თუ სწავლა გინდა
   
ღუდუშაური თინათინ

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, დოქტორი

  • t.gudushauri@ug.edu.ge

ბიო

თინათინ ღუდუშაური- პროფესორი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი 2006 წლიდან. ეთნოგრაფია/ ეთნოლოგია/ანთროპოლოგიის დოქტორი, პროფესორი.  გავლილი აქვს  სამეცნიერო სტაჟირებები  გერმანიაში( ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ზაარბრუკენის და მიუნსტერის უნივერსიტეტები).მონაწილეობა აქვს მიღებული  ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფრენციებში. სამეცნიერო ინტერესებისა და კვლევის სფერო: რელიგიური აზროვნების ადრეული სისტემები კავკასიაში, ეთნოსი და მასთან დაკავშირებული თეორიები, იდენტობის(ეთნიკური, კულტურული) პრობლემები. დაახლოებით 35 სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი ქართულ,  ინგლისურ, რუსულ ენებზე.