თუ სწავლა გინდა
   
მწარიაშვილი ჯონი

ავტორიზაციის განყოფილების უფროსი, მოწვეული ლექტორი,

  • j.mtsariashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ,,აჭარა” სამართალმცოდნეობა საერთაშორისო ურთიერთობათა სამართალმოდნე /
2 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ავტორიზაციის განყოფილების უფროსი 2013.06.25 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი პროფესიული სწავლების სკოლის დირექტორის ასისტენტი 2013.06.25 2014.01.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი პროფესიული სწავლების სკოლის დირექტორი 2013.06.25 2014.01.01
4 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი სადოქტორო სწავლების მენეჯერი 2006 2008
5 "ჯეორჯია თუდეი" გაყიდვების მენეჯერი 2006 2006
6 კავკასიის ბიზნეს განვითარების ცენტრი ინოვაციებზე მომუშავე ჯგუფის ლიდერი 2006 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი