პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯანელიძე ნინო

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის Mar 18 2009 12:00AM/
2 ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიია დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გ.ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2006.09.15 09/15/2013
2 გ.ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 209.09.15 2015.01.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 01/31/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Comparative phenotypic characterization of Vibrio cholerae isolates collected in the aquatic environment of Georgia 2014
2 Microbial water quality of recreational lakes near Tbilisi, Georgia 2013
3 Water microbial quality of the Georgian coastal zone of the Black Sea 2013
4 Rapid identification of pathogenic Vibrio species by multilocus PCR-electrospray ionization mass spectrometry and its application to aquatic environments of the former Soviet Republic of Georgia 2010
5 Seasonal dynamics of the phyto- and Zooplankton in the Georgian Coastal Zone of the Black Sea 2010
6 Detection of toxigenic Vibrio cholerae O1 from freshwater environments in the former Soviet Republic of Georgia: a potential source of disease 2009
7 Dynamics and Speciation of Phyto- and Zooplankton the Tbilisi Sea, Kumisi and Lisi Lakes in vicinity of Tbilisi, Georgia 2009
8 The study of survival of different bacteria and bacteriophages in lake water microcosms 2006
9 Pycnometric, viscometric and calorimetric studies of the process to release the double-stranded DNA from the Un bacteriophage 2006
10 Phage DNA ejection induced by membrane fragments obtained from a host cell 2003
11 Bacterial Membrane Fragments as Phage DNA ejection stimulator 2003