თუ სწავლა გინდა
   
შოშიტაიშვილი ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ლესტერის უნივერსიტეტი სოციალური მეცნიერებები Feb 3 2000 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
4 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ლექტორი 2011 2013
5 გ.რობაქოძის სახელობის უნივერსიტეტი ალმა მატერი ლექტორი 2010 2013
6 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ლექტორი 2010 2013
7 კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლა (GIPA) ლექტორი 2009 2013
8 კავკასიის უნივერსიტეტი ლექტორი 2008 2013
9 სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი რეალიზაციის მენეჯერი დამომსახურების კულტურის სერტიფიცირებული ტრეინერი 2004 2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი