თუ სწავლა გინდა
   
დავითაია ნინო

ასოცირებული პროფესორი, მაგისტრი

  • n.davitaia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკა მაგისტრი (გათანაბრებული) /
2 "სანუა ბანკი" ნიუ-ორკის ფილიალი /
3 უილიამის კოლეჯი, უილიამსთაუნი განვითარებადი ეკონომიკა მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 ფონდი ”ღია საზოგადოება- საქართველო” უმაღლესი განათლების დახმარების პროგრამა მენეჯერი 2006 დღემდე
4 ”ქაუნტერპართ ინტერნეიშენალი”- საზოგადოებრივი და ჰუმანიტარული დახმრების პროგრამა ფინანსური დირექტორი 2005 დღემდე
5 უმაღლესი განათლების დახამრების პროგრამა ტრენერი 2003 2005
6 სამოქალაქო განათლების პროექტი ტრენერი 2002 2004
7 საქართველოს ეკონომისტთა, ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია მთავარი კონსულტანტი 2000 2001
8 CaucastransForwarder», Ltd. Economist-Accountant 2000 2001
9 Euroasian Express” Ltd Finance Manager 1999 2005
10 ”სიეისი” ლექტორი 1999 დღემდე
11 მენეჯმენტის ევროპული სკოლა ლექტორი 1997 1998
12 THE SANWA BANK, LIMITED NEW YORK BRANCH Global Finance Intern 1996 1996
13 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვეკუას სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი უმცროსი-თანამშრომელი 1992 1995

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სასწავლო კურსი “ფინანსური აღრიცხვა” ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის 2000
2 სასწავლო კურსი “ხარჯთაღრიცხვა” ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის უმაღლესი სასწავლებელი სიეისი) 2001
3 სასწავლო კურსი “კორპორაციული ფინანსები” ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის უმაღლესი სასწავლებელი სიეისი 2001
4 “სავალუტო კურსის ცვლილების შედეგები 2002
5 სასწავლო კურსი “ფინანსური აღრიცხვა და ანალიზი”- კურსდამთავრებულთა გადამზადების პროგრამისათვის (უმაღ 2002
6 “აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ქართული კომპანიებისათვის” 2006