პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კიკნაძე ლეილა

, დოქტორი

  • l.kiknadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა არაბული ენა და ლიტერატურა /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეც.კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა ლაბორანტი 1990 1993
2 სახელმწიფო კონცერნ ,,ვარძია” ქ.ბენგაზი, ლიბიის არაბთა სახალხო რესპუბლიკა თარჯიმანი 1991 1994
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა, ლაბორანტი. ლაბორანტი 1997 1998
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა მასწავლებელი 1998 1999
5 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახლო და შუა აღმოსავლეთის ეთნოკონფესიურ ურთიერთობათა შემსწავლელი ს.კ ლაბორატორია უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1999 2004
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახლო და შუა აღმოსავლეთის ეთნოკონფესიურ ურთიერთობათა შემსწავლელი ს.კ ლაბორატორია უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2004 2006
7 ვაიომინგის უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2006 2008
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
9 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 2009
2 'ებრაული იდენტობის განმსაზღვრელი სამი ძირითადი ტრადიცია" 2009
3 "ბიბლიური სიუჟეტების გამოძახილი ყურანში"ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტი ბიულეტენი 2008
4 "მონოთეისტური ისტორია-ბიბლიური პერსონაჟები ყურანში" 2007
5 "რადიკალური ისლამური ფუნდამენტალიზმი; ჯიჰადისა და ჯაჰილიას თანამედროვე რეინტერპრეტაცია საიდ ყურანის მიხედვით 2007
6 "ეგვიპტელი კოპტები და კოპტური დიასპორა აშშ-ში; თანამედროვე ურთიერთობები, საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია 2007
7 "კოპტების როლი თანამედროვე ეგვიპტის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში" 2007
8 "კოპტთა აღწარმოების საკიტხისათვის ეგვიპტეში" 2006
9 "ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთერთობების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ეგვიპტეში" 2004
10 „The Ideology of Militant Islam-Responding to the Threats of Globalization“ 2002
11 . „Georgian Jews“ 2002
12 „ზოგიერთი საკითხი ქრისტიანი კოპტების ისტორიიდან“ 2000
13 „ყველაზე ცნობილი კოპტი და ახალი მსოფლიო წესრიგი“ 2000
14 “მუსლიმი ექსტრემისტები და ქრისტიანი კოპტები თანამედროვე ეგვიპტეში” 1995
15 “ქრისტიანობა არაბული აღმოსავლეთის კონფესიურ სისტემაში 1993
16 „The Ideology of Militant Islam-Responding to the Threats of Globalization 1993
17 . „ზოგიერთი საკითხი ქრისტიანი კოპტების ისტორიიდან“ 1993