პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქორიძე თამარ

, დოქტორი

  • t.koridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიისა და საოგადოებამცოდნეობის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის ლაბორანტი 1989 1993
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი 1993 2001
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი '1993 2001
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრასთან არსებული ქართული წყაროთმცოდნეობისა და ისტორიოგრაფიის ს/კ ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი; 2001 2006
5 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი 2000 2006
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოირებული პროფესორი 2006 2010
7 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2010 ??????

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ქართლის (იბერიის) საზოგადოების სტრაბონისეული სოციალური სტრუქტურა არქეოლოგიური მონაცემების შუქზე (თან 2009
2 ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ხატი 2006
3 შტრიხები პოლიტიკური პორტრეტისათვის – აფხაზეთის კათოლიკოს-პატრიარქი ევდემონ I ჩხეტიძე 2004
4 აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები და კათოლიკოს პატრიარქები 2003
5 ქართლის მეფეები (XV-XVIII სს.) 2002
6 Абхазский (заподногрузинский) католикосат(თანაავტორი ზ.აბაშიძე) 2001
7 მელითონე-ხელოსნის სოციალური სტატუსი (გვიანბრინჯაოს ხანა) (თანაავტორი გ.ავალიშვილი) 2001
8 აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკათალიკოსოს საზღვრები XVI-XVIII საუკუნეები 2001
9 დიმიტრი ბაქრაძე «ქართლის ცხოვრების» შესახებ 2000
10 XI-XVI საუკუნეების აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსთა ქრონოლოგია 2000
11 აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკათალიკოსო 2000
12 გაენათელი მიტროპოლიტი ეფთვიმე (შერვაშიძე) 1999
13 აფხაზეთის კათოლიკოსთა ტიტულატურა 1996
14 Die Titulatur der Katolikoi Abchasiens 2005
15 საქართველოს ეკლესიური გაერთიანების ისტორიიდან (X საუკუნე)
16 საქართველოს ბიოგრაფია (I-IX სს.), საყმაწვილო ენციკლოპედია
17 აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსთა დიპლომატიური მოღვაწეობის ისტორიიდან (XVI-XVIII სს.) 2011
18 „მცნებაი სასჯულოი“ და საქართველოს საპატრიარქოს ორ- დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილე ბა გაყოფა, XV ს. 70-იანი წლები 2011
19 კავკასია ქართულ წყაროებში, უცხო სახელმწიფოები, ტომები, ისტორიული პირები , ენციკლოპედიური ლექსიკონი 2012
20 აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკაალიკოსოს იერუსალიმის საპატრიარქოსთან ურთიერთობის ისტორიიდან (XV-XVIII სს.) 2012