თუ სწავლა გინდა
   
ჯანელიძე ნინო

ასისტენტ პროფესორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის Mar 18 2009 12:00AM/
2 ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიია დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გ.ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 209.09.15 2015.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 01/31/2016
3 გ.ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2006.09.15 09/15/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Phage DNA ejection induced by membrane fragments obtained from a host cell 2003
2 Bacterial Membrane Fragments as Phage DNA ejection stimulator 2003
3 The study of survival of different bacteria and bacteriophages in lake water microcosms 2006
4 Pycnometric, viscometric and calorimetric studies of the process to release the double-stranded DNA from the Un bacteriophage 2006
5 Detection of toxigenic Vibrio cholerae O1 from freshwater environments in the former Soviet Republic of Georgia: a potential source of disease 2009
6 Dynamics and Speciation of Phyto- and Zooplankton the Tbilisi Sea, Kumisi and Lisi Lakes in vicinity of Tbilisi, Georgia 2009
7 Rapid identification of pathogenic Vibrio species by multilocus PCR-electrospray ionization mass spectrometry and its application to aquatic environments of the former Soviet Republic of Georgia 2010
8 Seasonal dynamics of the phyto- and Zooplankton in the Georgian Coastal Zone of the Black Sea 2010
9 Microbial water quality of recreational lakes near Tbilisi, Georgia 2013
10 Water microbial quality of the Georgian coastal zone of the Black Sea 2013
11 Comparative phenotypic characterization of Vibrio cholerae isolates collected in the aquatic environment of Georgia 2014