პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


დავითაია ნინო

, მაგისტრი

  • n.davitaia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკა მაგისტრი (გათანაბრებული) /
2 "სანუა ბანკი" ნიუ-ორკის ფილიალი /
3 უილიამის კოლეჯი, უილიამსთაუნი განვითარებადი ეკონომიკა მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვეკუას სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი უმცროსი-თანამშრომელი 1992 1995
2 მენეჯმენტის ევროპული სკოლა ლექტორი 1997 1998
3 საქართველოს ეკონომისტთა, ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია მთავარი კონსულტანტი 2000 2001
4 სამოქალაქო განათლების პროექტი ტრენერი 2002 2004
5 უმაღლესი განათლების დახამრების პროგრამა ტრენერი 2003 2005
6 ფონდი ”ღია საზოგადოება- საქართველო” უმაღლესი განათლების დახმარების პროგრამა მენეჯერი 2006 დღემდე
7 ”სიეისი” ლექტორი 1999 დღემდე
8 ”ქაუნტერპართ ინტერნეიშენალი”- საზოგადოებრივი და ჰუმანიტარული დახმრების პროგრამა ფინანსური დირექტორი 2005 დღემდე
9 Euroasian Express” Ltd Finance Manager 1999 2005
10 CaucastransForwarder», Ltd. Economist-Accountant 2000 2001
11 THE SANWA BANK, LIMITED NEW YORK BRANCH Global Finance Intern 1996 1996
12 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
13 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სასწავლო კურსი “ფინანსური აღრიცხვა” ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის 2000
2 სასწავლო კურსი “ხარჯთაღრიცხვა” ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის უმაღლესი სასწავლებელი სიეისი) 2001
3 სასწავლო კურსი “კორპორაციული ფინანსები” ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის უმაღლესი სასწავლებელი სიეისი 2001
4 “სავალუტო კურსის ცვლილების შედეგები 2002
5 სასწავლო კურსი “ფინანსური აღრიცხვა და ანალიზი”- კურსდამთავრებულთა გადამზადების პროგრამისათვის (უმაღ 2002
6 “აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ქართული კომპანიებისათვის” 2006