თუ სწავლა გინდა
   
ჯიშკარიანი ბაჩანა

ასოცირებული პროფესორი, ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი, ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი, დოქტორი


ბიო

ბაჩანა ჯიშკარიანი, LL.M (Munich) - მიუნხენის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი. ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი. ქართული, გერმანული და საერთშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები სისხლის სამართლის, საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართლის თემატიკაზე როგორც ქართულ, ასევე გერმანულ ენებზე. მიღებული აქვს ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის, მაქს პლანკის ინსტიტუტის, რუსთაველის ფონდის, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა თუ სხვა ფონდების კვლევითი სტიპენდიები. პერიოდულად აკეთებს მოხსენებებს გერმანიის სხვადასხვა უნივერსიტეტში.