თუ სწავლა გინდა
   
ნანობაშვილი ლევან

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ლევან ნანობაშვილი-მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. უძღვება ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კურსს. მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი (LLM) საერთაშორისო ბიზნესის სამართალში Central European University-დან (უნგრეთი) და მაგისტრის ხარისხი (LLM) ინტელექტუალური საკუთრების და კომუნიკაციების სამართალში Michigan State University-დან (აშშ). დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა. არის ადვოკატი და პატენტრწმუნებული. აქვს ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სფეროში პრაქტიკული მუშაობის, კონსულტირების და სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება.