თუ სწავლა გინდა
   
სხვიტარიძე ნათია

ასისტენტი, ჯანმრთელობის მეცნიერებებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის კონსულტანტი, მაგისტრი

  • n.skhvitaridze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 The Royal Tropical Institute (KIT) The Royal Tropical Institute (KIT) სერტიფიკატი Jan 1 1900 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამედიცინო ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმი ექიმის /
3 სამედიცინო აკადემია რეზიდენტურა მეან-გინეკოლოგიაში ექიმი მეან-გინეკოლოგი Jun 5 2007 12:00AM/
4 საქარტველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის სკოლა ბიზნესის მართვის მაგისტრი Jul 1 2011 12:00AM/
5 სკრანტონის უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტი 2013.02.28
2 საექთნო საბაკალავრო სწავლებისათვის აკადემიური პერსონალის მომზადების პროგრამა N TACIS/2007/147562, ევროკავშირის პროექტ EU/ET/04-24 ფარგლებში პროგრამის ასისტენტი 2011/10/01 2011/12/28
3 დავით ქორიძის სახ. #4 სამშობიარო სახლი უმცროსი მეან-გინეკოლოგი 2002 2007
4 ქალთა #8 საკონსულატაციო ცენტრი ექიმის ასისტენტი 2001 2002
5 ქალთა #8 საკონსულატაციო ცენტრი ექთანი 1997 2001
6 ტემპუსის პროექტი #511303-TEMPUS-1-2010-1-UK (GE) საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების სამაგისტრო პროგრამები პროექტის კოორდინატორი და მენეჯერი ქვეყნის მასშტაბით 10/15/2010 10/16/2013
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 09/01/2011 2013.07.01
8 ჯანდაცვის სექტორის მენეჯერების ტრენინგის პროგრამა GHSPIC Project 2.1./LTA/167 პროექტის ასისტენტი 09/01/2009 01/15/2010
9 ჯანდაცვის სექტორის მენეჯერების ტრენინგის პროგრამა GHSPIC Project 2.1./LTA/155 პროექტის ასისტენტი 09/01/2008 01/15/2009
10 საქართველოს უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის ასისტენტი 09/01/2007 02/28/2013
11 შპს დ. ქორიძის სახელობის სამშობიარო სახლი ექიმი მეან-გინეკოლოგი 06/30/2007 06/30/2010
12 საქართველოს უნივერსიტეტი საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი 03/01/2013 2014.12.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Adolescence as a Risk Group Population 2002
2 "Integration of Hospitals: Is it time for similar changes in Georgia?" 2011
3 ქართული ჯანდაცვის სისტემა და მისი დღევანდელი გავლენა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე 2011
4 საზ. ჯანდაცვის ადამიანური რესურსების კვლევა: საუნივერსიტეტო პროგრამების ანალიზი 2012
5 საავადმყოფოების ქსელები და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში 2012
6 Public Health Master Programs Evaluation in the University of Georgia 2012