თუ სწავლა გინდა
   
ხეცურიანი ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.khetsuriani@ug.edu.ge

ბიო

ნანა ხეცურიანი - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული სკოლის ასოცირებულიპ როფესორი 2007 წლიდან. მისი სამეცნიერო ინტერესების სფერო მოიცავს ენათა შეპირისპირებით კვლევას და უცხოენების სწავლების მეთოდიკას. 1999 წ. დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან). აქვს ინგლისური ენის თეორიული და პრაქტიკული კურსების სწავლების გამოცდილება. არის ერთი მონოგრაფიის და მრავალი სამეცნიერო სტატიის ავტორი. საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმის  პროექტის ფარგლებში მუშაობდა ექსპერტ-კონსულტანტად/მასწავლებელთა მწვრთნელად.სისტემატიურად მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში. არის საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების ინგლისური ენის ეროვნული სასწავლო გეგმების 2005-2011წწ. გამოცემების თანაავტორი. 2006 წ. მონაწილეობა  მიიღო ამერიკული საბჭოების ლექტორთა გაცვლით პროგრამაში ინგლისური ენის კათედრაზე,  ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,ატლანტაში. ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.