თუ სწავლა გინდა
   
სანადირაძე ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართელოს დიპლომატიური აკადემია საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი Jul 10 2004 12:00AM/
2 საქართველოს მეცნიერთა აკადემია ხელოვნის ისტორია და ხელოვნებათმცოდნეობა Jul 11 1996 12:00AM/
3 შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასპირანტურა Jul 10 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 თბილისის აპ. ქუთათელაძის სამხატვრო აკადემია რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის პროექტების მენეჯერი 2012 ??????
3 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პედგაგოგი 2012 ??????
4 მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობათა თეატრი კომუნიკაციისა და პროექტების მენეჯერი 2010 2012
5 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007 ??????
6 საქართველსო ეროვნული მუზეუმი პროექტების მენჯერი 2006.03.01 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მენეჯმენტი ქართულ ტრადიციულ სანახაობით კულტურაში – სვანური დღესასწაულების მაგალითზე 2010
2 მენეჯმენიტს პრობლემები ტრადიცული დრესასწაულების მაგალითზე 2010
3 მენეჯმენტი ქართულ ტრადიციულ სანახაობით კულტურაში – სახალხო დღესაწაულების მაგალითზე 2010
4 კულტური სფეროს მართვის თავისებურებები 2010
5 კულტურის სფეროს პროდუქტები 2011
6 კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი და დაგეგმარება 2011
7 საერთაშორისო სამარათალი და საავტორო უფლებები კულტურაში 2011
8 კულტურის პოლიტიკის მნიშვნელობა და მოდელები 2012
9 კულტურული მემკვიდრეობა და მუზეუმები გლობალიზაციის ეპოქაში 2012
10 სამუზეუმო რესურსები და მენეჯმენტი 2012