თუ სწავლა გინდა
   
ჯაფარიძე დავით

მონაცემთა ბაზების განვითარების განყოფილების უფროსი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • d.japaridze@ug.edu.ge

ბიო

დავით ჯაფარიძე - კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის მოწვეული ლექტორი და ასევე მონაცემთა ბაზების განვითარების განყოფილების უფროსი. მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში. მას გავლილი აქვს საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ტრენინგები Oracle-ის მიმართულებით და მიღებული აქვს სერთიფიკატები მონაცემთა ბაზების კუთხით, როგორებიცაა : Oracle Database 11g Administration Workshop 1 ED 2, Java Programming, Programming with PL/SQL.