თუ სწავლა გინდა
   
გველესიანი მარიამ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.gvelesiani@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ოქსფორდის უნივერსიტეტი, კორპუს კრისტის კოლეჯი აკადემიური პროგრამა /
2 ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, ვაშინგტონი ი, სასწავლ-სატრენინგო პროგრამა ჰუმანიტარული განათლ /
3 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური ენა საშუალო სკოლის ინგლისურის მასწავლებელი /
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნების ისტორია და თეორია ისტორიკოსის /
5 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ისტორიის /
6 ჩიკაგოს უნივერსიტეტი აკადემიური პროგრამა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 2008 დღემდე
3 მიჩიგანის უნივერსიტეტი ხელოვნების ისტორიის პროფესორი 2008 დღემდე
4 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნების ისტორიის პროფესორი 2008 დღემდე
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006 დღემდე
6 საქართველოს სახელოვნებო-ჰუმანიტარული აკადემია “პეგასი”, ლექტორი 1999 2000
7 საქართველოს სახელოვნებო-ჰუმანიტარული აკადემია “პეგასი” მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის ლექტორი 1998 2000
8 თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი ფოლკლორის კვლევის ლაბორატორია, მკვლევარი 1995 1998
9 საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შ. ამირანაშვილის სახ. ხელოვნების მუზეუმი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ხელოვნების განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი 1981 დღემდე
10 საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი ექსკურსიამძღოლი 1975 1980

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 To Interrelations of Georgian Armazi, Armenian Aramazd and Iranian Ahura Mazda. 1993
2 ყათლანიხევის ანთროპომორფული ფიგურის ინტერპრეტაციისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი 1997
3 Pagan Divinities of Pre-Christian Georgia (Ainina/Danana, Zaden) 1997
4 King Pharnawaz and Cult of Armazi. I 2000
5 The Notion of Hvarena in Post-Achaemenid Georgian Kingship, JPS (Journal of Persianate Studies 2001
6 აკადემიკოს გ. გიორგაძის სტატიის “კიდევ ერთხელ არმაზის კერპის დეფინიციაზე” პასუხად. 2003
7 არმაზი – ქართლის უზენაესი ღვთაება 2003
8 ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. კულტურისისტორიისა და თეორიის საკითხები. 2004
9 God of Gods Armazi and Iranian Ahura Mazda. The Second National Congress on Iranian Studies. A 2004
10 ქართული არმაზი, სომხური არამაზდი და ირანული აჰურა მაზდა 2005
11 ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის 2007
12 . პირველქრისტიანთა მიმართება წარმართული კერპებისადმი `ნინოს ცხოვრების მიხედვით .კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. 2008
13 ქართველი მხატვრის გამოფენაზე გერმანიაში 2009
14 მზე-ქრისტესა და ჟამთა გამოსახულებების შესახებ აკურას ბაზილიკის აღმოსავლეთ ფასადზე 2009
15 ქართული მეფობის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი `ფარნავაზის ცხოვრების~ მიხედვით 2009
16 არმაზის კერპის საკითხისათვის 2009