პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ვეფხვაძე დომენიკა

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ა.ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სახვითი ხელვნება Feb 22 2008 12:00AM/
2 ა.ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სახვითი ხელოვნება Feb 22 2008 12:00AM/
3 painting /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ენების ცენტრი "დიჯლახ" :კერძო სკოლა ''აისი'' პედაგოგი ინგლისურის: ესპანურის პედაგოგი 2012 2016
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01
3 arabic courses ''dijlah'': private school ''aisi'' english teacher : spanish teacher 2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი