თუ სწავლა გინდა
   
ჯაფარიძე დავით

მონაცემთა ბაზების განვითარების განყოფილების უფროსი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • d.japaridze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ინფორმატიკის ბაკალავრის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ინფორმატიკოსის, მენეჯმენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი /
3 თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენა და ლიტერატურა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მონაცემთა ბაზების განვითარების განყოფილების უფროსი 2013/01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივესრსიტეტი მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი 2012/01 2012/12
4 საქართველოს უნივერსიტეტი პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილების მენეჯერი 2008 2011
5 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილების მთავარი ანალიტიკოსი 2007 2007
6 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი პროგრამისტი, მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი 2007 2008
7 შ.პ.ს ”GT&C” ჯგუფი პროგრამისტი 2004 2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი