თუ სწავლა გინდა
   
ჩიკვაიძე ცირა

ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, დოქტორი

  • ts.chikvaidze@ug.edu.ge

ბიო

ცირა ჩიკვაიძე - საქართველოს უნივერისტეტის პროფესორი 2004 წლიდან, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი 2011 წლიდან, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი; საბაკალავრო (ამერიკისმცოდნეობა, მაინორი) და სადოქტორო (მსოფლიო ისტორია) პროგრამების ხელმძღვანელი. ც. ჩიკვაიძე უძღვება სალექციო კურსებს: შესავალი მსოფლიო ისტორიაში, ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ისტორია, დემოკრატია ამერიკაში, ისტორიის სწავლების მეთოდიკა. არის 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ევროპისა და ამერიკის ისტორიაში; ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოების თანაავტორი, საერთაშორისო სემინარებისა და კონფერენციების მონაწილე; ფონდი „ღია საზოგადოება- საქართველო“-ს, ევროკავშირის, USAID-ის, ევროკლიოს საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი და ექსპერტი. მისი კვლევის სფეროა: აშშ-ისა და ევროპის ისტორია, სწავლების მეთოდიკა, უმაღლესი განათლება. ც. ჩიკვაიძემ გრძელვადიანი სტაჟირება გაიარა აშშ-ის უნივერსიტეტებში: ვანდერბილტის უნივერსიტეტი ( 1997), აიოვას უნივერსიტეტი (2004), უისკონსინის უნივერსიტეტი (2009). ც. ჩიკვაიძე დაჯილდოვებულია „ღირსების ორდენით“ (2013)