პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გაბრიჭიძე სიმონ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ჰააგის სოციალურ სწავლებათა ინსტიტუტი განვითარების სწავლება Dec 11 2009 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ველფეარ ფაუნდეიშენი აღმასრულებელი დირექტორი 2010.05.31 12/31/2017
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 07/31/2017

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი