პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თოფურია დავით

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე Nov 13 2009 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უცხოელ სტუდენტთა განათლების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 2009.11.01 1900.01.01
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2007.01.01 1900.01.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2013.01.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Surgical palliation for pancreatic carcinoma 2008
2 Acute liver toxic damage and it's new treatment modalities (Experimental Study) 2008
3 წამლის რაციონალურ გამოყენებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ასპექტები 2009
4 საზარდულის თიაქრების მკურნალობის განვითარების უმთავრესი ეტაპები 2009
5 ღვიძლის მწვავე ტოქსიკური დაზიანების ეტიოლოგია, პათოგენეზი და მკურნალობის ახალი პერსპექტივები 2009
6 Experience of treatment of gunshot wounds of the stomach in local military conflicts 2009
7 ტოქსიკანტ CCL4-ის ზემოქმედებით განპირობებული ჰეპატოპათიის მკურნალობა ექსპერიმენტში 2010
8 ტყვიით დაბინძურებული გარემო და ადამიანის ჯანმრთელობა 2011
9 მეტაბოლური სინდრომიდან სისხლძარღვოვან გამოვლინებამდე 2011
10 ღვიძლის მწვავე ტოქსიკური დაზიანების და შემდგომი რეგენერაციის მორფო-ფუნქციური ასპექტები 2011