პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გიუაშვილი ნინო

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სამედიცინო აკადემია სან-ჰიგიენური Aug 8 1996 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სამედიცინო ცენტრი "მედიქლაბ ჯორჯია" ინფექციების კონტროლის მენეჯერი 2011.06.16 1900.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი