პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შოშიტაიშვილი ნინო

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ლესტერის უნივერსიტეტი სოციალური მეცნიერებები Feb 3 2000 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კავკასიის უნივერსიტეტი ლექტორი 2008 2013
2 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ლექტორი 2011 2013
3 გ.რობაქოძის სახელობის უნივერსიტეტი ალმა მატერი ლექტორი 2010 2013
4 კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლა (GIPA) ლექტორი 2009 2013
5 სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი რეალიზაციის მენეჯერი დამომსახურების კულტურის სერტიფიცირებული ტრეინერი 2004 2008
6 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ლექტორი 2010 2013
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
9 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი