თუ სწავლა გინდა
   
მჭედლიშვილი-ჰედრიხი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

ქეთევან მჭედლიშვილი- ჰედრიხი- ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. აქვს დოქტორის ხარისხი. იგი სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევა 1986 წლიდან, პედაგოგიურს კი-1998 წლიდან. იგი ლექციებს ატარებს სისხლის სამართალში, როგორც ქართულ, ასევე გერმანულ ენებზე. გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები და წიგნები. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი (საჯარო და სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი), და ფრაიბურგის ალბერტ ლუდვიგის უნივერსიტეტი (დოქტორი სისხლის სამართლის მიმართულებით). მუშაობდა მაქს-პლანკის უცხოეთის და ინტერნაციონალური სისხლის სამართლის ინსტიტუტში (გერმანია) მეცნიერ-ასისტენტად და იენის უნივერსიტეტში მეცნიერმუშაკად. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.