პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯაფარიძე დავით

, მაგისტრი

  • d.japaridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ინფორმატიკის ბაკალავრის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ინფორმატიკოსის, მენეჯმენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი /
3 თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენა და ლიტერატურა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შ.პ.ს ”GT&C” ჯგუფი პროგრამისტი 2004 2007
2 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილების მთავარი ანალიტიკოსი 2007 2007
3 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი პროგრამისტი, მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი 2007 2008
4 საქართველოს უნივერსიტეტი პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილების მენეჯერი 2008 2011
5 საქართველოს უნივესრსიტეტი მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი 2012/01 2012/12
6 საქართველოს უნივერსიტეტი მონაცემთა ბაზების განვითარების განყოფილების უფროსი 2013/01
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი