თუ სწავლა გინდა
   
ნაკაშიძე ნინო

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

ნაკაშიძე ნინო-მოწვეული ლექტორი, საართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში.  1980 წელს მან დაამთავრა მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი.2004-2008 წლებში ის იყო ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტში.2009-2013 მუშაობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ის ასევე იყო საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.