თუ სწავლა გინდა
   
მოსეშვილი კახაბერ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა Apr 18 2011 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 ბოლნისის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2008.12.18 2010.03.15

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი