თუ სწავლა გინდა
   
შოშიაშვილი მაია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

მაია შოშიაშვილი - მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენების და ლიტერატურის ფაკულტეტი, ასევე კომპლუტენსეს უნივერსიტეტი ესპანური ფილოლოგიის მიმართულებით. სახალხო უნივერსიტეტში გაიარა ესპანური ენის ერთწლიანი კურსი უცხოელებისათვის. ნინო შოშიტაიშვილს აქვს მრავალწლიანი პედაგოგიური გამოცდილება.