თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიი ბიოლოგიის Jun 21 1999 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
3 ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 2000.10.16 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი