თუ სწავლა გინდა
   
შოშიაშვილი მაია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 AECID - საერთშორისო კოოპერაციისა და განვითარების ესპანური სააგენტო ეპანური ფილოლოგია სპეციალისტი Aug 26 2005 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენების და ლიტერატურის ფაკულტეტი Jun 24 1999 12:00AM/
3 კომპლუტენსეს უნივერსიტეტი ესპანური ფილოლოგია მაძიებელი Jan 1 1900 12:00AM/
4 სახალხო უნივერსიტეტი ესპანური ენის ერთწლიანი კურსი უცხოელებისათვის - Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
3 წმინდა ნიკოლოზის სახ. ბრიტანული სკოლა პედაგოგი 2013.01.23 1900.01.01
4 "XXI საუკუნე" - საშუალო სკოლა ესპანური ენის პედაგოგი 2011 2011
5 "ლორკას აკადემია" ესპანური ენის პედაგოგი 2005 2008
6 აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი ესპანური ენის ლექტორი 2000 2000
7 ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი ლექტორი 1999.09.01 2000.06.30
8 უმაღლესი სასწავლებელი "მცირე აკადემია" ესპანური ენის ლექტორი 1999 2004
9 გეომადერა ესპანური ენის თარჯიმანი 1999 2000
10 ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ესპანური ენის ლექტორი 1999 1999

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი