პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გველესიანი მარიამ

, დოქტორი

  • m.gvelesiani@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ოქსფორდის უნივერსიტეტი, კორპუს კრისტის კოლეჯი აკადემიური პროგრამა /
2 ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, ვაშინგტონი ი, სასწავლ-სატრენინგო პროგრამა ჰუმანიტარული განათლ /
3 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური ენა საშუალო სკოლის ინგლისურის მასწავლებელი /
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნების ისტორია და თეორია ისტორიკოსის /
5 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ისტორიის /
6 ჩიკაგოს უნივერსიტეტი აკადემიური პროგრამა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შ. ამირანაშვილის სახ. ხელოვნების მუზეუმი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ხელოვნების განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი 1981 დღემდე
2 საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი ექსკურსიამძღოლი 1975 1980
3 თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი ფოლკლორის კვლევის ლაბორატორია, მკვლევარი 1995 1998
4 საქართველოს სახელოვნებო-ჰუმანიტარული აკადემია “პეგასი” მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის ლექტორი 1998 2000
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006 დღემდე
6 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 2008 დღემდე
7 საქართველოს სახელოვნებო-ჰუმანიტარული აკადემია “პეგასი”, ლექტორი 1999 2000
8 მიჩიგანის უნივერსიტეტი ხელოვნების ისტორიის პროფესორი 2008 დღემდე
9 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნების ისტორიის პროფესორი 2008 დღემდე
10 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ქართველი მხატვრის გამოფენაზე გერმანიაში 2009
2 მზე-ქრისტესა და ჟამთა გამოსახულებების შესახებ აკურას ბაზილიკის აღმოსავლეთ ფასადზე 2009
3 ქართული მეფობის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი `ფარნავაზის ცხოვრების~ მიხედვით 2009
4 არმაზის კერპის საკითხისათვის 2009
5 . პირველქრისტიანთა მიმართება წარმართული კერპებისადმი `ნინოს ცხოვრების მიხედვით .კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. 2008
6 ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის 2007
7 ქართული არმაზი, სომხური არამაზდი და ირანული აჰურა მაზდა 2005
8 ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. კულტურისისტორიისა და თეორიის საკითხები. 2004
9 God of Gods Armazi and Iranian Ahura Mazda. The Second National Congress on Iranian Studies. A 2004
10 აკადემიკოს გ. გიორგაძის სტატიის “კიდევ ერთხელ არმაზის კერპის დეფინიციაზე” პასუხად. 2003
11 არმაზი – ქართლის უზენაესი ღვთაება 2003
12 The Notion of Hvarena in Post-Achaemenid Georgian Kingship, JPS (Journal of Persianate Studies 2001
13 King Pharnawaz and Cult of Armazi. I 2000
14 ყათლანიხევის ანთროპომორფული ფიგურის ინტერპრეტაციისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი 1997
15 Pagan Divinities of Pre-Christian Georgia (Ainina/Danana, Zaden) 1997
16 To Interrelations of Georgian Armazi, Armenian Aramazd and Iranian Ahura Mazda. 1993