თუ სწავლა გინდა
   
ბრეგაძე გიორგი

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ეკონომიკა მაგისტრი Nov 19 2009 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი ბაკალავრი Feb 16 2007 12:00AM/
3 ოტო-ფონ გუერიკეს უნივერსიტეტი საერთაშორისო ეკონომიკა და ფინანსები Nov 2 2011 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაცია კვლევის და ანალიზის კოორდინატორი 2012.05.01 2013.07.18
3 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ეკონომიკური კვლევის ანალიტიკოსი 01.11.2008 01.06.2009
4 კალა კაპიტალი სტაჟიორი 01.05.2008 01.07.2008
5 საქართველოს ეროვნული ბანკი სტაჟიორი 01.05.2008 01.07.2008
6 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სტაჟიორი 01.04.2008 01.05.2008
7 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 01.02.2013 01.09.2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი