თუ სწავლა გინდა
   
კიკნაძე ლეილა

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი

  • l.kiknadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა არაბული ენა და ლიტერატურა /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეც.კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
3 ვაიომინგის უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2006 2008
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახლო და შუა აღმოსავლეთის ეთნოკონფესიურ ურთიერთობათა შემსწავლელი ს.კ ლაბორატორია უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2004 2006
5 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახლო და შუა აღმოსავლეთის ეთნოკონფესიურ ურთიერთობათა შემსწავლელი ს.კ ლაბორატორია უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1999 2004
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა მასწავლებელი 1998 1999
7 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა, ლაბორანტი. ლაბორანტი 1997 1998
8 სახელმწიფო კონცერნ ,,ვარძია” ქ.ბენგაზი, ლიბიის არაბთა სახალხო რესპუბლიკა თარჯიმანი 1991 1994
9 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა ლაბორანტი 1990 1993

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 “ქრისტიანობა არაბული აღმოსავლეთის კონფესიურ სისტემაში 1993
2 „The Ideology of Militant Islam-Responding to the Threats of Globalization 1993
3 . „ზოგიერთი საკითხი ქრისტიანი კოპტების ისტორიიდან“ 1993
4 “მუსლიმი ექსტრემისტები და ქრისტიანი კოპტები თანამედროვე ეგვიპტეში” 1995
5 „ზოგიერთი საკითხი ქრისტიანი კოპტების ისტორიიდან“ 2000
6 „ყველაზე ცნობილი კოპტი და ახალი მსოფლიო წესრიგი“ 2000
7 „The Ideology of Militant Islam-Responding to the Threats of Globalization“ 2002
8 . „Georgian Jews“ 2002
9 "ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთერთობების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ეგვიპტეში" 2004
10 "კოპტთა აღწარმოების საკიტხისათვის ეგვიპტეში" 2006
11 "მონოთეისტური ისტორია-ბიბლიური პერსონაჟები ყურანში" 2007
12 "რადიკალური ისლამური ფუნდამენტალიზმი; ჯიჰადისა და ჯაჰილიას თანამედროვე რეინტერპრეტაცია საიდ ყურანის მიხედვით 2007
13 "ეგვიპტელი კოპტები და კოპტური დიასპორა აშშ-ში; თანამედროვე ურთიერთობები, საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია 2007
14 "კოპტების როლი თანამედროვე ეგვიპტის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში" 2007
15 "ბიბლიური სიუჟეტების გამოძახილი ყურანში"ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტი ბიულეტენი 2008
16 2009
17 'ებრაული იდენტობის განმსაზღვრელი სამი ძირითადი ტრადიცია" 2009