ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დებულებები, წესები, რეგულაციები

საუნივერსიტეტო დებულებები, რეგულაციები, ბრძანებებისაქართველოს უნივერსიტეტის მისია
GEO სტრუქტურა
მართვის დებულება
ბიზნესუწყვეტობის გეგმა
UG სტრატეგიული გეგმა 2020-2027
ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიული მოკლევადიანი გეგმა (2019-2022)
საქართველოს უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია
საქართველოს უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
ბიუჯეტის დებულება
სამართლებრივი აქტის მომზადების და გამოცემის ზოგადი წესები
მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი
კრედიტების აღიარების წესი
ღირსების კოდექსი
შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების ინსტრუქცია
რეზიდენტურის დებულება
დოქტორანტურის დებულება
ინგლისური B2 დონის გაცემის წესი
საბაკალავრო სწავლების დებულება
სამაგისტრო სწავლების დებულება
არქიტექტურასა და დიზაინში საბაკალავრო პროექტი
საბაკალავრო პროექტი არქიტექტურასა და დიზაინში
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების ინსტრუქცია
გზამკვლევი ლექტორებისთვის
ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვის წესი
ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის პროექტის გაფორმების წესი, კომპონენტები და შეფასების კრიტერიუმები
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების და შეფასების წესი
სამაგისტრო პროექტი განათლების ადმინისტრირებაში
სამართლის სკოლაში სამაგისტრო ნაშრომის-პროექტის შესრულებისა და შეფასების წესი
საუნივერსიტეტო ნაშრომის APA სტილის მოთხოვნათა დაცვით გაფორმების შესახებ ინსტრუქცია
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია
სტომატოლოგიის ერთსაფეხუარიანი პროგრამის სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურების შესახებ
სამედიცინო პროგრამებისთვის შეფასების სისტემა
საგანმანათლებლო პროგრამის დებულება
აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკა
სამეცნიერო ინსტიტუტი
სამეცნიერო პერსონალის პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა
უნივერსიტეტის, როგორც ფუნდამენტური ანდა გამოყენებითი კვლევების შემოქმედებითი საშემსრულებლო საქმიანობის ინსტიტუციის განვითარების სტრატეგია
ვლადიმერ სანაძის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის დებულება
ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დებულება
პერსონალის დებულება
ბიბლიოთეკის დებულება
საქმის წარმოების წესი
საუნივერსიტეტო რესურსებით სარგებლობის წესი
სტუდენტურ საქმეთა ცენტრის დებულება
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა
სახანძრო უსაფრთხოების წესი
შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
შრომის უსაფრთხოების წესი


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი