თუ სწავლა გინდა
   
გოგოლაძე ანდრო

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ისტორიის Jul 16 1987 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი Mar 7 1994 12:00AM/
3 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიის მაგისტრი Jul 16 1987 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ ასოცირებული პროფესორი 2009.10.01 2012.10.01
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი უფროსი სპეციალისტი 2008 2012
3 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ასისტენტ–პროფესორი 2006 2008
4 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 1997 2005
5 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრა უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი 1993 2006
6 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის სოფლების ისტორიის შემსწავლელი ცენტრი მეცნიერ–თანამშრომელი 1991 1994

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო მღვიმის მონასტრისადმი 2001
2 იოანე პრესვიტერის ლეგენდის ისტორიული და ბიბლიური საფუძვლების შესახებ 2005
3 მეფე-ხუცესის ტრანსფორმირებული ვარიანტი დე ბუას ეპისტოლეში 2007
4 ზოგიერთი მოსაზრება იოანე პრესვიტერის თქმულების გენეზისის შესახებ 2007
5 ფსევდოკალისთენეს „ალექსანდრიანის“ მემკვიდრეობა ძველ ქართულ მწერლობაში („ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“) 2008
6 ლეგენდარული სამეფო შუა საუკუნეების ევროპულ ქრონიკებსა და რუკებში 2009
7 ტერმინ ”ალექსანდრეს კარის” წარმომავლობის საკითხისათვის 2010
8 ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია (ბერძნულ-ქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი) 2011
9 ტახტის მემკვიდრეობის საკითხისათვის საქართველოში 2011
10 მეფე ხუცესის ლეგენდის მონღოლური რემინისცენციები ქართულ წყაროებში 2011
11 ადარბადაგანის საკითხი საქართველო-ხორეზმის ურთიერთობაში 2012
12 საქართველო ჯვაროსნების ურთიერთობები ჟაკ დე ვიტრის ცნობების ფონზე 2012
13 დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი 2012
14 ხორეზმული კვალი იოანე პრესვიტერის ლეგენდაში 2014
15 სამხედრო საქმის ორგანიზაცია ფეოდალურ საქართველოში 2014
16 საქართველოს სამეფო კარის დიპლომატიური ღონისძიებები წმინდა მიწაზე XII საუკუნის მეორე ნახევარში 2014
17 საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით 2015
18 შუა საუკუნეების ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის საკითხები 2015