პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჩიკვაიძე ცირა

, დოქტორი

  • ts.chikvaidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 ჯ.მეისონის უნივერსიტეტი ბიზნეს კომუნიკაცია /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო ისტორია მსოფლიო ისტორია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 31-ე პროფესიული ტექნიკური სასწავლებელი ისტორიის მასწავლებელი 1985 1990
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა ლაბორანტი 1989 1991
3 ფონდი ,,ღია საზოგადოება - საქართველო” მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამის აკადემიური კოორდინატორი 2000 2002
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 1991 2005
5 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2004
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ისტორიის დეპრტამენტის უფროსი 2010 ??????
7 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ისტორია.X კლასის სახელმძღვანელო
2 მარაგის მომხრე ეკონომიკა
3 ისტორია. პროგრამები საშუალო სასწავლებლისათვის 1997
4 ძველი მსოფლიო ისტორია.სომხური სკოლის მე-6 კლასის სახელმძღვანელო 1998
5 სამოქალაქო საზოგადოებისკენ სავალი გზები 1998
6 ძველი მსოფლიო ისტორია. აზერბაიჯანული სკოლის მე-6 კლასის სახელმძღვანელო 1999
7 მასწავლებლის წიგნი. ძველი მსოფლიო ისტორია 2000
8 ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების სისტემა 2002
9 ევროპის ისტორიის სწავლება საქართველოს სკოლებსა და უნივერსიტეტებში 2005
10 ინტერნეტი ისტორიის სამსახურში 2005
11 ძველი მსოფლიოს ისტორია. Mმე-6 კლასის სასკოლო სახელმძღვანელო, მოსწავლის წიგნი, მესამე გადამუშავებული გამოცემა, 2008
12 ისტორია. X კლასის სასკოლო სახელმძღვანელო, მოსწავლის წიგნი 2009