პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჭითანავა მაკა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) ეკონომიკისა და ბიზნესის Nov 19 2009 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი უფროსი მკვლევარი 2008.09.01 1900.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი