თუ სწავლა გინდა
   
ჭითანავა მაკა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) ეკონომიკისა და ბიზნესის Nov 19 2009 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი უფროსი მკვლევარი 2008.09.01 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი