თუ სწავლა გინდა
   
ცირამუა სერგო

პროფესორი, დოქტორი

  • s.tsiramua@ug.edu.ge

ბიო

სერგო ცირამუა - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის სრული პროფესორი, გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფია, სახელმძღვანელოები, სალექციო/პრაქტიკული კურსი, ასევე მრავალი სამეცნიერო სტატია. მიღებული აქვს მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში საქართველოში, აშშ-ში, გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში, უნგრეთში, ბულგარეთში, რუსეთში, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში და სხვ. მას გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკებში, როგორებიცაა ინფორმაციული ტექნოლოგიები, გეოგრაფიული ინფორმაციული ტექნოლოგიები (GIS), გეოფიზიკის ინფორმაციული სისტემების თეორია და პრაქტიკა, პროექტის მენეჯმენტი, ტურიზმის მენეჯმენტი. იგი არის ა(ა)იპ „ტურიზმის გეოინფორმაციული ცენტრის“ დამფუძნებელი, საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოების წევრი, მსოფლიო ბანკის (WB) კონსულტანტი, USAID-ის საზოგადოებრივი კავშირების პროგრამის მონაწილე, საერთაშორისო ევროპული ასოციაციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში და კვების მრეწველობაში” – EFITA-ს წევრი, საერთაშორისო სკოლის “რთული სისტემების უსაფრთხოების, რისკისა და ხარისხის მოდელირება და ანალიზი” წევრი.საქართველოს პრეზიდენტისგან მიღებული აქვს ღირსების ორდენი საუნივერსიტეტო განათლების სფეროში, მინიჭებული აქვს საქართველოს უნივერსიტეტის “საუკეთესო პროფესორის” წოდება.