თუ სწავლა გინდა
   
ავალიშვილი ირინა

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მე-3 სამედიცინო სასწავლებელი საფერშლო Sep 16 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 არჩილ და სერგო კობალაძეების სახელობის ექსპერემინტული სწავლებისა და კვლევის ცენტრი ტრენერი 2010.03.01 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი