XX სს. დემოგრაფიული განვითარების პრობლემები ლორთქოფანიძე, ვაჟა. მეცნიერება 1994 V-V-1(IV) 12450
ერთიანი ქართული ფეოდალური სახელმწიფოს წარმოქმნა და საქართველოს–პოლიტიკი მდგომარეობის ზოგიერთი საკითხი პაპასქირი,ზ. თსუ 1990 V-I-2(IV) 9750
ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები სურგულაძე,ი. საბჭ. საქართველო 1984 XXI-I-1(IV) 6816
პატრონყმობა მამულია,გ. მეცნიერება 1987 XVIII-III-2 4066
ძველი აღმოსავლეთის სამართლი დოლიძე,ი. 1960 VIII-I-2(IV) 6828
საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 1917–1952 წლებში ვარდოსანიძე, ს. მეცნიერება 2001 9(IV) 2069
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.2 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 1995 XX-IV-2(IV) 3761
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.3 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 1996 XX-IV-2(IV) 3757
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.4 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 1997 XX-IV-2(IV) 3756
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.5 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 1998 XX-IV-2(IV) 3758
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.10 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 2003 XX-IV-2(IV) 3759
გეორგიკა : ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ–ტ.7 ყაუხჩიშვილი, ს. მეცნიერება 1967 VI-II-1(IV) 18485
გეორგიკა : ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ –ტ.8 ყაუხჩიშვილი, ს. მეცნიერება 1970 VI-II-1(IV) 18486
XV საუკუნის იტალიელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ (საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები XIV) მამისთვალიშვილი, ელდარ.(მთარ.) მეცნიერება 1981 VI-II-1(IV) 4198
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.7 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 1995 XX-IV-2(IV) 3762
ნარკვევები 19 საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფიიდან ნადირაძე,გ. თსუ 2000 VII-VI-1(IV) 4046
ლაზარ ფარპეცის ცნობები საქართველოს შესახებ ჯანაშია,ლ. მ.ა.გ. 1962 5036
ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით დუნდუა,თ. მერიდიანი 1997 III-I-1(IV) 4430
ფრანჩესკო ნიტის ” რუსული პოლიტიკა” და საქართველო ჯოჯუა,დ. უნივერსალი 2001 V-IV-2(IV) 9719
საქართველო 11- 12 საუკუნეებში ბერძენიშვილი,მ. მეცნიერება 1970 V-VI-1(IV) 5066
ნიგალი (ლივანა) : საისტორიო გეოგრაფიის მასალები სიხარულიძე,ი. საბჭ. აჭარა 1985 V-IV-1IV) 4371
ქართულ სოციალ-დემოკრატია 1917-1921 წლებში ვადაჭკორია,შ მეცნიერება 2001 XVIII-III-1 5080
მსოფლიო ისტორია არეველცი, ვარდან არტანუჯი 2002 VII-IV-2(IV) 3946
გაგრა და მისი შემოგარენი დიაჩკოვ-ტარასოვი,ა. 2003 8966
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობანი 15 სკ. მამისთვალიშვილი, ელდარ. მეცნიერება 1981 V-III-2(IV) 5314
ლაზური ტექსტები-წ.II კარტოზია, გურამ. მეცნიერება 1993 III-IV-2(IV) 5067
საქართველო XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში ჟორჟოლიანი,გ. მეცნიერება 1987 V-I-2(IV) 5079
მოგზაურობა ამიერკავკასიაში ტ.1. :ტ. 1 : მოგზაურობა სამხრეთ რუსეთში, კერძოდ, ამიერკავკასიაში, რომელიც განახორციელა 1820-1824 წლებში შევალიე გამბამ, მეფის კონსულმა თბილისში გამბა, ჟაკ ფრანსუა. განათლება 1987 VI-I-1(IV) 8411
საერთშორისო ორგანიზაციები (ცნობარი) ალექსიძე, ლ. მეცნიერება 1982 III-IV-2(III) 2483
დადიანების სასახლეების საგანძური 2003 IV-I-2(III) 8254
უნგრული წერილობითი წყაროები საქართველოს შესახებ ტუღუში,ა. 2001 VI-IV-1(IV) 5057
უნგრული ქრონიკები ხორავა,ი.(რედ.) სახალხო წიგნი 1993 XVIII-V-2 3220
l`europa e il nuvo mondo Airaldi,G. ecig 1990 XXIV-II-2 5029
დიპლომატიური და საქმიანი ეტიკეტი ჯოლია,გ. ლეგია 1999 XX-II-1(IV) 937
ქვემო ქართლი : პოლიტიკური ისტორიის საკითხები (ტაშირ-ზორაგეტის სამეფო ; ორბელთა გვარის ისტორია) ქუთათელაძე, ქეთევან. მთაწმინდელი 2001 V-V-1(IV) 5059
საქართველოს კათალოკოს -პატრიარქი ანტონ მეორე ბუბულაშვილი, ე. ენა და კულტურა 2002 10(IV) 2067
ივანე ჯავახიშვილი და ქართული ეტიკეტის ისტორიის საკითხები სართანია,დ. ენა და კულტურა 2002 IX-VI-1(IV) 4073
ქართული სამართლის ისტორიის საკითხები ანტიკურ-ადრებიზანტიური ხანის წერილობითი წყაროების მიხედვით კალანდია,ა. თსუ 2002 XXI-I-1(IV) 6813
ცაიშის საეპისკოპო ტუღუში, ა. ორნატი 2001 IV-IV-3(III) 2062
ეგრისის (ლაზეთის) მეფე გუბაზ 2 სტეფნაძე,ჯ. მემატიანე 2003 VI-IV-2(IV) 4056
ილია ჭავჭვაძე და საქართველოს ეკლესიის საკითხები აბულაშვილი, ე. მემატიანე 2003 IV-II-3 (III) 2242
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურა საქართველოში სონღულაშვილი, ა. მეცნიერება 2002 II-IV-1(IV) 2310
ამენხოტეპ 4 (ეხნატონის) სარწმუნოებრივი რეფორმა და დარსანია,ნ. ეროვნული მწერლობა 2005 3275
Ахтальский монастырь Кирион,Е. 2005 XXXIV-IV-1 4158
პატარა ხრამის პეტროგლიფები გაბუნია,მ., ვეკუა,ა. მეცნიერება 1980 VIII-V-2(IV) 4020
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ჩხაიძე,გ. მემატიანე 2003 IX-I-2(IV) 2301
ისტორიულ- ეთნოგრაფიული ძიებანი ტ. 5 ითონიშვილი,ვ., სხვები მემატიანე 2003 III-II-1(IV) 4433
ქართული ისტორიოგრაფიული აზროვნება 19 საუკუნის მეორე ნახევარში მალაზონია,დ. ქრონოგრაფი 2001 52-V-2(III) 9434
ქართველები თურქეთში: ქართული სოფლები (თურქეთში) სვანიძე,მ. მემატიანე 1996 XXV-I-1 5054
XV საუკუნის იტალიელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ (საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები XIV) მამისთვალიშვილი, ელდარ.(მთარ.) მეცნიერება 1981 VI-II-1(IV) 4199
სტალინი ისტორიასა და ისტორიკოსთა შეფასებაში მამულია,გ.(რედ.) დედაენა 2002 52-III-1(III) 3263
საქართველოს სახლმწიფო მუზეუმის ისტორიული დოკუმენტები და არქივები ტ.2 ბურჯანაძე, შ. საქ. მეც.აკად. გამ-ბა 1953 VII-I-2(IV) 5152
ივრის ფშაველებში ბარდაველიძე,ვ. კვირიონი 2003 IX-VI-2(IV) 4447
გარეჯის კვლევის ცენტრი სხირტლაძე,ზ. 2000 5598
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 16443
Outline of U.S economy 1992 XV-III-2(IV) 7376
Outline of american geography Birdsall,S.,Vanspanekeren, K. u.s. department of state 1992 IX-IV-1(III) 12336
Outline of the U.S. legal system u.s. department of state 2004 IX-III-2(III) 8169
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 6946
Outline of american history office of international information programs 1994 IX-II-2(III) 7188
World almanac 2006 and book of facts 2006 Mc Geveren,J.(ed.) worls almanac books 2006 I-III-2(III) 7304
Basic readings in us democracy Urofsky, Melvin. (ed.) 1994 52-I-2(III) 7058
Internet for english teaching Warschauer,M. others U.S.D. 2003 VI-II-3 7918
American reader Inge,T. US department of state 2001 11(IV) აქ გადმოვიტანეთ 10379
Developing writing : Writing skills practice book for EFL Peterson, p. U.S.D. 2003 VI-II-3 1781
Making America : The society and culture of the united states Luedke,l.(ed.) us department of state 2000 II-I-1(IV) 5746
American life and institutions Stevenson,D. Department of state 1998 6957
მხატვრული მემკვიდრეობა ბენდის,ჯ. 2005 IV-I-2(III) 5656
Abraham Lincoln Lincoln,a. American embessy in tbilisi 2004 52-VI-1(III) 6959
Gettysburg address nov., 19, 1863 Lincoln,A. American embessy in tbilisi 2004 7207
Dialogs for everyday use : Short situational dialogs for students of english as a foreign language Dobson,J. U.S.D. 2003 VI-II-3 7951
Dialogs for everyday use : Short situational dialogs for students of english as a foreign language Dobson,J. U.S.D. 2003 VI-II-3 7919
Dialogs for everyday use : Short situational dialogs for students of english as a foreign language Dobson,J. U.S.D. 2003 VI-II-3 7924
Dialogs for everyday use : Short situational dialogs for students of english as a foreign language Dobson,J. U.S.D. 2003 VI-II-3 7923
Dialogs for everyday use : Short situational dialogs for students of english as a foreign language Dobson,J. U.S.D. 2003 VI-II-3 7922
მაღალპროფესიული პრესსამსახური სალივანი,მ. P.A.O. XXV-VI-2(IV) 1367
მაღალპროფესიული პრესსამსახური სალივანი,მ. P.A.O. XXV-VI-2(IV) 1368
საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ათი საფეხური ფლისონი,ლ. I.C.F.J 2001 XXV-VI-2(IV) 1374
საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ათი საფეხური ფლისონი,ლ. I.C.F.J 2001 XXV-VI-2(IV) 1376
Biodiversity on a changing planet U.S. department of state 7386
Biodiversity on a changing planet U.S. department of state 7387
About America:How the united states is convented Clack,G. u.s. department of state 2004 XXVI-II-1(IV) 12522
About America Malamud,P.(ed.) u.s. department of state VII-V-1`(IV) 6962
Sports in america Bandler,M.(ed.) u.s. department of state IV-V-2(III) 8280
Sports in america Bandler,M.(ed.) u.s. department of state IV-V-2(III) 8279
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი:ლექსიკონი–ცნობარი ალექსიძე,ლ.(რედ.) Sida 2005 6(IV) 5700
Challenge of democracy-6th ed. Janda,k., others houghton mifflin company 2000 52-I-2(III) 6999
Challenge of democracy-6th ed. Janda,k., others houghton mifflin company 2000 52-I-2(III) 6998
Growing up with english Orr,J. Longman 1999 II-I-2(IV) 7934
Landmarks of american language and linguistics Smolinski,F. U.S.D. 2005 I-II-2(III) 7931
Being People Kral,T. us information agency IX-III-2(III) 10477
Celebrate! Holidays in the USA Maikoc,A.(ed.) us department of state 2000 52-VI-1(III) 7391
Portraits in words : Reading and listening skills text for students english as a foreign language : Advanced level. Kral,T. USIA 1992 VI-II-3 8274
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 792
English teacher`s book VI Afanasyeva,O. Prosveshcheniye 2001 9087
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 793
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 794
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 795
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 796
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 797
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 798
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 799
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 800
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 801
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 802
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 803
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 804
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 805
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 806
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 807
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 808
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 809
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 810
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 811
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 812
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 813
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 814
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 815
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 816
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 817
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 818
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 819
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 820
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 821
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 822
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 823
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 824
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-V-1(IV) 825
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 826
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 827
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 828
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 829
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 830
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 831
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 832
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 833
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 834
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 835
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 836
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 837
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 838
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 839
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 840
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 841
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 842
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 843
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 844
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 845
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 846
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 847
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 848
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 849
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 851
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 850
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) 2006 XXI-ზ(IV) 852
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში კანდელაკი,კ.(რედ.) საქართველოს საქალაქო თვითმმართველობის კავშირი 2006 XXI-ზ(IV) 853
Economics-4th ed. Ison,S.,Wall,S. Pearson 2007 XV-I-1(IV) 1195
Pro Georgia №13 Peradze,G. u.s. department of state 2006 5594
Poverty, migration and HIV/AIDS Pkhakadse,G. HMG 2002 III-IV-1(I) 8839
Intelectual property rights Hug,K. 8179
arms control and disarmament (us commitment) Hug,K.(ed.) us information agency XXVI-II-1(IV) 6341
Cultural anthropology-7th ed. Harris,M., Johnson,O. Pearson 2007 IX-I-1(IV) 7427
Social psychology-11th ed. Baron,R.,Byrne,D.,Branscombe,N. Pearson 2006 I-VI-2(IV) 1155
Social psychology-12th ed. Taylor, s., other Pearson 2006 I-VI-2(IV) 8572
International political economy-2nd ed. Oatley,T. Pearson 2005 XV-I-1(IV) 1031
Microeconomics-6th ed. Pindyck,R.,Rubinsfeld,D. Pearson 2005 XV-II-1(IV) 1117
Globalization and state power Krieger,J. 2006 XXVI-I-2(IV) 2403
Multinational business finance-11th ed. Eiteman,D.others Pearson 2007 XIV-IV-2(IV) 161
Corporate governance-2nd ed. Kim,K.,Nofsinger,J. Pearson 2007 XXVI-IV-1(IV) 1084
Corporate finance and investment 5th-ed. Pike,R.;Neale,B. Pearson 2006 XIV-I-2(IV) 156
Cultural anthropology-12th ed. Ember,C., Ember,M. Pearson 2007 IX-I-1(IV) 7429
Advertising principles and practice - 7th Wells,W., others Pearson 2006 XXV-I-1(IV) 5647
Empirical political analysis-6th ed. Manheim,J.,others Pearson 2006 XXVI-V-1(IV) 2396
Exploring Research-6th ed. Salkind,N. Pearson 2006 II-VI-1(IV) 1233
Financial management for decision makers-4th ed. Atrill,P. Pearson 2006 XIV-II-2(IV) 369
International law Gardiner,R. Pearson 2003 XXIII-III-2(IV) 743
Seven sins of american foreign policy Johnson,l. Pearson 2007 XXVII-VI-1(IV) 7201
Media of mass communication-8th ed. Vivian,J. Pearson 2008 XXV-IV-1(IV) 1369
Understanding asset allocation Canto,V. Pearson 2006 XIV-I-2(IV) 167
Fundamentals of multinational finance-2nd ed. Moffett,M.others Pearson 2005 XIV-II-2(IV) 148
Integrated advertising,promotion and marketing Clow,K.,Baack,D. Pearson 2007 XVI-II-1(IV) 392
Operations management precesses and value chains-8th ed. Krajewski,l.others Pearson 2007 XVI-II-2(IV) 438
Political ideology-9th ed. Baradat,L. Pearson 2006 XXVII-I-1(IV) 2490
International economics : Theory and politics-7th ed. Krugman,P.,Obstfeld,M. Pearson 2006 XV-I-1(IV) 1067
Corporate finance Berk,J., Demarzo,P. Pearson 2007 XIV-I-2(IV) 123
Corporate finance Berk,J., Demarzo,P. Pearson 2007 XIV-I-2(IV) 122
Introduction to risk management and insurance-8th ed. Dorfman,M. Pearson 2005 XIV-III-2(IV) 459
Decision support systems and intelligent systems 6th-ed. Turban,e.,Aronson,J.others Pearson 2005 XIII-III-2(IV) 80
international human rights law Rehman,J. Pearson 2003 XXIII-II-2(IV) 324
Biostatistics for the biological and health sciences Triola,m. Pearson 2006 I-I-3(I) 4692
First course in statistics-9th ed. Mcclave, j., sincich, t. Pearson 2006 XVIII-II-1(IV) 2098
Human resource management-10th ed. Dessler,G. Pearson 2005 XVI-V-1(IV) 464
Multinational business finance-11th ed. Eiteman,D.others Pearson 2007 XIV-IV-2(IV) 160
Essential mathematics for economic analysis-2nd ed. Sybsaeter,K.,Hamond,P. Pearson 2006 1656
Business law : Legal environment online commerce business ethics and international issues 6th-ed. Cheeseman,H. Pearson 2007 XIII-I-2(IV) 2426
Econometric analysis-5th ed. Greene,W. Pearson 2003 XV-V-1(IV) 1133
Strategic management and business policy-10th ed. Wheelen,T.,Hunger,J. Pearson 2006 XVI-IV-2(IV) 417
Marketing real people, real choices-4th ed. Solomon,M.others Pearson 2006 XVI-II-1(IV) 389
Cases in entrepreneurship and small business management : Effective small business management : An entrepreneurial approach 8th-ed. Scarborough,N.(others) Pearson 2006 XIII-III-2(IV) 412
Financial management for decision makers-4th ed. Atrill,P. Pearson 2006 XIV-II-2(IV) 370
Mathematics for economics and business-5th ed. Jacques,I. Pearson 2006 XVII-IV-1(IV) 1646
Statistics, data analysis, and decision modeling-3nd ed. Evans,J. Pearson 2007 XVIII-II-1(IV) 2097
Essentials of strategic management-4th ed. Hunger,D.,Wheelen,Th. Pearson 2007 XVI-III-2(IV) 435
Calculus a complete course-6th ed. Adams,R. Pearson 2006 XVII-I-1(IV) 1647
Strategic management and competitive advantage Barney,J.,Hesterly,W. Pearson 2006 XVI-IV-2(IV) 433
Thomas` calculus early transcendentals Weir,M.,Nass,J. Pearson 2006 XVII-I-1(IV) 1643
Computer organization and architecture-7th ed. Stallings,W. Pearson 2006 XI-III-1(IV) 5836
How to program C++ .5th ed. Deitel,H.,Deitel,P. Pearson 2005 XII-II-1(IV) 5840
Problem solving with c++. 6th ed. Savitch,W. Pearson 2006 XI-III-2(IV) 5838
Corporate finance Berk,J., Demarzo,P. Pearson 2007 XIV-I-2(IV) 121
Using multivariate statistics-5th ed. Tabachnick,B., Fidell,L. Pearson 2007 XVIII-III-1(IV) 2104
Statistics for business and economics-6th ed. Newbold,P.others Pearson 2006 XVIII-II-1(IV) 1162
Corporate finance Berk,J., Demarzo,P. Pearson 2007 XIV-I-2(IV) 120
Economics of health and health care-5th ed. Folland,S.,Goodman,A.,Stano,M. Pearson 2007 I-IV-3(I) 4690
Strategic entrepreneurship 4th-ed. Wickham,P. Pearson 2006 XVI-IV-2(IV) 455
Image-based research : A search book for qualtitative researchers Prosser,J. Routled gefalmer 2003 IX-IV-2(III) 7085
Public administration and public affairs-10th ed. Henry,N. Pearson 2007 XXVII-III-1(IV) 2364
Introducing public administration-5th ed Shafritz,J.others Pearson 2007 XXVI-II-2(IV) 2395
Story of art Gombrich,E. Phuidon 2006 IX-II-1(IV) 1903
Global derivatives a strategic risk management Andersen,T. Pearson 2006 XIV-III-2(IV) 163
world trade and payments an introduction-10th ed. Caves,R.others Pearson 2007 XIV-VI-2(IV) 169
Markets, games, and strategic behavior Holt,C. Pearson 2007 XV-I-2(IV) 1091
Risk Management and Financial institutions Hull,J. Pearson 2007 XIV-V-2(IV) 478
Introduction to research methods and statistics in psychology Mcaqueen,R.,Knussen,C. Pearson 2006 I-IV-2(IV) 1616
New business road test Mullins,J. Pearson 2006 XIII-II-2(IV) 2432
Principles of economics-8th ed. Case,K.,Fair,R. Pearson 2007 XV-V-1(IV) 1159
სიტყვები კატილინას წინააღმდეგ ციცერონი,მ. თსუ 1987 IX-IV-1(IV) 3694
ჰომეროსის ჰიმნები ურუშაძე,ა.(რედ.) თსუ 1982 IX-IV-2(IV) 9202
რიტორიკა არისტოტელე თსუ 1981 XXXIV-I-1(IV) 7257
ინტერნეტის თანამედროვე ტექნოლოგიები რაზმაძე,ს. ს.რაზმაძე 2003 XII-IV-1(IV) 5834
Theories of America`s world role : logics of american foreign policy Callahan,P. Pearson 2003 XXVI-IV-2(IV) 7063
მსხვერპლი (კინოსცენარი) კანდელაკი, მანაგაძე სანი 2003 IV-III-2(III) 8297
რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ შუშანაშვილი,ა. საბჭ. საქართველო 2000 XVIII-V-2 16454
ვეფხისტყაოსანი შოთა რუსთაველი მეცნიერება 1988 10037
გალობანი სინანულისანი დავით აღმაშნებელი ხელოვნება 1989 VI-I-2(IV) 5053
Eagle Rules? : Foreign policy and American primacy in the twenty-first century Leiber,R. Pearson 2002 XXV-III-1(IV) 7056
American foreign policy : Past, present, future-6th ed. Hastedt,G. Pearson 2005 7068
Investment with exchanhe-traded funds made easy Appel,M. Pearson 2007 XIV-V-2(IV) 168
Introduction to econometrics-2nd ed. Stock,J.,Watson,M. Pearson 2007 XV-IV-1(IV) 1129
Corporate finance Berk,J., Demarzo,P. Pearson 2007 XIV-I-2(IV) 119
ლექსები.მოთხრობები სულაკაური,ა. საბჭ. საქართველო 1979 XXX-II-2(IV) 2566
Microsoft Excel გოჯიაშვილი,ჯ., რაზმაძე,ს. 2005 XII-IV-2(IV) 5721
Microsoft Word რაზმაძე,ს. ს.რაზმაძე 2001 XII-IV-1(IV) 1415
ინტერნეტის თანამედროვე ტექნოლოგიები რაზმაძე,ს. ს.რაზმაძე 2003 XII-IV-1(IV) 5835
Microsoft Windows რაზმაძე, ს. ს.რაზმაძე 2004 XII-IV-1(IV) 1813
Gold : Advanced : Course book Acklam,R.,Burgess,S. Longmen 2004 X-I-2(IV) 1751
Gold : Advanced : Teachers` book Acklam,R.,Burgess,S. Longmen 2004 X-I-2(IV) 1753
Cutting Edge : Starter : Teacher`s book Redston,Ch. Longmen 2002 VI-I-3 1712
Cutting Edge new : Upper intermediate : Students` book Cuningham,S.,Moor,P. Longman 2005 VI-I-3 18501
Cutting Edge : Elementary : Teacher`s book Moor,P.;Cunningham,S. Longmen 2005 VI-I-3 1691
What color is your parachute : Work book Bolles,R. Ten speed press 1998 VI-II-3 1762
What color is your parachute : Work book Bolles,R. Ten speed press 1998 VI-II-3 1761
Headway new : Intermediate : Student`sbook Soars,J.,Soars,l. O.U.P. 2003 7903
Headway new : Intermediate : Workbook Soars,J.,Soars,l. O.U.P. 2001 7901
Headstart : Beginner : Workbook Falla,T. O.U.P. 1995 X-I-2(IV) 7892
Headstart : Beginner : Students` book Beaven,B. and others O.U.P. 1995 X-I-2(IV) 1756
კონფლიქტის მართვა გურგენიძე,ვ.(რედ.) undp 2005 XX-III-2(IV) 5740
დროის მართვა გურგენიძე,ვ.(რედ.) undp 2005 XIII-IV-1(IV) 1461
საჯარო გამოსვლების მომზადება და ჩატარება გურგენიძე,ვ.(რედ.) undp 2005 861
ინტერნეტი დამწყებთათვის გურგენიძე,ვ.(რედ.) UNDP 2005 XII-IV-1(IV) 5624
Kelimeler dunyasi Ozturk,T.others 2000 XXV-I-1 12645
Historical introduction to philosophy-5th ed. Hakim,A. Pearson 2006 XXXIV-IV-2(IV) 6421
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრება სორია,გ. და სხვ. სათმა 2004 XIII-III-1(IV) 1163
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრება სორია,გ. და სხვ. სათმა 2004 XIII-III-1(IV) 1166
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრება სორია,გ. და სხვ. სათმა 2004 XIII-III-1(IV) 1165
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრება სორია,გ. და სხვ. სათმა 2004 XIII-III-1(IV) 1232
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრება სორია,გ. და სხვ. სათმა 2004 XIII-III-1(IV) 1167
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრება სორია,გ. და სხვ. სათმა 2004 XIII-III-1(IV) 1164
Kак защищать свои права Панфилов,О. Права человека 2006 VI-II-4(III) 359
Media freedom internet cookbook Moller,A. OSCE 2004 XXV-V-1(IV) 1332
Sociology of religion O`dea,T. Prentice Hall 1966 VI-V-3(III) 5599
ჩვენი საუნჯე,ქართული მწერლობა ტ.10 : ანტონ ფურცელაძე.ნიკო ლომოური.სოფრომ მგალობლიშვილი.ეკატერინე გაბაშვილი.იოსებ დავითაშილი თავზიშვილი,გ.(რედ.) ნაკადული 1960 2913
ქართული ისტორიოგრაფია XVIII საუკუნეში ხანთაძე,შ. მეცნიერება 1985 VII-VI-1(IV) 5309
Music Robertson,K. f.i.p. 1995 IV-IV-2(III) 8304
Cowboys of the wild west Freedman, r. scholastic 1985 IV-V-2(III) 8278
Leaf by leaf Rogasky,B.,Tauss,M. scholastic 2001 IV-III-1(III) 7389
ევროპის საბჭო 2005 XX-III-1(IV) 1235
Snapshot : Pre-intermediate : Work book Abbs,B.others Longman 2000 VI-II-3 7909
Snapshot : Pre-intermediate : Students` book Abbs,B.others Longman 2000 VI-I-3 7908
Opportunities : Upper intermediate : Language power book Harris,M.others Pearson 2002 VI-II-3 7912
Opportunities : Upper intermediate : Students` book Harris,M.others Pearson 2002 7911
Reward : Upper-intermediate : Grammar and vocabulary : Work book Greenall,S.,Pye,D. Macmillan 2003 VI-II-3 7895
Reward : Upper-intermediate : Student`sbook Greenall,S. Macmillan 2003 VI-II-3 7893
Turkceye dogru 1 Vural, g. Self XXV-I-1 1757
Headway : Upper intermediate : Student`sbook Soars,J.,Soars,l. O.U.P. 1992 VI-I-3 7897
Headway : Intermediate : Student`sbook Soars,J.,Soars,l. O.U.P. 1997 VI-II-3 7898
გეოინფორმაციული სისტემა ცირამუა,ს. სსმუ 2006 XII-III-1(IV) 18152
გეოინფორმაციული სისტემა ცირამუა,ს. სსმუ 2006 XII-III-1(IV) 18153
გეოინფორმაციული სისტემა ცირამუა,ს. სსმუ 2006 XII-III-1(IV) 18154
Silas marner Eliot,G. Wordsworth classics 1999 10906
World : The history Fernandes-Armesto,F. Pearson 2007 VIII-I-1(IV) 3001
Statistics for business and economics-9th ed. Mcclave,J.others Pearson 2005 XVIII-III-1(IV) 2111
Statistics for business and economics-9th ed. Bourdeau,N. Pearson 2005 XVIII-II-1(IV) 1161
College algebra - 4th ed. Blitzer,R. Pearson 2007 XVII-II-1(IV) 1648
ეთნოლოგიის საფუძვლები ჭანტურიშვილი,ს. თსუ 2005 III-V-1(IV) 5460
ეთნოლოგიის საფუძვლები ჭანტურიშვილი,ს. თსუ 2005 III-V-1(IV) 4427
Global monitoring report 2005 2005 IX-V-2(III) 7381
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3244
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3249
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3246
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3245
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3078
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3248
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3247
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3243
ახალი ისტორია ნ. II (1818-1871) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3089
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 5 მერიდიანი 1975 5190
ახალი ისტორია ნ. I (1640-1815) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3241
ახალი ისტორია ნ. I (1640-1815) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3240
ახალი ისტორია ნ. I (1640-1815) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3079
ახალი ისტორია ნ. I (1640-1815) თვალავაძე,ვ. მერიდიანი 2006 VI-II-2(IV) 3077
ამბები ჰეროდოტეს ისტორიიდან მილიადისი,ი. მეცნიერება 1987 IX-IV-2(IV) 4348
მსოფლიო ქვეყნების სამართლებრივი სისტემები ნაწ. 1 მელქაძე,ო. 2001 XXI-I-2(IV) 301
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, კრებული.1 მელქაძე,ო. მერანი 1999 XXI-I-2(IV) 736
გერმანიის კონსტიტუციური სამართლი წ.9 მელქაძე,ო., რამიშვილი,ნ. მერანი 1999 XXI-I-2(IV) 613
სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის საკითხები რამიშვილი,ნ. ენა და კულტურა 2005 XXI-I-2(IV) 611
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, კრებული.2 მელქაძე,ო. მერანი 2002 XXI-I-2(IV) 871
საფინანსო კონტროლი ევროპულ ქვეყნებში მელქაძე,ო. მერანი 1999 XXI-I-2(IV) 947
საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი წ.1 მელქაძე,ო. უფლება 1996 XXI-I-2(IV) 1537
სასამართლო ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში მელქაძე,ო.,დვალი,ბ. მერანი 2000 XXI-I-2(IV) 595
საფრანგეთის სახელმწიფო სისტემა წ. 5 კვერენჩხილაძე,გ., მელქაძე, ო. უფლება 1997 XX-III-1(IV) 263
საუბრები ქართულ კონსტიტუციაზე წ. 3 მელქაძე,ო. უფლება 1996 XXI-I-2(IV) 597
სახელმწიფო კონტროლი: თეორია, პრაქტიკა, პერსპექტივა მელქაძე,ო. უფლება XXI-I-2(IV) 302
სამოქალაქო საზოგადოება : ფორმირების პრობლემები მელქაძე,ო. ენა და კულტურა 2004 XXI-I-2(IV) 351
საარჩევნო სამართალი წ. 23 მელქაძე,ო. ენა და კულტურა 2005 XXIII-V-1(IV) 739
საკონსტიტუციო ქართველოლოგიის საშიშროება წ. 20 მელქაძე,ო. ენა და კულტურა 2005 XXI-I-2(IV) 599
ქართული კონსტიტუციონალიზმი თანამედროვე პრობლემები მელქაძე,ო. პოლიგრაფ-სერვისი 2001 XXI-I-2(IV) 352
modern problems of georgian constitutionalism Melqadze,O. პოლიგრაფ-სერვისი 2001 VI-I-4(III) 353
პოლონელი მხატვრები საქართველოში იუსტინსკაია, ჰ. 2006 IV-I-2(III) 1914
Rise and fall of the great powers Kennedy,P. vintage books 1989 XXVII-V-1(IV) 34
Cutting Edge : Intermidiate : Work book Carr,J.;Eales,F. Longmen 2005 VI-I-3 1701
Public international Law August,R. Pearson 2002 212
Strategic management : Dynomic perspective Carpenter,M.,Sanders,W. Pearson 2007 XVI-IV-2(IV) 421
Strategic management : Dynomic perspective Carpenter,M.,Sanders,W. Pearson 2007 XVI-IV-2(IV) 2293
kleppner`s advertising procedure-16th ed. Lane,R.others Pearson 2005 XXV-I-1(IV) 5734
Essential environment : The science behind the stories-2nd ed. Withgott,J.,Brennan,S. Pearson 2007 I-IV-1(I) 57
left brain, right brain-5th ed. Springer,S.,Deutsch,G. whc 1998 I-IV-2(IV) 1459
მენეჯმენტის საფუძველბი ხომერიკი,თ. თსუ 2007 XIII-IV-1(IV) 490
Secret life of bees Kidd,S. Penguin books 2003 10356
Truth tales Alexander,M.others feminist press 1990 10361
Sophie`s world Gaarder,J. Berkley 1996 10282
Things fall apart Achebe,Ch. Anchor Books 1994 5675
Khul-khaal : Five egyptian women tell their stories Atiya,N. American university in cairo press 1988 52-II-2(III) 10392
Ten theories of human nature Stevenson,l.,Haberman,D. oxford university press 2004 IX-III-2(III) 8173
Learning in the field-2nd ed. Rossman,G.,Rallis,K. Sage 2003 II-II-2(IV) 7939
Fifty readings in philosophy Abel,D. mcgraw-hill 1994 XXXIV-IV-2(IV) 7443
Sociology in our times-2nd ed. Kendall,D. wadsworth 2000 I-II-1(IV) 1638
Issues aeross the disciplines Muller,G. McGraw-Hill 2000 10383
Culture identity : The history,theory and practice of psycological anthropology Lindholm,c. mcgraw-hill 2001 I-I-2(IV) 6463
Readings for sociology-3rd ed. Massey,G. w. w. norton 2000 I-II-1(IV) 1641
Journey of adulthood-4th ed. Bee,H. Prentice Hall 2000 I-IV-2(IV) 1615
Abnormal psychology Durand,V., Barlow,D. brooks/cole publishing 1997 I-I-2(IV) 1614
Sociology-6th ed. Calhoun,C.others mcgraw-hill 1994 I-II-1(IV) 1637
Public policy process–4th ed. Hill,M. Pearson 2005 XXVII-IV-1(IV) 2363
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 9131
მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები ბერტრანი,კ. 2004 1270
Epirical political analysis-6 Manheim, Rich, Willnat, Brians Pearson 2005 XXVI-V-1(IV) 2368
What color is your parachute : Work book Bolles,R. Ten speed press 1997 VI-II-3 7368
Social change and the georgian family Dourglishvili,N. undp 1997 I-II-1(IV) 992
ჯავახეთი შანიძე,ლ. 2008 IV-II-1(III) 4468
Art of public speaking 6th-ed. Lucas,S. McGraw Hill 1998 1819
International relations Goldstein,J.,Pevehouse,J. Pearson 2006 XXVI-III-2(IV) 2365
Очерки изоброзительного искустоа Дурново,Л. искустоа 1979 IV-I-1(III) 1965
Angels and Demons Brown, D. 2000 10263
პოლიგლოტი, სამეცნიერო მეთოდური ჟურნალი მარგველიშვილი (რედ.) 2006 III-V-2(IV) 6591
Studies on percianate societies-vol.2 Akimushkin,O.(ed.) manohar 2005 III-V-3(I) 4647
Об осетинкой мифологеме истории Топчишвили,Р. Ена да култура 2005 52-I-2(III) 4523
სამეურნეო-რელიგიური დღესასწაულები კახეთში გვიმრაძე,თ. უნივერსალი 2005 III-I-1(IV) 30636
პანკისის ხეობა ალბუთაშვილი,მ. 2005 III-I-1(IV) 5724
ხალხური ტანსაცმელი აჭარაში სამსონია, ი. აჭარა 2005 8247
აჭარული ნოგრო და გვარი მგელაძე,ნ. აჭარა 2004 III-III-1(IV) 4498
ტრადიციული საქორწინო წეს-ჩვეულება სამეგრელოში ანთელავა, ნუგზარ. 2005 III-I-1(IV) 5731
უცხო ტომელთა ავაზაკობა საქართველოში ითონიშვილი,ვ. ენა და კულტურა 2005 VII-IV-2(IV) 3783
იმამი შამილი ითონიშვილი,ვ. ენა და კულტურა 2005 52-II-1(III) 3767
საქართველოს მოსახლეობის სოციალური სტრუქტურა ავალიშვილი,გ. თსუ 2004 V-VI-1(IV) 4520
Paca : Using paricipatory analysis for community action Peace corps 2005 XIII-IV-2(IV) 7045
Social research qualitive and quantitave approache Neuman,W. Pearson 2007 II-V-1(IV) 1826
Financing education in a climate of change-9th ed. Brimley,V.,Garfield,R. Pearson 2005 II-I-2(IV) 173
Better policies, better schools Cooper,B., Fusarelli,L., Randall,E. Pearson 2004 II-V-1(IV) 935
Cases in financial management Strecher,r., michael,t. Pearson 2005 XIV-IV-2(IV) 469
international investments-5th ed. Solnik,B.,Mcleavey,D. Pearson 2004 XIV-V-2(IV) 166
ბიზანტიური ცივილიზაცია ასათიანი, ვ. ლოგოსი 2006 II-II-1(IV) 3255
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია ინწკირველი,გ. თსუ 2003 20-II-1(IV) 214
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი ჯანხოთელი,შ. ბონა-კაუზა 2006 XXII-I-2(IV) 674
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები ხმალაძე,ვ. შავიშვილი,ი. ხატიაშვილი,დ. usaid 2005 XXIII-V-1(IV) 336
სამეწარმეო სამართალი ბონა-კაუზა 2006 XXII-ზ(IV) 560
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი ტ.1 ცნობილაძე,პ. უნივერსალი 2005 XXI-VI-1(IV) 679
საქართველოს ადმინისტრაცული საპროცესო სამართალი ლორია,ვ. მერიდიანი 2002 XXI-II-2(IV) 677
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი რაიზი 2006 XXII-III-2(IV) 202
საქართველოს კონსტიტუცია ნაიზი 2006 XXI-ზ(IV) 617
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი ძამუკაშვილი,დ. ინტელექტი 2006 XXII-IV-2(IV) 304
საქართველოს შრომის კოდექსი ბონა-კაუზა 2005 XXIII-I-1(IV) 606
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი ძამუკაშვილი,დ.და სხვ. ს.ს.მ. 2003 XXII-IV-2(IV) 648
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი რაიზი 2006 XXI-ზ(IV) 523
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი ლორია,ვ. მერიდიანი 2005 204
ძირითადი უფლებები კუბლაშვილი, კონსტანტინე. ჯისიაი 2003 XXI-III-2(IV) 261
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი რაიზი 2006 XXII-ზ(IV) 525
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ბონა-კაუზა 2006 XXII-ზ(IV) 518
სისხლის სამართალი : ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა ტურავა,მ. ბონა-კაუზა 2006 XXII-I-1(IV) 517
ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია ნადარეიშვილი,გ. ბონა-კაუზა 2005 XXI-II-1(IV) 546
ბრძოლა უფლებისათვის იერინგი,რ. ს.ს.მ. 2000 XXI-IV-2(IV) 310
სამართლის თეორია ხუბუა, გიორგი. მერიდიანი 2004 XXI-I-1(IV) 6785
კრიმინოლოგია (ზოგადი და კერძო ნაწილი) წულაია,ზ. ინტელექტი 2005 XXIII-VI-1(IV) 251
კრიმინალისტიკა ტ.III : დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკა ფაფიაშვილი, შოთა. მერიდიანი 2006 XXIII-VI-1(IV) 222
კრიმინალისტიკა დანაშაულთა გახსნის ტაქტიკა ფაფიაშვილი, შოთა. თსუ 2001 XXIII-VI-1(IV) 223
საფინანსო სამართალი შენგელია,რ. მერიდიანი 2004 XXII-VI-2(IV) 632
საქართველოს სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) დონჯაშვილი,თ. 2002 XXII-IV-1(IV) 520
მოკვლევისა და გამოძიების საპროცესო დოკუმენტების გაბისონია,ი.,ფალიაშვილი, ა. მერიდიანი 2001 XXII-IV-1(IV) 906
ვალდებულებითი სამართალი ახვლედიანი,ზ. სამართალი 1999 XXII-V-2(IV) 642
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი კობახიძე,ა. საქ.მაცნე 2003 257
შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში ჭანტურია,ლ. სამართალი 2000 XXIII-III-1(IV) 641
ხელისუფლება და სამართალი სურგულაძე,ი. საია 2002 XXI-III-2(IV) 635
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი 1 ტყეშელიაძე,გ. (რედ.) მერიანი 2005 XXII-II-1(IV) 242
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი 2 ტყეშელიაძე,გ.(რედ.) მერიდიანი 2005 XXII-II-1(IV) 16427
საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები ფალიაშვილი,ა. მერიდიანი 2004 XXI-III-1(IV) 235
იურიდიული ლექსიკონი დანელიშვილი, ლ., მესხიშვილი, მ. ლეგა 2006 I-II-1 10223
მენეჯმენტი: კადრები და შემოსავალი ვოლმანი,ლ. დიოგენე 2002 XXV-VI-2(IV) 1393
შეისწავლეთ თქვენი აუდიტორია დადისმანი,კ. დიოგენე 2005 1389
მედია მენეჯმენტი (მესამე გამოცემა) უიქსი,ი. და სხვ. დიოგენე 2006 1240
პერსონალური კომპიუტერის სტანდარტული დისკური მოწყობილობები ბენაშვილი,ა. ს.ტ.უ. 2006 XII-III-1(IV) 5832
Крымская конференция руководителей трех союзных держав СССР,США и Великобритании:4-11 Февралия 1945 г. Громыко,А.(ред.) Политической Литературы 1984 XXXV-V-2 5204
Берлинская (Потсдамская) конференциф руководителей трех союзных держав-СССР,США и Великобритании:17 Июлия 2 августа 1945 гг. Громыко,А.(ред.) Политической Литературы 1984 XXXV-V-2 5211
Советский союз на международных конференциях периода великой отечественной войны 1941-1945 гг.Т.VI Громико,А.(ред.) Политической Литературы 1984 XXXVI-VI-1 5199
Переписка председателей совет министров СССР спрезидентам США и премьер-министрами Великобритании во время великой отечественной войны 1941-1945 гг. Громыко,А.(ред.) Политической Литературы 1957 XXXV-V-2 5195
Переписка председателей совет министров СССР спрезидентам США и премьер-министрами Великобритании во время великой отечественной войны 1941-1945 гг. Громыко,А.(ред.) Политической Литературы 1957 XXXV-V-2 5203
Советско-французские отношения во время великой отечественной войны 1941-1945 гг. Арутюнян,А.(ред.) Политической Литературы 1959 XXXV-V-2 5201
American regional theatre u. s. department of state 1990 IX-I-2 7375
American heritage vol. 11 Jensen,O. American heritage publishing 7374
Green door und the stories O` henry Л.Н.И.Я. 1959 10373
Financial management-12ve ed. Horne,V.,Wachowicze,J. Pearson 2005 XIV-II-2(IV) 364
Perspectives on urban society Padilla,e. Pearson 2006 XXVII-I-1(IV) 2369
Exploring the urban community : A gis epproach Greene,R.,Pick,J. Pearson 2006 X-IV-1(IV) 5470
სომხეთის ისტორია [სომხურად] მოვსეს ხორენაცი 1997 XXV-II-1 11788
ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსი I:აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო(V-Xსს) შოშიაშვილი,ნ. მეცნიერება 1980 VIII-V-2(IV) 8953
გამოხატვის თავისუფლება ტ.1 ოქრუაშვილი,მ., კოტეტიშვილი,ი. თავისუფლების ინსტიტუტი 2005 8746
ჟურნალისტიკის ელემენტები კოვაჩი,ბ., როზენსტილი,ტ. იმპრესი 2006 XXV-IV-2(IV) 9068
სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია ნადარეიშვილი,გ. ბონა კაუზა 2002 XXI-II-1(IV) 554
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 7581
რეგიონული ეკონომიკა ხარაიშვილი,ე. თსუ 2004 XIII-III-1(IV) 1231
Lone Ranger Striker,R. Dell 1996 10337
ალექსანდრე კვიპრელის ქრონიკა (X-XIV სს. ხელნაწერების მიხედვით) მეტრეველი,ე.(რედ.) მეცნიერება 1978 VII-I-2(IV) 4386
theories of development-5th ed. Crain,W. Pearson 2005 I-VI-2(IV) 1458
მრავალთავი:ისტორიულ ფილოლოგიური ძიებანი მეცნიერება 1963 3845
Житие маштоца Корюн Советский Грох XXV-II-1 11781
Грузинская епиграфика армении Мурадян,П. ереванский университет 1977 XXV-II-1 11778
Армения по "ашхарацуйц" - у Еремян,С. Наука 1963 XXV-II-1 11772
Principles of marketing : Instructor`s manual Kotler,PH., Armstrong,G. Pearson 2006 XVI-II-1(IV) 391
All around the human rights Dumbadze,L. nekeri 2006 VI-I-4(III) 719
History of modern Europe-vol.2 Merriman,J. W.W. Nortond and Company 2004 VIII-II-1(IV) 3015
Europe in the twentieth century 4 Paxton,R. thomson 2005 IX-III-2(III) 7295
Source of twentieth sentury europe Perry,M.,Berg,M.,Krukones,J. hougton mifflin 2000 IX-IV-2(III) 7074
Educational research an introduction-8th ed. Gall,M.,Borg,W. Pearson 2007 1820
Research in education 10th-ed. Best,J.,Kahn,J. Pearson 2006 II-IV-2(IV) 1798
Elementary statistics : picturend the world -3rd ed. Larson, R. ; Farber, B. Pearson 2006 XVIII-I-1(IV) 2106
Organizational behavior in education : Adaptive leadership and school reform 9th-ed. Owens,R.,Valesky,T. Pearson 2007 II-III-2(IV) 918
Practical Research : Planning and design-8th ed. Leedy,P.,Ormond,J. Pearson 2005 II-III-2(IV) 1822
World : The history Ellis,E.,Esler,A. Pearson 2001 VIII-II-1(IV) 3003
Bogatstva slovenije Kmed, m. 1982 IV-III-1(III) 1901
საადგილმამულო ურთიერთობათა ისტორიიდან ბარამიძე,ი. ბათუმის უნივერსიტეტი 1999 XVIII-I-1 9349
იოანეს სახარება გ.ბ.ს.ს.წ. 2005 VI-V-3(III) 5633
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება საქართველოში 2005 XX-I-2(IV) 18
Community police Izoria,l.;lebanidze,M. 2005 6338
ნარკვევები კავკასიის ისტორიიდან ითონიშვილი,ვ. არტანუჯი 2002 53-I-1(III) 5335
ევროპისა და ამერიკის ხალხები თოფჩიშვილი,რ. ენა და კულტურა 2003 IX-VI-2(IV) 4534
ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია დავითაშვილი,ზ. მეცნიერება 2003 XX-II-1(IV) 5
მენეჯმენტის საფუძვლები ხომერიკი,თ. თსუ 2007 XIII-IV-1(IV) 488
Community police Izoria,l.;lebanidze,M. 2005 VI-IV-4(III) 6337
ეზეკიელის წიგნის ძველი ქართული ვერსიები ცქიტიშვილი,თ. მეცნიერება 1976 IV-I-3(III) 10018
პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები ძოწენიძე,ქ., დანელია,კ. თსუ 1974 IV-I-3(III) 2075
სანივთო სამართალი ჭეჭელაშვილი, ზურაბ. ბონა-კაუზა 2006 XXIII-IV-1(IV) 555
Media, Audience,Effects of Public Relations Traudt,P. Pearson 2005 XXV-V-1(IV) 1329
Анти-трефикинговая региональная программа:материалы рабочих встреч Цовинар,Н.(ред.) О.О.Б. 2005 XXXIV-V-1 4642
სიტყვები და საგნები ფუკო,მ. დიოგენე 2004 XXXIV-III-2(IV) 5278
რელიგიური ცხოვრების ელემენტარული ფორმები დიურკემი, ე. იოანე პეტრიწი 2004 IV-III-3(III) 2081
დამხმარე სახელმძღვანელო უნარშეზღუდული დედებისათვის ბერნსი,ე. 2006 52-II-2(III) 4659
შედარებითი ფედერალიზმი გოგიაშვილი,გ. ინტელექტი 2000 XX-II-1(IV) 724
სამეცინერო რევოლუციების სტრუქტურა კუნი,თ. 2001 52-VI-1(III) 3967
ოსური ზეპირსიტყვიერება გელაშილი,ნ.(რედ.) კავკასიური სახლი 2005 III-IV-1(IV) 8477
პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან:ქალთა მეხსიერება ბერიძე,მ. ღია საზოგადოება 2005 XXIX-V-2(IV) 15458
ინსტრუქციული ცვლილებების სოციოლოგია თევძაძე,გ. მეცნიერება 2002 II-III-1(IV) 6510
თინა სეხნიაშვილი,მ. 2005 III-III-2(III) 6660
რაინდი ქალი და მღვდელი დიუბი,ჟ. 2005 8429
Millennium procect and minitoring of the 40 million grant expenses Kviralashvili,Kh.(ed.) CYLA 2006 II-IV-1(I) 4648
Buildiing open societies O.S.I. 1997 XXXIII-IV-2 4658
Обшественная деятельность женщин... Хомерики,Л. 2005 52-II-2(III) 6508
Образование в области культуры мира в гендерной перспективе Реардон,А. Юнеско 2005 IV-IV-1(III) 6468
Каспиские нефтянные доходы: кто окажетсяв выигрише? Цалик,С. open society institute 2003 XXXVI-I-1 2502
Каспиские нефтянные доходы: кто окажетсяв выигрише? Цалик,С. open society institute 2003 XVIII-IV-2 2501
Женские судьбы:Абхазские женшины в Грузии Маршания,С. 2006 52-II-2(III) 5659
Buildiing open societies Society Institute 1977 I-I-4(I) 4649
თუშური ქრონიკები : მენშევიკური პერიოდი : სამანელები ცოცანიძე, გიორგი. დიოგენე 2004 V-II-1(IV) 5726
ცოდვა თუ დაავადება.ისწავლე პატიება ოსიატინსკი,ვ.ვოიდილო,ე. ძ.დ.ე.ქ. 2005 IV-IV-3(III) 2090
საქართველოს ორგანული კანონი : საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ბონა-კაუზა 2007 XXIII-V-1(IV) 195
ინგლისურ - ქართული იურიდიული განმარტებითი ლექსიკონი ქოლინი,პ. იბერთელ–პრესი I-II-1 6938
აზროვნების ეკონომიკური წესი ჰეინე,პ. მარჯი 2004 XV-V-2(IV) 1219
აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი მალანჩუკი, პ.,აკერჰარსტი. დიოგენე 2005 XXI-V-1(IV) 2292
ინგლისის ისტორია, კულტურა, გეოგრაფია კალანდაძე,მ. არტანუჯი 2005 VIII-VI-1(IV) 3091
საფრანგეთის ისტორია, კულტურა, გეოგრაფია ანთაძე,კ., კალანდაძე,მ. თსუ 2005 VIII-VI-1(IV) 3090
უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვა გომელაური,ბ., თავხელიძე,მ. 2004 III-III-2(III) 1865
Into the wild Krakauer,J. Anchor books 1997 VIII-II-1(IV) 10061
Joy luck club Tan,A. IVY books 1990 10338
International economics : Theory and politics-7th ed. Krugman,P.,Obstfeld,M. Pearson 2006 XV-I-1(IV) 1068
International economics : Theory and politics-7th ed. Krugman,P.,Obstfeld,M. Pearson 2006 XV-I-1(IV) 1876
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 16441
President Reagan Cannon,l. Simon and Schester 1991 3013
Pandora Rice,A. Ballantine books 1998 10317
Man in full Wolfe,T., Rice,A. 1998 10348
Strategic management-11th ed. David,F. Pearson 2007 XVI-IV-2(IV) 460
Strategic management : Dynomic perspective Carpenter,M.,Sanders,W. Pearson 2007 XVI-IV-2(IV) 422
Management accounting-11th ed. Garrison,R.others McGraw Hill 2006 XIV-IV-1(IV) 416
ტრეფიკინგის პრევენციის გაძლიერება საქართველოში გოგოლაძე,მ.,ნაზროვა,ნ.(რედ.) osgf 2005 52-I-2(III) 4653
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა osgf 2006 VI-IV-4(III) 6350
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა osgf 2006 VI-IV-4(III) 6349
კონფლიქტში მესამე პირის ჩარევა osgf 2006 XX-III-2(IV) 6353
კონფლიქტში მესამე პირის ჩარევა osgf 2006 XX-III-2(IV) 6352
პოლიცია და ნარკოტიკები osgf 2006 IV-III-1(I) 8959
პოლიცია და ნარკოტიკები osgf 2006 VI-IV-4(III) 6351
ოჯახური ძალადობა osgf 2006 XXII-V-1(IV) 6355
სტუდენტის სახელმძღვანელო-ოჯახური ძალადობა osgf 2006 XXII-V-1(IV) 6354
უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვა გომელაური,ბ., თავხელიძე,მ. 2004 III-III-2(III) 1866
უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვა გომელაური,ბ., თავხელიძე,მ. 2004 III-III-2(III) 1864
პოლიტიკის ანალიზი მაჭარაშვილი,ნ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17121
ოსტატი და მარგარიტა ბულგაკოვი,,მ. osgf 1992 2541
თაფლობის საუკუნე ჭანტურია,ტ. საბჭ. საქართველო 1978 XXXII-III-1(IV) 2542
ვით მარგალიტი ობოლი ჭანტურია,ტ., კვიტაიშვილი,ე.შემდგ. საბჭ. საქართველო 1978 XXXII-VI-1(IV) 2543
გენდერი და პოლიტიკა ხომერიკი,ლ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17116
გენდერი და პოლიტიკა ხომერიკი,ლ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17131
თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში ზურაბიშვილი,თ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17115
ლაშარელა : დიდი ღამე აბაშიძე, გ. საბჭ. საქართველო 1972 XXX-I-1(IV) 4853
საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომია ჟვანია, ნ. osgf 2006 XXX-II-1(IV) 2549
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია აკობია,ე. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17141
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია აკობია,ე. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17147
აკადემიური წერა წულაძე,ლ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17145
აკადემიური წერა წულაძე,ლ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17113
ბიზნესი და პოლიტიკა საქართველოში (2003-06 წწ.) მაცაბერიძე,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17154
ბიზნესი და პოლიტიკა საქართველოში (2003-06 წწ.) მაცაბერიძე,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17118
ქართული პოლიტიკა: ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი მაცაბერიძე,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17136
ქართული პოლიტიკა: ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი მაცაბერიძე,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17149
კულტურა და მოდერნიზაცია წერეთელი,ი., კაკიტელაშვილი,ქ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17114
პოლიტიკური თეორია ბიჭაშვილი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17129
პოლიტიკური თეორია ბიჭაშვილი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17143
პოლიტიკური თეორია და ანალიზის პრაქტიკა ბიჭაშვილი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17128
პოლიტიკური თეორია და ანალიზის პრაქტიკა ბიჭაშვილი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17142
კულტურა და სოციოლოგია ასათიანი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17125
კულტურა და სოციოლოგია ასათიანი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17156
მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია მელიქიძე,ვ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17122
მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია მელიქიძე,ვ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17153
ქათა უფლებების ისტორიული ასპექტი საბედაშვილი,თ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17157
ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტი საბედაშვილი,თ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17138
სოციოლოგიურ მონაცემთა ანალიზი დურგლიშვილი,ნ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17140
სოციოლოგიურ მონაცემთა ანალიზი დურგლიშვილი,ნ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17148
კონსტიტუციის დისკურსული ლეგიტიმაცია მუსხელიშვილი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17155
კონსტიტუციის დისკურსული ლეგიტიმაცია მუსხელიშვილი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17120
გენდერი-კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი წერეთელი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17117
გენდერი-კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი წერეთელი,მ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 17130
გენდერი-სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი კიკნაძე, თ.,დონაძე,ნ. osgf 2006 I-VI-1(IV) 16462
გენდერი-სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი კიკნაძე, თ. დონაძე,ნ. osgf 2006 III-IV-2(III) 6470
Китай:страницы прошлого Сидихменов,В. Наука 1978 XXXVI-IV-2 4292
Greatist hits Barry,D. 10425
ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება ძლიერიშვილი,ზ. მერიდიანი 2006 XXII-V-2(IV) 715
ნარდობის სამართლებრივი რეგულირება ძლიერიშვილი,ზ. მერიდიანი 2001 XXII-V-2(IV) 733
ჩუქების სამრათლებრივი ბუნება ძლიერიშვილი,ზ. მერიდიანი 2004 XXII-V-2(IV) 734
ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მიერ ძლიერიშვილი,ზ. მერიდიანი 2005 732
ფულადი ვალდებულების შესრულების თავისებურებანი ძლიერიშვილი,ზ. მერიდიანი 2005 XXII-V-2(IV) 735
ვალდებულების შესრულება ძლიერიშვილი,ზ. მერიდიანი 2006 XXII-V-2(IV) 731
Between the lines I : Reading skills book with answer keys and glossary Antelava,K. Nekeri 2005 VI-II-3 7930
Between the lines II : Reading skills book with answer keys and glossary Antelava,K. Nekeri 2005 VI-II-3 1835
All around the human rights Dumbadze,L. nekeri 2006 VI-I-4(III) 1032
ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა ვერულავა,თ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2003 IV-IV-5(I) 8581
ბუნების სივერაგე: შხამიანი სოკოები გამყრელიძე,ა. ლეგა 2002 IV-IV-1(I) 7553
არჩევითი ნათესაობა გოეთე, იოჰან ვოლფგანგ ო.ყარალაშვილის გამომცემლობა 2003 XXVIII-I-2(IV) 8415
ქართლის ცხოვრება ტ.1 სანაძე,მ.,შოშიაშვილი,ნ. ნეკერი 1994 VI-VI-2(IV) 3233
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6947
Microsoft Word რაზმაძე,ს. ს.რაზმაძე 2007 XII-IV-1(IV) 5827
მოგზაურობა ძველ წიგნთსაცავებში გამრეკელი,გ. თსუ 1991 4235
Football clubs in south america:ლეველ 2 Smith,R. Pearson 2001 16343
საქართველო XVII-XX ს.გერმანულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ღუდუშაური,თ. თსუ 2005 5044
განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის წლიური ანგარიში 2006 III-III-2(III) 1868
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 2003 IV-III-3(I) 4654
რა უნდა ვიცოდეთ ნარკოტიკების შესახებ გამყრელიძე,ა. ჯი–ეი–თი 2000 IV-II-6(I) 4645
народонаселение мира в 2006 г. 2006 52-II-2(III) 4652
კორუფციის პრობლემები საქართველოს უმაღლეს ორგანოებში როსტიაშვილი,ქ. 2004 III-IV-2(III) 985
Headway : Advanced : Workbook Soars,J.,Soars,l. O.U.P. 1997 VI-I-3 7899
Headway : Advanced : Student`sbook Soars,J.,Soars,l. O.U.P. 1997 VI-I-3 7900
Cutting Edge : Starter : Students` book Cunningham,S.,Redston,C. Longmen 2006 VI-I-3 1740
Cutting Edge : Starter : Work book Moor,P.,Redston,C. Longmen 2006 VI-I-3 1737
Witness through troubled times Abashidze,Z. others Bentt und Bloom 2006 VI-V-3(III) 18488
საისტორიო კრებული ალასანია,გ. 2007 3033
საისტორიო კრებული ალასანია,გ. 2007 3035
დმანისი V კოპალიანი,ჯ.(რედ.) მეცნიერება 2006 VII-III-1(IV) 3159
დმანისი V კოპალიანი,ჯ.(რედ.) მეცნიერება 2006 VII-III-1(IV) 3162
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 4 კოპლიანი,ჯ.(რედ). მეცნიერება 2006 VII-III-1(IV) 3158
დმანისი IV კოპალიანი,ჯ.(რედ.) მეცნიერება 2003 VII-III-1(IV) 3160
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.11 ალასანია,გ.(რედ.) არტანუჯი 2006 VI-IV-1(IV) 3165
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები რვა ტომად , ტ.1 : საქართველო უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნემდე მელიქიშვილი, გ.(მთ.რედ.) საბჭ. საქართველო 1970 IX-III-1(IV) 5179
ადრინდელი ფეოდალური ქართული ლიტერატურა : იოანე საბანისძე,ბასილი ზარზმელი კეკელიძე,კ.(რედ.) თსუ 1935 IV-V-1(IV) 9930
ბერძენი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ ტ.1 ყაუხჩიშვილი,თ.(მთარგ) მეცნიერება 1967 VI-IV-1(IV) 3675
ისტორიის დასასრული და უკანასკნელი ადამიანი ფუკუიამა, ფრენსის. მ.დ.გ.კ.ი. 1999 XXXIV-III-2(IV) 4475
Economics of art and culture-2nd ed. Heilburn,J.,Gray,Ch. C.U.P. 2006 XV-I-2(IV) 1037
სნობისტური ცნობების უკანასკნელი შეტევა კვეტენაძე,ზ. საზოგადოება ცოდნა 2006 VI-II-2(IV) 3806
Reporting diversity manual Tuuler,D. MDI 2004 XXV-VI-1(IV) 1311
Reporting diversity manual Tuuler,D. MDI 2004 XXV-VI-1(IV) 1310
Reporting diversity manual Tuuler,D. MDI 2004 XXV-VI-1(IV) 1306
Reporting diversity manual Tuuler,D. MDI 2004 XXV-VI-1(IV) 1309
Reporting diversity manual Tuuler,D. MDI 2004 XXV-VI-1(IV) 1308
Reporting diversity manual Tuuler,D. MDI 2004 XXV-VI-1(IV) 1307
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი ავტოგრაფი 2006 6521
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი ავტოგრაფი 2006 XXII-VI-2(IV) 6522
ელ-გამჭვირვალობის დანერგვა საქართველოში კიკნაძე, გ.(რედ.) ღია საზოგადოება–საქართველო 2006 XII-IV-1(IV) 6528
ელ-გამჭვირვალობის დანერგვა საქართველოში კიკნაძე, გ.(რედ.) ღია საზოგადოება–საქართველო 2006 XII-IV-1(IV) 6454
ელ-გამჭვირვალობის დანერგვა საქართველოში კიკნაძე, გ.(რედ.) ღია საზოგადოება–საქართველო 2006 XII-IV-1(IV) 6518
ელ-გამჭვირვალობის დანერგვა საქართველოში კიკნაძე, გ.(რედ.) ღია საზოგადოება–საქართველო 2006 XII-IV-1(IV) 6455
Building open society 2005 2005 52-VI-1(III) 6490
მენეჯმენტის საფუძვლები ხომერიკი,თ. თსუ 2007 XIII-IV-1(IV) 5932
მენეჯმენტის საფუძვლები ხომერიკი,თ. თსუ 2007 46-II-2 5926
როგორ დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი პოტეტი,ჰ. Mcgrown 1992 XIII-V-2(IV) 2510
მენეჯმენტის საფუძვლები ხომერიკი,თ. თსუ 2007 XIII-IV-1(IV) 489
მაღალპროფესიული პრესსამსახური სალივანი,მ. P.A.O. XXV-VI-2(IV) 6383
საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ათი საფეხური ფლისონი,ლ. I.C.F.J 2001 XXV-VI-2(IV) 1375
განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის წლიური ანგარიში 2006 III-IV-2(III) 1869
ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი ვასაძე,ო.,ჯანელიძე,ც., კობალაძე,ლ. 2002 IV-IV-4(I) 8578
If you want to study in the united states 1994 7192
If you want to study in the united states 1994 II-II-2(IV) 7191
Abraham Lincoln gettyburg address nov. 19 2004 7379
Gettysburg address nov., 19, 1863 Lincoln,A. American embessy in tbilisi 2004 7206
Dialogs for everyday use : Short situational dialogs for students of english as a foreign language Dobson,J. U.S.D. 2003 VI-II-3 7921
Dialogs for everyday use : Short situational dialogs for students of english as a foreign language Dobson,J. U.S.D. 2003 VI-II-3 7920
Internet for english teaching Warschauer,M. others U.S.D. 2003 VI-II-3 7917
Internet for english teaching Warschauer,M. others U.S.D. 2003 VI-II-3 7952
Biodiversity on a changing planet U.S. department of state III-III-2(III) 7388
Sports in america Bandler,M.(ed.) u.s. department of state 7383
Outline of american geography Birdsall,S.,Vanspanekeren, K. u.s. department of state 1992 IX-III-2(III) 8159
Outline of U.S. Government Tangonski,R.(ed.) u.s. department of state 2000 XXVI-I-2(IV) 12525
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები რვა ტომად , ტ.7 : საქართველო XX საუკუნის 20–30–იან წლებში მელიქიშვილი, გ.(მთ.რედ.) საბჭ. საქართველო 1976 IX-III-1(IV) 5185
ამერიკის ეკონომიკა : ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა ა.შ.შ. საინფორმაციო სააგენტო 1991 IX-II-1(III) 6989
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 IX-I-1(III) 6977
Outlins of american history 1994 IX-II-2(III) 7184
American reader Lange,T. United States Department of America 1998 IX-I-2 7357
World almanach and book of facts 2006 II-III-1(III) 12523
Making America : The society and culture of the united states Luedke,l.(ed.) us department of state 2000 II-I-1(IV) 5745
What color is your parachute : Work book Bolles,R. Ten speed press 2003 VI-II-3 7940
საქართველოს ისტორიული ატლასი სანაძე,მ.,ბერაძე,თ.,თოფურია,კ. ქართული 2008 16926
About America:How the united states is convented Clack,G. u.s. department of state 2004 XXVI-II-1(IV) 7090
land marks of american languages and linguistics vol.1 Smolinski,F. DC IX-III-2(III) 7083
Passe-smith development and undevelopment:Political economy of global inequality Selingson,M. Lynne Rienner 2003 XV-V-1(IV) 1203
International Organizations-3rd ed. Pease,K. Pearson 2007 XXVI-II-2(IV) 2603
Management accounting-5th ed. Atkinson,A.,Kaplan,R. Pearson 2007 XIV-IV-1(IV) 721
Celebrate! Holidays in the USA Maikoc,A.(ed.) us department of state 2000 7385
Disign for drama Michael-klein, h. ELPD BECA USIAW 1994 16186
Music Croor,E. 1985 IV-IV-2(III) 2113
Growing up with english Orr,J. Longman 1999 VI-II-3 7933
Civil rights movement in America : Generation of change Dergl,G.(ed.) u.s. department of state 7390
Connect: hawk, I`m your brother 1990 7365
საბაზრო ინფრასტრუქტურა ბააკაშვილი,ნ. თსუ 2004 XV-VI-2(IV) 943
Microsoft Excel რაზმაძე,ს. ს.რაზმაძე 2007 XII-IV-1(IV) 1534
Selections Graneli,T. guss press 2005 52-V-1(III) 10853
Personal information system of the human resources management authority and other state authorities of montenegro Dujic,S.(ed.) 2006 5728
Effective Public Relations-9th ed. Cutlip,S.others Pearson 2006 XXV-III-1(IV) 8797
Evaluations of whos contribution to Nemes,M.others World Health Organization 2005 I-IV-1(I) 4140
World health report 2002 : Reducing risk, promoting healthy life W.H.O. 2002 V-II-6(I) 8848
Getting the message across the mass media and the response to AIDS : UNAIDS best practice collection UNAIDS 2005 XXV-II-1(IV) 1945
Доклад о состоянии здаровоохронения в мире 2000:системы здравоохранения: у лучшение деятельности В.О.З. 2000 XXXIV-V-2 8850
World report on road traffic injury prevention World health organization 2004 V-II-7(I) 8854
Advocacy guode:HIV/AIDS prevention among injecting drug users World health organization 2004 I-I-1(I) 8817
Evidence for action:effectivnes of community-based autreach in preventing HIV/AIDS among injecting drug users Needle,R. and others World health organization 2004 I-IV-1(I) 8821
Effectivness of drug dependence treatment in prevention of HIV among injecting drug users Farrel,M.and others World health organization 2004 I-IV-1(I) 8820
Policy and programming guid for HIV/AIDS prevention and care World health organization 2005 III-IV-1(I) 8818
ход работы по обеспеению глобального 2006 8813
TB/HIV : Research priorities in resources-limited settings World health organization 2005 V-I-6(I) 8819
Interm policy on collaborte tb/hiv 2004 II-II-7(I) 8812
Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2005:На оставим без внимания каждую мать,каждого ребенка В.О.З. 2005 XXXIV-V-2 8847
Tool kitfor targeted HIV/aids prevention and care in sex work settings World health organization 2005 V-I-6(I) 8824
Getting the message across the mass media and the response to AIDS : UNAIDS best practice collection UNAIDS 2005 I-V-6(I) 12542
Strengthed health system save more lives:An insight WHO`s european health systems strategy Danzon,M.(ed.) 8823
Scaling up HIV/AIDS prevention, treatment and care:A report on WHO support to countries in implementing the World health organization 2005 III-V-2(I) 8822
Extreme weather events and public health responses Kirch,W.,Menne,B.,Bertollini,R.(ed.) Springer 2005 I-IV-1(I) 8598
World health report 2001 : Mental health : New understanding,new hope World health organization 2001 V-II-6(I) 8851
Доклад о состоянии здаровоохронения в мире 2005:Действия обшественного здравоохранения в целях улучшения здоровья детей и всего населения В.О.З. 2005 XXXIV-V-2 8852
Доклад о состоянии здаровоохронения в мире 2005 2005 I-III-5(I) 8853
Насилие и его влиание на здоровье доклад о ситуации в мире Этьенна,Г.и другие (ред.) Весьмир 2003 XXXIV-V-2 7578
World health report 2004 : Changing history World health organization 2004 V-II-6(I) 8846
Hiv/Aids in europe: moving from death sentence to chronic discase management Matic,S.others(red.) W.H.O. 2006 II-I-5(I) 8837
Macroeconimics and health:investing in health for economic development Steele,H.(ed.) World health organizations 2001 XV-III-2(IV) 5699
European health report 2002 World health organization 2003 I-IV-1(I) 8595
World health report 2003 : Shaping the future W.H.O. 2006 V-II-7(I) 8827
Joint ILO : Who guidelines : On health services and HIV/AIDS World health organization 2005 II-III-1(I) 8840
Health for all policy framework for the WHO European region 2005 update W.H.O. 2005 I-V-6(I) 8830
Climate change and adaption strategies for human health Springer 2006 I-II-1(I) 4688
Sexual and reproductive health of woman living with HIV/AIDS :Guidelines on care, treatment and support for women living with HIV/AIDS and their children in resource-constrained settings World health organization 2006 III-V-5(I) 8855
Реформы системы здаровоохронения в Европе Салтман,H.,Фигейрас, Дж. Гэотар 2000 XXXIV-V-2 8836
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულება და საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა ნაწ. 1. მეიშვილი,ზ. და სხვ. მეცნიერება 2006 XXI-IV-2(IV) 700
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის გავლენა შიდა სასამართლოების მიერ . . . მეიშვილი,ზ. და სხვ. მეცნიერება 2006 XXI-IV-2(IV) 705
ადამიანის საერთაშორისო უფლებები-2 სმიტი,რ. ოქსფორდის უნ-ტის გამ-ბა 2005 XXI-IV-2(IV) 360
ქართლის ცხოვრება, ტ. IV : ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსი ყაუხჩიშვილი,ს. (რედ.) საბჭ. საქართველო 1973 VI-VI-1(IV) 8776
ადამიანის საერთაშორისო უფლებები-2 სმიტი,რ. ოქსფორდის უნ-ტის გამ-ბა 2005 XXI-IV-2(IV) 8741
ადამიანის საერთაშორისო უფლებები-2 სმიტი,რ. ოქსფორდის უნ-ტის გამ-ბა 2005 XXI-IV-2(IV) 8742
ადამიანის საერთაშორისო უფლებები-2 სმიტი,რ. ოქსფორდის უნ-ტის გამ-ბა 2005 XXI-IV-2(IV) 8740
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული.ნაწ.1 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2001 XXI-IV-2(IV) 759
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული.ნაწ.1 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2001 XXI-IV-2(IV) 758
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2001 XXI-IV-2(IV) 765
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2001 XXI-IV-2(IV) 762
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2001 XXI-IV-2(IV) 764
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2001 XXI-IV-2(IV) 763
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2001 XXI-IV-2(IV) 761
წამების დასამარცხებლად ფოული,კ. სი–ჯი–ეს 2003 XXI-III-2(IV) 756
წამების დასამარცხებლად ფოული,კ. სი–ჯი–ეს 2003 XXI-III-2(IV) 757
წამების დასამარცხებლად ფოული,კ. სი–ჯი–ეს 2003 XXI-III-2(IV) 754
წამების დასამარცხებლად ფოული,კ. სი–ჯი–ეს 2003 XXI-III-2(IV) 755
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი:ლექსიკონი–ცნობარი ალექსიძე,ლ.(რედ.) Sida 2005 XXI-V-2(IV) 769
პოლიცია და ადამიანის უფლებები კროუშოუ,რ. Sida 2008 XXI-III-2(IV) 859
პოლიცია და ადამიანის უფლებები კროუშოუ,რ. Sida 2008 XXI-III-2(IV) 858
პოლიცია და ადამიანის უფლებები კროუშოუ,რ. Sida 2008 XXI-III-2(IV) 856
პოლიცია და ადამიანის უფლებები კროუშოუ,რ. Sida 2008 XXI-III-2(IV) 860
პოლიცია და ადამიანის უფლებები კროუშოუ,რ. Sida 2008 XXI-III-2(IV) 855
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები ეიდე,ა. და სხვ. SIDA XXII-ზ(IV) 779
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები ეიდე,ა. და სხვ. SIDA XXI-V-2(IV) 777
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები ეიდე,ა. და სხვ. SIDA XXII-ზ(IV) 776
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები ეიდე,ა. და სხვ. SIDA XXII-ზ(IV) 775
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები ეიდე,ა. და სხვ. SIDA XXII-ზ(IV) 778
Teaching english as a foreign language Larson,M. Peace corps 1993 VI-II-3 16407
Tapestry : Let`s talk business Oxford,R.,Scarella,R. ITP 1995 VI-II-3 7926
Tapestry : Speaking of business Oxford,R.,Scarella,R. ITP 1995 VI-II-3 7927
მათემატიკის ამოცანათა კრებული ნაწ.2 თოფურია,ს და სხვ. განათლება 1991 XVII-II-2(IV) 1679
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2006 XXI-IV-2(IV) 725
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2006 XXI-IV-2(IV) 726
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული ნაწ.2 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2006 XXI-IV-2(IV) 727
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული.ნაწ.1 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2006 XXI-IV-2(IV) 584
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული.ნაწ.1 მერაბიშვილი,მ. და სხვ. Sida 2006 XXI-IV-2(IV) 586
ამერიკის ისტორიის ესკიზები ქინოტა,ჰ.(რედ.) შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო 1984 6945
ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ქართულ და გერმანულ სამართალში ქარდავა,ე. უნივერსალი 2006 XXI-II-2(IV) 680
In a Time of Violence Nartman,J.;Boland,E. Norton 10395
კახეთი,ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები 2007 V-II-1(IV) 4491
კახეთი,ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები 2007 V-II-1(IV) 4493
კახეთი,ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები 2007 V-II-1(IV) 4492
Open Ruy Lopez : Everyman Chess Flear,C.,Glenn,K. Everymen chess 2000 IV-V-2(III) 2256
Easy Guide to the Reti Opening Dunnington,Angus Gadogan 1998 IV-V-2(III) 2258
Test Your Chess Pedersen,D.,SteffenA. Gambit 2000 IV-V-2(III) 2259
Art of Teaching Adults Renner,P. Training Associates 2002 II-II-V-I(IV) 1769
Doing without the Photocopier : From A to Z.Language Kirn,Elaine Autors & Editors 1995 IX-IV-1(III) 7367
Business communication : Ten steps to success Lougheed,L. Addison Wesley 1993 IV-I-2(III) 1156
Into thin air : A personal account of the mount everest disaster Krakauer,J. Anchor books 1998 IV-V-1(III) 10297
ქართული ენისა და მწერლობის ისტორიის საკითხები ჯავახიშვილი,ივ. მ.ა.გ. 1956 IV-IV-1(IV) 6582
მასალები ნიკოლეიშვილი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1968 III-III-1(IV) 4291
ხელნაწერთა აღწერილობა-ტ.II მეტრეველი, ელ. (რედ.) მეცნიერება 1964 VIII-III-2(IV) 5254
ბერძნული წარწერები საქართველოში ყაუხჩიშვილი,თ. მეცნიერება 1951 VIII-V-2(IV) 5266
ქართველი ერის ისტორია, ტ.4 ჯავახიშვილი, ივანე. თსუ 1948 3022
Спутник Атеиста Титов,В.(ред.) Госполитиздат XXXIV-IV-1 2070
წიგნნი ძუელისა აღთქუმისანი, ნაკ.1 : შესაქმისაი გამოსვლათაი (ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები XI 1) მეტრეველი, ელ. (მთ. რედ.) მეცნიერება 1989 IV-I-4(III) 2057
ჭილ-ეტრატის იადგარი (ძველი ქართული ენის ძეგლები) შანიძე,ა.(რედ.) მეცნიერება 1977 IV-IV-3(III) 5215
ძველი ქართული მწერლობის კერები, ტ. I, ნაკ.1 მენაბდე, ლ. თსუ 1962 IV-IV-2(IV) 9997
მცხეთური ხელნაწერი (მოსეს ხუთწიგნეული, ისო ნავე, მსაჯულთა, რუთი) დოჩანაშვილი ,ელ. (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო) ; სარჯველაძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1981 VIII-IV-2(IV) 3863
მცხეთური ხელნაწერი (მეფეთა I,II,III,IV , ნეშტთა I,II, ეზრას I,II,III წიგნები) დოჩანაშვილი ,ელ. (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო) ; სარჯველაძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1982 VIII-IV-2(IV) 3875
Conflict Resolution Toolbox Furlong,Gary T. Wiley 2005 XXVII-IV-2(IV) 47
Handbook of Conflict Resolution.theory & pract Deutsch,M. Coleman,P. Marcus,E. Jossey-Bass 2006 XXVII-IV-2(IV) 2479
Asking the Right Questions : A guide to critical thinking-8th ed. Browne,M.,Keeley,S. Pearson 2007 10388
Masters of British Literature Volume A Damrosch,D.,Dettmar,K. Pearson 2007 10378
Masters of British Literature Volume B Damrosch,D.,Dettmar,K. Pearson 2007 10377
ჟურნალისტებისაგან ჟურნალისტებს ალავერდიანი,დ. British Council 2007 XXV-V-2(IV) 1815
ჟურნალისტური გამოძიება:მუნიციპალური ბიუჯეტის მეტი გამჭირვალობისათვის ახალი დღე 2007 XXV-VI-2(IV) 1371
ჟურნალისტური გამოძიება:მუნიციპალური ბიუჯეტის მეტი გამჭირვალობისათვის ახალი დღე 2007 XXV-VI-2(IV) 1373
ჟურნალისტური გამოძიება:მუნიციპალური ბიუჯეტის მეტი გამჭირვალობისათვის ახლი დღე 2007 XXV-VI-2(IV) 1372
ჟურნალისტური გამოძიება:მუნიციპალური ბიუჯეტის მეტი გამჭირვალობისათვის ახალი დღე 2007 16381
კულტურულ–საგანმანათლებლო მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნის II ნახევარსა და XX საუკუნის დასაწყისში გოდერიძე,ლ. თსუ 2005 II-II-1(IV) 8905
პოლონელების 200 წელი კავკასიაში ფილინა,მ.(რედ.) თსუ 2004 V-II-2(IV) 3269
Integration Processes Kakabadze,V. K.V. 2007 XXVI-IV-2(IV) 950
Черкесы в Иордании:Особенности исторического и этнокультурного развития Ганич,А. "ИСАА МГУ" 2006 XXXVI-V-2 5210
Введение в Грузинскую филологию Башелеишвили,Л. Восточная Литература 2007 7948
Учебник Грузинского языка.часмь 1. Башелеишвили,Л. Восточная Литература 2007 VI-II-3 7938
კოლხეთისა და იბერიის კულტურის საკითხები (ძვ.წ.IV-I საუკუნეებში) = Problems of culture-colchis and Iberia (4th-1st cent B.C.) ლიჩელი,ვ. 2001 VII-II-1(IV) 4624
მენეჯმენტი:კადრები და შემოსავლები ვოლმანი,ლ. დიოგენე 2005 1396
რეკლამა : წარმატებული საგაზეთო რეკლამა ბრაითუეითი, კ. დიოგენე 2005 1378
შეისწავლეთ თქვენი აუდიტორია დადისმანი,კ. დიოგენე 2005 1673
საერთაშორისო სამართლის ქართულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგულ-რუსული ლექსიკონი კვაჭაძე,მ.(რედ.) სფინქსი 2006 7(IV) 6899
საერთაშორისო სამართლის ქართულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგულ-რუსული ლექსიკონი კვაჭაძე,მ.(რედ.) სფინქსი 2006 I-II-1 6929
თავისუფალნი ფეოდალურ საქართველოში ჩხატარაიშვილი,ქ. მეცნიერება 1991 V-I-2(IV) 3770
ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში: წარსული ხმალაძე,ვ. 2006 XXI-V-1(IV) 862
Арабо-Исламский мир в контксет глобалъной экономик Мелъянцев,В. 2003 XV-III-2(IV) 2241
გურიის სამთავროს შეერთება რუსეთთან ჩხატარაიშვილი, ქველი. მეცნიერება 1985 V-I-1(IV) 3772
თამაშების თეორია და ოპტიმალური მართვის პრობლემები ბეღელური, გ.კალანდარიშვილი, დ. 2006 1674
ზანური ჰიპოტაქსის ძირითადი საკითხები ახალაია,ვ. უნივერსალი 2004 III-I-2(IV) 4401
ზოგიერთებს უყვართ პოეზია შიმბორსკა, ვასილავა. მერანი 2003 XXXI-V-1(IV) 9855
რიცხვითი მეთოდები (ლექციების კურსი) კუბლაშვილი,მ. 1998 XVII-IV-2(IV) 7998
უიარაღოს თხზულებათა ენა და სტილი ; წერილები, ინტერვიუები.. ახალაია,ვ. უნივერსალი 2004 XXIX-VI-1(IV) 4402
ოქრომრავალი კოლხეთი ანდრიაშვილი,ნ.და სხვ. საქ.ეროვნული მუზეუმი 2005 IV-V-1(III) 1883
3rd International silk road sympozium 2006 9024
ტრანსნაციონალური დანაშაული და კორუფცია საქართველოში ალასანია,გ. და სხვ. (რედ.) პოლიგრაფი 2005 XXII-V-1(IV) 2165
American Studies : A new introduction 1-st ed. Temperley,H., Christopher,B. Pearson 2006 IX-II-2(III) 7362
Teaching and researching translation Hatim,B. Pearson 2001 II-VI-2(IV) 1832
Beloved Morrison,T. Vintage 1987 10307
Macromedia flash 8 @work : Projects and techniques to get the job done Kerman,Ph. SAMS 2006 XI-II-2(IV) 5822
Macromedia Dreamweaver 8 : Training from the source Page,Kh. Adobe Press 2006 XI-III-1(IV) 6464
მარგარიტა გოტიე დიუმა, ალექსანდრე მერანი 1972 XXVIII-II-2(IV) 4915
Calculus early transcendentals-7th ed. Edwards, H. Penney, D. Pearson 2007 XVII-II-1(IV) 1653
Психология Развития 7 международное издание Крайг,Г. Питер 2002 XXXIV-III-1 1618
რჩეული თხზულებანი (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ.76) ცვაიგი,შ. საბჭ. საქართველო 1982 20(IV) 2676
Person and performance : The meaning of role in dramma,therapy and everyday life Landy,R. guilford press 1993 4668
Cutting Edge : Elementary : Work book Moor,P. Cunningham,S. Longmen 2005 VI-I-3 1685
Cutting Edge : Pre intermediate : Students` book Cunningham,S.,Moor,P. Longmen 2005 VI-I-3 1731
Cultural anthropology-11th ed. Ember,C. Ember,M. Pearson 2004 IX-I-1(IV) 7428
Cultural anthropology-11th ed. Ember,C. Ember,M. Pearson 2004 IX-I-1(IV) 316
Cultural anthropology-6th ed. Scupin,R. Pearson 2006 IX-I-1(IV) 5540
Социальная Психология 6 международное издание Майерс,Д. Питер 2001 XXXIV-III-1 1636
ოქრომრავალი კოლხეთი ანდრიაშვილი,ნ.და სხვ. საქ.ეროვნული მუზეუმი 2005 XXX-I-2(IV) 1881
Blackwell encyclopedia of social psychology Manstead,A.;Hewstone,M. blackwell 1996 I-I-2(IV) 1633
Теории Личности Холл,К.,Гарднер,Л. Апрель-пресс 2000 XXXIV-III-1 5771
Policy Paradox:the art of political decision makin Stone,D. ww.N 1997 XXVII-II-1(IV) 2507
Literacy assessment of second language learners Hurley,S. Tinajero,J. Allyn and Bacon 2001 VI-II-3 1828
Management-8th ed. Robbins,S.,Coulter,M. Pearson 2005 XVI-VI-1(IV) 789
Introduction to the Policy process : Theories, concepts, and models of public policy making Birkland, Th. M.E.Sharpe 2001 XXVI-II-2(IV) 2487
წმ.დავით გარეჯელის განსასვენებელი სხირტლაძე, ზ. გ.კ.ც. 2006 IV-II-3 (III) 4486
საქართველოს ისტორია : უძველესი დროიდან "ვარ დების რევოლუციის" ჩათვლით სილოგავა, ვ. , შენგელია,კ. კავკასიის უნ-ტის გამ-ბა 2007 VI-IV-2(IV) 3028
საქართველოს ისტორია : უძველესი დროიდან "ვარდების რევოლუციის" ჩათვლით სილოგავა, ვ. , შენგელია,კ. კავკასიის უნ-ტის გამ-ბა 2007 VI-IV-2(IV) 3029
XII-XIII საუკუნეების ქართული ჰიმნოგრაფია სულავა,ნ. მერანი 2003 IV-II-3 (III) 1937
საისტორიო კრებული ალასანია,გ. 2007 3036
საერთაშორისო ბიზნესის სამართალი ამილახვარი,ზ.,ამილახვარი,გ. ინოვაცია 2006 XIII-IV-1(IV) 86
შენი პირადი უსაფრთხოების საფუძვლები გოგელია,მ. 2006 VI-IV-4(III) 987
Graduate study at Bilkent University 1998 17514
Deportees of Malta and the Armenian Allegation Simsir,B. MFA 2003 XXV-I-1 6469
National education at the beginning of 2001 M.E.B 1999 II-III-2(IV) 1850
Ataturk`s Legacy Ozankaya,O. matbaacilik 2001 XXV-I-1 17517
Great War and the Tragedy of Anatolia Sonyel, S. kurumu 2000 XXV-I-1 17527
At the Chalkface:practical techniques in language Mathews,A.(ed.) Nelson 1985 VI-II-3 1829
Jagd in Chile Asena, Orhan. TBS 1993 XXIV-I-2 5710
Cutting Edge : Elementary : Work book Moor,P. Cunningham,S. Longmen 2005 VI-I-3 1684
Universite seviyesinde rehberlik ve meslege… Bogazici 1994 XXV-I-1 17545
Perceptions : Journal of international affairs Bilhan,M. SAM 2005 52-VI-1(III) 6688
Perceptions : Journal of international affairs Bilhan,M. SAM 2005 52-VI-1(III) 6687
Турецкая Республика Мид СССР 1996 XXV-I-1 17515
Art and sharing:"Marmara Art Group" SIS 2001 IV-III-1(III) 1958
How to work with the European Bank EB 1993 I-IV-1 5438
Ein Weg…Yunus Emre Aras, N. druckerei 1993 17542
European Security : Security policy in the post-sov Petersen, P. FC 1992 XXVI-V-1(IV) 1236
Turkish educational system MNE 2000 XXV-I-1 17541
Examination of video as mass media in Turkish Basimeri 1985 XXV-I-1 17546
მცხეთური ხელნაწერი (ტობის, ივდითის, ესრეთის, იობის წიგნები, ფსალმუნი, იგავთა წიგნი) დოჩანაშვილი ,ელ. (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო) ; სარჯველაძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1983 VIII-IV-2(IV) 3870
მცხეთური ხელნაწერი (ეკლესიასტე,სიბრძნე სოლომონისა,ქება ქებათა სოლომონისა,წინასწარმეტყველთა წიგნები–ესაია,იერემია,ბარუქი,ეზეკიელი) დოჩანაშვილი ,ელ. (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო) ; სარჯველაძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1985 VIII-IV-2(IV) 3871
მცხეთური ხელნაწერი (დანიელის,მცირე წინასწარმეტყველთა და ახალი აღთქმის წიგნები) დოჩანაშვილი ,ელ. (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო) ; სარჯველაძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1986 VIII-IV-2(IV) 3872
თხზულებათა კრებული შვიდ ტომად.ტ.1:რუსთაველიანა. ახალი ქართული ლიტერატურის ფუძემდებელნი. რუსთაველიანის ეპილოგი ინგოროყვა,პ. საბჭ. საქართველო 1963 XXIX-I-1(IV) 2933
თხზულებათა კრებული შვიდ ტომად-ტ.4:შოთა რუსთაველი;ვეფხის–ტყაოსნის შესავალი და ბოლოთქმა;ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა;ქართული დამწერლობის ძეგლები ანტიკური ხანისა;ძველი ქართული მატია ინგოროყვა,პ. საბჭ. საქართველო 1978 XXIX-I-1(IV) 2929
საშინაო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა XII საუკუნის საქართველოში მესხია,შ. თსუ 1979 XVIII-IV-2 3833
ქალაქები ფეოდალურ საქართველოში ტ.II ჭილაშვილი,ლ. მეცნიერება 1970 V-I-2(IV) 3787
ივრის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები ტ.1:სიონი რამიშვილი,რ. მეცნიერება 1970 VII-IV-1(IV) 4477
ვახტანგ მეექვსე : ლექსები და პოემები ბარამიძე, ა.(რედ.) მეცნიერება 1975 3786
ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან ლომინაძე,ბ. მეცნიერება 1966 V-I-2(IV) 3788
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.II : ქართველი ერის ისტორია წ.2 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1983 3044
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.III : ქართველი ერის ისტორია წ.3, ნაწ.1 (XIII-XIV სს.) ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1982 IX-V-1(IV) 18487
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული ტ.5 მუსხელიშვილი,დ.(რედ.) მეცნიერება 1975 X-II-1(IV) 3834
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.3 ალექსიძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1971 VI-IV-1(IV) 5253
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.2 ყაუხჩიშვილი,თ.,სხვები მეცნიერება 1968 VI-IV-1(IV) 5252
ძიებანი საქართველოსა და კავკასიის ისტორიიდან პაიჭაძე,გ. (რედ.) მეცნიერება 1976 53-I-1(III) 3784
მამათა ცხოვრებანი ძიძიგური,შ.(რედ.) თსუ 1975 IV-I-3(III) 2051
საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები წ.1 ჯავახიშვილი,ივ. მეცნიერება 1967 XVIII-I-1 3785
ბერძნული და ქართული მითოლოგიის საკითხები ჩიქოვანი,მ. თსუ 1971 IV-V-2(IV) 15460
გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, წ.III ჯიქია, სერგი. (თურქული ტექსტი გამოსცა,თარგმანი გამოკვლევა და კომენტარები დაურთო); წერეთელი, გ.(რედ.) საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია 1958 VI-I-1(IV) 3625
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან VII კეკელიძე, კორნელი. მეც.აკ.გამ. 1961 IV-II-2(IV) 3804
ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან ბერძენიშვილი,დ. მეცნიერება 1979 X-I-1(IV) 3283
История и Культура Античного Мира Кобылина,М.(ред.) Наука 1977 IV-IV-1(III) 4322
История военного Искусство Т. 3 Дельбрюк,Г. Военное Издательство 1938 XXXVI-I-2 4484
ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი IX-XIIIსს. ენუქიძე,თ.და სხვ. მეცნიერება 1984 VII-I-2(IV) 5267
ცხოვრება ქართველთა მეფეთა:არჩილის წამება ტ.1 მროველი,ლ. მეცნიერება 1986 VI-VI-2(IV) 10219
საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან სვანიძე,მ. მეცნიერება 1971 V-II-2(IV) 3060
მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი ტ.2 ფლავიოსი,ი. მეცნიერება 1988 III-VI-2(IV) 3798
ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები ფუთურიძე,ვ. მ.ა.გ. 1955 VII-II-2(IV) 3799
ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა და გურია–ოდიშის სამთავროებისა (1466–1770წწ.) ბურჯანაძე, შ. მ.ა.გ. 1958 VII-I-2(IV) 3800
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.5 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1971 VIII-II-2(IV) 3143
ევლია ჩელების ”მოგზაურობის წიგნი”–ნაკ.1 ფუთურიძე,გ. მეცნიერბა 1971 VI-V-1(IV) 3795
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული ტ.5 მუსხელიშვილი,დ.(რედ.) მეცნიერება 1975 X-II-1(IV) 3801
საქართველოს ეკონომიური ისტორია წ.1 ჯავახიშვილი,ივ. ქართული წიგნი 1930 XVIII-II-1 3797
მრავალთავი:ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი მეცნიერება 1975 3209
ქალაქები ფეოდალურ საქართველოში ტ.I ჭილაშვილი,ლ. მეცნიერება 1968 V-I-2(IV) 3805
აფხაზეთის არქეოლოგიის მასალები მაჩებელი,ო.(რედ.) მეცნიერება 1967 VII-IV-1(IV) 4478
სამყაროს საკვირველებათა ცნობები საქართველოს შესახებ კიკნაძე, რ.(რედ.) მეცნიერება 1978 VI-III-1(IV) 4207
ომების ისტორია ერევანცი,ა. მეცნიერება 1976 VII-IV-2(IV) 4208
ჩილდირის ვიალეთის ჯაბა დავთარი 1694-1732წწ. ძიძიგური,შ.(რედ.) მეცნიერება 1979 VI-II-1(IV) 4206
სომხურ ხელნაწერთა ანდერძის ცნობები საქართველსო შესახებ (XIV-XV) (საქართველოს ისტორიის წყაროები ) კიკნაძე, რ.(რედ.) მეცნიერება 1978 VI-III-1(IV) 4209
ნიკო ბერძენიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა დუმბაძე,მ. მეცნიერება 1978 XXIX-VI-1(IV) 4210
ცნობები საქართველოზე (XVII ს) ავიტაბილე,პ. მეცნიერება 1977 VI-I-1(IV) 4211
თბილისის დაპყრობის წიგნი გურჯიზადე მეცნიერება 1975 V-III-1(IV) 4212
ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისა (საქართველოს ისტ.წყ.) შანიძე,მ. მეცნიერება 1992 VI-II-2(IV) 3218
ქართლ-კახეთის აღწერა : ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები V ბაგრატიონი, იოანე. მეცნიერება 1986 V-V-1(IV) 3217
ვასილ გაგარასა და არსენ სუხანოვის ცნობები საქართველოს შესახებ ცინცაძე,ი. მეცნიერება 1965 VI-V-1(IV) 3216
Compensation management in a knowledge-based world Henderson,R. Pearson 2006 XVI-IV-1(IV) 439
პეტრიწონის ქართული მონასტრის ისტორიისათვის ლომოური,ნ. მიცნიერება 1981 VI-V-3(III) 3850
ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება და საქართველოს ფეოდალურ ურთიერთობათა განვითარების ზოგიერთი საკითხი მელიქიშვილი,გ. მეცნიერება 1973 V-I-2(IV) 3215
აკაკი შანიძე ძიძიგური,შ. თსუ 1977 IV-IV-1(IV) 4382
დემეტრე პირველი (ცხოვრება და მოღვაწეობა) სტეფანაძე, ჯ. მეცნიერება 1990 VI-IV-2(IV) 3642
საქართველოს ურთიერთობები ბიზანტიასა და დასავლეთ ევროპასთან ბადრიძე,შ. მეცნიერება 1984 V-VI-2(IV) 3214
თისლისა და ხახულის ხელნაწერების მინაწერები სილოგავა,ვ.(რედ.) მეცნიერება 1986 VIII-IV-2(IV) 4230
ქართული ისტორიოგრაფია XVIII საუკუნეში ხანთაძე,შ. მეცნიერება 1985 VII-II-2(IV) 3213
ორფიკული არგონავტიკა ურუშაძე,ა.(რედ.) თსუ 1977 IX-V-2(IV) 9191
ჯუვეინის ცნობები საქართველოს შესახებ:უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ წერეთელი,გ.(რედ.) მეცნიერება 1974 VI-V-1(IV) 3207
ცხოვრება ორბელიანთა (საქართველოს ისტორიის წყაროები 4) ორბელიანი, სულხან-საბა. მეცნიერება 1978 V-III-2(IV) 4163
მოკლე რუსულ-ქართული ხუროთმოძღვრული განმარტებითი ლექსიკონი კვირკველია,თ. პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი 1961 I-V-1 6944
ისტორია გამოყოფისა ქართველთა სომეხთაგან უხტანესი მეცნიერება 1975 V-III-2(IV) 3796
ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა იოსელიანი,პ. საბჭ. საქართველო 1978 3643
ტაციტუსის ცნობები საქართევლოს შესახებ კიკნაძე, რ.(რედ.) მეცნიერება 1973 VI-IV-1(IV) 3130
ფილოსოფიური მოთხრობები (მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ; ტ. 23.) ვოლტერი საქართველო 1992 20(IV) 2623
გელათი ლომინაძე, ბ. საქ.მეც.აკ.გამ. 1955 VII-III-1(IV) 3131
ფერეიდნელი ”გურჯები” შარაშენიძე,გ. მეცნიერება 1978 IX-VI-2(IV) 5375
საქართველო-დაღესტნის ურთიერთობის ისტორიიდან ბოცვაძე,თ. მეცნიერება 1968 V-III-2(IV) 3962
მატიანე ქართლისა ლორთქიფანიძე,მ. მეცნიერება 1976 VII-VI-1(IV) 4549
ევროპის ქვეყნების ანტიოსმალური კოალიცია და საქართველო პაიჭაძე,დ. მეცნიერება 1989 VII-I-2(IV) 3272
ალვანთა ქვეყნის ისტორია კალანკატუაცი,მ. მეცნიერება 1985 3118
ვახტანგ მეექვსე პაიჭაძე, გიორგი. მეცნიერება 1981 VI-III-2(IV) 3097
ვარძია : გზამკვლევი მელითაური,კ. და სხვ. მეცნიერება 1955 IV-I-1(III) 5730
მასალები საქართველოს მატერიალური კულტურის ისტორიისთვის II : საფენელ-საგებელი, ავეჯი და ჭურჭელი ჯავახიშვილი,მ. მეცნიერება 1965 IX-VI-1(IV) 3271
ქართული წიგნისა და მწერლობის საწყისები ლოლაშვილი,ი. საბჭ. საქართველო 1978 VIII-V-2(III) 4725
სვანეთის სოფელი ძველად ხარაძე, რ. , რობაქიძე, ალ. საბჭ. საქართველო 1964 V-V-1(IV) 5759
ქართლის ეკლესია V-VI საუკუნეებში მამულია,გ. მეცნიერება 1992 3128
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები წ.II (XI-XV სს.) აბულაძე,ი.(რედ.) მეცნიერება 1967 XXX-VI-2(IV) 8775
პროფესია-ისტორიკოსი ყორანაშვილი,გ. ნაკადული 1986 52-II-1(III) 3127
წყობილსიტყვაობა ბაგრატიონი,ა. მეცნიერება 1980 III-I-2(IV) 6576
საგანთა ბუნებისათვის ლუკრეციუსი საბჭ. საქართველო 1958 IX-IV-1(IV) 9244
საქართველოს გლეხობა XIII-XV საუკუნეებში მეგრელაძე,დ. მეცნიერება 1991 XVIII-III-2 3126
ქართლი V საუკუნის მეორე ნახევარში ლორთქიფანიძე,მ. მეცნიერება 1979 V-V-1(IV) 3203
ოსმალეთის პორტას წინააღმდეგ ალი ბეის აჯანყების ისტორია ლუზინიანი,ს. მეცნიერება 1973 VII-VI-2(IV) 3274
საქართველოს საზღვრები, ისტორიულად და თანამედროვე თვალსაზრისით განხილული ჯავახიშვილი, ივანე. სახელმწიფო სტამბა 1996 IX-VI-1(IV) 8188
Вклад Грузии в сокровищницу художественнй культур Амиранашвили,Ш. А.Н.Г. 1963 IV-I-1(III) 5674
История царства Грузинского Багратиони,В. Мецниереба 1976 XXXV-II-2 9664
Материалы по истории Русско-Грузинских отношений (80-90-е годы XVII века) Пайчадзе,Г. Мецниереба 1979 XXXV-I-2 4539
Историия Грузии II Качарава,Ю.и другие ганатлеба 1973 52-IV-1(III) 4513
Походы Викингов Гуревич,А. наука 1966 XX-II-1 4317
Академик Мари Броссе и Европейское и Русское Грузиноведение Хантадзе,Ш. Наука 1970 IV-IV-1(III) 6596
Метрополии Морей Лёбе, К. Прогресс 1982 XX-III-1 12768
რჩეული პარალელური ბიოგრაფიები 1 პლუტარქე სახელგამი 1957 IX-IV-1(IV) 3641
ქართული ნუმიზმატიკა კაპანაძე,დ. თსუ 1950 VII-VI-1(IV) 8955
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.4 ალექსიძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1973 VI-IV-1(IV) 3408
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან I კეკელიძე, კორნელი. თსუ 1956 IV-II-2(IV) 9946
მასალები XVIII საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოს ისტორიისთვის ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1982 VII-I-2(IV) 3405
ძველი ქართველი ოსტატები ბერიძე,ვ. საბჭ. საქართველო 1967 IV-IV-1(III) 3179
ქართული სამეფო-სამთავროების საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან მეცნიერება 1973 4254
გლეხობის კლასობრივი ბრძოლა ფეოდალურ საქართველოში (XVII-XVIII სს.) მეგრელაძე,დ. მეცნიერება 1979 XVIII-III-2 3227
XV-XIX საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები შენგელია,ნ. თსუ 1974 VI-V-1(IV) 3101
საქართველო და აღმოსავლეთი ჯანელიძე,დ. განათლება 1984 V-VI-2(IV) 3099
ზაქარია ალ-კაზვინის ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ ცქიტიშვილი,ო. მეცნიერება 1975 3192
ძველი თბილისის სურათები ბერიძე,თ. ნაკადული 1975 V-III-1(IV) 5368
ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს ისტორიიდან სოსელია, ო. მეცნიერება 1966 V-V-1(IV) 5377
ქართული სამეფო-სამთავროების საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან ტ.1 პაიჭაძე,გ.(რედ.) მეცნიერება 1970 V-III-2(IV) 9274
შრომები ტ.3 ჯანაშია,ს. მ.ა.გ. 1959 VI-V-1(IV) 4287
ქართულ-სპარსული ეტიუდები, ტ.3 თოდუა, მაგალი. მეცნიერება 1979 IV-I-1(IV) 2157
სიტყვა თქმული ერეკლე მეორის დაკრძალვაზე ლიონიძე,ს. ხელოვნება 1957 VI-III-2(IV) 4241
თხზულებათა სრული კრებული ორბელიანი,გ. საბჭ.მწერალი 1959 XXX-I-2(IV) 10536
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული ტ.1 ბერძენიშვილი,ნ.(რედ.) მ.ა.გ. 1960 X-II-1(IV) 5496
საქართველოს კლასობრივი საზოგადოების და სახელმწიფოს მელიქიშვილი,გ. მ.ა.გ. 1955 XVIII-I-1 3177
თბილისი ძველ სომხურ მწერლობაში : უძველესი დროიდან XVIII საუკუნის ბოლომდე ნალბანდიანი,ვ. საბჭ. საქართველო 1959 V-III-1(IV) 5165
მასალები საქართველოს ეკონომიური ისტორიისათვის ჯავახიშვილი,ივ. მეცნიერება 1964 52-V-2(III) 5290
არსენ იყალთოელი (ცხოვრება და მოღვაწეობა) ლოლაშვილი,ი. მეცნიერება 1978 52-I-1(III) 9692
სამართლის წიგნი ვახტანგ VI მ.ა.გ. 1955 VIII-I-2(IV) 5436
დე გრაი დე ფუას ცნობები საქართველოს შესახებ დე გრაი დე ფუა, შარლ. მეცნიერება 1985 VI-I-1(IV) 4304
აღვანთა ქვეყნის მოკლე ისტორია ჯალალიანცი ესაი ჰასან მეცნიერება 1971 IX-VI-2(IV) 4261
მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში ტურნეფორი,ჟ. მეცნიერება 1988 V-V-2(IV) 5370
Краткое Описание Грузинсках Марр,Н. მ.ა.გ. 1955 VIII-V-2(IV) 5396
ქრონოგრაფიული ისტორია (საქართველო საიტორიის წყაროები 57) აირივანეცი,მ. მეცნიერება 1990 VI-I-1(IV) 5372
აჭარის ბიბლიოგრაფია ახვლედიანი,ხ. აჭარის სახ. გამ-ბა 1951 VIII-IV-2(III) 1940
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან III კეკელიძე, კორნელი. თსუ 1955 IV-II-2(IV) 9949
დასავლეთ საქართველო XVII საუკუნეში (ნარკვევები) რეხვიაშვილი, მიხეილ. თსუ 1978 V-I-1(IV) 4193
სომხეთის ისტორია (786-925 წ.წ.) იოანე დრასხანაკერტელი მეცნიერება 1965 V-III-2(IV) 9447
საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორიისათვის-ტ. 1 : ქართლის სახელმწიფოებრივი წყობილება გვიანფეოდალურ პერიოდში სურგულაძე,ი. თსუ 1952 VIII-I-2(IV) 4188
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან VIII კეკელიძე, კორნელი. თსუ 1962 IV-II-2(IV) 9953
ძველი ქართველი ხუროთმოძღვრები ბერიძე,ვ. ხელოვნება 1956 IX-II-2(IV) 4184
თურქული წყაროები სამცხე-საათაბაგოს ისტორიისათვის აბულაძე,ც. მეცნიერება 1983 VI-II-1(IV) 4183
საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნსაცავებში. ტ.II (XIII-XX ს–ის პირველი მეოთხედი) (1600-1628 წწ.) ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1986 VIII-II-2(IV) 4191
ქართული ოთხთავის ორი ბოლო რედაქცია იმნაიშვილი,ი. (გამ.); შანიძე,ა.(რედ.) თსუ 1979 2056
ქართველი ხალხის მატერიალური კულტურის ისტორიიდან ჩართოლანი,მ. მ.ა.გ. 1961 II-IV-1(IV) 4189
მოისართა ტომის ისტორია აკანელი,გ. მ.ა.გ. 1961 VI-I-1(IV) 4190
გიორგი ბრწყინვალის სამართალი დოლიძე,ი. თსუ 1957 6799
ანტიკური სამყარო და ქართლის სამეფო ლორთქიფანიძე,ო. მეცნიერება 1968 III-III-1(IV) 4192
გურიის სამთავროს შეერთება რუსეთთან ჩხატარაიშვილი, ქველი. მეცნიერება 1985 V-I-1(IV) 4181
გლეხთა რევოლუციური მოძრაობა საქართველოში 1917-1921 წწ. ჯანჯღავა,ვ. თსუ 1982 XVIII-III-2 3107
დასავლეთ საქართველოსა და რომის იმპერიის კულტურული ურთიერთობები კვიციანი,ზ. თსუ 1997 V-IV-2(IV) 3100
Management and organisational behaviour-7th ed. Mullins,L. Prentice Hall 2005 XVI-VI-1(IV) 440
Management and organisational behaviour-7th ed. Mullins,L. Prentice Hall 2005 XVI-VI-1(IV) 441
Fundamentals of Financial Management-12th ed. Van Horne,J.,Wachowicz,J. Pren.Hall 2006 XIV-II-2(IV) 366
ქართულ-თურქული და თურქულ-ქართული ლექსიკონი მემიშ,ო.(შემდგ.) 1999 1(IV) 11795
ქართულ-რუსული ლექსიკონი ახვლედიანი, გ.(შემდგ.) განათლება 1990 I-II-1 16163
ტოპონიმიკა ძიძიგური,შ. (რედ.) თსუ 1976 III-VI-2(IV) 6588
აზრები პასკალი, ბლეზ. საბჭ. საქართველო 1981 XXVIII-VI-1(IV) 8548
საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები (XII-XIX სს.) წ.2 ჯავახიშვილი,ივ. მეცნიერება 1974 IX-VI-1(IV) 3103
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 8 მეცნიერება 1980 3622
ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა და გურია–ოდიშის გაბაშვილი,ვ.(რედ.) თსუ 1958 V-V-2(IV) 3802
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის მესხია,შ. სსრ.მ.ა.ს.კ. 1955 53-I-1(III) 5251
ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი შანიძე,აკ. მეცნიერება 1971 IV-III-1(III) 5568
ბაგრატი, ძე ბივრატისა დუნდუა,თ. მერიდიანი 2001 VI-I-2(IV) 3644
ბჰაგავატგიტა ალექსიძე,ე.(რედ.) განათლება 1983 XXVIII-I-1(IV) 3892
სახელოვანი ქართველი ქალები ქორიძე,დ. საბჭ. საქართველო 1965 52-III-1(III) 4721
ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურა უთურგაიძე,თ. მეცნიერება 1976 III-VI-2(IV) 4394
გლეხობა დასავლეთ საქართველოში XV-XVIII საუკუნეებში სანაძე,მ. თსუ 1979 VII-VI-1(IV) 699
ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოგრაფია კიღურაძე,ვ.(რედ.) თსუ 1977 III-III-1(IV) 5516
ლათინური ხატოვანი სიტყვა-თქმანი:ქართული შესატყვისებით ურუშაძე,ა (შემდგ.) თსუ 1987 III-V-2(IV) 4395
გრიბოედოვი და ნინო ჭავჭავაძე ბალახაშვილი,ი. საბჭ. საქართველო 1966 XXIX-VI-1(IV) 7775
საქართველოს ისტორია : საკითხავი წიგნი 1783-1990 სურგულაძე,ა.,სურგულაძე,პ. მერანი 1991 VI-IV-2(IV) 3098
ფსევდონიმების ლექსიკონი მიქაძე,გ. მეცნიერება 1984 I-III-1 7032
მითოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში აბაშიძე,ბ. განათლება 1984 III-I-1(IV) 15457
ქართველები 1812 წლის დიდ სამამულო ომში ანთელავა,ი. მეცნიერება 1984 52-II-1(III) 3180
მეხურელთა და არამ ხუტუს ვინაობის შესახებ ("ხალხთა წარმოშობის წიგნის" ქართული ვერსიის შესწავლისათვის) ჟორდანია, გივი. მეც.აკ.გამ. 1956 V-II-1(IV) 5260
თურქეთის ბიბლიოგრაფია ბოსტაშვილი,ნ. მეცნიერება 1971 VIII-V-2(III) 17540
წყაროთმცოდნეობის თეორიული პრობლემები ალასანია,გ.,კიკნაძე,რ. მეცნიერება 1988 VI-I-1(IV) 9721
Общественная деятельность женщин в Грузии Хомерики,Л.,Джавахишвили,М. 2005 52-II-2(III) 3211
ფსევდონიმების ლექსიკონი მიქაძე,გ. მეცნიერება 1969 2(IV) 7031
გულანი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი მეცნიერება 1989 3111
ყოფა და ტრადიციები:ეთნოგრაფიული ეტიუდები ფრუიძე,ლ. მეცნიერება 1981 III-IV-1(IV) 4531
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები რობაქიძე,ალ..(რედ). მეცნიერება 1982 III-II-1(IV) 5515
საქართველოს ისტორიის საკითხები:ნაწილი 2 ყორანაშვილი,გ. მერწყული 1995 VI-V-2(IV) 5360
დამიანე (უბისის ფრესკები) ამირანაშვილი, შ.(ავტ.შემდგ.) ხელოვნება 1987 X-ზ(IV) 1898
მე-11 ს. ქართული საისტორიო წყაროები საქართველოს სოციალურ ეკონომიკური ისტორიისათვის ბერძენიშვილი,მ. მეცნიერება 1979 VI-I-1(IV) 4203
ქართული დიპლომატია : წელიწდეული-ტ.6 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 1999 XX-IV-2(IV) 3763
ძიებანი ლეთოდიანი,დ. არტანუჯი 2003 III-III-1(IV) 5723
ფსევდო-დიონისესა და პეტრე იბერიელის იდენტურობის პრობლემა ქართულ და ევროპულ მეცნიერაბაში ლოლაშვილი,ივ. მეცნიერება 1973 XXXIV-II-1(IV) 5446
მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის-ნაკ.1 ჯანჯღავა, ვ.(რედ.) თსუ 1982 V-IV-1(IV) 3105
მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის-ნაკ.2 იობაშვილი, გ.(რედ.) თსუ 1985 V-IV-1(IV) 3106
ქართლის ცხოვრება და საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა(უძველესი დროიდან XII საუკუნის დასაწყისამდე) აბდალაძე,ა. მეცნიერება 1982 VI-VI-2(IV) 3102
საქართველოს მეფეები ლორთქიფანიძე,მ. მეტრეველი,რ. ნეკერი 2000 VI-IV-2(IV) 3138
ფარნავაზი ქავთარია, გრანი. თსუ 1999 VI-V-2(IV) 3186
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები კიკნაძე, რ.(რედ.) მეცნიერება 1985 III-II-1(IV) 3184
სპარსულ-ქართული ცდანი თოდუა,მ. მეცნიერება 1983 III-VI-2(IV) 3185
ოსმალური დოკუმენტური წყაროები ანაკლიისა და რუხის ციხეების შესახებ ასპარუჰ ველკოვმი ; შენგელია, ნ. (მთარ.) მეცნიერება 1982 VII-I-2(IV) 3208
არაბული ქრესტომათია წერეთელი,გ. თსუ 1975 VI-V-3 12646
საქართველოს ისტორიის საკითხები ბერძენიშვილი,ნ მეცნიერება 1982 VI-IV-2(IV) 3112
აზიისა და აფრიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია ნ.2 დონაძე,ვ. და სხვ. თსუ 1970 V-VI-2(IV) 3093
ქართული ლიტერატურის ისტორია ოთხ ტომად-ტ.1 : ძველი ქართული ლიტერატურა (V-XVIII სს.) კეკელიძე,კ. ; ბარამიძე,ა. მ.ა.გ. 1954 IV-II-2(IV) 10036
ძველი ქართული მწერლობის კერები, ტ. I, ნაკ.1 მენაბდე, ლ. თსუ 1962 IV-IV-2(IV) 9995
საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობა 1027-1089 წ. (დის) სამუშია,ჯ. თსუ 2001 V-II-2(IV) 9714
ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია ორ ტომად ტ.2 კეკელიძე,კ. მეცნიერება 1981 IV-III-2(IV) 3623
ცნობები და ალბომი საქართველოს შესახებ კასტელი დონ კრისტოფორო დე მეცნიერება 1976 VI-III-1(IV) 5332
კავკასიურ-აღმოსავლური კრებული ტ.7 გიორგაძე,გ.(რედ.) მეცნიერება 1984 V-V-2(IV) 3204
ცხოვრება და ღვაწლი დავით სარაჯიშვილისა ჩიმაკაძე,გ. თსუ 2003 52-III-1(III) 3223
დმანისი II კოპალიანი,ჯ.(რედ.) მეცნიერება 2000 VII-III-1(IV) 3163
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტ.1 ჩიქობავა,ა.(რედ.) მ.ა.გ. 1950 10208
ახალციხის მუზეუმის ხელნაწერთა აღწერილობა აბულაძე,ი. მეცნიერება 1987 IV-V-1(III) 4392
ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები 19 შანიძე,ა. მ.ა.გ. 1976 IV-IV-1(IV) 5435
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან III კეკელიძე, კორნელი. თსუ 1955 IV-II-2(IV) 9948
ნაოსნობა საქართველოში (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევები) კუტალეიშვილი, ზ. თსუ 1987 XVIII-III-2 5733
საქართველო და აღმოსავლეთი მეტრეველი,რ.და სხვ.(რედ.) მეცნიერება 1984 V-VI-2(IV) 4297
საქართველოს ეკონომიური გეოგრაფია კარბელაშვილი,ლ. თსუ 1973 X-I-1(IV) 5486
გიორგი მცირის ”გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება” აფციაური,ჯ. თსუ 1980 XXX-V-2(IV) 3402
იმერეთი XVIII-XIX საუკუნეთა მიჯნაზე გონიკიშვილი, მიხეილ. მეცნიერება 1979 V-II-1(IV) 3225
მესხეთი (საისტორიო კრებული ) III გოგოლაური,რ.;კუტალაძე,გ.(რედ.) თსუ 1990 V-III-1(IV) 3134
შუამდინარული მითოლოგიის ლექსიკონი კიკნაძე, ზ. მეცნიერება 1984 I-III-1 7034
მცხეთის ტოპონიმია 2:ტოპონიმიკური ძიებანი ღლონტი,ალ. საბჭ. საქართველო 1975 IV-I-1(IV) 15555
საქართველოს ისტორიაში ქრისტიანობის ადგილისა და როლის საღვთისმეტყველო კონცეფციის კრიტიკა გეგეშიძე,დ. მეცნიერება 1986 IV-III-3(III) 3187
აღმოსავლეთ მცირე აზიის ეთნიკური და პოლიტიკური გაერთიანება ხაზარაძე,ნ. მეცნიერება 1978 V-V-2(IV) 3133
მესხეთი (საისტორიო კრებული ) II სილოგავა,ვ.(რედ.) თსუ 1998 V-III-1(IV) 3135
ახალი მასალები შოთა რუსთაველის ბიოგრაფიისათვის ფირცხალაიშვილი,რ. მეცნიერება 1987 XXXIII-V-1 (IV) 3775
ფოთს ღვთისმშობელი იცავს ჩიტაია,გ. ფოთის ეპარქია 2002 IV-II-3 (III) 5576
Война варданидов и "Вордананк" Демирчяна Налбандян,В. А.Г.И. 1956 XXXV-V-2 4339
დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროების საგარეო ურთიერთობის ისტორიიდან საითიძე,გ. თსუ 2001 V-III-2(IV) 3108
ფეოდალური ხანის საქართველოს მთისა და ბარის ურთიერთობის საკითხები ხოშტარია-ბროსე,ე. მეცნიერება 1984 V-I-2(IV) 3110
უძველესი ქართული მარტილოლოგიური თხზულება ჩოლოყაშვილი,ბ. 2003 XXX-V-2(IV) 4367
ოღუზ-ნამე ჯიქია,ს.(რედ.) მეცნიერება 1974 XXV-I-1 3205
ფარნავაზმან ძლიერ ჰყო ქუეყანა თვისი ბარამიძე,რ. საქართველო 1992 VI-I-2(IV) 3206
ქართული წყაროების შესწავლის მეთოდური საკითხები : აგიოგრაფია ალექსიძე,ზ. თსუ 1985 VI-IV-1(IV) 4729
ქართველი ერის ისტორია, ტ.4 ნაწ.1 ჯავახიშვილი, ივანე. 1 სტამბა 1924 4286
Трактат Ибн Сины (Авиценны ) о любви Серебряков,С. Мецниереба 1976 XX-IV-1 12630
Очерки по психологии сексуальности Фреид,З. Здоровья 1990 I-III-1(IV) 7438
Проблемы Греческого колонизации северного и восточного причерноморья Лордкипанидзе,О.(ред.) Мецниереба 1979 XXXVI-IV-1 4741
История Крестьянства СССР Т.2.:История советского крестянства Зеленин,И.(ред.) Наука 1986 XXXVI-II-1 5269
Немецко-Русский Словарь Советская Энциклопедия 1965 II-I-2 10245
Логический Словарь-Справочник Кондаков,Н. Наука 1975 II-I-2 11828
ფარხადი და შირინი ნავოი, ალიშერ. საბჭ. საქართველო 1955 XXVIII-V-2(IV) 4905
Письма о Персидской Литературе Марр,Ю.,Чайкин,К. Мецниереба 1976 XX-III-1 12551
История Крестьянства СССР Т.1: С древнейших времен до великой октябрьской социалистической революции Краснов,Ю.(ред.) Наука 1987 XXXVI-II-1 5268
Трапезундская Империя и Заподноевропейские Государства в XII-XV вв. Карпов,С.П. И.М.У. 1981 XXXVI-I-2 4308
Средние Века:Сборник вып.33 Наука 1971 4319
Византий в классическую и Эллинистическую эпохи Невская,В. Наука 1953 XXXVI-IV-2 13877
Journal of the historical association : History Vol.87 No.288 Oct.2002 Hist.Associat. 2002 52-VI-1(III) 7213
Русско-Немецкий Словарь Лепинга,А.(ред.) Советская Энциклопедия 1972 II-I-1(III) 6891
Словарь иноязычных выраж. Бабкин,А.,Шендецов,В. Наука 1987 II-I-2 11808
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტ.1 ჩიქობავა,ა.(რედ.) მ.ა.გ. 1950 3(IV) 10210
Малые Формы в Архитектуре Шмерлинг,В.,Ренэ,А. Академ.Наук 1962 IV-II-1(III) 2128
Художественное оформление Шмерлинг,В.,Ренэ,А. Мецниереба 1979 IV-II-1(III) 8234
თბილისის სახ.სამხატვრო აკადემია (ფოტოალბომი) თსუ 2002 III-III-2(III) 2112
Искусство Венеции XVI век Колпинский,Ю. Искусство 1970 IV-IV-1(III) 1956
Турция 2002 Типография Нурол 2002 X-III-1(IV) 17538
Основатели США:Исторические портреты Согрин,В. Наука 1983 XXXIV-III-2 4552
От Пия IX до Павла VI Шейнман,М. Наука 1979 XXXIV-IV-1 5698
Запад и Восток (статьи) Конрад,Н. Восточной литературы 1972 XXXVI-III-2 4129
Города и городской строй феодальной Грузии Месхия,Ш.А. Гос.Универс. 1959 52-VI-1(III) 4508
Морфология Турецкого Глагола Джанашия,Н.Н. Тб.Университ 1981 XXV-I-1 12647
Турецкий Язык Джанашиа,Н. Тб.Университ 1987 XXV-I-1 12648
Наири Урарту Меликишвили,Г. Наука 1987 XXXV-II-2 4135
Психология литературного творчества Арнаудов,М. Прогресс 1970 XXXIV-III-1 1927
Новые идеи в планировании эксперимента Налимова,В.(ред.) Наука 1956 XXVIII-I-2 14842
რუსთაველოლოგიური რჩეული ლიტერატურა მეგრელიძე,ი. მეცნიერება 1982 XXXIII-V-1 (IV) 10066
Иноземная монета в денежном обрашении Грузии V-XIII вв. Джалаганиа,И. Мецниереба 1979 XXXV-I-2 5775
Законы Вахтанги VI т.1 Пурцеладзе,Д.(сост.) Мецниереба 1980 XXXIV-V-1 6846
Путешествия Рафаила Данибегашвили Давитая,Ф.(ред.) Прогресс 1969 XXXV-II-2 4466
Материалы по истории Русско-Грузинских отношений (80-90-е годы XVII века) Пайчадзе,Р.(ред.) Мецниереба 1979 XXXV-II-2 4530
Знаки и Чудеса Добльхофер,Э. Восточной Литературы 1963 XX-II-1 12594
Мифы Древней Греции и музыка Брянцева,В. Музыка 1988 XX-II-1 12573
Грузины в Московском Гос. Университ... Саитидзе,Г. Тб.Университет 2003 5026
Золото Скифов Хазанов,А.М. Советский Художник 1975 IV-IV-1(III) 8268
Эдда и Сага Гуревич,А. Наука 1979 XXI-IV-1 12623
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები წ.IV : სვინაქსარული რედაქციები (XI-XVI სს.) აბულაძე,ი.(რედ.) მეცნიერება 1968 XXX-VI-2(IV) 9940
შრომები ტ.6 ჯანაშია,ს. მეცნიერება 1988 VI-V-1(IV) 4251
საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნსაცავებში. ტ.I (XIII-XVI სს.) ტაბაღუა,ი. მეცნიერება 1984 XVIII-I-1 4255
ჟან შარდენის მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში მგალობლიშვილი, მ.(მთარ.) მეცნიერება 1975 VI-IV-1(IV) 5371
მოკლე რუსულ-ქართული ხუროთმოძღვრული განმარტებითი ლექსიკონი კვირკველია,თ. პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი 1961 I-V-1 7024
ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან ჯამბურია,გ. მ.ა.გ. 1955 V-I-2(IV) 4271
ქართული საზოგადოებების ღირებულებები მეცნიერება 1979 6509
ქართული პალეოგრაფია ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1949 IX-V-1(IV) 5285
რჩეული ნაშრომები ტ.1 თაყაიშვილი,ე. მეცნიერება 1968 XXIX-V-2(IV) 5286
კლასობრივი საზოგასოებისა და სახელმწიფოს ჩამოყალიბება ძველ ქართლში მამულია, გურამ. მეცნიერება 1979 V-IV-1(IV) 4253
ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს შესახებ ფუთურიძე, ვლ. (მთარ.) მეცნიერება 1966 VI-III-1(IV) 4289
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.7 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1974 VIII-II-2(IV) 5394
მოსე ჯანაშვილი(ცხოვრება და მოღვაწეობა) ჟღენტი,ს.(რედ.) თსუ 1956 52-II-1(III) 4256
მამნე ოქრომჭედელი ჩხარტიშვილი,ა. ხელოვნება 1978 8246
მასალები ქართული სფრაგისტიკის ისტორიისათვის ბაქრაძე,ა. მეცნიერება 1978 III-I-2(IV) 6513
ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანი არქიტექტურა XI-XVIII სს. ზაქარაია,პ. ხელოვნება 1981 IX-II-2(IV) 8211
ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ მუსტაფა, ნაიმა. მეცნიერება 1979 VI-III-1(IV) 4179
ევლია ჩელების ”მოგზაურობის წიგნი”–ნაკ.2 ფუთურიძე,გ. მეცნიერბა 1973 VI-V-1(IV) 4270
საქართველოს ისტორიის ქრონიკები XVII-XIX სს. იოსელიანი,ა.(რედ.) საბჭ. საქართველო 1980 VII-I-2(IV) 4288
ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ–პოლიტიკური ისტორიიდან(სათავადოები) II სოსელია, ო. მენციერება 1981 V-V-1(IV) 5374
ტოლოჩანოვის იმერეთში ელჩობის მუხლობრივი აღწერილობა, 1650–1652 წწ. ცინცაძე, იასე. (მთარ.) მეცნიერება 1970 VII-II-2(IV) 5398
ძველი ქართველი მეხოტბენი წ.2: იოანე შავთელი. აბდულმესიანი - თამარ მეფისა და დავით სოსლანის შესხმა ლოლაშვილი,ი.(გამ.) მეცნიერება 1964 XXX-VI-2(IV) 9934
იოანე ბაგრატიონის ”ქართული ლექსიკონი” ქუთათელაძე,ლ. მეცნიერება 1975 I-V-1 7021
უძველესი რედაქციები ბასილი კესარელის ”ექუსთა დღეთაისა და გრიგოლ ნოსელის თარგმანებისა, კაცისა მეტრეველი,ე.(რედ.) მეცნიერება 1964 XXX-V-2(IV) 3226
საქართველოს ისტორიის საკითხები ტ.9 ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1979 VIII-II-2(IV) 3139
ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთ წინააღმდეგ XIV-XV საუკუნეების მიჯნაზე ტაბატაძე,კ. მეცნიერება 1974 VII-VI-2(IV) 5445
კრებული სახოკია,თ. მეცნიერება 1969 6456
საქართველოს ძველი ხიდები კვეზერელი-კოპაძე, ნ. საბჭ. საქართველო 1972 IV-I-2(III) 5758
დოკუმენტები საქართველოს ეკონომიური ისტორიისათვის უჩანეიშვილი,დ. მეცნიერება 1967 XVIII-II-1 5362
ეპისტოლეთა წიგნი ალექსიძე,ზ. მეცნიერება 1968 IV-II-3 (III) 17588
მასალები კლასობრივი ბრძოლის ისტორიისათვის ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოში"(XVIIს.მიწურულიდან XIXს. 40–იან წლებამდე) სოსელია, ო. მ.ა.გ. 1960 V-V-1(IV) 5363
ატენის სიონის სომხური წარწერები (საქ.ისტ.წყაროები) ალექსიძე,ზ. მეცნიერება 1978 VIII-IV-2(IV) 4381
ათონურ ქართულ ხელნაწერთა სიახლენი ლოლაშვილი,ივ. მეცნიერება 1982 VIII-IV-2(IV) 4383
IX-XIV სს.ქართული საისტორიო წყაროები ანთელავა,ი. მეცნიერება 1988 VI-I-1(IV) 4187
საქართველო XII ს. და XIII ს.-ის პირველ მეოთხედში სტეფნაძე,ჯ. მეცნიერება 1985 V-V-1(IV) 4185
ომაინიანი ჩოლოყაშვილი,ქ. მეცნიერება 1979 XXX-V-2(IV) 2965
ფარსადან გორგიჯანიძე და "ისტორიანნი და აზმანი შარავანდედთანი" კიკნაძე, რ. მეცნიერება 1975 VI-II-2(IV) 4182
Жизнеописание султана Джалил... Ан-Насави,Ш. Элм 1973 XXV-I-1 4553
Алфавит Дирингер, Д. Иносранной Литературы 1963 XXXIV-IV-2 13613
ქართული ქრისტიანული კულტურის ისტორიიდან ხაჩიძე,ლ. შ.თ.უ.ს.ვ.პ.ს. 2000 IV-III-3(III) 5560
მცირე თეატრალური ლექსიკონი მეგრელიძე,ი. ხელოვნება 1980 I-III-1 7033
Integration Processes Kakabadze,V. K.V. 2007 XXVI-IV-2(IV) 5447
Advanced Mathematical Concepts:Precalculus with applications Holliday,B.,Glencoe 2008 XVII-I-1(IV) 1669
Role of Financial Management Goizueta,R. XIV-IV-2(IV) 1224
Pool of Issue Topics 11273
Inventing America : History 2008 VIII-I-1(IV) 8166
Pool of Issue Topics:GRE VI-III-3 11842
Polar coordinates and complex numbers XVII-I-2(IV) 6735
International Relations-4th ed. Goldstein,J. Longman 2001 XXVII-V-2(IV) 1216
Guide to news writing Cappon,R. thomson 2000 XXV-II-2(IV) 1448
Beginning Reporting XXV-II-2(IV) 7966
Art of the Ancient Near East IX-II-1(IV) 1900
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 XXV-V-2(IV) 1365
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 XXV-V-2(IV) 1358
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 1360
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 1359
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 1362
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 XXV-V-2(IV) 1357
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 1363
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 1364
მედია და კანონი ადეიშვილი,ზ. Irex 2004 1361
Public Policy in America Palumbo,D. 2008 XXVII-IV-1(IV) 2434
Public Policy in America Palumbo,D. 2008 XXVII-IV-1(IV) 2435
Public Policy in America Palumbo,D. 2008 2437
თეთრი გვარდია ; თეატრალური რომანი ბულგაკოვი,მ. განათლება 1987 XXVIII-I-1(IV) 4910
Treasures of the Baltic sea : A hidden wealth of culture Einarsson,L.others SMM 2003 IX-III-2(III) 7370
Mykene Nurberg Stonenedge NGN 2000 III-IV-1(III) 9909
ჟინვალის ექსპედიცია რამიშვილი,რ.(რედ.) თსუ 1980 III-IV-1(IV) 4522
Античная цивилизация Блаватский,В.(ред.) наука 1973 IV-IV-1(III) 3829
Jabilaumsausgabe Natur und Mensch:Zum 200 jahrigen bestehen NGN 2001 IX-IV-1(III) 7280
Agrarian Economy of sixth century Soderberg, Myrdal Almqu 2002 IX-I-2 7081
Atlantic ocean circulation Mohammad,R. DM 2005 IX-II-2(III) 7082
დმანისი I კოპალიანი,ჯ.(რედ.) მეცნიერება 1998 VII-III-1(IV) 3161
ქართველი ერის ისტორია, ტ.1 ჯავახიშვილი, ივანე. საბჭ. საქართველო 1960 3792
ქართული საისტორიო აქტები XI-X სს. სურგულაძე,მ. არტანუჯი 2000 VII-II-2(IV) 5146
ავგაროზის ეპისტოლე : ძველი ქართული რედაქციები ჩხიკვაძე,ნ.(გამ.) არტანუჯი 2007 XXX-VI-2(IV) 2967
ფიქრები საქართველოზე ბრეგაძე, ლ.(რედ.) არტანუჯი 2006 XXIX-VI-2(IV) 15477
წმინდანიანი მიწიშვილი,ნ. ინტელექტი 2006 XIX-IV-2(IV) 4828
80 ლექსი კალანდაძე,ა. ინტელექტი 2005 4826
100 ლექსი ტაბიძე,ტ. ინტელექტი 2005 XIX-IV-2(IV) 4829
100 ლექსი გრანელი, ტერენტი. ინტელექტი 2005 XIX-IV-2(IV) 4824
100 ლექსი ლებანიძე,მ. ინტელექტი 2006 XIX-IV-2(IV) 4831
100 ლექსი ფოცხიშვილი,მ. ინტელექტი 2006 XIX-IV-2(IV) 4830
100 ლექსი ბოლქვაძე,ზ. ინტელექტი 2006 XIX-IV-2(IV) 4822
100 ლექსი ნონეშვილი,ი. ინტელექტი 2007 XIX-IV-2(IV) 4821
100 ლექსი სულაკაური,ა. ინტელექტი 2006 XIX-IV-2(IV) 4823
100 ლექსი გორგილაძე,ზ. ინტელექტი 2007 XIX-IV-2(IV) 4819
100 ლექსი იაშვილი, პ. ინტელექტი 2006 1421
წმინდანიანი მიწიშვილი,ნ. ინტელექტი 2006 4820
100 ლექსი მაჭავარიანი,მ. ინტელექტი 2006 XIX-IV-2(IV) 4832
100 ლექსი სამადაშვილი,ნ. ინტელექტი 2006 XIX-IV-2(IV) 4833
Writing about literature in the media age Anderson,D. Pearson 2006 სკოლის ფონდი 10382
მკვიდრი უმკვიდრო შევიქმენ მეტრეველი,რ. ჯადუგიშვილი,ნ. არტანუჯი 2007 VI-III-2(IV) 6663
ქართველი ერის ეთნოგენეზის სათავეებთან ჯაფარიძე,ო. არტანუჯი 2006 III-V-1(IV) 4429
სომხურ ხელნაწერთა X-XIII ს. ანდერძ-მინაწერების ცნობები აბდალაძე,ა. არტანუჯი 2005 VIII-V-2(IV) 5653
ფიქრები საქართველოზე ბრეგაძე, ლ.(რედ.) არტანუჯი 2006 15476
ქართული ფეოდალიზმის საკითხები ჯამბურია,გ. არტანუჯი 2007 V-I-2(IV) 23836
მოგონება გურული, ზ. არტანუჯი 2005 XXIX-V-2(IV) 2970
ძველი საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები გამყრელიძე,გ. და სხვ. არტანუჯი 2005 VII-V-2(IV) 3835
ქართლ-კახეთის თავადთა და აზნაურთა ოჯახები კუდავა,ბ.(რედ.) არტანუჯი 2005 52-II-1(III) 3670
ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა ტ.1 ჟორდანია, თედო. არტანუჯი 2004 VII-II-2(IV) 3836
ქართული ნათარგმნი ასკეტიკა და მისტიკა გაბიძაშვილი,ე. არტანუჯი 2006 III-I-2(IV) 5648
ოდიშის საეპისკოპოსოები კალანდია,გ. არტანუჯი 2004 9(IV) 5636
გამარჯვებათა წიგნი : არტანუჯის წყაროები 6 (ორენოვანი) აბდულაჰი,ა. არტანუჯი 2006 VI-I-1(IV) 8402
ზარები ოცდაათიანი წლებიდან აბაშიძე,ი. ინტელექტი 2003 XXIX-V-2(IV) 4852
ქართული ეროვნული ძირები და რუსული ბოლშევიზმი ვაჩნაძე,დ. არტანუჯი 2004 IX-VI-2(IV) 5654
Qafqaz Albanlari Dillendiler Aleksidze,Z. Artanuji 2003 52-IV-1(III) 10870
გურიის საეპისკოპოსოები XV-XIX ს.ს. ქართველიშვილი, თ. არტანუჯი 2006 9(IV) 2059
იდეოლოგიური კამპანია:საბჭ.კავ.პრეტენზიები თურქეთის არტანუჯი 2003 XXV-I-1 17521
ჰერეთის სერია 1: ჰერეთი მარჯანიშვილი,გ. არტანუჯი 2005 IV-IV-3(III) 2063
ქართულად თარგმნილი უცხოური ჰომილეტიკური ლიტერატურა მაისურაძე,მ. არტანუჯი 2006 VIII-V-2(III) 7878
ქართველთა მითო-რელიგიური წარმოდგენები და მათი სოციალური არსი ზურაშვილი,მ. არტანუჯი 2006 IV-III-3(III) 5683
ქართული ხელნაწერი წიგნი:ხელნაწერთა ინსტიტუტი ხელნაწ.ინსტ. 2005 III-III-2(III) 5580
მოქცევაი ქართლისაი : ახლადაღმოჩენილი სინური რედაქციები ალექსიძე,ზ. ზ.ალექსიძე 2007 VIII-IV-2(IV) 2066
თებერვალი მიწიშვილი,ნ. არტანუჯი 2006 XXIX-VI-2(IV) 4786
საქართველო და რუსეთი რამიშვილი, ნ. არტანუჯი 2006 V-IV-2(IV) 5240
წინამძღუარი სარწმუნოებისათვის წმ.ეფთვიმე მთაწმინდელი არტანუჯი 2007 IV-IV-3(III) 2083
ქართული აგიოგრაფიული ძეგლების სიმფონია-ლექსიკონი 1 გოგუაძე,ნ.(რედ.) არტანუჯი 2005 2(IV) 10225
კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები ხოშტარია,დ. არტანუჯი 2005 IV-II-3 (III) 2055
წმინდა გრიგოლ ხანძთელი=St.Grigol Khandzteli ტუსკია,მ.(შემ.) არტანუჯი 2006 4442
გელათი : მეორე იერუსალიმი და ახალი ათინა მეტრეველი,რ. არტანუჯი 2006 2054
რუსეთთან ერთად და ურუსეთოდ ვაჩნაძე, მ. გურული, ვ. არტანუჯი 2007 V-IV-2(IV) 4436
საქართველოს,კავკასიისა დ ამახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები მენაბდე, ე.(რედ.) მეცნიერება 1968 V-VI-2(IV) 3071
ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო ცქიტიშვილი,ო.(რედ.) მეცნიერება 1991 V-V-2(IV) 3182
მახლობელი აღმოსავლეთის სოციალურ–ეკონომიკური ისტორიის ნარკვევები გაბაშვილი,ვ.(რედ.) მეცნიერება 1968 V-VI-2(IV) 9659
საქართველო და აღმოსავლეთი მეტრეველი,რ.და სხვ.(რედ.) მეცნიერება 1984 V-V-2(IV) 3058
ქართველი მენშევიკების ანტიხალხური ეკონომიური პოლიტიკის შესავალი ჩარკვიანი,კ. ც.კ.გ. 1970 XVIII-II-1 3075
საქართველოს კომუნისტური პარტიის ბრძოლა ბურჟუაზიული და წვრილბურჟუაზიული პარტიების იდეური და ორგანიზაციული განადგურებისათვის(1903–1923 წწ.) ჯანგველაძე,გ. ც.კ.გ. 1974 VII-IV-2(IV) 3983
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის,ეთნოგრაფიისა და არქეოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერება 1988 VII-V-1(IV) 5696
ამიერკავკასიის ისტორიის პრობლემები მეცნიერება 1991 53-I-1(III) 3671
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 1: საზოგადოებათმეცნიერებანი თსუ 1936 52-IV-2(III) 4284
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები V: საზოგადოებათმეცნიერებანი თსუ 1936 53-II-1(III) 4281
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 45 თსუ 1951 53-II-1(III) 4285
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 59 თსუ 1955 53-II-1(III) 4302
ქართველი პარტიზანები ფაშისტებისაგან იტალიიის განთავისუფლებისთვის ბრძოლაში ჭეიშვილი, ნ. სახელმწიფო გამომცემლობა 1958 XVIII-III-1 9387
მუშათა მოძრაობის ისტორიისათვის საქართველოში კიკვიძე,ა. სახელგამი 1945 XVIII-III-1 3677
1905-07 წლების რევოლუცია საქართველოში ჯიჯეიშვილი,მ. საბჭ. საქართველო 1975 XVIII-III-1 3073
გაბნეული საფლავები პაპავა,თ. მეცნიერება 1971 XXX-I-2(IV) 3072
საქართველოს გლეხობა XIII-XV საუკუნეებში მეგრელიძე,დ. მეცნიერება 1991 XVIII-III-2 3034
საბჭოთა ხელისუფლების გამარჯვება საქართველოში ხაჭაპურიძე,გ. ს.ს.გ. 1954 XVIII-III-1 3924
რელიგია მხოლოდ გონების საზღვრებში კანტი,ი. განათლება 1989 XXXIV-II-1(IV) 6441
რუსეთი იმპერიალიზმის ეპოქაში (1895-1917) სურგულაძე,აკ. განათლება 1983 VIII-IV-1(IV) 3065
Средние века №39 Наука 1975 4321
Средние века №35 Наука 1972 4320
Средние века №34 Наука 1971 4318
Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века Феидеев,А. Наука 1958 XXXVI-II-1 4360
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 91: აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია თსუ 1960 53-II-1(III) 4298
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 107: ისტორიულ მეცნიერებათა სერია თსუ 1964 53-II-1(III) 4186
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 94: იურიდიულ მეცნიერებათა სერია თსუ 1963 52-IV-2(III) 4303
შრომები 14 ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია გოცირიძე,დ. და სხვ. (რედ.) თსუ 1987 53-II-1(III) 10035
შრომები 16 ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია ჩახტაური,ს. და სხვ. (რედ.) თ.გ.უ. 1988 53-II-1(III) 10011
Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума Кондорсэ,Ж. Г.И. 1936 XXI-I-2 4342
Заметки о Бухарине:революция история личность Емельянов,Ю. Молодая Гвардия 1989 XXXIV-II-2 5713
Генерал Лафайет:исторический портрет Черкасов,П. Наука 1987 XXXIV-III-2 4335
История Государства и права США Бельсон,Я.,Ливанцев,К. И.М.У. 1982 XXXIV-V-1 4361
Россия и Османская Империя в международных отношениях в середине XVIII века Михнева,Р. Наука 1985 XXXVI-I-1 4355
Периодизация всемирной Истории Шофман,А.(ред.) И.К.У. 1984 XXXVI-III-2 4337
Конституция США Мишин,А. Власихин, В. М.О. 1985 VI-I-4(III) 5694
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 5 მეცნიერება 1975 3157
საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხ. 2 დუმბაძე,მ.(რედ.) მეცნიერება 1972 V-I-2(IV) 3413
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 1 მეცნიერება 1971 20(IV) 4017
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 8 მეცნიერება 1980 3411
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 9 მეცნიერება 1981 3636
საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX სს.ტ.1 გუგუშვილი,პ. სახელგამი 1949 XVIII-II-1 5373
ძიებანი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (X-XVI სს.) ცინცაძე,ი. თსუ 1956 V-II-2(IV) 4275
უცხოური კაპიტალი საქართველოში XIX საუკუნის დამლევს და XX საუუნის დამდეგს 2 ფარსადანიშვილი,ა. თსუ 1992 XVIII-IV-2 5393
უცხოური კაპიტალი საქართველოში XIX საუკუნის დამლევს და XX საუკუნის დამდეგს ფარსადანიშვილი,ა. თსუ 1992 XVIII-I-2 11345
ახალი ქართული ლიტერატურის საკითხები III აბაშიძე,გ. ; ასათიანი,გ.(რედ) მეცნიერება 1972 IV-V-1(IV) 9965
ისტორიულ-ფილოსოფიური ეტიუდები ყორანაშვილი,გ. საბჭ. საქართველო 1985 XXXIV-IV-1(IV) 6442
ლიტერატურა და ხელოვნება #2 მეცნიერება 1993 8252
ლიტერატურა და ხელოვნება #1 მეცნიერება 1991 IV-II-3 (III) 8251
Обычное право крепостной деревни России XVIII начало XIX в. Александров,В. Наука 1984 XXXIV-VI-1 4316
Основы Язикознания:теории и истории междунородного языка Дрезен,Э. ЦК. 1932 XXXIV-IV-2 4315
Свобода Совести:история и теория Савельев,В. Высшая школа 1991 XXXIV-VI-1 4314
Османская Империя : начало 18 века Витол,А. Наука 1987 XXXVI-V-2 4327
Крушение Антисоветского подполья в СССР Голинков,Д. Политической Литературы 1978 XXXVI-VI-1 4358
Проблемы Истории Турции Шамсутдинов,М.(ред.) Наука 1978 XXXVI-IV-2 4356
Формы Феодальной земельной собственности и владения на ближнем и среднем востоке Гофуров,Б.(ред.) Наука 1979 XXXIV-II-2 3816
Кавказ в Крымской войне 1853-1856 гг. И международные отношения Ибрагимбейл, Х. Наука 1971 XXXV-III-2 4306
Деревенские ремёсла в средневековьй Европе Сванидзе,А. Высшая школа 1985 XXXV-VI-2 4336
Интернационализм против национализма Иордан,М. Наука 1980 XXXV-VI-1 4332
Ислам и Нации Аширов,Н. Политической Литературы 1975 XXXIV-IV-1 4333
Судьба России Бердяевь,Н. Наука 1918 XX-I-1 12635
Ислам и Общество Саидбаев,Т. Наука 1978 XXXIV-IV-1 4331
Классы Слои и Власть Весоловский,В. Наука 1981 XXXIV-II-2 4326
Policy development and noncommunicable disease prevention the road from kaunas : Policy development and implementation processes in the CINDI and CARMEN noncommunicable disease intervention programmes World Health 2004 III-II-5(I) 8814
საქართველოს გლეხთა მოძრაობის ისტორიოგრაფია როდონაია,ნ. მეცნიერება 1980 XVIII-III-2 3062
ლინგვისტურ მოძღვრებათა ისტორია ჭრელაშვილი,კ. თსუ 1990 IV-IV-1(IV) 4393
ხუმარსწავლა : კალმასობა 4 წიგნად, წ.2 ბატონიშვილი, იოანე. მერანი 1991 XXX-V-2(IV) 9942
ხუმარსწავლა : კალმასობა 4 წიგნად, წ.1 ბატონიშვილი, იოანე. მერანი 1990 XXX-V-2(IV) 9943
თურქიზმი და ოსმალეთის საგარეო პოლიტიკა გიგინეიშვილი,ო. ცოდნა 1963 XXV-I-1 3181
ლათინური ენა : გრამატიკა, ქრესტომათია გაგუა,ი. თსუ 1987 X-IV-2(IV) 4397
ძველი ქართული მწერლობის საკითხები III ბარამიძე,ალ.,მიქაძე,დ. (რედ.) მეცნიერება 1968 IV-VI-2(IV) 10006
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართლებრივი აქტების კრებული 1918-1921 გურგენიძე,ე.(შემ.) ივერთა მხარე 1990 VII-I-2(IV) 6821
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისათვის პაიჭაძე,გ. საბჭ. საქართველო 1960 V-IV-2(IV) 3070
ფეოდალური საქართველოს სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან გვრიტიშვილი,დ. სახელგამი 1955 V-VI-1(IV) 3063
ფეოდალური მეურნეობის რღვევა და მამულების ტიპები რეფორმისშემდგომი პერიოდის დასავლეთ საქართველოში (1865-1912 წწ.) გოგუაძე,ა. მეცნიერება 1976 V-VI-1(IV) 3061
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობისა და საზოგადოებრივი აზრის ისტორიიდან საქართველოში ანთელავა,ი. განათლება 1967 XVIII-III-1 3189
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკად. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის,არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის გამოცემები 1917-1987 ჟორდანია,ო.(რედ.) მეცნიერება 1988 III-III-1(IV) 5512
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში დაცული საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციების ბიბლიოგრაფია (1940-1987 წწ.) მეცნიერება 1988 IX-VI-1(IV) 4519
ტრადიცია და თანამედროვეობა:შუამთობის ტრადიციები და ფოლკლორი თანდილავა,ზ. მეცნიერება 1980 III-II-1(IV) 3109
ტრადიცია და თანამედროვეობა რობაქიძე, ალ. მეცნიერება 1981 II-III-1(IV) 3124
ფსიქოლოგია და ტრადიციები ყორანაშვილი,გ. მეცნიერება 1983 III-IV-1(IV) 3123
ფსიქოლოგია და ტრადიციები ყორანაშვილი,გ. მეცნიერება 1983 III-IV-1(IV) 3122
ტრადიცია და თანამედროვეობა:ტრადიციების პრობლემა XVIII-XIX საუკუნეების ქართველი ისტორიკოსების ნაშრომში ახვლედიანი,გ. მეცნიერება 1984 III-I-1(IV) 3125
ქართველი ხალხის ეროვნული კონსოლიდაციის ეტაპები კაჭარავა,ი. მეცნიერება 1966 IX-VI-2(IV) 3219
ნიკო მარი და ქართული სამართლის ისტორიის საკითხები ნადარეიშვილი,გ. საბჭ. საქართველო 1989 XXI-I-1(IV) 3104
საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები 7 ჩხატარაიშვილი,ქ.(რედ.) მეცნიერება 1999 V-I-2(IV) 4217
საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები 5 ჩხატარაიშვილი,ქ.;დუმბაძე,მ.(რედ.) მეცნიერება 1986 V-V-1(IV) 3412
К вечному миру И. Канта Гулыги,А.(сост.) Московский Рабочи 1989 XXXIV-III-2 9857
ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან ტ.3 გვრიტიშვილი,დ. საბჭ. საქართველო 1968 VIII-II-2(IV) 3059
თერგდალეულები და რუსეთის სამოციანი წლების რევოლუციონერი მოღვაწეები 1 მეძველია,კ. ცოდნა 1959 XVIII-V-2 3188
მოამბე:ნ.მარის სახლობის ენის,ისტორიისა და მატერიალურ კულტურული ინსტიტუტი ჯანაშია,ს.(რედ.) მ.ა.გ. 1937 52-III-2(III) 17493
მოამბე:ნ.მარის სახ.ენის,ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი. 8 ჯანაშია,ს.(რედ.) მაგ 1940 52-III-2(III) 10013
მოამბე:ნ.მარის სახ.ენის,ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი 10 ჯანაშია,ს. (რედ.) მაგ 1941 52-III-2(III) 10012
მოამბე:ნ.მარის სახ.ენის,ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი 15 აფაქიძე,ე.(რედ.) მაგ 1948 IV-V-1(III) 10009
მოამბე:ნ.მარის სახ.ენის,ისტორიისა და მატერიალური კულტ. 17 აფაქიძე,ე.(რედ.) მაგ 1953 IV-V-1(III) 8345
მოამბე:ნ.მარის სახ.ენის,ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი 18 ჯავახიშვილი,ა.(რედ.) მაგ 1954 IV-V-1(III) 10015
აკადემიკოს ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე XXIII-ს ხანთაძე,შ. (რედ.) საქ.მეც.აკ.გამ. 1962 52-III-2(III) 10010
მოამბე:ნ.მარის სახ.ენის,ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი 4 მაგ 1962 52-III-2(III) 10014
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე I აბულაძე,ი. (რედ.) მ.ა.გ. 1959 52-III-2(III) 10017
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე III აბულაძე,ი. (რედ.) მ.ა.გ. 1951 52-III-2(III) 10016
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკ.32 მესხია,შ. მეცნიერება 1955 53-I-1(III) 5288
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკ.35 მესხია,შ. მეცნიერება 1963 VI-III-1(IV) 5289
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომები IV: ნაკვეთი 2 მაგ 1959 52-IV-2(III) 4301
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომები V: ნაკვეთი 1 მაგ 1960 4278
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომები VII: ნაკვეთი 3 მაგ 1964 52-IV-2(III) 4279
ქუთაისის ნ.ბერძენიშვილის სახ.სახელმწ.ისტ.ეთნ.მუზ-ი ნიკოლეიშვილი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1993 IV-V-1(III) 8342
ისტორია,ხელოვნებათმცოდნეობა,ეთნოგრაფია:თბილისის უნივერსიტეტის შრომები–165 ამირანაშვილი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1975 III-II-1(IV) 5500
ისტორია,ხელოვნებათმცოდნეობა,ეთნოგრაფია:თბილისის უნივერსიტეტის შრომები–246 ლორთქიფანიძე,მ.(რედ.) მეცნიერება 1984 III-II-1(IV) 5501
ისტორია,ხელოვნებათმცოდნეობა,ეთნოგრაფია:თბილისის უნივერსიტეტის შრომები–თბილისის უნივერსიტეტის შრომები–227 ლორთქიფანიძე,მ.(რედ.) მეცნიერება 1982 III-II-1(IV) 5520
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მიმომხილველი III მაგ 1953 53-I-1(III) 3399
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები:აღმოსავლეთმცოდნეობა მაგ 1985 V-V-2(IV) 3406
თ.უ.შრომები:აღმოსავლეთმცოდნეობა ალექსიძე,ზ.(რედ.) მაგ 1992 V-V-2(IV) 3407
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები VI 118: აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია თსუ 1967 53-II-1(III) 4282
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები VII 121: აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია თსუ 1967 52-IV-2(III) 4280
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შრომები IV: ნაკვეთი 1 თსუ 1958 52-IV-2(III) 4300
მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები გაბაშვილი,ვ.(რედ.) თსუ 1963 V-V-2(IV) 3169
მასალები 1 ნიკოლეიშვილი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1971 III-III-1(IV) 4290
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის ბერძენიშვილი,ნ. სსრ.მ.ა.ს.კ. 1942 53-I-1(III) 5291
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის ჯანაშია,ს. სსრ.მ.ა.ს.კ. 1937 53-I-1(III) 5292
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის ჯანაშია,ს. სსრ.მ.ა.ს.კ. 1937 53-I-1(III) 5411
არის თუ არა ბერძნულ–ლათინური გოზალიშვილი, გიორგი. ს.სსრ.მ.ა. 1947 53-I-1(III) 5408
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის გუგუშვილი,პ. სსრ.მ.ა.ს.კ. 1939 53-I-1(III) 5409
მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის ბერძენიშვილი,ნ. სსრ.მ.ა.ს.კ. 1942 53-I-1(III) 5410
ანალები №1 მეცნიერება 1947 53-I-1(III) 4514
სემეცნიერო-საინფორმაციო ბიულეტენი 39-40 კავთიაშვილი,გ.(რედ.) ღია საზ. 1981 52-VI-1(III) 3776
Introduction to Financial Account-9th ed. Horngren,Ch.others Pearson 2006 XIV-III-1(IV) 413
International Relations 2006-07 ed. Goldstein,J.,Pevehouse,J. Pearson 2007 XXVI-III-2(IV) 9506
International Relations 2006-07 ed. Goldstein,J.,Pevehouse,J. Pearson 2007 XXVI-III-2(IV) 9505
Financing education in a climate of change-10th ed. Brimley,V.,Garfield,R. Pearson 2008 II-I-2(IV) 172
International Relations (brief) Goldstein,J.,Pevehouse,J. Pearson 2007 2354
International Relations (brief) Goldstein,J.,Pevehouse,J. Pearson 2007 2355
International Organizations-3rd-ed. Pease,K. Pearson 2008 2470
International Organizations-3rd ed. Pease,K. Pearson 2008 XXVI-II-2(IV) 2469
Organizational changes-10th ed. Senio,B.,Fleming,J. Pearson 2006 XVI-II-2(IV) 452
Exploring Research-6th ed. Salkind,N. Pearson 2006 II-VI-1(IV) 1807
Practical Research : Planning and design-8th ed. Leedy,P.,Ormond,J. Pearson 2005 1821
Global Issues-Politics,Economics,Cultures Payne,R. Pearson 2007 XXVI-I-2(IV) 2475
Global Issues-Politics,Economics,Cultures Payne,R. Pearson 2007 XXVI-I-2(IV) 2476
Fundamentals of Financial Management-12th ed. Van Horne,J.,Wachowicz,J. Pren.Hall 2006 XIV-II-2(IV) 363
Fundamentals of Financial Management-12th ed. Van Horne,J.,Wachowicz,J. Pren.Hall 2006 367
Effective Public Relations-9th ed. Cutlip,S.others Pearson 2006 XXV-III-1(IV) 5641
Effective Public Relations-9th ed. Cutlip,S.others Pearson 2006 XXV-III-1(IV) 2152
Building a welfare state in Burma 1948-1956 Frank,N. Pren.Hall 1958 IX-I-2 5276
Economics of money, banking and finance manage Mishkin,F. Pren.Hall 2007 54-II-1(III) 7240
Economics of money, banking and financial markets Mishkin,F. Pearson 2007 XIV-V-1(IV) 146
Promise of group therapy : How to build a vigorous training and organizational base for group therapy in managed behavioral healthcare Roller,B. Jossey-bass 1977 XXXIII-IV-2 2321
Education of Henry Adams an autobiografy… Adams,H. Pren.Hall 2005 IX-V-1(III) 7454
Guerrilla warfare Guevara,C. Pren.Hall 1961 XXVII-V-2(IV) 7453
პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა ბენაშვილი,ა. ს.უ.გ. 2007 XII-III-1(IV) 5616
ომაინიანი ჩოლოყაშვილი,ქ. მეცნიერება 1979 XXX-III-2(IV) 8526
"მესამე დასის" საქართველო სანიკიძე,ლ. მერანი 1989 VI-IV-2(IV) 9816
გზა გამოხსნა-აღდგომისაკენ ასათიანი,ნ. განათლება 1983 XVIII-II-1 4044
მასალები XIX ს.1 ნახევრის ქართული საზოგადოებრიობის ისტორიისთვის 1 ბერძენიშვილი,მ. მეცნიერება 1980 XVIII-V-1 3895
ისტორიის იმანენტური საზრისის საკითხისათვის კოდუა,ე. თსუ 1979 XXXIV-II-1(IV) 6438
საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ორიენტაციის ზოგიერთი საკითხი კვესელავა,ი. თამარიანი 1999 XVIII-II-1 4054
ჩეკისტური ბრალდებები შალვა ნუცუბიძის მიმართ ციციშვილი,გ. თსუ 1998 52-II-1(III) 6408
ჩემი წარსული ჟორდანია,ნ. სარანგი 1990 XXX-I-2(IV) 4735
გივი ჟორდანია 90 მეტრეველი,რ.(რედ.) თსუ 2001 52-III-1(III) 4349
საქართველოს აღდგენისათვის ბრძოლა მესხეთის გამო ნოზაძე, ვიქტორ. საქ.თეატრის მოღ.კავშირი 1989 V-III-1(IV) 5760
აფხაზურ სეპარატიზმის სისხლიან ნაკვალევზე მიბჩუანი,თ. ჯისიაი 1994 XX-III-2(IV) 4350
ათონის ივერიონი ლომოური,ნ. მეცნიერება 1983 II-III-1(IV) 9156
პეტრიწონის ანუ ბაჩკოვოს სავანე საბჭ. საქართველო 1970 IV-III-1(III) 3912
საქართველოს ეკლესიის ისტორიის 1 სრული გამოცემა ალასანია,გ.;გოლაძე,გ. 2000 9(IV) 5579
მარქსიზმის კრიტიკა ვარლამ ჩერქეზიშვილის ნაშრომებში შველიძე,დ. თსუ 1997 XXXIV-II-2(IV) 4058
Искусство быть собой Леви,В. Знание 1975 XXXIV-III-1 7439
WTO as an international organization Krueger,A.(ed.) U.CH.P. 1998 XXVI-II-2(IV) 2466
WTO as an international organization Krueger,A.(ed.) U.CH.P. 1998 XXVII-III-2(IV) 2465
ცოცხალი ორგანიზმებით გამოწვეული დაავადებები გამყრელიძე, ა. ლეგა 2002 IV-I-7(I) 8584
Этносоциальные процессы:Теория,история,современность Бромлей,Ю. Наука 1987 XXXV-IV-1 6686
Wage Labour and Capital Marx,K. განათლება 2002 XVI-V-2(IV) 5915
საქართველოს არქეოლოგიის საკითხები ტ.1 ლორთქიფანიძე,ო.(რედ.) მეცნიერება 1978 VII-IV-1(IV) 4482
Regional geography of the US and Canada McKnight, T. Pearson 2002 X-IV-1(IV) 5484
Linear Algebra and its applications : Instructor`s mathematica manual-3rd ed. Cochran,L.,Lay,D. Pearson 2006 XVII-IV-1(IV) 1657
საქართველოს ომების ქრონოლოგია ტ.1 ანჩაბაძე,გ. თსუ 1998 VIII-II-2(IV) 3679
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილი დაბადებიდან 120 წლისთავისათვის თსუ 1997 IX-VI-1(IV) 3678
ნოე ჟორდანია:პოლიტიკური პორტრეტი 1869-1953 გურული,ვ. ინტელექტი 1999 52-III-1(III) 3676
ციკლური დიალექტიკა, სახვითი ხელოვნება და თემის კატეგორია დუნდუა,თ.,სილაგაძე,ნ. მერიდიანი 1996 IV-III-1(III) 3096
რენესანსი და ძველი ქართული მედიცინა შენგელია,მ. საბჭ. საქართველო 1985 IV-IV-5(I) 3682
ეთნოგრაფიული მოგზაურობა საქართველოში მიმინოშვილი,ო. თსუ 1998 III-III-1(IV) 4432
ივანე ჯავახიშვილის ადრინდელი შემოქმედება (1889-1912 წწ.) დუმბაძე,მ. მეცნიერება 1984 IX-VI-1(IV) 3683
საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი თარიღები და მოვლენები ფირანიშვილი,პ. თსუ 1996 VII-III-2(IV) 3684
ერი და კაცობრიობა (სოციოლოგიური ანალიზი) წერეთელი,მ. თსუ 1990 IX-VI-2(IV) 3672
Christianity and Mithraism : The Georgian story Dundua,T. meridiani 1999 VI-V-3(III) 2064
ძველი თბილისი კვირკველია,თ. საბჭ. საქართველო 1984 V-II-1(IV) 958
დიდგორის ომი კაკაბაძე,ს. განათლება 1982 VII-VI-2(IV) 3685
ბიზანტიელი ჰიმნოგრაფები ძველ ქართულ ”თთუენებში” კვირიკაშვილი, ლ.(შემ.) მეცნიერება 1987 XXX-V-2(IV) 3673
ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ისტორიიდან გამახარია,ჯ. საქართველო 1991 V-III-2(IV) 3686
საქართველოს მოამბე I სარჯველაძე,ნ. (რედ.) ივერია 1991 52-III-2(III) 10007
ალგეთი : თეთრი წყაროს რნ-ს ისტორიული ძეგლები ასათიანი,ნ. ჭიჭინაძე,ი. თსუ 1985 IV-III-1(III) 3687
ხევის არქეოლოგიური ძეგლები: ყაზბეგის განძი წითლანაძ,ელ. მეცნიერება 1976 VII-IV-1(IV) 4476
ზემო ქართლი (სამხარეთმცოდნეო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნარკვევი) ჩიქოვანი, თ. საბჭ. საქართველო 1987 V-IV-1(IV) 3688
კრამიტი ვანის ნაქალაქარიდან ახვლედიანი,დ. თსუ 1999 VII-V-1(IV) 3664
საქართველოს ისტორიული რეგიონები ტოპონიმებში ღლონტი,ა. სსგ 1998 IV-I-1(IV) 3665
ქართული ანბანის გრაფიკული საფუძვლები მაჭავარიანი,ე. ხელოვნება 1982 III-V-2(IV) 4396
История философии 1 Дынник,М. .(ред.) Наука 1957 XXXIV-II-1 6411
Абхазия в годы первой Российской революции Лакоба,С. Мецниерева 1985 XXXV-I-2 3818
Археология в Грузинской ССР Лордкипанидзе,О. Мецниереба 1982 VII-IV-1(IV) 6678
ციკლური დიალექტიკა და არქიტექტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები დუნდუა,თ.,სილაგაძე,ნ. მერიდიანი 1996 IV-III-1(III) 6680
К истории Грузинского Петрицонского монастыря Ломоури, Н. Мецниереба 1981 XXXIV-IV-1 3851
მოხსენებითი ბარათი:ავარიის მხარის საქართველოში ცერცვაძე,კ. ბახტაძე,მ. მერიდიანი 2000 XXXVI-III-2- 3200
საქართველო და ერთიანი კავკასია ცერცვაძე,კ. ბახტაძე,მ. მერიდიანი 2000 53-I-1(III) 3256
რამდენიმე დოკუმენტი საქართველო–ჩრდილო კავკასიას შორის არსებული სასაზრვრო რეჟიმის შესახებ 1918–1921 წლებში ცერცვაძე,კ. ბახტაძე,მ. მერიდიანი 2000 VII-II-2(IV) 3119
დოკუმენტები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთ ცერცვაძე,კ. ბახტაძე,მ. მერიდიანი 2000 V-III-2(IV) 3257
რეჟისორი რობერტ სტურუა გურაბანიძე,ნ. ხელოვნება 1997 IV-IV-2(III) 5555
Воспоминания и размышления т.1 Жуков,Г. Новати 1988 XXXV-VI-2 4330
Воспоминания и размышления т.2 Жуков,Г. Новати 1988 XXXV-VI-2 4328
Воспоминания и размышления т.3 Жуков,Г. Новати 1988 XXXV-V-2 4329
Сталин т.1 Троцкий,Л. Терра 1990 XXXIV-III-2 4353
ირაკლი ოჩიაური:კატალოგი ხელოვნება 1988 IV-V-2(III) 8343
ხელოვნური ინტელექტის და ექსპერტული სისიტემების საფუძვლები კუბლაშვილი,მ. ისააკიანი,ზ. ტექნიკური უნ-ტი 2006 XII-IV-1(IV) 17178
Greaseless : How to thrive without bribes in Developing countries Breuning,L. press 2004 XXVI-I-2(IV) 2498
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.X : ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1992 3051
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.VIII : ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა წ.1 : ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII სს.) ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1977 XII-I-1(III) 3053
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.V : საქართველოს ეკონომიური ისტორია წ.2 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1986 XII-I-1(III) 3047
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.II : ქართველი ერის ისტორია წ.2 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1983 IX-V-1(IV) 3045
თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ.I : ქართველი ერის ისტორია წ.1 ჯავახიშვილი,ივ. თსუ 1979 3042
ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორიის ქრესტომათია გიორგაძე, გ. (რედ.) მეცნიერება 1990 V-V-2(IV) 4555
ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია მელიქიშვილი,გ.(რედ.) მეცნიერება 1988 V-V-2(IV) 5167
საქართველოს,კავკასიისა დ ამახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები მენაბდე, ე.(რედ.) მეცნიერება 1968 V-VI-2(IV) 5441
მცხეთური ხელნაწერი (ეკლესიასტე,სიბრძნე სოლომონისა,ქება ქებათა სოლომონისა,წინასწარმეტყველთა წიგნები–ესაია,იერემია,ბარუქი,ეზეკიელი) დოჩანაშვილი ,ელ. (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო) ; სარჯველაძე,ზ.(რედ.) მეცნიერება 1985 VIII-IV-2(IV) 3874
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილი დაბადებიდან 120 წლისთავისათვის მეცნიერება 1976 3024
ძიებანი საქართველოსა და კავკასიის ისტორიიდან პაიჭაძე,გ. (რედ.) მეცნიერება 1976 53-I-1(III) 3868
ხოვლეს ნამოსახლარის არქეოლოგიური მასალა მუსხელიშვილი,დ. მეცნიერება 1978 VII-IV-1(IV) 4512
პირველი ქართული ნაბეჭდი გამოცემები ჩიქობავა, ა. ; ვათეიშვილი, ჯ. ხელოვნება 1983 IV-III-1(IV) 3175
მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის–XVI-XVII ჭყონია,ო.(რედ.) მეცნიერება 1972 III-III-1(IV) 5519
საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური ტერმინოლოგია პაიჭაძე,გ.(რედ.) მეცნიერება 1993 I-V-2(III) 5093
რუსეთის იმპერია მე-19 საუკუნეში სურგულაძე,ა. თსუ 1973 XVIII-I-2 3878
მასალები მე-19 ს. 1 ნახ.ქართული საზოგადოების ისტორიისთვის 2 ბერძენიშვილი,მ. მეცნიერება 1983 XVIII-IV-2 4273
ქართლის პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიური განვითარება IV-VIII სს.–ში ბოგვერაძე,ა. მეცნიერება 1979 V-VI-1(IV) 3928
ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთ წინააღმდეგ XIV-XV საუკუნეების მიჯნაზე ტაბატაძე,კ. მეცნიერება 1974 VII-VI-2(IV) 5417
რომის გვიანდელი რესპუბლიკა სანიკიძე,ლ. განათლება 1970 IX-IV-1(IV) 5415
ვახუშტი ბაგრატიონი ისტორიკოსი და ეთნოგრაფოსი მელიქიშვილი,გ. თსუ 1997 VI-I-2(IV) 3927
ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან ბერძენიშვილი,დ. მეცნიერება 1985 5487
მასალები ქართული სფრაგისტიკის ისტორიისათვის ბაქრაძე,ა. მეცნიერება 1978 III-I-1(IV) 5293
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული ტ.6 მუსხელიშვილი,დ.(რედ.) მეცნიერება 1982 X-II-1(IV) 5488
საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის პერიოდიზაცია დუმბაძე,მ.;ჩხატარაიშვილი,ქ.(რედ.) მეცნიერება 1980 V-V-1(IV) 5257
საქართველოს მთიანეთის სოციალუ-ეკონომიკური განვითარების თავისებურებანი ფეოდალიზმის ხანაში დუმბაძე,მ.;ჩხატარაიშვილი,ქ.(რედ.) მეცნიერება 1983 V-V-1(IV) 5256
მასალები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური ისტორიისათვის ლომსაძე,შ.(რედ.) მეცნიერება 1989 XVIII-II-1 5255
ფეოდალური საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები ტ.V ჯაფარიძე,ო.(რედ.) მეცნიერება 1987 VII-IV-1(IV) 5243
იტალიის სახელმწიფო სისტემა წიგნი VI ბეჟიტაშვილი,ო. მელქაძე, ო. უფლება 1997 XX-I-1(IV) 309
ქართველი ხალხის ტრადიციული სამეურნეო და სულიერი კულტურა მეცნიერება 1987 II-IV-1(IV) 11316
ათასი ღვთაების ქვეყანა გიორგაძე,გ. მეცნიერება 1988 II-II-1(IV) 5089
რა არის ქართლის ცხოვრება ლორთქიფანიძე,მ. თსუ 1989 VI-VI-2(IV) 5099
ანტიკურობის საოცრებანი კოტლერი,დ. განათლება 1987 II-III-1(IV) 5098
ჩემი ცხოვრების გზებსა და ბილიკებზე ჩიტაია,გ. მეცნიერება 1991 XXIX-VI-2(IV) 9298
დემეტრე პირველი (ცხოვრება და მოღვაწეობა) სტეფანაძე, ჯ. მეცნიერება 1990 VI-IV-2(IV) 5097
ნარკვევები შუა საუკუნეების სვანეთის ისტორიიდან გასვიანი, გერონტი. მეცნიერება 1991 V-IV-1(IV) 9294
ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევები ალასანია,გ.(რედ.) მეცნიერება 1991 VI-II-1(IV) 5095
გურიის მოსახლეობის საოჯახო ყოფა ცეცხლაძე,გ. მეცნიერება 1991 III-V-1(IV) 5094
არაგვი და არაგველები ითონიშვილი,ვ. მეცნიერება 1989 5437
ფარნავაზიანთა სახლის ქრისტიან მეფეთა ქრონოლოგია გოილაძე, გ. მეცნიერება 1990 VI-I-2(IV) 9668
აფხაზთა საერისთავო დღევანდელი აფხაზეთის ძველ ეთნოსთა ვინაობისა და ეთნოსის მკვიდრობის საკითხი გოგოლაძე,დ. მეცნიერება 1995 V-I-1(IV) 8965
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები კიკნაძე, რ.(რედ.) მეცნიერება 1985 III-II-1(IV) 2147
გიორგი ავალიშვილის ცხოვრება და შემოქმედება კიკნაძე, ლ. მეცნიერება 1993 52-I-1 3948
ატენის სიონის სომხური წარწერები (საქ.ისტ.წყაროები) ალექსიძე,ზ. მეცნიერება 1978 VIII-IV-2(IV) 3926
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაცია ინაძე,მ. მეცნიერება 1982 V-VI-2(IV) 4272
ქართლის ცხოვრება და საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა(უძველესი დროიდან XII საუკუნის დასაწყისამდე) აბდალაძე,ა. მეცნიერება 1982 VI-VI-2(IV) 2151
ნიადაგის ათვისებისა და დაცვის ტრადიცია საქართველოში ბერიაშვილი, ლ. მეცნიერება 1989 XVIII-III-2 11296
საქართველო მე-17 საუკუნის 30-50-იან წლებში ჟორჟოლიანი,გ. მეცნიერება 1987 V-I-2(IV) 9751
ქართლი V საუკუნის მეორე ნახევარში ლორთქიფანიძე,მ. მეცნიერება 1979 V-V-1(IV) 2150
გენერალური შტაბი ომის წლებში შტემენკო,ს. საბჭ. საქართველოსაბჭ. საქართველო 1968 VII-VI-2(IV) 4464
რაინდობა შუა საუკუნეების საქართველოში აკოფაშვილი,გ. მეცნიერება 1992 V-VI-1(IV) 9747
ქართლის ეკლესია V-VI საუკუნეებში მამულია,გ. მეცნიერება 1992 9(IV) 2085
ელინისტური ხანის ქართლის სამეფოს სოციალური ისტორიიდან ვაშაკიძე, ვ. მეცნიერება 1991 XVIII-IV-2 11339
სეფიანთა ირანის ცენტრალური მმართველობა სურგულაძე,ნ. მეცნიერება 1990 VIII-VI-1(IV) 9739
ნათესაობის სისტემა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში გოგინაშვილი,ი. მეცნიერება 1991 III-I-1(IV) 3947
ნამდვილი ცნობები საქართველოს დედოფლის ქეთევანის მოწამეობრივი სიკვდილის შესახებ გულბენკიანი,რ. მეცნიერება 1987 VI-I-2(IV) 5416
დე გრაი დე ფუას ცნობები საქართველოს შესახებ დე გრაი დე ფუა, შარლ. მეცნიერება 1985 VI-I-1(IV) 5414
ბერძენი მწერლები საქართველოს შესახებ (საქართველოს ისტორიის წყაროები) ძიძიგური,შ.(რედ.) მეცნიერება 1987 VI-I-1(IV) 5413
თბილისის მოსახლეობის ფორმირების პროცესები(ისტორიულ–დემოგრაფიული და კონკრეტულ–სოციოლოგიური გამოკვლევა) კაცაძე,ა მეცნიერება 1991 52-I-2(III) 5395
საქართველოს ისტორიის საკითხები ბერძენიშვილი,ნ. მეცნიერება 1990 VIII-II-2(IV) 4244
Уложения Георгия V блистателюного Дзидзигури,Ш. მეცნიერება 1988 VIII-I-2(IV) 5442
ძველი ქართული დამწერლობა ათანელიშვილი,ლ. მეცნიერება 1982 III-I-2(IV) 9990
საქართველოს ისტორია : საკითხავი წიგნი მელიქიშვილი,გ.(რედ.) მეცნიერება 1980 VI-IV-2(IV) 5242
ნარკვევები ფეოდალური საქართველოს გლეხობის ისტორიიდან მეცნიერება 1967 V-I-2(IV) 5412
ხუმარსწავლა : კალმასობა 4 წიგნად, წ.1 ბატონიშვილი, იოანე. მერანი 1990 2960
საქართველოს მოამბე ებანოიძე,ზ.(რედ.) ივერია 1992 52-III-2(III) 4296
მემამულური მეურნეობის კაპიტალური ევოლუცია აღმოსავლეთ საქართველოში ნაცვლიშვილი,ნ. მეცნიერება 1971 XVIII-II-2 5443
არაბთა ბატონობა საქართველოში სილაგაძე,ბ. მეცნიერება 1991 VI-III-1(IV) 5440
სიმონ ჯანაშიას ღვაწლი ქართულ ეთნოგრაფიაში ითონიშვილი, ვ. მეცნიერება 1991 III-III-1(IV) 4426
საქართველო და ევროპის ქვეყნები ტაბაღუა,ი.(რედ.) მეცნიერება 1991 V-II-2(IV) 5444
მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში ტურნეფორი,ჟ. მეცნიერება 1988 V-V-2(IV) 4258
ქართველი ხალხის ეთნოსტრუქტურა მრუდე სარკეში ითონიშვილი, ვ. მეცნიერება 1990 III-III-1(IV) 9571
საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები 6 ჩხატარაიშვილი,ქ.(რედ.) მეცნიერება 1990 V-I-2(IV) 4259
ქართული ხალხური დღეობები (რაჭა-ლეჩხუმი) გარდაფხაძე-ქიქოძე, ფაფალა. მეცნიერება 1995 III-I-1(IV) 4501
უცხოური კაპიტალი საქართველოში XIX საუკუნის დამლევს და XX საუკუნის დამდეგს ფარსადანიშვილი,ა. თსუ 1992 4252
დავითისა და თამარის სახელმწიფო ანთელავა,ი. მეცნიერება 1991 VI-I-2(IV) 2153
ქართული დემოკრატიული აზრი რუსეთის პირველი ბურჟუაზიული დემოკრატიული რევოლუციის პერიოდში ნაცვლიშვილი, ა. მეცნიერება 1990 VII-IV-2(IV) 4268
ვეფხისტყაოსანი შოთა რუსთაველი მეცნიერება 1988 XXXIII-V-1 (IV) 10046
მასალები აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა სამარხებიდან ბალიაური,მ. მაკალათია,ნ. მეცნიერება 1989 V-V-2(IV) 4260
ვახტანგ VI-ის სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობა ქიქოძე,მ. მცნიერება 1988 VI-V-2(IV) 3777
პატრონყმობა მამულია, გ. მეცნიერება 1987 XVIII-III-2 11338
ქართველი ხალხის თანამედროვე ყოფა და ტრადიციები ითონიშვილი, ვ.(რედ.) მეცნიერება 1988 III-IV-1(IV) 9565
Кавказско ближневосточный сборник Гиоргадзе,Г.(ред.) Мецниереба 1988 V-V-2(IV) 5380
ქართველი და სომეხი ხალხების ურთიერთობა XIII-XVIII სს. მაისურაძე,გ. მეცნიერება 1982 XVIII-I-2 10796
ხელოსნური წარმოება და ხელოსანთა ყოფა საქართველოს ქალაქებში (XIX ს. II ნახ.-XX ს. დასაწყისი) (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა) აბესაძე,ნ. მეცნიერება 1986 III-I-1(IV) 16142
ქართველი ერის ჩამოყალიბება ვაშაკიძე,ვ.;პაიჭაძე,დ. ს.თ.მ.კ.ს. 1990 IX-VI-2(IV) 5378
საქორწინო წეს-ჩვეულებანი სამცხე-ჯავახეთში იველაშვილი, თ. მეცნიერება 1987 III-II-1(IV) 8362
თანამედროვე ეთნოსოციალური პროცესები საქართველოში ბექაია,მ.(რედ.) მეცნიერება 1989 III-II-1(IV) 2154
ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი კიკნაძე, რ.(რედ.) მეცნიერება 1989 VI-II-1(IV) 2155
საოჯახო ყოფა აღმოსავლეთ საქართველოში ნანობაშვილი,ბ. მეცნიერება 1988 III-IV-1(IV) 4503
ვაჟა-ფშაველას საისტორიო და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შეხედულებები ლომაშვილი,ჯ. მეცნიერება 1986 XXIX-III-1(IV) 5379
რუსეთი და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა აღმოსავლეთ საქართველოში ტუხაშვილი,ლ. მეცნიერება 1983 V-IV-2(IV) 5381
საქართველოს შუა საუკუნეების ქალაქები (XI-XIIIსს.) აფრასიძე, გიორგი. მეცნიერება 1984 V-IV-1(IV) 16134
ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროთმცოდნეობითი შესწავლის პრობლემები : "ცხოვრება წმიდისა ნინოისი" ჩხარტიშვილი,მ. მეცნიერება 1987 XXX-V-2(IV) 2968
XI სს. ქართული საისტორიო წყაროები საქ.სოც.-ეკონ. ისტორიისათვის ანთელავა,ი. მეცნიერება 1980 V-VI-1(IV) 5439
ცენტრალური ამიერკავკასიის გრაფიკული ხელოვნება ხიდაშელი, მ. მეცნიერება 1982 VII-III-1(IV) 5241
Об одном примере искажения исторической правды Джанашиа,С. Заря Востока 1947 53-I-1(III) 5273
В добровольном изгнании:о женах и сестрах декабристов Павлюченко,Э. Наука 1987 XXXVI-VI-1 5275
Корнелий Тацим.время,жизнь,книги Кнабе,Г. Наука 1981 XXXIV-III-2 13709
Очерки истории Грузии т.1 Лордкипанидзе,О.(ред.) Мецниереба 1989 52-IV-1(III) 5385
Очерки истории Грузии т.2 Лордкипанидзе,О.(ред.) Мецниереба 1988 52-IV-1(III) 5280
Очерки истории Грузии т.5 Лордкипанидзе,О.(ред.) Мецниереба 1990 52-IV-1(III) 5296
Из исторической географии восточной Грузии Мусхелишвили,Д. мецниереба 1982 X-IV-1(IV) 5485
Дни свобод Старосельский,В. Мецниереба 1985 XXXV-IV-1 5235
Торговля в Грузии Самсонадзе,А. Мецниереба 1990 XXXV-II-2 5272
Материалы по истории Русско-Грузинских отношений (80-90-е годы XVII века) Пайяадзе,Г. Мецниереба 1979 XXXV-I-2 5294
На заре етнокультуррной историй Кавказа Джапаридзе,О. Мецниереба 1989 XXXV-IV-1 5461
История Росии XVII в. Кристенсен,С. Прогресс 1989 XXXVI-I-1 5274
По следам древних славянских племен Третяков,П. Наука 1982 XXXIV-V-1 5236
Русско-Грузинские отнашения в первой половине XVIII века Паичадзе,Г. Сабчота Сакартвело 1970 XXXV-I-2 5282
От рошаемое земледелие в Грузии Гегешидзе,М. Мецниереба 1990 XXXV-I-2 5281
Византииские Очерки Удальцова,З.(ред.) наука 1982 52-VI-1(III) 5295
Социально-экономическая структура Сванети в XI-XVIII вв. Гасвиани,Г. Мецниереба 1980 XXXV-I-2 5688
Миф и ритуал в западней Грузии Абакелия,Н. Мецниереба 1991 52-VI-1(III) 6679
Иосиф Орбели Мегрелидзе,И. Мецниереба 1987 5237
Участие Грузинской ир в великой отечественной войне(1941-1945ГГ) Мегрелидзе,И. Мецниереба 1989 VII-VI-2(IV) 9110
Матиане Картлиса Мецниереба 1976 VII-VI-1(IV) 5234
Women`s education and economic development Raupp,E. GUSS 2007 IX-IV-2(III) 2240
Women`s education and economic development Raupp,E. GUSS 2007 53-VI-2(III) 1051
Using econometrics : Practical guide-2nd ed. Stundenmund,A. Harper collins 1992 XV-IV-1(IV) 1130
Constitutional law of the european union Douglas-Scot Pearson 2002 VI-I-4(III) 283
Law of the european union-5th ed. Fairhurst,J. Pearson 2006 VI-I-4(III) 774
kleppner`s advertising procedure-16th ed. Lane,R.others Pearson 2005 XXV-I-1(IV) 5646
Public relations campaign strategies–2nd ed. Kendall,R. Longman 1996 XXV-V-1(IV) 2164
მეტაფიზიკა არისტოტელე საბჭ. საქართველო 1964 XXXIV-I-1(IV) 6434
Media, Audience,Effects of Public Relations Traudt,P. Pearson 2005 1328
ბაგრატიონთა დასახლება და მოღვაწეობა რუსეთში გონიკაშვილი,მ. მეცნიერება 1986 52-I-1 4067
მოსკოვი 1937 ფოიხტვანგერი, ლიონ. მერანი 1991 8509
Вторая мирова война в воспоминаниях:Уинстона Черчилля,Шарля де Голла,Корделла Хелла,Уильяма Леги,Дуайта Эйзенхауэра Трояновская,Е.(сост.) Политической Литературы 1990 XXXV-V-2 5228
Иван мештрович Тупыцин,И. Искусство 1967 IV-III-1(III) 2160
Военные мемуары т.3 Джордж,Л. И.С-Э.Л. 1935 XXXV-V-2 5214
ვანო სარაჯიშვილი (მონოგრაფია) კაშმაძე,შ. ხელოვნება 1962 IV-IV-2(III) 8365
წიგნი ოჯახში საკითხავი ჟორდანია,ნ. მერანი 1983 52-III-1(III) 4734
Карманное Богословие Гольбах,П. Планета 1961 XXIV-IV-3 6696
Latomau Monastery Tsigaridas,E. BS 1988 VI-V-3(III) 5600
ქართული ჰიმნოგრაფია:ტრადიცია და პოეტიკა სულავა,ნ. ზეკარი 2006 9(IV) 1420
რუსულ-ქართული ლექსიკონი გაგუა,რ. და სხვ.(რედ.) საბჭ. საქართველო 1983 1(IV) 7001
Позднеантичная торевтика Грузии Мачабели,К. Мецниереба 1976 IV-I-1(III) 16362
Серебрянные фиалы из Армазисхева Мачабели,К. Мецниереба 1970 IV-V-2(III) 16351
Зограф 30 Београд 2004-2005 Мецниереба 2005 16493
ჟურნალისტიკის ელემენტები კოვაჩი,ბ., როზენსტილი,ტ. იმპრესი 2006 XXV-IV-2(IV) 17170
ჟურნალისტიკის ელემენტები კოვაჩი,ბ., როზენსტილი,ტ. იმპრესი 2006 XXV-IV-2(IV) 8962
ჟურნალისტიკის ელემენტები კოვაჩი,ბ., როზენსტილი,ტ. იმპრესი 2006 XXV-IV-2(IV) 9069
უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიზაცია გარდამავალ სახელმწიფოებში კინცელბახი,კ.;კიული,ი.(რედ.) Sida 2006 8186
უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიზაცია გარდამავალ სახელმწიფოებში კინცელბახი,კ.;კიული,ი.(რედ.) Sida 2006 VI-IV-4(III) 8185
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2002 წლის II ნახევარი თობალი 2003 XXI-IV-2(IV) 690
Unetad : Handbook of statistics UN 2005 XVIII-III-1(IV) 8912
სამცხე-ჯავახეთი (XVIII საუკუნის შუაწლებიდან XIX საუკუნის შუაწლებამდე) ლომსაძე, შოთა. მეცნიერება 1975 V-V-1(IV) 3793
ნარკვევები ფილოსოფიის ისტორიაში განათლება 1993 XXXIV-II-2(IV) 17582
ძველი შუამდინარეთი განათლება 11845
მემუარები ყიფიანი,დ. საქართველო 1990 XXIX-VI-2(IV) 4974
მათემატიკური ანალიზის საკითხები ლობჟანიძე,გ. და სხვ. საქართველო 2003 XVII-III-2(IV) 1670
ხატწერა:ადრექრისტიანული ხატები VI-V-3(III) 6733
დასაქმების, პროცენტისა და ფულის ზოგადი თეორია კეინსი,ჯ. სტამბა 1995 XIII-III-1(IV) 180
Cutting Edge : Pre intermediate : Students` book Cunningham,S.,Moor,P. Longmen 2005 VI-I-3 1734
Development and underdevelopment Seligson, M.(ed.) Pearson XVI-ზ(IV) 1178
Spatial economic theory Dean,R.(ed.) Pearson 2002 XVI-ზ(IV) 1174
Marketing environment part 2 Pearson 2002 XVI-III-1(IV) 398
Adventures in social research,data analysis using SPSS 11.0/11.5 for 5-ed.windows Babbie,E. Pearson 2003 II-V-1(IV) 11274
Importance of mass media Pearson XXV-II-2(IV) 1397
Organizational changes-10th ed. Senio,B.,Fleming,J. Pearson 2006 XVI-II-2(IV) 454
Менеджмент в музейном деле Лорд,Б. Pearson 2002 IV-V-1(III) 8357
Introduction to business Ivaniashvili,G.(ed.) GUSS 2002 XIII-III-2(IV) 318
Major problems in American history Paterson, Th. Pearson 2000 VIII-I-1(IV) 11263
Primer of public relations research Stacks,D. Pearson 2002 XXV-II-2(IV) 1009
Agreement on the European Economic Blanchet,Th. CP 1994 XVI-ზ(IV) 1177
Concept of Strategy Pearson 11264
Public Relations Pearson XXV-II-2(IV) 11256
Introduction to the study of media effects Liebert,R. Pearson XXV-II-2(IV) 1449
Introduction to business Ivaniashvili,G. GUSS 2007 XIII-III-2(IV) 2423
Introduction to business Ivaniashvili,G. GUSS 2007 XIII-III-2(IV) 319
სიტყვის თავისუფლება სესიაშვილი,ი. საქართველო 2002 XXV-II-2(IV) 7967
ტრინი რენი, ლ. ნაკადული 2005 XXVIII-VI-2(IV) 4894
ნარკვევები ფილოსოფიის ისტორიაში საქართველო XXXIV-II-2(IV) 16283
Story of art Gombrich,E. Phuidon 2006 IX-III-1(IV) 1960
Story of art Gombrich,E. Phuidon 2006 IV-III-1(III) 1961
მიკროეკონომიკა ნაწ.1 გაგნიძე,ი. და სხვ. მეცნიერება 2008 XV-V-2(IV) 1125
ძველი რომის ისტორია წერეთელი,ალ. თსუ 1992 IX-IV-2(IV) 3662
მსოფლიოს დიდი სამუზეუმო ცენტრები ჭილაშვილი,ლ. თსუ 1984 IV-V-1(III) 2307
საქართველო და რუსეთის IV სახელმწიფო სათათბირო კუპატაძე,ბ. 1997 V-IV-2(IV) 4220
History of Georgia : from the ancient times through the "Rose revolution" Silogava, V. ; Shengelia, K. Caucasus University 2007 VII-III-2(IV) 10932
Linking America`s school and colleges Wilburn,F. AAHE 1991 II-III-2(IV) 1834
პირველი ნაბიჯები:დამწყები სახელმძღვანელო ადამიანის შჰატბერდი 1998 III-IV-2(III) 16301
Global Governance, Development and Human security Thomas,C. PP 2001 XXVII-VI-2(IV) 1011
Modern management of human resources Stewart,J.G. GTU 1997 XVI-ზ(IV) 1229
აქტიური სწავლების მეთოდების სახელმძღვანელო ნეკერი 1999 III-III-2(III) 1818
გავიმეოროთ ფიზიკა და მათემატიკა კეზერაშვილი,რ. XVII-II-2(IV) 1671
Managerial economics-10th ed. McGuigan,S.others Pearson 2008 XVI-ზ(IV) 1227
Algebra 10:Private Demirel College Sahin,R. XVII-I-1(IV) 9008
Roman Empire Divided 400-700 Moorhead,J. Pearson 2001 IV-II-4(IV) 3710
Craft of research Booth,W. Others Chicago Press 1995 II-VI-1(IV) 1875
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ,გ. დიოგენე 2002 47-I-2 1168
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ,გ. დიოგენე 2002 47-I-2 1169
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ,გ. დიოგენე 2002 47-I-2 1170
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ,გ. დიოგენე 2002 47-I-2 1171
ფერწერა, გრაფიკა, დიზაინი სააკაშვილი, ო. 2003 IV-I-2(III) 8229
Historic Britain from the air Best, N. PI 1997 VIII-III-1(IV) 1893
მწყემსი კეთილი IV-III-3(III) 5685
Reward : Upper-intermediate : Practice book Pye,D.,Greenall,S. Macmillan 2003 VI-II-3 7894
Об Америке:конституция США RPC 2004 IX-I-2 7394
Virtual library handbook Raupp,E. GUSS 2006 7876
Parliamentary Elections of Georgia 2003 XXVII-I-1(IV) 361
ფარნავაზ მეფის ადმინისტრაციული რეფორმა ბახტაძე,მ. არტანუჯი 2004 VI-I-2(IV) 5334
გოგარენა (გუგარქი სომხური საისტორიო წყაროების მიხედვით) ქუთათელაძე,ქ. თსუ 2005 VI-IV-1(IV) 5336
Leszek Balcerowicz and Georgia Papava, V. Artanuji 2002 XXVI-IV-2(IV) 2485
რა უნდა ვიცოდეთ ტრეფიკინგისა და ოჯახური ძალადობის შესახებ სესიაშვილი, ირაკლი.(რედ.) საია 2003 XXII-V-1(IV) 5777
სშსს საგზაო პოლ. სსს თანამშრომლის მოქმ. სს შემთხვევის შესახე მანჯავიძე,ბ. 2002 XXI-III-1(IV) 668
მრავალთავი : ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, წ. 1 მეცნიერება 1971 5337
Alexander the great:man and god Worthington,I. Pearson 2004 3704
Alexander the great:man and god Worthington,I. Pearson 2004 VIII-III-1(IV) 3703
Ancient Egypt : Foundations of a Civilization Brewer,D. Pearson 2005 II-I-1(IV) 3711
Ancient Egypt : Foundations of a Civilization Brewer,D. Pearson 2005 II-I-1(IV) 3712
History and Cultural theory Gunn,S. Pearson 2006 II-I-1(IV) 3705
History and Cultural theory Gunn,S. Pearson 2006 II-I-1(IV) 3708
Roman Empire Divided 400-700 Moorhead,J. Pearson 2001 IV-II-4(IV) 3709
Greeks : History,culture and society Morris,I.,Powell,B. Pearson 2006 IV-II-4(IV) 3706
Greeks : History,culture and society Morris,I.,Powell,B. Pearson 2006 VIII-III-1(IV) 3707
Experiential approach to organization development-7th ed. Brown,D.,Harvey,D. Pearson 2006 XVI-II-2(IV) 445
Experiential approach to organization development-7th ed. Brown,D.,Harvey,D. Pearson 2006 XVI-II-2(IV) 446
Writing law dissertations Salter,M. Pearson 2007 VI-I-4(III) 340
Constitutional and administrative law-4th ed. Carroll, A. Pearson 2007 VI-I-4(III) 282
Public speaking handbook Beebe,A. Pearson 2007 1004
Process of writing news Richardson,B. Pearson 2007 XXV-VI-1(IV) 1810
Writing law dissertations Salter,M. Pearson 2007 VI-I-4(III) 780
Constitutional and administrative law-4th ed. Carroll,A. Pearson 2007 VI-I-4(III) 322
Criminology 9-th ed. Conklin,E.John Pearson 2007 XXIII-I-2(IV) 744
European Union since 1945 Blair,A. Pearson 2005 XXVI-VI-1(IV) 2464
American Pageant Bailey,Th.,Kennedy,D. D.C. 1991 XXVI-I-1(IV) 7094
აკაკი შანიძე 100 სირაძ,რ.(რედ.) საბჭ. საქართველო 1987 IV-II-1(IV) 6572
ცივილიზაციური ძიებანი #4 კაკიტელაშვილი,ქ.(რედ.) არტანუჯი 2006 II-IV-1(IV) 12368
ცივილიზაციური ძიებანი #1 კაკიტელაშვილი,ქ.(რედ.) არტანუჯი 2003 II-IV-1(IV) 12367
ცივილიზაციური ძიებანი #2 კაკიტელაშვილი,ქ.(რედ.) არტანუჯი 2004 II-IV-1(IV) 2315
Возникновение Религии Куновь,Г. Комунист 1919 XXXIV-IV-1 5686
ისტორიოგრაფია-ისტორიული მეცნიერების ისტორია ნადირაძე,ქ. მერიდიანი 2005 52-V-2(III) 3909
საქართველო და ქართველები: ადამ ოლკარიუსის მოგზაურობის წიგნი ჯავახია,ბ. უნივერსალი 2005 IX-VI-2(IV) 5655
რელიგიური სიტუაციის ცვლილება და უსაფრთხოების პრობლ ხუციშვილი,ქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი 2004 IV-III-3(III) 5684
საქართველო და ერთიანი კავკასია ცერცვაძე,კ.,ბახტაძე,მ. მერიდიანი 2000 53-I-1(III) 3881
მოხსენებითი ბარათი:ავარიის მხარის საქართველოსთან შეერთების შესახებ ცერცვაძე,კ.,ბახტაძე,მ. მერიდიანი 2000 VII-II-2(IV) 3880
რამდენიმე დოკუმენტი საქართველო–ჩრდილო კავკასიას შორის არსებული სასაზრვრო რეჟიმის შესახებ 1918–1921 წლებში ცერცვაძე,კ.,ბახტაძე,მ. მერიდიანი 2000 52-V-2(III) 3879
Чтение и перевод Английской литератури,фонетика,Граматика,лексика Пушнянский,А. наука 2000 7985
საბიბლიოთეკო საქმე საქართველოში (1921 წლამდე) ლორია,ა.;გურგენიძე,ნ. მეცნიერება 1974 VIII-V-2(III) 5753
მარტინ ლუთერის საზოგადოებრივ პოლიტიკური შეხედულებანი კუტალია,გ. თსუ 1993 XX-III-1(IV) 3086
მშვიდობის ჩივილი როტერდამელი,ე. თსუ 1993 XX-IV-1(IV) 3897
ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა ჯორბენაძე,ს. თსუ 1981 XII-I-1(III) 3057
მარქსიზმის კრიტიკა ვარლამ ჩერქეზიშვილის ნაშრომებში შველიძე,დ. თსუ 1997 XXXIV-II-2(IV) 3883
ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია მელიქიშვილი,გ.(რედ.) მეცნიერება 1988 V-V-2(IV) 6792
ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია მელიქიშვილი,გ.(რედ.) თსუ 1971 V-V-2(IV) 3921
Счастливые встречи Лановой, В. Молодая Гвардия 1983 8298
Рассказы и Водевили Чехов,А. Художественной Литературы 1951 XXI-III-3 12624
Встречи и воспоминания Вачнадзе, Н. Заря Востока 1949 52-V-1(III) 12620
Всего одна жизнь Цулукидзе,Т. Хеловнеба 1983 IV-III-2(III) 5652
ქართული თეატრის აღდგენის 100 წელი ბუხნიკაშვილი,გ.(რედ.) სახელგამი 1953 IV-III-2(III) 2130
დიდი ხელოვანი (კოტე მარჯანიშვილი) ხელოვნება 1972 IV-IV-2(III) 2170
მთებისა და ველების მოთხრობები აითმათოვი, ჩინგიზ საბჭ. საქართველო 1963 XXVIII-ზ(IV) 4923
ანტიგონე ანუი,ჟ. ხელოვნება 1972 IV-II-2(III) 8327
მოგონებები ბენიამინო,ჯ ხელოვნება 1972 IV-V-2(III) 2007
სიკვდილი ცოტას მოიცდის ლორთქიფანიძე,კ. საბჭ. საქართველო 1966 4406
თამარიანი გუგუნავა,ს. საბჭ. მწერალი 1957 XXXII-III-1(IV) 2975
წინანდლის მფლობელი:ალ. ჭავჭავაძის ბიოგრაფია რომანჩენკო,ო. ნაკადული 1977 XXX-I-2(IV) 8486
ლეო ქიაჩელი [მონოგრაფია] კვანჭილაშვილი, ტ. სახელგამი 1955 XXIX-VI-1(IV) 10104
გალაკტიონ ტაბიძე შუშანია,ე. საბლიტგამი 1956 7854
ჩეკისტური ბრალდებები შალვა ნუცუბიძის მიმართ და მათი დოკუმენტურ–ანალიტიკური კომენტარი ციციშვილი,გ. თსუ 1998 XXXIV-IV-1(IV) 3765
პიესები რედ: შალვა რადიანი ერისთავი, გ. სახელგამი 1950 XXX-III-1(IV) 2985
გასტროლები, შეხვედრები, შთაბეჭდილებები ეგაძე,ო. თეატრალური საზ. 1975 IV-IV-2(III) 2116
Балет Отелло хучуа,П. Сабчота Сакартвело 1958 IV-III-2(III) 2118
ვანო სარაჯიშვილი (პორტრეტი) ზურაბიშვილი, ი. ტექნიკა და შრომა 1939 IV-IV-2(III) 2171
ალბერტო სორდი ლივი, გრაცია ხელოვნება 1978 IV-III-2(III) 8300
დიდების მეჯლისზე პიაფი,ე. ხელოვნება 1974 IV-III-2(III) 8301
უოტ უიტმენი ღოღობერიძე, ლ. სახელგამი 1956 8540
ნატო ვაჩნაძე (ბიოგრაფია) გოგოძე, კ. ხელოვნება 1949 IV-III-2(III) 8299
ნ.ვ.გოგოლი ქართულ სცენაზე ბუხნიკაშვილი,გ. ხელოვნება 1954 IV-II-2(III) 4408
თამარ წერეთელი თაბუკაშვილი,მ. ხელოვნება 1975 IV-V-2(III) 8314
ვერიკო ანჯაფარიძე (საიუბილეო კრებული) ურუშაძე,ნ. ხელოვნება 1957 IV-II-2(III) 5556
კრებული:წერილები ახმეტელი,ს. ხელოვნება 1958 IV-II-2(III) 5554
ზაქარია ფალიაშვილი კაშმაძე,შ. სახელგამი 1947 2010
ლადო მესხიშვილი ფაღავა,აკ. ხელოვნება 1957 IV-III-2(III) 2138
ორი სეზონი მესხიშვილთან ნარიმანოვი,ზ. ხელოვნება 1957 IV-II-2(III) 2134
ვასო აბაშიძე ფაღავა,აკ. ხელოვნება 1954 IV-II-2(III) 2139
შალვა ღამბაშიძე სისორდია,რ. ხელოვნება 1954 IV-II-2(III) 2131
სპარტაკ ბაღაშვილი ფაჩულია,ირ. წულეისკირი,ნ. ხელოვნება 1954 IV-II-2(III) 2132
კოხტა ყარალაშვილი მონიავა,აპ. ხელოვნება 1957 IV-II-2(III) 2133
გადატეხილი სალამური:ვანო სარაჯიშვილი კაშმაძე, შ. ხელოვნება 1957 IV-III-2(III) 1998
ვანო სარაჯიშვილი (მონოგრაფია) კაშმაძე,შ. სახელგამი 1947 IV-V-2(III) 2015
მოგონებანი აბაშიძე,ტ. ხელოვნება 1954 IV-I-2(III) 2141
თეატრის შესახებ წერეთელი,აკ. ხელოვნება 1955 IV-II-2(III) 5549
კინო თეატრი ბაქრაძე,ა. ხელოვნება 1989 IV-III-2(III) 8292
ბესიკი ლეონიძე,გ. მეცნ. აკადემია 1953 XXX-V-I(IV) 4773
ლიტერატურული წერილები გაწერელია,აკ. სახელგამი 1954 IV-VI-1(IV) 7783
ვერიკო ანჯაფარიძე (მონოგრაფია) აფხაიძე,შ. ხელოვნება 1956 IV-II-2(III) 2140
მოგონებათა თითო ფურცელი ანჯაფარიძე,ვ. თეატრ.კავშირი 1988 IV-II-2(III) 5557
თხზულებანი რვა ტომად ტ.4 : უთავო მხედარი რიდი,მ. ნაკადული 1971 XXVIII-VI-2(IV) 4967
Собрание сочинений т.11 Достоевский,Ф. Правда 1982 XXII-IV-1 2872
ალექსანდრე ყაზბეგი სცენაზე ბურთიკაშვილი,ალ. ხელოვნება 1955 IV-II-2(III) 8324
კოტე მარჯანიშვილი ხუციშვილი,ქ. ხელოვნება 1959 IV-III-2(III) 2135
უშანგი ჩხეიძე:მონოგრაფია სახელგამი 1955 IV-II-2(III) 5550
გიორგი შავგულიძე ვაჩნაძე,ლ. ხელოვნება 1986 IV-II-2(III) 2137
მოგონებები და შეხვედრები ვაჩნაძე ნატო აფხაზ.სახელგამი 1953 IV-III-2(III) 2000
საიუბილეო გამოცემა 60 ანდღულაძე,დ. ხელოვნება 1958 IV-V-2(III) 2004
ვიქტორ დოლიძე ვაჩნაძე მარგარიტა ხელოვნება 1958 IV-V-2(III) 2013
ქართული საბჭოთა რომანი აბაშელი,ალ.,ყიფიანი,ივ. მერანი 1987 XXX-I-1(IV) 7763
არქეოლოგიური კრებული 1 ავალიშვილი,გ.რედ. თსუ 1994 VII-V-1(IV) 4461
ქართული ლექციონარის პარიზული ხელნაწერი:ტ.1.ნაწ.1(ძველი და ახალი აღთქმის საკითხავები) გიორგობიანი,მ.(რედ.) თსუ 1987 IV-II-3 (III) 4532
ვარძია, ჩემი სიყვარული:ნიკოლოზ ნათენაძე დოლიძე, გოგი. 2003 IV-I-1(III) 8967
ალ.ბატონიშვილის ბრძოლა რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ ორჯონიკიძე,ე. მეცნიერება 1999 V-IV-2(IV) 4576
მადამ ბოვარი ტ.1. ფლობერი,გ. მერანი 1969 4968
Эмигранты:повести и рассказы Толстой,А. Правда 1982 XXI-II-3 12597
Стихотворения и поэмы Есенин,С. Мерани 1985 XXI-V-1 13147
Стихи Поэмы XX века Гумилёв,Н. Мерани 1988 XXI-IV-1 12618
Say it with us : An advanced course of spoken English Andrews,H. wiedza powsz 1968 7950
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2005: შედეგები 2005 III-III-2(III) 7496
World`s Woman 1970-1991 : Ttrends and statistics UN 1991 52-II-2(III) 6736
სომხეთის ისტორია მოვსეს ხორენაცი მეცნიერება 1984 4204
პირთა ანოტირებული ლექსიკონი ტ.2:XI XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით სურგულაძე,მ.,ოდიშელი,ჯ.(რედ.) მეცნიერება 1991 2(IV) 11823
ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით დუნდუა,თ. მერიდიანი 1997 III-I-1(IV) 4431
ქართული ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონი იმნაიშვილი,ი. (გამ.); შანიძე,ა.(რედ.) თსუ 1986 III-IV-2(IV) 10237
აკაკი წერეთლის ისტორიული პოემები : თორნიკე ერისთავი, ნათელა კეკელიძე,პ. თსუ 1961 XXIX-IV-1(IV) 7638
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 114: ფილოლოგიურ მეცნიერებათა სერია თსუ 1965 52-IV-2(III) 9641
უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია მიშველაძე,რ.(რედ.) თსუ 1994 IV-V-2(IV) 9966
ქართული დიალექტოლოგია 1 გიგინეიშვილი,ი. და სხვ. თსუ 1961 III-II-2(IV) 15559
ნარკვევები XIX საუკუნის რუსული ლიტერატურის ისტორიიდან დანელია, სერგო. ცოდნა 1959 IV-I-2(IV) 10032
ბერძნული ლიტერატურის ისტორია (ელინისტური პერიოდი,ბიზანტიური პერიოდი) ტ.2 ყაუხჩიშვილი,ს. თსუ 1949 IX-V-2(IV) 9246
ვახტანგ მეექვსე : ლექსები და პოემები ბარამიძე, ა.(რედ.) მეცნიერება 1975 VI-III-2(IV) 5767
ქართული წყაროთმცოდნეობა ტ.6 ბერძენიშვილი,მ.(რედ.) მეცნიერება 1985 VI-IV-1(IV) 5697
ქართული ხალხური პოეზიის მასალები:მეგრული ნიმუშები ცანავა,ა.(რედ.) მეცნიერება 1971 XXXIII-IV-1(IV) 4390
ქართული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი ტ.2 სახოკია,თ. სახელგამი 1954 III-VI-2(IV) 5712
აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის პოლიტიკური ერთეულები XI-XII-საუკუნეებში თოფურია,პ. მეცნიერება 1975 53-I-1(III) 3906
წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა გამყრელიძე, თ. თსუ 1989 III-II-2(IV) 6790
როგორ ამეტყველდნენ ლურსმული წარწერები მელიქიშვილი,გ. ნაკადული 1961 VIII-IV-2(IV) 5702
წყაროთმცოდნეობის თეორიული პრობლემები ალასანია,გ.,კიკნაძე,რ. მეცნიერება 1988 VI-I-1(IV)