თუ სწავლა გინდა
   
შოშიტაიშვილი ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

 

ნინო შოშიტაიშვილი - მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაშ . დაამთავრა ლესტერის უნივერსიტეტი, სოციალური მეცნიერებების მიმართულეით. ნინო შოსიტაიშვილს აქვს ლექციების ჩატარების მრავლაწლიანი გამოცდილება.