თუ სწავლა გინდა
   
ასაბაშვილი ელისაბედ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • z.asabashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ავტომატიზირებული სისტემების მართვა ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი /
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ავტომატიზირებული სისტემების მართვა მაძიებელი /
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი Feb 4 2010 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.01 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2011/09/01 2013/05/30
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კათედრის ასისტენტი 1994 1997
5 კიბერნეტიკისა და ტექნიკის სამეცნიერო ცენტრი ინჟინერ – პროგრამისტი 1991 1993
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 09/01/2009 09/30/2011
7 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა უფროსი მასწავლებელი 06/01/1997 05/01/2006
8 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა ასისტენტ პროფესორი 05/01/2006 09/28/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 წყალმომხმარებლებს შორის წყლის რესურსების განწილების პროცესების ალგორითმიზაცია 2005
2 Statement of the Problem (Task) of Optimization of Mode Irrifation 2005
3 წყლის არათანაბარი მოხმარების კოეფიციენტი (მაქსიმუმით) და მისი შეფასების ზედა ზღვარი 2005
4 წყლის არათანაბარი ჩამონადენის კოეფიციენტი (მინიმუმით) 2005
5 წყლის არათანაბარი ჩამონადენების კოეფიციენტი (მინიმუმით) და მისი შეფასების ქვედა ზღვარი 2006
6 JavaScript-ის საფუძვლები 2006
7 წყალგანაწილების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემების განხილვა 2007
8 Statement of the problem (task) of optimization of mode irrigation 2008
9 წყლის არათანაბარი მოხმარების კოეფიციენტი (მაქსიმუმით) და მისი შეფასების ზედა ზღვარი 2008
10 საპრეზენტაციო პროგრამა PowerPoint 2007 2009
11 ცხრილური რედაქტორი 2009
12 ოპერატიულ წყალგანაწილიების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემის განხილვა 2009
13 მართვის ოპტიმალური სტრატეგიების განსაზღვრა მოსავლის ფორმირების პროცესში 2010
14 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი 2010
15 Web-სცენარების დაპროექტება JavaScript ენის გამოყენებით 2011
16 ტექსტური რედაქტორი 2011
17 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი 2012