თუ სწავლა გინდა
   
წიწუაშვილი ლელა

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი


ბიო

წიწუაშვილი ლელა- ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოში. დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი. 2012 წელს მიენიჭა ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.